Sự kiện
04/7: Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh TT-Huế, lần thứ XVI - năm 2020     *     05/7: Liên hoan kỹ năng các CLB, Đội, Nhóm lần thứ III - năm 2020     *     12/7: Ngày hội Thanh niên với Văn hóa Giao thông năm 2020     *     18/7: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020     *     22/7: Hội thi Phòng chống Tệ nạn xã hội và tệ nạn ma túy trong thanh niên

 

Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tìm kiếm tin tức
Tỉnh đoàn TT-Huế: Kế hoạch Hoạt động Hè và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2010
Ngày cập nhật 24/05/2010

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010, nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; chào mừng thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VI. Hướng đến chào mừng kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV, chào mừng Festival Huế 2010, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế triển khai kThực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010, nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; chào mừng thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VI. Hướng đến chào mừng kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV, chào mừng Festival Huế 2010, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế triển khai kế hoạch hoạt động Hè và chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2010, cụ thể như sau:ế hoạch hoạt động Hè và chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2010, cụ thể như sau:

Chủ đề: “Thanh niên Thừa Thiên Huế chung tay, góp sức đồng hành cùng với xã nghèo vươn lên phát triển bền vững”.
Phương châm: “Mỗi đoàn viên, thanh niên một hành động tình nguyện; mỗi cấp bộ Đoàn một công trình, phần việc tình nguyện giúp đỡ các xã nghèo”,:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
    - Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tập trung đẩy mạnh các hoạt động thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; xoá nhà tạm cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh đặc biệt là ở 13 xã nghèo.
    - Phát huy năng lực và khả năng sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của thanh niên Thừa Thiên Huế, qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN tự rèn luyện, bồi dưỡng kinh nghiệm trong công tác và các kỹ năng xã hội.
- Thông qua các hoạt động hè để mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh thiếu niên; củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn dân cư, nhất là vùng sâu, vùng xa, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, tuyên truyền giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước.
2. Yêu cầu:
- Hoạt động Hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện 2010 tỉnh Thừa Thiên Huế phải được tổ chức sâu rộng, tạo phong trào sôi nổi trong tuổi trẻ thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia. Chú trọng hoạt động tình nguyện tại chỗ và nâng cao chất lượng hoạt động các đội hình của huyện, tỉnh, gắn với những nội dung hoạt động cụ thể, thiết thực với thanh niên và cộng đồng dân cư. Các hoạt động của Chiến dịch phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức an toàn và mang tính giáo dục cao.
- Các hoạt động trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2010 cần bám sát chủ đề công tác năm “Công trình thanh niên xây dựng quê hương” và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.
- Tham mưu tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1. Hoạt động tham gia giảm nghèo nhanh và bền vững các xã nghèo của tỉnh Thừa Thiên Huế:
Thực hiện Kế hoạch số 29/KH – UBND ngày 17 tháng 3 năm 2010 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện các hoạt động trọng tâm giảm nghèo nhanh và bền vững tại 13 xã nghèo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; bao gồm xã Hồng Tiến (huyện Hương Trà), Hồng Hạ, A Đớt, Đông Sơn, Hương Lâm, Hồng Trung, Hương Nguyên, Hồng Thượng, Hồng Thái, Hồng Quảng, Hồng Bắc, Hồng Vân, Hồng Thuỷ (huyện A Lưới), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế triển khai các nội dung hoạt động cụ thể như sau:
1.1 Các nội dung hoạt động:
- Tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm đối với lao động ở 13 xã nghèo. Giúp đỡ thanh niên tại các địa phương được tiếp cận các hình thức đào tạo nghề với phương châm “đào tạo gắn với việc làm”.
- Xây dựng các mô hình kinh tế khuyến nông - lâm - ngư phù hợp với đặc điểm địa phương; đẩy mạnh các hoạt động tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung cấp cây, con giống, phân bón, thuốc trừ sâu …giúp nhân dân có điều kiện phát triển kinh tế.
- Vận động, tập trung các nguồn lực tổ chức xây dựng nhà tình nghĩa, nhà nhân ái cho các hộ dân nghèo.
- Nghiên cứu tìm nguồn vốn các chương trình, dự án hoạt động để giúp các xã nghèo.
1.2. Phân công nhiệm vụ:
Đội hình thanh niên tình nguyện cấp tỉnh bao gồm: Thành Đoàn Huế và Đoàn Khối trực thuộc, tham gia giúp đỡ nhân dân xã Hồng Hạ và Hồng Thượng huyện A Lưới trong 3 tháng hoạt động Hè và đến hết năm 2010 (có kế hoạch và phân công cụ thể sau):
- Huyện Đoàn Hương Trà thành lập đội hình thanh niên tình nguyện cấp huyện tổ chức hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ xã Hồng Tiến là xã nghèo của huyện.
