Sự kiện
06/10: Ngày hội Thanh thiếu nhi với văn hóa giao thông     *     13/10: Vòng loại Cuộc thi "Tiếng hát Chim Sơn Ca", lần thứ II - năm 2019     *     19/10: Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ dành cho Thủ lĩnh các CLB/Đội/Nhóm     *     26/10: Vòng chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Chim Sơn Ca" năm 2019

 

Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tìm kiếm tin tức
 
Đội TNXK tuyên truyền ATGT thông báo tuyển thành viên
Ngày cập nhật 23/02/2013
Biểu trưng Đội TNXK tuyên truyền ATGT

 Nhằm chuẩn bị cho các hoạt động của tháng thanh niên, năm an toàn giao thông 2013 và các hoạt động chung của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh và tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế, Ban chỉ huy Đội TNXK tuyên truyền An toàn giao thông tỉnh thông báo tuyển thành viên.

 Số lượng: 50 thành viên

Trong đó: 30 nam, 20 nữ.
Yêu cầu: 
- Sinh viên các trường ĐH, CĐ, THCN trên địa bạn tỉnh từ 18 tuổi trở lên.

- Nam 1m60 trở lên, nữ 1m55 trở lên
- Yêu thích các hoạt động tình nguyện.
- Nhiệt tình, nhiệt huyết và mong muốn cống hiến sức trẻ.

- Ưu tiên các bạn có xe máy.
 

Ngày gặp mặt và tuyển chọn tình nguyện viên: 17h30 chủ nhật ngày 03/3/2013
Hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại: 0985 895 753 hoặc 01246817814 (gặp Hằng). 

Và gửi bản đăng kí (họ và tên, ngày sinh, đơn vị, điện thoại liên hệ và hình thức bạn muốn tham gia vào đội (thành viên chính thức hay tình nguyện viên) qua email: antoangiaothonghue@gmail.com
Hạn cuối đăng kí:  ngày 03 tháng 3 năm 2013 (chủ nhật)

Các bạn có thể tìm hiểu thông tin hoạt động của Đội tại website: http://atgt.hue.vicongdong.vn

Đội TNXK tuyên truyền ATGT
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đội TNXK tuyên truyền ATGT thông báo tuyển thành viên
Ngày cập nhật 23/02/2013
Biểu trưng Đội TNXK tuyên truyền ATGT

 Nhằm chuẩn bị cho các hoạt động của tháng thanh niên, năm an toàn giao thông 2013 và các hoạt động chung của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh và tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế, Ban chỉ huy Đội TNXK tuyên truyền An toàn giao thông tỉnh thông báo tuyển thành viên.

 Số lượng: 50 thành viên

Trong đó: 30 nam, 20 nữ.
Yêu cầu: 
- Sinh viên các trường ĐH, CĐ, THCN trên địa bạn tỉnh từ 18 tuổi trở lên.

- Nam 1m60 trở lên, nữ 1m55 trở lên
- Yêu thích các hoạt động tình nguyện.
- Nhiệt tình, nhiệt huyết và mong muốn cống hiến sức trẻ.

- Ưu tiên các bạn có xe máy.
 

Ngày gặp mặt và tuyển chọn tình nguyện viên: 17h30 chủ nhật ngày 03/3/2013
Hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại: 0985 895 753 hoặc 01246817814 (gặp Hằng). 

Và gửi bản đăng kí (họ và tên, ngày sinh, đơn vị, điện thoại liên hệ và hình thức bạn muốn tham gia vào đội (thành viên chính thức hay tình nguyện viên) qua email: antoangiaothonghue@gmail.com
Hạn cuối đăng kí:  ngày 03 tháng 3 năm 2013 (chủ nhật)

Các bạn có thể tìm hiểu thông tin hoạt động của Đội tại website: http://atgt.hue.vicongdong.vn

Đội TNXK tuyên truyền ATGT
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đội TNXK tuyên truyền ATGT thông báo tuyển thành viên
Ngày cập nhật 23/02/2013
Biểu trưng Đội TNXK tuyên truyền ATGT

 Nhằm chuẩn bị cho các hoạt động của tháng thanh niên, năm an toàn giao thông 2013 và các hoạt động chung của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh và tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế, Ban chỉ huy Đội TNXK tuyên truyền An toàn giao thông tỉnh thông báo tuyển thành viên.

