Sự kiện
30/8: Chương trình "Sân chơi cuối tháng"          31/8: Chương trình "Rock Thanh niên - Thắp lửa đam mê", lần thứ II - năm 2019

 

Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tìm kiếm tin tức
 
CLB Kỹ năng Du khảo: Kế hoạch hoạt động Hè 2010
Ngày cập nhật 22/05/2010

1. Mục đích:
    - Tạo một môi trường tốt và là sân chơi lành mạnh cho Hội viên Câu lạc bộ (CLB)  nói riêng và toàn thể Thanh thiếu niên trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp hè 2010.

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
    1. Mục đích:
    - Tạo một môi trường tốt và là sân chơi lành mạnh cho Hội viên Câu lạc bộ (CLB)  nói riêng và toàn thể Thanh thiếu niên trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp hè 2010.
    - Là dịp để tổ chức những hoạt động ngoại khóa, dã ngoại, tiếp cận với thiên nhiên hoang dã góp phần vào sự hoàn thiện những kỹ năng đã được tiếp thu trong thời gian sinh hoạt tại CLB của toàn thể Hội viên.
    - Là thời gian để Hội viên CLB phát huy và thể hiện những thế mạnh của mình trong hoạt động Thanh niên và tăng tinh thần đoàn kết của CLB.
        2. Yêu cầu:
    - Xây dựng chương trình phải đảm bảo được tính thiết thực và lành mạnh trong các hoạt động được đề ra.
    - Thực hiện tốt các chương trình và đúng theo thời gian dự kiến và báo cáo kết quả thực hiện kịp thời cho BCN CLB và các phòng ban chức năng của Trung tâm.
    - Đổi mới các hình thức tổ chức hoạt động trong dịp hè.
    - Phát huy toàn diện năng lực của các thành viên BCN cũng như thành viên các Ban trong CLB, đồng thời phát hiện những nhân tố tiêu biểu trong CLB.
II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG HÈ 2010:
    1. Hoạt động Kỹ năng:
    - Tổ chức trại huấn luyện Hội viên chủ chốt của CLB trong thiên nhiên (Dự kiến ngày 24-25/07).
    - Tổ chức Trò chơi lớn với chủ đề “Theo chân các vị vua Hùng” tới đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội cho toàn thể Hội viên CLB (31/07).
    - Tổ chức trại rèn luyện nâng bậc sơ cấp “Kim Đồng” Lần I – Năm 2010 (Dự kiến ngày 07-08/08).
    - Tổ chức dã ngoại tổng kết hoạt động hè của CLB tại bãi tắm Lăng Cô – Huyện Phú Lộc – TT Huế (Dự kiến ngày 29/08)
    - Tổ chức sinh hoạt hè cùng các em là Chỉ huy Đội của trường THCS Nguyễn Chí Diễu – Tp.Huế, nhằm đào tạo thế hệ trẻ trong hoạt động Đoàn – Hội – Đội.
    2. Hoạt động Văn hóa – Văn nghệ:
    - Tổ chức ngày hội “Giao lưu” giữa các CLB trong Trung tâm về mảng Kỹ năng Thanh niên – Thể dục thể thao – Văn nghệ. (Dự kiến ngày 15/08).
    - Tổ chức cuộc thi “Miss CKD” kéo dài từ tháng 06 đến tháng hết tháng 08.
    - Tham gia các hoạt động Văn hóa – Văn nghệ tại Trung tâm.
    3. Hoạt động xã Hội:
    - Tham gia đồng tổ chức chương trình “Ngày hội thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” lần II – năm 2010 nhân dịp quốc tế thiếu nhi (Tháng 06).
    - Tổ chức ngày hội “Vui tết Trung thu – Cùng nhau phá cỗ” lần II – 2010 tại trung tâm hiếu học Phú Thượng nhân dịp tết trung thu.
    - Tham gia các đợt hoạt động tình nguyện do tỉnh Đoàn và Trung tâm tổ chức.

    Ngoài raCLB sẽ tổ chức thêm một số hoạt động nhỏ trong phạm vi CLB, trong các buổi sinh hoạt. CLB Kỹ năng – Du khảo sẽ tham gia nhiệt tình và hoàn thành tốt mội nhiệm vụ được giao mang lại hiểu quả chung trong mọi hoạt động. Phấn đấu được khen thưởng trong Hoạt động hè 2010.

