Sự kiện
30/8: Chương trình "Sân chơi cuối tháng"          31/8: Chương trình "Rock Thanh niên - Thắp lửa đam mê", lần thứ II - năm 2019

 

Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tìm kiếm tin tức
 
Đội CTXH TN tổ chức tặng quà tết cho các em thiếu nhi khuyết tật nhân tết Quý Tỵ
Ngày cập nhật 25/01/2013

Vừa qua, 24/01/2013 nằm trong chuổi hoạt động hướng đến trẻ em nghèo, khuyết tật do Ban giám đốc Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi chỉ đạo. Đội CTXH Thanh niên Thừa Thiên Huế đã tổ chức thăm và tặng quà tết cho các em học sinh khuyết tật Trường Chuyên Biệt Tương Lai

Đây là hoạt động thể hiện đạo lý, truyền thống “Tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc ta.  Tạo ra phong trào hoạt động xã hội tích cực, xung kích đối với mỗi thành viên đang sinh hoạt tại Đội CTXH Thanh niên Thừa Thiên Huế. 

Chương trình đã diễn ra trong không khí rộng ràng, đầy ắp những tiếng cười qua phần giao lưu văn nghệ, trò chơi sinh hoạt cộng đồng. Thông qua đây đội đã tặng 45 suất quà tết tổng trị giá gần 4 triệu động. Đó là số kinh phí đóng góp của đội viên và sự tham gia hỗ trợ của Rose For Viet Nam.

 

 

Các em biểu diễn văn nghệ

Hóa trang vui xuân

Tặng quà cho các em trường Chuyên biệt Tương Lai

 

Đình Thành
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đội CTXH TN tổ chức tặng quà tết cho các em thiếu nhi khuyết tật nhân tết Quý Tỵ
Ngày cập nhật 25/01/2013

Vừa qua, 24/01/2013 nằm trong chuổi hoạt động hướng đến trẻ em nghèo, khuyết tật do Ban giám đốc Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi chỉ đạo. Đội CTXH Thanh niên Thừa Thiên Huế đã tổ chức thăm và tặng quà tết cho các em học sinh khuyết tật Trường Chuyên Biệt Tương Lai

Đây là hoạt động thể hiện đạo lý, truyền thống “Tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc ta.  Tạo ra phong trào hoạt động xã hội tích cực, xung kích đối với mỗi thành viên đang sinh hoạt tại Đội CTXH Thanh niên Thừa Thiên Huế. 

Chương trình đã diễn ra trong không khí rộng ràng, đầy ắp những tiếng cười qua phần giao lưu văn nghệ, trò chơi sinh hoạt cộng đồng. Thông qua đây đội đã tặng 45 suất quà tết tổng trị giá gần 4 triệu động. Đó là số kinh phí đóng góp của đội viên và sự tham gia hỗ trợ của Rose For Viet Nam.

 

 

Các em biểu diễn văn nghệ

Hóa trang vui xuân

Tặng quà cho các em trường Chuyên biệt Tương Lai

 

Đình Thành
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đội CTXH TN tổ chức tặng quà tết cho các em thiếu nhi khuyết tật nhân tết Quý Tỵ
Ngày cập nhật 25/01/2013

Vừa qua, 24/01/2013 nằm trong chuổi hoạt động hướng đến trẻ em nghèo, khuyết tật do Ban giám đốc Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi chỉ đạo. Đội CTXH Thanh niên Thừa Thiên Huế đã tổ chức thăm và tặng quà tết cho các em học sinh khuyết tật Trường Chuyên Biệt Tương Lai

Đây là hoạt động thể hiện đạo lý, truyền thống “Tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc ta.  Tạo ra phong trào hoạt động xã hội tích cực, xung kích đối với mỗi thành viên đang sinh hoạt tại Đội CTXH Thanh niên Thừa Thiên Huế. 

Chương trình đã diễn ra trong không khí rộng ràng, đầy ắp những tiếng cười qua phần giao lưu văn nghệ, trò chơi sinh hoạt cộng đồng. Thông qua đây đội đã tặng 45 suất quà tết tổng trị giá gần 4 triệu động. Đó là số kinh phí đóng góp của đội viên và sự tham gia hỗ trợ của Rose For Viet Nam.

 

 

Các em biểu diễn văn nghệ

Hóa trang vui xuân

Tặng quà cho các em trường Chuyên biệt Tương Lai

 

Đình Thành
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đội CTXH TN tổ chức tặng quà tết cho các em thiếu nhi khuyết tật nhân tết Quý Tỵ
Ngày cập nhật 25/01/2013

Vừa qua, 24/01/2013 nằm trong chuổi hoạt động hướng đến trẻ em nghèo, khuyết tật do Ban giám đốc Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi chỉ đạo. Đội CTXH Thanh niên Thừa Thiên Huế đã tổ chức thăm và tặng quà tết cho các em học sinh khuyết tật Trường Chuyên Biệt Tương Lai

Đây là hoạt động thể hiện đạo lý, truyền thống “Tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc ta.  Tạo ra phong trào hoạt động xã hội tích cực, xung kích đối với mỗi thành viên đang sinh hoạt tại Đội CTXH Thanh niên Thừa Thiên Huế. 