 Số lượng: 50 thành viên

Trong đó: 30 nam, 20 nữ.
Yêu cầu: 
- Sinh viên các trường ĐH, CĐ, THCN trên địa bạn tỉnh từ 18 tuổi trở lên.

- Nam 1m60 trở lên, nữ 1m55 trở lên
- Yêu thích các hoạt động tình nguyện.
- Nhiệt tình, nhiệt huyết và mong muốn cống hiến sức trẻ.

- Ưu tiên các bạn có xe máy.
 

Ngày gặp mặt và tuyển chọn tình nguyện viên: 17h30 chủ nhật ngày 03/3/2013
Hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại: 0985 895 753 hoặc 01246817814 (gặp Hằng). 

Và gửi bản đăng kí (họ và tên, ngày sinh, đơn vị, điện thoại liên hệ và hình thức bạn muốn tham gia vào đội (thành viên chính thức hay tình nguyện viên) qua email: antoangiaothonghue@gmail.com
Hạn cuối đăng kí:  ngày 03 tháng 3 năm 2013 (chủ nhật)

Các bạn có thể tìm hiểu thông tin hoạt động của Đội tại website: http://atgt.hue.vicongdong.vn

Đội TNXK tuyên truyền ATGT
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đội TNXK tuyên truyền ATGT thông báo tuyển thành viên
Ngày cập nhật 23/02/2013
Biểu trưng Đội TNXK tuyên truyền ATGT

 Nhằm chuẩn bị cho các hoạt động của tháng thanh niên, năm an toàn giao thông 2013 và các hoạt động chung của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh và tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế, Ban chỉ huy Đội TNXK tuyên truyền An toàn giao thông tỉnh thông báo tuyển thành viên.

 Số lượng: 50 thành viên

Trong đó: 30 nam, 20 nữ.
Yêu cầu: 
- Sinh viên các trường ĐH, CĐ, THCN trên địa bạn tỉnh từ 18 tuổi trở lên.

- Nam 1m60 trở lên, nữ 1m55 trở lên
- Yêu thích các hoạt động tình nguyện.
- Nhiệt tình, nhiệt huyết và mong muốn cống hiến sức trẻ.

- Ưu tiên các bạn có xe máy.
 

Ngày gặp mặt và tuyển chọn tình nguyện viên: 17h30 chủ nhật ngày 03/3/2013
Hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại: 0985 895 753 hoặc 01246817814 (gặp Hằng). 

Và gửi bản đăng kí (họ và tên, ngày sinh, đơn vị, điện thoại liên hệ và hình thức bạn muốn tham gia vào đội (thành viên chính thức hay tình nguyện viên) qua email: antoangiaothonghue@gmail.com
Hạn cuối đăng kí:  ngày 03 tháng 3 năm 2013 (chủ nhật)

Các bạn có thể tìm hiểu thông tin hoạt động của Đội tại website: http://atgt.hue.vicongdong.vn

Đội TNXK tuyên truyền ATGT
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đội TNXK tuyên truyền ATGT thông báo tuyển thành viên
Ngày cập nhật 23/02/2013
Biểu trưng Đội TNXK tuyên truyền ATGT

 Nhằm chuẩn bị cho các hoạt động của tháng thanh niên, năm an toàn giao thông 2013 và các hoạt động chung của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh và tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế, Ban chỉ huy Đội TNXK tuyên truyền An toàn giao thông tỉnh thông báo tuyển thành viên.

 Số lượng: 50 thành viên

Trong đó: 30 nam, 20 nữ.
Yêu cầu: 
- Sinh viên các trường ĐH, CĐ, THCN trên địa bạn tỉnh từ 18 tuổi trở lên.

- Nam 1m60 trở lên, nữ 1m55 trở lên
- Yêu thích các hoạt động tình nguyện.
- Nhiệt tình, nhiệt huyết và mong muốn cống hiến sức trẻ.

- Ưu tiên các bạn có xe máy.
 