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
CLB Kỹ năng Du khảo: Kế hoạch hoạt động Hè 2010
Ngày cập nhật 22/05/2010

1. Mục đích:
    - Tạo một môi trường tốt và là sân chơi lành mạnh cho Hội viên Câu lạc bộ (CLB)  nói riêng và toàn thể Thanh thiếu niên trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp hè 2010.

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
    1. Mục đích:
    - Tạo một môi trường tốt và là sân chơi lành mạnh cho Hội viên Câu lạc bộ (CLB)  nói riêng và toàn thể Thanh thiếu niên trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp hè 2010.
    - Là dịp để tổ chức những hoạt động ngoại khóa, dã ngoại, tiếp cận với thiên nhiên hoang dã góp phần vào sự hoàn thiện những kỹ năng đã được tiếp thu trong thời gian sinh hoạt tại CLB của toàn thể Hội viên.
    - Là thời gian để Hội viên CLB phát huy và thể hiện những thế mạnh của mình trong hoạt động Thanh niên và tăng tinh thần đoàn kết của CLB.
        2. Yêu cầu:
    - Xây dựng chương trình phải đảm bảo được tính thiết thực và lành mạnh trong các hoạt động được đề ra.
    - Thực hiện tốt các chương trình và đúng theo thời gian dự kiến và báo cáo kết quả thực hiện kịp thời cho BCN CLB và các phòng ban chức năng của Trung tâm.
    - Đổi mới các hình thức tổ chức hoạt động trong dịp hè.
    - Phát huy toàn diện năng lực của các thành viên BCN cũng như thành viên các Ban trong CLB, đồng thời phát hiện những nhân tố tiêu biểu trong CLB.
II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG HÈ 2010:
    1. Hoạt động Kỹ năng:
    - Tổ chức trại huấn luyện Hội viên chủ chốt của CLB trong thiên nhiên (Dự kiến ngày 24-25/07).
    - Tổ chức Trò chơi lớn với chủ đề “Theo chân các vị vua Hùng” tới đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội cho toàn thể Hội viên CLB (31/07).
    - Tổ chức trại rèn luyện nâng bậc sơ cấp “Kim Đồng” Lần I – Năm 2010 (Dự kiến ngày 07-08/08).
    - Tổ chức dã ngoại tổng kết hoạt động hè của CLB tại bãi tắm Lăng Cô – Huyện Phú Lộc – TT Huế (Dự kiến ngày 29/08)
    - Tổ chức sinh hoạt hè cùng các em là Chỉ huy Đội của trường THCS Nguyễn Chí Diễu – Tp.Huế, nhằm đào tạo thế hệ trẻ trong hoạt động Đoàn – Hội – Đội.
    2. Hoạt động Văn hóa – Văn nghệ:
    - Tổ chức ngày hội “Giao lưu” giữa các CLB trong Trung tâm về mảng Kỹ năng Thanh niên – Thể dục thể thao – Văn nghệ. (Dự kiến ngày 15/08).
    - Tổ chức cuộc thi “Miss CKD” kéo dài từ tháng 06 đến tháng hết tháng 08.
    - Tham gia các hoạt động Văn hóa – Văn nghệ tại Trung tâm.
    3. Hoạt động xã Hội:
    - Tham gia đồng tổ chức chương trình “Ngày hội thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” lần II – năm 2010 nhân dịp quốc tế thiếu nhi (Tháng 06).
    - Tổ chức ngày hội “Vui tết Trung thu – Cùng nhau phá cỗ” lần II – 2010 tại trung tâm hiếu học Phú Thượng nhân dịp tết trung thu.
    - Tham gia các đợt hoạt động tình nguyện do tỉnh Đoàn và Trung tâm tổ chức.

    Ngoài raCLB sẽ tổ chức thêm một số hoạt động nhỏ trong phạm vi CLB, trong các buổi sinh hoạt. CLB Kỹ năng – Du khảo sẽ tham gia nhiệt tình và hoàn thành tốt mội nhiệm vụ được giao mang lại hiểu quả chung trong mọi hoạt động. Phấn đấu được khen thưởng trong Hoạt động hè 2010.