- Huyện Đoàn A Lưới thành lập đội hình thanh niên tình nguyện cấp huyện, huy động các nguồn lực tham gia xóa đói giảm nghèo nhân dân tại các xã nghèo tại địa phương.
2. Chung tay xây dựng nông thôn mới:
- Sửa chữa và làm mới nhà ở, xoá nhà tạm, xây dựng nhà nhân ái; sửa chữa điện dân dụng cho các hộ gia đình (ưu tiên các gia đình cựu thanh niên xung phong); sửa chữa, nâng cấp và làm mới đường, xây cầu giao thông nông thôn; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, xây dựng các điểm truy cập Internet.
- Đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất cho thanh niên, tổ chức các lớp tập huấn, thành lập các câu lạc bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, xây dựng các mô hình, điểm trình diễn kỹ thuật, tổ chức hội thảo đầu bờ, hội nghị biểu dương thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi, tích cực hướng dẫn thanh niên lập dự án vay vốn theo chương trình 120, ngân hàng chính sách xã hội.
3. Hành động vì môi trường:
Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, “Ngày chủ nhật xanh”, trồng rừng đầu nguồn, thu gom rác thải; hướng chuyển giao công nghệ xử lý nước sinh hoạt cho bà con nông dân thuộc vùng thủy diện ven biển và đầm phá; xây dựng mô hình về bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương, làng, xã xanh, sạch, đẹp.
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn tổ chức các đội hình, các đợt ra quân huy động ĐVTN xử lý cây mắt mèo, theo chỉ thị 14/2010/CT – UBND ngày 30 tháng 4 năm 2010 của Uỷ ban Nhân dân Tỉnh về việc ngăn chặn sự phát triển và tổ chức diệt trừ cây mắt mèo.
4. Thành lập đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ Festival Huế 2010;  Tiếp sức mùa thi và Tiếp sức đến trường:
  - Thành lập và tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ Festival Huế 2010 gồm 300 Tình nguyện viên.
- Tổ chức các đội hình thanh niên, sinh viên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” nhằm tư vấn, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh về nơi ăn, nghỉ, đi lại, địa điểm thi, hướng dẫn làm các thủ tục đăng ký dự thi, tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại các địa điểm tổ chức hội đồng thi.
- Các cấp bộ Đoàn vận động các nguồn kinh phí giúp đỡ, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường. Tiếp tục tổ chức hoạt động ra quân làm sạch, đẹp nhà vệ sinh và khuôn viên của các trường học đóng trên địa bàn toàn tỉnh.
5. Thanh niên với nghề nghiệp và việc làm, phổ cập tin học
- Tổ chức các đội hình thanh niên tham gia phổ cập tin học và hướng dẫn thanh niên khai thác thông tin trên mạng để ứng dụng trong học tập, lao động và sản xuất.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên về vai trò, tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
- Tập huấn kỹ năng truy cập Internet cho cán bộ Đoàn - Hội. Xây dựng và phát huy các điểm truy cập Internet phục vụ thanh niên.
- Tăng cường các hoạt động định hướng nghề nghiệp, tư vấn học nghề và tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động dạy nghề, tập huấn nâng cao trình độ, kiến thức tay nghề cho thanh niên.
- Tập huấn về quy trình thành lập Hợp tác xã thanh niên làm kinh tế.
  6. Chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng:
- Tổ chức hoạt động sinh hoạt hè, xây dựng các điểm sinh hoạt vui chơi, tổ chức ôn tập nâng cao kiến thức văn hoá cho thiếu nhi; vận động giúp đỡ, ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
- Phối hợp với các cấp, các ngành liên quan thực hiện tốt chức năng bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi. Nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn trong công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thiếu nhi, góp phần thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
- Thường xuyên nắm bắt thông tin để báo cáo các cơ quan chức năng về các hành vi bạo hành trẻ em, sử dụng lao động trẻ em.
7. Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn:
- Tổ chức các hoạt động“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và các hoạt động xã hội nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong và 63 năm ngày Thương binh liệt sỹ; đảm nhận thực hiện các công trình phần việc như tu bổ bia ghi danh, bia tưởng niệm, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ; vận động xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa; thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm đối với các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, mẹ VNAH, các nạn nhân bị chất độc màu da cam, hộ dân nghèo ở các địa phương khó khăn.
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc phối hợp đồng loạt tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống “Thắp lửa truyền thống - Sáng mãi niềm tin” vào tối ngày 26/7/2010.