Ngày gặp mặt và tuyển chọn tình nguyện viên: 17h30 chủ nhật ngày 03/3/2013
Hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại: 0985 895 753 hoặc 01246817814 (gặp Hằng). 

Và gửi bản đăng kí (họ và tên, ngày sinh, đơn vị, điện thoại liên hệ và hình thức bạn muốn tham gia vào đội (thành viên chính thức hay tình nguyện viên) qua email: antoangiaothonghue@gmail.com
Hạn cuối đăng kí:  ngày 03 tháng 3 năm 2013 (chủ nhật)

Các bạn có thể tìm hiểu thông tin hoạt động của Đội tại website: http://atgt.hue.vicongdong.vn

Đội TNXK tuyên truyền ATGT
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đội TNXK tuyên truyền ATGT thông báo tuyển thành viên
Ngày cập nhật 23/02/2013
Biểu trưng Đội TNXK tuyên truyền ATGT

 Nhằm chuẩn bị cho các hoạt động của tháng thanh niên, năm an toàn giao thông 2013 và các hoạt động chung của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh và tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế, Ban chỉ huy Đội TNXK tuyên truyền An toàn giao thông tỉnh thông báo tuyển thành viên.

 Số lượng: 50 thành viên

Trong đó: 30 nam, 20 nữ.
Yêu cầu: 
- Sinh viên các trường ĐH, CĐ, THCN trên địa bạn tỉnh từ 18 tuổi trở lên.

- Nam 1m60 trở lên, nữ 1m55 trở lên
- Yêu thích các hoạt động tình nguyện.
- Nhiệt tình, nhiệt huyết và mong muốn cống hiến sức trẻ.

- Ưu tiên các bạn có xe máy.
 

Ngày gặp mặt và tuyển chọn tình nguyện viên: 17h30 chủ nhật ngày 03/3/2013
Hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại: 0985 895 753 hoặc 01246817814 (gặp Hằng). 

Và gửi bản đăng kí (họ và tên, ngày sinh, đơn vị, điện thoại liên hệ và hình thức bạn muốn tham gia vào đội (thành viên chính thức hay tình nguyện viên) qua email: antoangiaothonghue@gmail.com
Hạn cuối đăng kí:  ngày 03 tháng 3 năm 2013 (chủ nhật)

Các bạn có thể tìm hiểu thông tin hoạt động của Đội tại website: http://atgt.hue.vicongdong.vn

Đội TNXK tuyên truyền ATGT
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đội TNXK tuyên truyền ATGT thông báo tuyển thành viên
Ngày cập nhật 23/02/2013
Biểu trưng Đội TNXK tuyên truyền ATGT

 Nhằm chuẩn bị cho các hoạt động của tháng thanh niên, năm an toàn giao thông 2013 và các hoạt động chung của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh và tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế, Ban chỉ huy Đội TNXK tuyên truyền An toàn giao thông tỉnh thông báo tuyển thành viên.

 Số lượng: 50 thành viên

Trong đó: 30 nam, 20 nữ.
Yêu cầu: 
- Sinh viên các trường ĐH, CĐ, THCN trên địa bạn tỉnh từ 18 tuổi trở lên.

- Nam 1m60 trở lên, nữ 1m55 trở lên
- Yêu thích các hoạt động tình nguyện.
- Nhiệt tình, nhiệt huyết và mong muốn cống hiến sức trẻ.

- Ưu tiên các bạn có xe máy.
 

Ngày gặp mặt và tuyển chọn tình nguyện viên: 17h30 chủ nhật ngày 03/3/2013
Hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại: 0985 895 753 hoặc 01246817814 (gặp Hằng). 

Và gửi bản đăng kí (họ và tên, ngày sinh, đơn vị, điện thoại liên hệ và hình thức bạn muốn tham gia vào đội (thành viên chính thức hay tình nguyện viên) qua email: antoangiaothonghue@gmail.com
Hạn cuối đăng kí:  ngày 03 tháng 3 năm 2013 (chủ nhật)

Các bạn có thể tìm hiểu thông tin hoạt động của Đội tại website: http://atgt.hue.vicongdong.vn

Đội TNXK tuyên truyền ATGT
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.250.161
Truy cập hiện tại 134