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
CLB Kỹ năng Du khảo: Kế hoạch hoạt động Hè 2010
Ngày cập nhật 22/05/2010

1. Mục đích:
    - Tạo một môi trường tốt và là sân chơi lành mạnh cho Hội viên Câu lạc bộ (CLB)  nói riêng và toàn thể Thanh thiếu niên trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp hè 2010.

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
    1. Mục đích:
    - Tạo một môi trường tốt và là sân chơi lành mạnh cho Hội viên Câu lạc bộ (CLB)  nói riêng và toàn thể Thanh thiếu niên trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp hè 2010.
    - Là dịp để tổ chức những hoạt động ngoại khóa, dã ngoại, tiếp cận với thiên nhiên hoang dã góp phần vào sự hoàn thiện những kỹ năng đã được tiếp thu trong thời gian sinh hoạt tại CLB của toàn thể Hội viên.
    - Là thời gian để Hội viên CLB phát huy và thể hiện những thế mạnh của mình trong hoạt động Thanh niên và tăng tinh thần đoàn kết của CLB.
        2. Yêu cầu:
    - Xây dựng chương trình phải đảm bảo được tính thiết thực và lành mạnh trong các hoạt động được đề ra.
    - Thực hiện tốt các chương trình và đúng theo thời gian dự kiến và báo cáo kết quả thực hiện kịp thời cho BCN CLB và các phòng ban chức năng của Trung tâm.
    - Đổi mới các hình thức tổ chức hoạt động trong dịp hè.
    - Phát huy toàn diện năng lực của các thành viên BCN cũng như thành viên các Ban trong CLB, đồng thời phát hiện những nhân tố tiêu biểu trong CLB.
II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG HÈ 2010:
    1. Hoạt động Kỹ năng:
    - Tổ chức trại huấn luyện Hội viên chủ chốt của CLB trong thiên nhiên (Dự kiến ngày 24-25/07).
    - Tổ chức Trò chơi lớn với chủ đề “Theo chân các vị vua Hùng” tới đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội cho toàn thể Hội viên CLB (31/07).
    - Tổ chức trại rèn luyện nâng bậc sơ cấp “Kim Đồng” Lần I – Năm 2010 (Dự kiến ngày 07-08/08).
    - Tổ chức dã ngoại tổng kết hoạt động hè của CLB tại bãi tắm Lăng Cô – Huyện Phú Lộc – TT Huế (Dự kiến ngày 29/08)
    - Tổ chức sinh hoạt hè cùng các em là Chỉ huy Đội của trường THCS Nguyễn Chí Diễu – Tp.Huế, nhằm đào tạo thế hệ trẻ trong hoạt động Đoàn – Hội – Đội.
    2. Hoạt động Văn hóa – Văn nghệ:
    - Tổ chức ngày hội “Giao lưu” giữa các CLB trong Trung tâm về mảng Kỹ năng Thanh niên – Thể dục thể thao – Văn nghệ. (Dự kiến ngày 15/08).
    - Tổ chức cuộc thi “Miss CKD” kéo dài từ tháng 06 đến tháng hết tháng 08.
    - Tham gia các hoạt động Văn hóa – Văn nghệ tại Trung tâm.
    3. Hoạt động xã Hội:
    - Tham gia đồng tổ chức chương trình “Ngày hội thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” lần II – năm 2010 nhân dịp quốc tế thiếu nhi (Tháng 06).
    - Tổ chức ngày hội “Vui tết Trung thu – Cùng nhau phá cỗ” lần II – 2010 tại trung tâm hiếu học Phú Thượng nhân dịp tết trung thu.
    - Tham gia các đợt hoạt động tình nguyện do tỉnh Đoàn và Trung tâm tổ chức.

    Ngoài raCLB sẽ tổ chức thêm một số hoạt động nhỏ trong phạm vi CLB, trong các buổi sinh hoạt. CLB Kỹ năng – Du khảo sẽ tham gia nhiệt tình và hoàn thành tốt mội nhiệm vụ được giao mang lại hiểu quả chung trong mọi hoạt động. Phấn đấu được khen thưởng trong Hoạt động hè 2010.

