Sự kiện
 18h00, ngày 29/6/2019: Hue Street Dancing Vol3
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tìm kiếm tin tức
 
Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.
Ngày cập nhật 22/05/2010

Chiều hôm nay 21/5/2010, Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm việc tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi về việc khảo sát đầu tư xây dựng các cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em từ năm 2007 đến năm 2010 do đồng chí Phan Công Tuyên UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy làm trưởng Đoàn

 P1110365.jpg picture by congtacxahoi_tth

Tại buổi làm việc, Ban giám đốc Trung tâm đã báo cáo tình hình tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em trong thời gian qua tại Trung tâm cũng như tại các huyện, thị xã và thành phố, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động cũng như việc đầu tư xây dựng các khu vui chơi cho trẻ em. Một số kiến nghị và đề xuất của Trung tâm đối với Đoàn làm việc.

 Qua trao đổi Đoàn làm việc đã đánh giá cao đối với hoạt động tại Trung tâm và mong muốn Trung tâm sẽ phát huy tính chủ động, sáng tạo để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ là đơn vị tập hợp, chăm sóc và giáo dục Thanh thiếu nhi tỉnh nhà.

P1110362.jpg picture by congtacxahoi_tth

P1110367.jpg picture by congtacxahoi_tth

 

Phan Tâm
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.
Ngày cập nhật 22/05/2010

Chiều hôm nay 21/5/2010, Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm việc tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi về việc khảo sát đầu tư xây dựng các cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em từ năm 2007 đến năm 2010 do đồng chí Phan Công Tuyên UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy làm trưởng Đoàn

 P1110365.jpg picture by congtacxahoi_tth

Tại buổi làm việc, Ban giám đốc Trung tâm đã báo cáo tình hình tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em trong thời gian qua tại Trung tâm cũng như tại các huyện, thị xã và thành phố, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động cũng như việc đầu tư xây dựng các khu vui chơi cho trẻ em. Một số kiến nghị và đề xuất của Trung tâm đối với Đoàn làm việc.

 Qua trao đổi Đoàn làm việc đã đánh giá cao đối với hoạt động tại Trung tâm và mong muốn Trung tâm sẽ phát huy tính chủ động, sáng tạo để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ là đơn vị tập hợp, chăm sóc và giáo dục Thanh thiếu nhi tỉnh nhà.

P1110362.jpg picture by congtacxahoi_tth

P1110367.jpg picture by congtacxahoi_tth

 

Phan Tâm
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.
Ngày cập nhật 22/05/2010

Chiều hôm nay 21/5/2010, Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm việc tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi về việc khảo sát đầu tư xây dựng các cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em từ năm 2007 đến năm 2010 do đồng chí Phan Công Tuyên UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy làm trưởng Đoàn

 P1110365.jpg picture by congtacxahoi_tth

Tại buổi làm việc, Ban giám đốc Trung tâm đã báo cáo tình hình tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em trong thời gian qua tại Trung tâm cũng như tại các huyện, thị xã và thành phố, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động cũng như việc đầu tư xây dựng các khu vui chơi cho trẻ em. Một số kiến nghị và đề xuất của Trung tâm đối với Đoàn làm việc.

 Qua trao đổi Đoàn làm việc đã đánh giá cao đối với hoạt động tại Trung tâm và mong muốn Trung tâm sẽ phát huy tính chủ động, sáng tạo để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ là đơn vị tập hợp, chăm sóc và giáo dục Thanh thiếu nhi tỉnh nhà.

P1110362.jpg picture by congtacxahoi_tth

P1110367.jpg picture by congtacxahoi_tth

 

Phan Tâm
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.
Ngày cập nhật 22/05/2010

Chiều hôm nay 21/5/2010, Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm việc tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi về việc khảo sát đầu tư xây dựng các cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em từ năm 2007 đến năm 2010 do đồng chí Phan Công Tuyên UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy làm trưởng Đoàn

 P1110365.jpg picture by congtacxahoi_tth

Tại buổi làm việc, Ban giám đốc Trung tâm đã báo cáo tình hình tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em trong thời gian qua tại Trung tâm cũng như tại các huyện, thị xã và thành phố, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động cũng như việc đầu tư xây dựng các khu vui chơi cho trẻ em. Một số kiến nghị và đề xuất của Trung tâm đối với Đoàn làm việc.

 Qua trao đổi Đoàn làm việc đã đánh giá cao đối với hoạt động tại Trung tâm và mong muốn Trung tâm sẽ phát huy tính chủ động, sáng tạo để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ là đơn vị tập hợp, chăm sóc và giáo dục Thanh thiếu nhi tỉnh nhà.

P1110362.jpg picture by congtacxahoi_tth

P1110367.jpg picture by congtacxahoi_tth

 

Phan Tâm
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.
Ngày cập nhật 22/05/2010

Chiều hôm nay 21/5/2010, Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm việc tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi về việc khảo sát đầu tư xây dựng các cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em từ năm 2007 đến năm 2010 do đồng chí Phan Công Tuyên UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy làm trưởng Đoàn

 P1110365.jpg picture by congtacxahoi_tth

Tại buổi làm việc, Ban giám đốc Trung tâm đã báo cáo tình hình tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em trong thời gian qua tại Trung tâm cũng như tại các huyện, thị xã và thành phố, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động cũng như việc đầu tư xây dựng các khu vui chơi cho trẻ em. Một số kiến nghị và đề xuất của Trung tâm đối với Đoàn làm việc.

 Qua trao đổi Đoàn làm việc đã đánh giá cao đối với hoạt động tại Trung tâm và mong muốn Trung tâm sẽ phát huy tính chủ động, sáng tạo để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ là đơn vị tập hợp, chăm sóc và giáo dục Thanh thiếu nhi tỉnh nhà.

P1110362.jpg picture by congtacxahoi_tth

P1110367.jpg picture by congtacxahoi_tth

 

Phan Tâm
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.
Ngày cập nhật 22/05/2010

Chiều hôm nay 21/5/2010, Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm việc tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi về việc khảo sát đầu tư xây dựng các cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em từ năm 2007 đến năm 2010 do đồng chí Phan Công Tuyên UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy làm trưởng Đoàn

 P1110365.jpg picture by congtacxahoi_tth

Tại buổi làm việc, Ban giám đốc Trung tâm đã báo cáo tình hình tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em trong thời gian qua tại Trung tâm cũng như tại các huyện, thị xã và thành phố, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động cũng như việc đầu tư xây dựng các khu vui chơi cho trẻ em. Một số kiến nghị và đề xuất của Trung tâm đối với Đoàn làm việc.

 Qua trao đổi Đoàn làm việc đã đánh giá cao đối với hoạt động tại Trung tâm và mong muốn Trung tâm sẽ phát huy tính chủ động, sáng tạo để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ là đơn vị tập hợp, chăm sóc và giáo dục Thanh thiếu nhi tỉnh nhà.

P1110362.jpg picture by congtacxahoi_tth

P1110367.jpg picture by congtacxahoi_tth

 

Phan Tâm