    8. Vì mốc giới đường biên, vì chủ quyền biển đảo:
    Đẩy mạnh cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Khi tổ quốc cần”; xây dựng các đội hình an ninh xung kích tham gia bảo vệ đường biên giới; hoạt động thanh niên tình nguyện tại làng thanh niên lập nghiệp, điểm dân cư dọc biên giới. Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa tại các đơn vị quân đội vùng biên giới, hải đảo.
   9. Vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội:
- Tổ chức khám chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ và phát thuốc miễn phí cho nhân dân ở các địa bàn khó khăn.
- Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục giới tính, giáo dục sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục cho thanh niên, vị thành niên, vận động thanh niên thực hiện chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình; tổ chức các hoạt động tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc cho người nghèo, hướng dẫn thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, cách thức bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho thanh thiếu nhi và nhân dân.
- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh mùa hè, phòng chống tệ nạn ma tuý, HIV/AIDS, các tệ nạn xã hội.
- Tổ chức, vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện và thành lập ngân hàng máu sống.
- Tham gia khắc phục hậu quả thiên tai
 10. Hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị:
- Tổ chức các hoạt động truyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho thanh thiếu nhi.
- Tiếp tục thành lập và duy trì các đội sinh viên, học sinh tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; tổ chức ký cam kết trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên nghiêm túc thực hiện các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là luật giao thông đường bộ Việt Nam.
- Ban Công tác Thanh niên công an tỉnh có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn chi đoàn công an các xã, phường, thị trấn làm nòng cốt, phối hợp với các cơ sở Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ, ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.
- Thành Đoàn Huế tập trung đầu tư phong trào thanh niên xung kích thực hiện nếp sống văn minh đô thị thông qua hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện. Tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện hướng dẫn giao thông tại các giao lộ, các đường một chiều trên địa bàn thành phố.
11. Đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp Thanh thiếu nhi, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh.
- Tập trung các hoạt động củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn dân cư, trong đó tập trung cụ thể hoá các giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở đoàn, chi đoàn, chi hội, xoá các cơ sở yếu kém. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Đoàn, nhất là cấp chi đoàn. Tập trung xây dựng “Chi đoàn vững mạnh, chủ động công tác”.
- Tiếp tục kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động Đội trên địa bàn dân cư, vùng tôn giáo, dân tộc. Chú trọng củng cố và thành lập Hội Đồng Đội cấp xã, phường, thị trấn; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên đối với công tác xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới.
- Tiến hành công tác bồi dưỡng kếp nạp đoàn viên mới, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú và giới thiệu cho các cấp uỷ Đảng trong thời gian diễn ra hoạt động Hè và Chiến dịch Hè. Ưu tiên đối với những đoàn viên, thanh niên điển hình, có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện. Phối hợp với các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng tại địa điểm diễn ra Chiến dịch Hè.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Hội địa phương.
- Làm tốt công tác chuyển giao đoàn viên học sinh về sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư.
    12. Hoạt động tình nguyện Quốc tế:
 - Đoàn Đại học Huế tiếp tục tổ chức đội hình thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện quốc tế tại Tỉnh Salavan - Lào với các nội dung hiệu quả, thiết thực
- Tăng cường các hoạt động giao lưu quốc tế với các tổ chức Đoàn thanh niên có chung đường biên giới.
 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Cấp tỉnh:
1.1. Tham mưu ban hành kế hoạch hoạt động Hè 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
1.2. Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động Hè và Chiến dịch TNTN năm 2010 do đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn làm Trưởng ban. Lễ phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2010 cấp tỉnh và ra quân đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ Festival Huế 2010 vào ngày 30/5/2010 tại tiền sãnh trung tâm Văn hoá thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế
1.3. Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn là bộ phận thường trực hoạt động Hè, chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2010 và đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ Festival Huế 2010. Phụ trách hoạt động đội hình TNTN Hè 2010 cấp tỉnh, các hoạt động khám chữa bệnh, chương trình xây dựng nhà nhân ái, hoạt động bảo vệ môi trường.
1.4. Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn tham mưu chỉ đạo công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chỉ đạo tổ chức chương trình “thắp lửa truyền thống, sáng mãi niềm tin” gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ. Các hoạt động truyền thông sức khoẻ sinh sản cho thanh niên, vị thành niên, vận động thanh niên thực hiện chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về hoạt động chiến dịch trên Website của Tỉnh Đoàn
1.5. Ban Thanh niên Trường học Tỉnh Đoàn tham mưu chỉ đạo các hoạt động tình nguyện trong khối học sinh, sinh viên; chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”; Hội thi Tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ XVI và Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XVI tại Huế; Chương trình học bổng Công nghệ thông tin IT Prudential.