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
CLB Kỹ năng Du khảo: Kế hoạch hoạt động Hè 2010
Ngày cập nhật 22/05/2010

1. Mục đích:
    - Tạo một môi trường tốt và là sân chơi lành mạnh cho Hội viên Câu lạc bộ (CLB)  nói riêng và toàn thể Thanh thiếu niên trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp hè 2010.

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
    1. Mục đích:
    - Tạo một môi trường tốt và là sân chơi lành mạnh cho Hội viên Câu lạc bộ (CLB)  nói riêng và toàn thể Thanh thiếu niên trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp hè 2010.
    - Là dịp để tổ chức những hoạt động ngoại khóa, dã ngoại, tiếp cận với thiên nhiên hoang dã góp phần vào sự hoàn thiện những kỹ năng đã được tiếp thu trong thời gian sinh hoạt tại CLB của toàn thể Hội viên.
    - Là thời gian để Hội viên CLB phát huy và thể hiện những thế mạnh của mình trong hoạt động Thanh niên và tăng tinh thần đoàn kết của CLB.
        2. Yêu cầu:
    - Xây dựng chương trình phải đảm bảo được tính thiết thực và lành mạnh trong các hoạt động được đề ra.
    - Thực hiện tốt các chương trình và đúng theo thời gian dự kiến và báo cáo kết quả thực hiện kịp thời cho BCN CLB và các phòng ban chức năng của Trung tâm.
    - Đổi mới các hình thức tổ chức hoạt động trong dịp hè.
    - Phát huy toàn diện năng lực của các thành viên BCN cũng như thành viên các Ban trong CLB, đồng thời phát hiện những nhân tố tiêu biểu trong CLB.
II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG HÈ 2010:
    1. Hoạt động Kỹ năng:
    - Tổ chức trại huấn luyện Hội viên chủ chốt của CLB trong thiên nhiên (Dự kiến ngày 24-25/07).
    - Tổ chức Trò chơi lớn với chủ đề “Theo chân các vị vua Hùng” tới đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội cho toàn thể Hội viên CLB (31/07).
    - Tổ chức trại rèn luyện nâng bậc sơ cấp “Kim Đồng” Lần I – Năm 2010 (Dự kiến ngày 07-08/08).
    - Tổ chức dã ngoại tổng kết hoạt động hè của CLB tại bãi tắm Lăng Cô – Huyện Phú Lộc – TT Huế (Dự kiến ngày 29/08)
    - Tổ chức sinh hoạt hè cùng các em là Chỉ huy Đội của trường THCS Nguyễn Chí Diễu – Tp.Huế, nhằm đào tạo thế hệ trẻ trong hoạt động Đoàn – Hội – Đội.
    2. Hoạt động Văn hóa – Văn nghệ:
    - Tổ chức ngày hội “Giao lưu” giữa các CLB trong Trung tâm về mảng Kỹ năng Thanh niên – Thể dục thể thao – Văn nghệ. (Dự kiến ngày 15/08).
    - Tổ chức cuộc thi “Miss CKD” kéo dài từ tháng 06 đến tháng hết tháng 08.
    - Tham gia các hoạt động Văn hóa – Văn nghệ tại Trung tâm.
    3. Hoạt động xã Hội:
    - Tham gia đồng tổ chức chương trình “Ngày hội thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” lần II – năm 2010 nhân dịp quốc tế thiếu nhi (Tháng 06).
    - Tổ chức ngày hội “Vui tết Trung thu – Cùng nhau phá cỗ” lần II – 2010 tại trung tâm hiếu học Phú Thượng nhân dịp tết trung thu.
    - Tham gia các đợt hoạt động tình nguyện do tỉnh Đoàn và Trung tâm tổ chức.

    Ngoài raCLB sẽ tổ chức thêm một số hoạt động nhỏ trong phạm vi CLB, trong các buổi sinh hoạt. CLB Kỹ năng – Du khảo sẽ tham gia nhiệt tình và hoàn thành tốt mội nhiệm vụ được giao mang lại hiểu quả chung trong mọi hoạt động. Phấn đấu được khen thưởng trong Hoạt động hè 2010.