Chương trình đã diễn ra trong không khí rộng ràng, đầy ắp những tiếng cười qua phần giao lưu văn nghệ, trò chơi sinh hoạt cộng đồng. Thông qua đây đội đã tặng 45 suất quà tết tổng trị giá gần 4 triệu động. Đó là số kinh phí đóng góp của đội viên và sự tham gia hỗ trợ của Rose For Viet Nam.

 

 

Các em biểu diễn văn nghệ

Hóa trang vui xuân

Tặng quà cho các em trường Chuyên biệt Tương Lai

 

Đình Thành
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đội CTXH TN tổ chức tặng quà tết cho các em thiếu nhi khuyết tật nhân tết Quý Tỵ
Ngày cập nhật 25/01/2013

Vừa qua, 24/01/2013 nằm trong chuổi hoạt động hướng đến trẻ em nghèo, khuyết tật do Ban giám đốc Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi chỉ đạo. Đội CTXH Thanh niên Thừa Thiên Huế đã tổ chức thăm và tặng quà tết cho các em học sinh khuyết tật Trường Chuyên Biệt Tương Lai

Đây là hoạt động thể hiện đạo lý, truyền thống “Tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc ta.  Tạo ra phong trào hoạt động xã hội tích cực, xung kích đối với mỗi thành viên đang sinh hoạt tại Đội CTXH Thanh niên Thừa Thiên Huế. 

Chương trình đã diễn ra trong không khí rộng ràng, đầy ắp những tiếng cười qua phần giao lưu văn nghệ, trò chơi sinh hoạt cộng đồng. Thông qua đây đội đã tặng 45 suất quà tết tổng trị giá gần 4 triệu động. Đó là số kinh phí đóng góp của đội viên và sự tham gia hỗ trợ của Rose For Viet Nam.

 

 

Các em biểu diễn văn nghệ

Hóa trang vui xuân

Tặng quà cho các em trường Chuyên biệt Tương Lai

 

Đình Thành
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đội CTXH TN tổ chức tặng quà tết cho các em thiếu nhi khuyết tật nhân tết Quý Tỵ
Ngày cập nhật 25/01/2013

Vừa qua, 24/01/2013 nằm trong chuổi hoạt động hướng đến trẻ em nghèo, khuyết tật do Ban giám đốc Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi chỉ đạo. Đội CTXH Thanh niên Thừa Thiên Huế đã tổ chức thăm và tặng quà tết cho các em học sinh khuyết tật Trường Chuyên Biệt Tương Lai

Đây là hoạt động thể hiện đạo lý, truyền thống “Tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc ta.  Tạo ra phong trào hoạt động xã hội tích cực, xung kích đối với mỗi thành viên đang sinh hoạt tại Đội CTXH Thanh niên Thừa Thiên Huế. 

Chương trình đã diễn ra trong không khí rộng ràng, đầy ắp những tiếng cười qua phần giao lưu văn nghệ, trò chơi sinh hoạt cộng đồng. Thông qua đây đội đã tặng 45 suất quà tết tổng trị giá gần 4 triệu động. Đó là số kinh phí đóng góp của đội viên và sự tham gia hỗ trợ của Rose For Viet Nam.

 

 

Các em biểu diễn văn nghệ

Hóa trang vui xuân

Tặng quà cho các em trường Chuyên biệt Tương Lai

 

Đình Thành
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đội CTXH TN tổ chức tặng quà tết cho các em thiếu nhi khuyết tật nhân tết Quý Tỵ
Ngày cập nhật 25/01/2013

Vừa qua, 24/01/2013 nằm trong chuổi hoạt động hướng đến trẻ em nghèo, khuyết tật do Ban giám đốc Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi chỉ đạo. Đội CTXH Thanh niên Thừa Thiên Huế đã tổ chức thăm và tặng quà tết cho các em học sinh khuyết tật Trường Chuyên Biệt Tương Lai

Đây là hoạt động thể hiện đạo lý, truyền thống “Tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc ta.  Tạo ra phong trào hoạt động xã hội tích cực, xung kích đối với mỗi thành viên đang sinh hoạt tại Đội CTXH Thanh niên Thừa Thiên Huế. 

Chương trình đã diễn ra trong không khí rộng ràng, đầy ắp những tiếng cười qua phần giao lưu văn nghệ, trò chơi sinh hoạt cộng đồng. Thông qua đây đội đã tặng 45 suất quà tết tổng trị giá gần 4 triệu động. Đó là số kinh phí đóng góp của đội viên và sự tham gia hỗ trợ của Rose For Viet Nam.

 

 

Các em biểu diễn văn nghệ

Hóa trang vui xuân

Tặng quà cho các em trường Chuyên biệt Tương Lai

 

Đình Thành
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.073.302
Truy cập hiện tại 109