1.6. Ban Công tác Thanh niên Tỉnh Đoàn tham mưu các hoạt động trong khối thanh niên công nhân, thanh niên lực lượng vũ trang. Đẩy mạnh các hoạt động hướng dẫn vay vốn, phát triển các mô hình kinh tế trong thanh niên
1.7. Ban Công tác Thiếu nhi Tỉnh Đoàn tham mưu chỉ đạo các hoạt động “vui hè thiếu nhi”, tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Đội trên địa bàn dân cư. Phối hợp với Ban Thanh niên Trường học tổ chức tốt chương trình “Tiếp sức đến trường”. Hướng dẫn kế hoạch tổ chức Đêm hội trăng rằm, Trại Hè thiếu nhi
1.8. Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh Đoàn tham mưu theo dõi, tổng hợp, đánh giá công tác xây dựng Đoàn, Hội, kết nạp Đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Theo dõi công tác kết nạp Đảng tại chiến dịch thanh niên tình nguyện của các địa phương, đơn vị.
1.9. Văn phòng Tỉnh Đoàn chịu trách nhiệm tổng hợp hoạt động Hè từ tỉnh đến cơ sở, công tác thi đua khen thưởng đối với hoạt động Hè.
1.10. Trung tâm hoạt động TTN và Trung tâm dạy nghề thanh niên: Xây dựng kế hoạch hoạt động Hè 2010 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các Ban của Tỉnh Đoàn để tổ chức triển khai các hoạt động trọng tâm cấp tỉnh.
- Tổ chức các hoạt động định hướng nghề nghiệp, tư vấn học nghề; phối hợp tổ chức các hoạt động dạy nghề, tập huấn nâng cao trình độ kiến thức, tay nghề cho thanh niên; tham gia tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dạy nghề về xuất khẩu lao động.
- Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao tại đơn vị và các địa bàn vùng sâu, vùng khó khăn.
- Hỗ trợ các cơ sở Đoàn tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp học kỳ quân đội trong học sinh, sinh viên.
1.11. Một số hoạt động cấp tỉnh:
- Tổ chức lễ ra quân hoạt động Hè và chiến dịch TNTN năm 2010.
- Tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ Festival Huế 2010
- Triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2010.
- Tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện cấp tỉnh hoạt động tại xã Hồng Hạ và Hồng Thượng huyện A Lưới.
- Tổ chức đón đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Salavan nước CHDCND Lào thăm, giao lưu và hoạt động tại tỉnh Thừa Thiên Huế
- Tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ XVI và phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XVI tại thành phố Huế.
- Tổ chức ra quân làm sạch, đẹp nhà vệ sinh, khuôn viên các trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh phục vụ năm học mới 2010 - 2011.
- Tổ chức Trại Hè thiếu nhi.
- Triển khai chương trình học bổng Công nghệ thông tin IT Prudential.
- Tổ chức tổng kết hoạt động Hè và chiến dịch TNTN năm 2010.
2. Cấp Huyện, Thị và Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
2.1. Các Huyện, Thị và Thành Đoàn:
- Tham mưu chính quyền ban hành kế hoạch hoạt động Hè, Ban chỉ đạo hoạt động Hè của địa phương.
- Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động hoạt động Hè và chiến dịch TNTN cấp huyện, thị, thành phố. Xây dựng đội hình TNTN cấp huyện, thị, thành phố huy động các nguồn lực tham gia có hiệu quả chương trình tái định cư, xóa đói giảm nghèo dân thủy diện ven biển và đầm phá và 13 xã nghèo của tỉnh Thừa Thiên Huế
- Đẩy mạnh công tác xoá nhà tạm tại địa phương với chỉ tiêu mỗi đơn vị tổ chức vận động, quyên góp, giúp đỡ hỗ trợ xoá từ 2 nhà tạm trở lên.
- Chỉ đạo 152 xã, phường, thị trấn tổ chức thành lập đội thanh niên tình nguyện hoạt động hè tại địa bàn của từng đơn vị. Phấn đấu mỗi huyện, thị, thành phố thành lập một đội hình thanh niên tình nguyện từ 100 ĐVTN trở lên.
- Tổ chức ra quân làm sạch, đẹp nhà vệ sinh, khuôn viên các trường tiểu học đóng trên địa bàn (đồng loạt ra quân vào ngày 10/8/2010).
- Tổ chức các hoạt động Hè cho thiếu nhi, tổ chức đồng loạt “Đêm hội trăng rằm” (ngày 21/9/2010).