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
CLB Kỹ năng Du khảo: Kế hoạch hoạt động Hè 2010
Ngày cập nhật 22/05/2010

1. Mục đích:
    - Tạo một môi trường tốt và là sân chơi lành mạnh cho Hội viên Câu lạc bộ (CLB)  nói riêng và toàn thể Thanh thiếu niên trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp hè 2010.

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
    1. Mục đích:
    - Tạo một môi trường tốt và là sân chơi lành mạnh cho Hội viên Câu lạc bộ (CLB)  nói riêng và toàn thể Thanh thiếu niên trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp hè 2010.
    - Là dịp để tổ chức những hoạt động ngoại khóa, dã ngoại, tiếp cận với thiên nhiên hoang dã góp phần vào sự hoàn thiện những kỹ năng đã được tiếp thu trong thời gian sinh hoạt tại CLB của toàn thể Hội viên.
    - Là thời gian để Hội viên CLB phát huy và thể hiện những thế mạnh của mình trong hoạt động Thanh niên và tăng tinh thần đoàn kết của CLB.
        2. Yêu cầu:
    - Xây dựng chương trình phải đảm bảo được tính thiết thực và lành mạnh trong các hoạt động được đề ra.
    - Thực hiện tốt các chương trình và đúng theo thời gian dự kiến và báo cáo kết quả thực hiện kịp thời cho BCN CLB và các phòng ban chức năng của Trung tâm.
    - Đổi mới các hình thức tổ chức hoạt động trong dịp hè.
    - Phát huy toàn diện năng lực của các thành viên BCN cũng như thành viên các Ban trong CLB, đồng thời phát hiện những nhân tố tiêu biểu trong CLB.
II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG HÈ 2010:
    1. Hoạt động Kỹ năng:
    - Tổ chức trại huấn luyện Hội viên chủ chốt của CLB trong thiên nhiên (Dự kiến ngày 24-25/07).
    - Tổ chức Trò chơi lớn với chủ đề “Theo chân các vị vua Hùng” tới đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội cho toàn thể Hội viên CLB (31/07).
    - Tổ chức trại rèn luyện nâng bậc sơ cấp “Kim Đồng” Lần I – Năm 2010 (Dự kiến ngày 07-08/08).
    - Tổ chức dã ngoại tổng kết hoạt động hè của CLB tại bãi tắm Lăng Cô – Huyện Phú Lộc – TT Huế (Dự kiến ngày 29/08)
    - Tổ chức sinh hoạt hè cùng các em là Chỉ huy Đội của trường THCS Nguyễn Chí Diễu – Tp.Huế, nhằm đào tạo thế hệ trẻ trong hoạt động Đoàn – Hội – Đội.
    2. Hoạt động Văn hóa – Văn nghệ:
    - Tổ chức ngày hội “Giao lưu” giữa các CLB trong Trung tâm về mảng Kỹ năng Thanh niên – Thể dục thể thao – Văn nghệ. (Dự kiến ngày 15/08).
    - Tổ chức cuộc thi “Miss CKD” kéo dài từ tháng 06 đến tháng hết tháng 08.
    - Tham gia các hoạt động Văn hóa – Văn nghệ tại Trung tâm.
    3. Hoạt động xã Hội:
    - Tham gia đồng tổ chức chương trình “Ngày hội thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” lần II – năm 2010 nhân dịp quốc tế thiếu nhi (Tháng 06).
    - Tổ chức ngày hội “Vui tết Trung thu – Cùng nhau phá cỗ” lần II – 2010 tại trung tâm hiếu học Phú Thượng nhân dịp tết trung thu.
    - Tham gia các đợt hoạt động tình nguyện do tỉnh Đoàn và Trung tâm tổ chức.

    Ngoài raCLB sẽ tổ chức thêm một số hoạt động nhỏ trong phạm vi CLB, trong các buổi sinh hoạt. CLB Kỹ năng – Du khảo sẽ tham gia nhiệt tình và hoàn thành tốt mội nhiệm vụ được giao mang lại hiểu quả chung trong mọi hoạt động. Phấn đấu được khen thưởng trong Hoạt động hè 2010.

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
CLB Kỹ năng Du khảo: Kế hoạch hoạt động Hè 2010
Ngày cập nhật 22/05/2010

1. Mục đích:
    - Tạo một môi trường tốt và là sân chơi lành mạnh cho Hội viên Câu lạc bộ (CLB)  nói riêng và toàn thể Thanh thiếu niên trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp hè 2010.

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
    1. Mục đích:
    - Tạo một môi trường tốt và là sân chơi lành mạnh cho Hội viên Câu lạc bộ (CLB)  nói riêng và toàn thể Thanh thiếu niên trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp hè 2010.
    - Là dịp để tổ chức những hoạt động ngoại khóa, dã ngoại, tiếp cận với thiên nhiên hoang dã góp phần vào sự hoàn thiện những kỹ năng đã được tiếp thu trong thời gian sinh hoạt tại CLB của toàn thể Hội viên.
    - Là thời gian để Hội viên CLB phát huy và thể hiện những thế mạnh của mình trong hoạt động Thanh niên và tăng tinh thần đoàn kết của CLB.
        2. Yêu cầu:
    - Xây dựng chương trình phải đảm bảo được tính thiết thực và lành mạnh trong các hoạt động được đề ra.
    - Thực hiện tốt các chương trình và đúng theo thời gian dự kiến và báo cáo kết quả thực hiện kịp thời cho BCN CLB và các phòng ban chức năng của Trung tâm.
    - Đổi mới các hình thức tổ chức hoạt động trong dịp hè.
    - Phát huy toàn diện năng lực của các thành viên BCN cũng như thành viên các Ban trong CLB, đồng thời phát hiện những nhân tố tiêu biểu trong CLB.
II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG HÈ 2010:
    1. Hoạt động Kỹ năng:
    - Tổ chức trại huấn luyện Hội viên chủ chốt của CLB trong thiên nhiên (Dự kiến ngày 24-25/07).
    - Tổ chức Trò chơi lớn với chủ đề “Theo chân các vị vua Hùng” tới đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội cho toàn thể Hội viên CLB (31/07).
    - Tổ chức trại rèn luyện nâng bậc sơ cấp “Kim Đồng” Lần I – Năm 2010 (Dự kiến ngày 07-08/08).
    - Tổ chức dã ngoại tổng kết hoạt động hè của CLB tại bãi tắm Lăng Cô – Huyện Phú Lộc – TT Huế (Dự kiến ngày 29/08)
    - Tổ chức sinh hoạt hè cùng các em là Chỉ huy Đội của trường THCS Nguyễn Chí Diễu – Tp.Huế, nhằm đào tạo thế hệ trẻ trong hoạt động Đoàn – Hội – Đội.
    2. Hoạt động Văn hóa – Văn nghệ:
    - Tổ chức ngày hội “Giao lưu” giữa các CLB trong Trung tâm về mảng Kỹ năng Thanh niên – Thể dục thể thao – Văn nghệ. (Dự kiến ngày 15/08).
    - Tổ chức cuộc thi “Miss CKD” kéo dài từ tháng 06 đến tháng hết tháng 08.
    - Tham gia các hoạt động Văn hóa – Văn nghệ tại Trung tâm.
    3. Hoạt động xã Hội:
    - Tham gia đồng tổ chức chương trình “Ngày hội thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” lần II – năm 2010 nhân dịp quốc tế thiếu nhi (Tháng 06).
    - Tổ chức ngày hội “Vui tết Trung thu – Cùng nhau phá cỗ” lần II – 2010 tại trung tâm hiếu học Phú Thượng nhân dịp tết trung thu.
    - Tham gia các đợt hoạt động tình nguyện do tỉnh Đoàn và Trung tâm tổ chức.

    Ngoài raCLB sẽ tổ chức thêm một số hoạt động nhỏ trong phạm vi CLB, trong các buổi sinh hoạt. CLB Kỹ năng – Du khảo sẽ tham gia nhiệt tình và hoàn thành tốt mội nhiệm vụ được giao mang lại hiểu quả chung trong mọi hoạt động. Phấn đấu được khen thưởng trong Hoạt động hè 2010.

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
CLB Kỹ năng Du khảo: Kế hoạch hoạt động Hè 2010
Ngày cập nhật 22/05/2010

1. Mục đích:
    - Tạo một môi trường tốt và là sân chơi lành mạnh cho Hội viên Câu lạc bộ (CLB)  nói riêng và toàn thể Thanh thiếu niên trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp hè 2010.

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
    1. Mục đích:
    - Tạo một môi trường tốt và là sân chơi lành mạnh cho Hội viên Câu lạc bộ (CLB)  nói riêng và toàn thể Thanh thiếu niên trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp hè 2010.
    - Là dịp để tổ chức những hoạt động ngoại khóa, dã ngoại, tiếp cận với thiên nhiên hoang dã góp phần vào sự hoàn thiện những kỹ năng đã được tiếp thu trong thời gian sinh hoạt tại CLB của toàn thể Hội viên.
    - Là thời gian để Hội viên CLB phát huy và thể hiện những thế mạnh của mình trong hoạt động Thanh niên và tăng tinh thần đoàn kết của CLB.
        2. Yêu cầu:
    - Xây dựng chương trình phải đảm bảo được tính thiết thực và lành mạnh trong các hoạt động được đề ra.
    - Thực hiện tốt các chương trình và đúng theo thời gian dự kiến và báo cáo kết quả thực hiện kịp thời cho BCN CLB và các phòng ban chức năng của Trung tâm.
    - Đổi mới các hình thức tổ chức hoạt động trong dịp hè.
    - Phát huy toàn diện năng lực của các thành viên BCN cũng như thành viên các Ban trong CLB, đồng thời phát hiện những nhân tố tiêu biểu trong CLB.
II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG HÈ 2010:
    1. Hoạt động Kỹ năng:
    - Tổ chức trại huấn luyện Hội viên chủ chốt của CLB trong thiên nhiên (Dự kiến ngày 24-25/07).
    - Tổ chức Trò chơi lớn với chủ đề “Theo chân các vị vua Hùng” tới đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội cho toàn thể Hội viên CLB (31/07).
    - Tổ chức trại rèn luyện nâng bậc sơ cấp “Kim Đồng” Lần I – Năm 2010 (Dự kiến ngày 07-08/08).
    - Tổ chức dã ngoại tổng kết hoạt động hè của CLB tại bãi tắm Lăng Cô – Huyện Phú Lộc – TT Huế (Dự kiến ngày 29/08)
    - Tổ chức sinh hoạt hè cùng các em là Chỉ huy Đội của trường THCS Nguyễn Chí Diễu – Tp.Huế, nhằm đào tạo thế hệ trẻ trong hoạt động Đoàn – Hội – Đội.
    2. Hoạt động Văn hóa – Văn nghệ:
    - Tổ chức ngày hội “Giao lưu” giữa các CLB trong Trung tâm về mảng Kỹ năng Thanh niên – Thể dục thể thao – Văn nghệ. (Dự kiến ngày 15/08).
    - Tổ chức cuộc thi “Miss CKD” kéo dài từ tháng 06 đến tháng hết tháng 08.
    - Tham gia các hoạt động Văn hóa – Văn nghệ tại Trung tâm.
    3. Hoạt động xã Hội:
    - Tham gia đồng tổ chức chương trình “Ngày hội thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” lần II – năm 2010 nhân dịp quốc tế thiếu nhi (Tháng 06).
    - Tổ chức ngày hội “Vui tết Trung thu – Cùng nhau phá cỗ” lần II – 2010 tại trung tâm hiếu học Phú Thượng nhân dịp tết trung thu.
    - Tham gia các đợt hoạt động tình nguyện do tỉnh Đoàn và Trung tâm tổ chức.

    Ngoài raCLB sẽ tổ chức thêm một số hoạt động nhỏ trong phạm vi CLB, trong các buổi sinh hoạt. CLB Kỹ năng – Du khảo sẽ tham gia nhiệt tình và hoàn thành tốt mội nhiệm vụ được giao mang lại hiểu quả chung trong mọi hoạt động. Phấn đấu được khen thưởng trong Hoạt động hè 2010.

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.073.369
Truy cập hiện tại 110