- Tổ chức hoạt động “Thắp lửa truyền thống - sáng mãi niềm tin” đồng loạt tối ngày 26/7/2010.
- Tổ chức các hoạt động tình nguyện cụ thể góp phần thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương.
- Làm tốt công tác chuyển giao, tiếp nhận đoàn viên, sinh viên, học sinh về sinh hoạt Hè tại địa phương và huy động đoàn viên cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh tham gia hoạt động Hè.
- Tổ chức lễ khai mạc hoạt động Hè từ ngày 30/5/2009 đến ngày 07/6/2009.
2.2. Đoàn khối Dân Chính Đảng, Doanh nghiệp và lực lượng vũ trang, Học viện Âm nhạc:
- Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để triển khai hoạt động Hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện phù hợp, thiết thực đạt hiệu quả.
- Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tập trung tham gia các hoạt động cấp tỉnh và tổ chức các đội hình TNTN tham gia giúp đỡ, hỗ trợ các xã nghèo của tỉnh (theo phân công).
2.3. Đoàn Đại học Huế:
- Tổ chức đội thanh niên tình nguyện tham gia hoạt động tình nguyện quốc tế tại tỉnh Salavan nước bạn Lào; hoạt động tình nguyện tại đảo Cồn Cỏ
- Phân công các Đoàn cơ sở tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tập trung giúp đỡ các xã nghèo của huyện A Lưới theo sự phân công.
- Chú trọng hoạt động thanh niên tình nguyện tham gia tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, hướng dẫn giao thông tại các giao lộ chính trên địa bàn thành phố trong dịp diễn ra Festival Huế 2010.
-  Phối hợp với cấp uỷ Đảng tổ chức phát triển đảng viên mới trong dịp hoạt động Hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2010.
2.4. Đoàn Bệnh viện TW Huế:
Tổ chức hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho trẻ em, người nghèo, các hoạt động văn hoá văn nghệ tại các địa phương còn khó khăn. Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với thanh thiếu nhi tại các địa phương.
3. Công tác thông tin báo cáo và thi đua khen thưởng:
    - Căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Hội đồng Đội tỉnh; Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh; các Ban của Tỉnh Đoàn, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi, Trung tâm dạy nghề thanh niên; các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, tổ chức thực hiện.
- Thời gian nộp các văn bản về Văn phòng Tỉnh Đoàn gồm:
+ Kế hoạch hoạt động Hè, chậm nhất ngày 26/5/2010.
+ Nộp báo cáo hoạt động hè tháng 6, 7 vào ngày 22 hàng tháng.
+ Nộp báo cáo hoạt động Hè và hồ sơ thi đua khen thưởng trước ngày 25/8/2010.
- Hình thức nộp: Thư điện tử và văn bản
+ Email: mttn.tinhdoanhue@gmail.com
+ Email: tinhdoanhue@gmail.com
- Hồ sơ thi đua hoạt động Hè:
+ Tờ trình đề nghị khen thưởng.
+ Danh sách tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng
+ Báo cáo thành tích có xác nhận của cấp uỷ hoặc Ban Chỉ đạo hoạt động Hè.
- Khen thưởng:
Căn cứ quy mô tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ xét khen thưởng 20% tập thể và 20% cá nhân có thành tích đối với hoạt động Hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2010. Đối với các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, trên cơ sở kết quả tổ chức, triển khai thực hiện hoạt động Hè, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xem xét quyết định cụ thể.
IV. KINH PHÍ:
1. Kinh phí trích từ các chương trình, dự án.
2. Kinh phí vận động từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
3. Kinh phí hỗ trợ của các sở, ban ngành và địa phương.
4. Huy động đóng góp từ đoàn viên, thanh niên.
5. Kinh phí ngân sách.
Hoạt động Hè là hoạt động thường xuyên hàng năm của các cấp bộ Đoàn nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên tham gia giúp đỡ các địa phương còn khó khăn, góp phần thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trọng điểm của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn yêu cầu Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện tốt nội dung hoạt động Hè năm 2010.

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tỉnh đoàn TT-Huế: Kế hoạch Hoạt động Hè và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2010
Ngày cập nhật 24/05/2010

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010, nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; chào mừng thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VI. Hướng đến chào mừng kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV, chào mừng Festival Huế 2010, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế triển khai kThực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010, nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; chào mừng thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VI. Hướng đến chào mừng kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV, chào mừng Festival Huế 2010, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế triển khai kế hoạch hoạt động Hè và chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2010, cụ thể như sau:ế hoạch hoạt động Hè và chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2010, cụ thể như sau:

Chủ đề: “Thanh niên Thừa Thiên Huế chung tay, góp sức đồng hành cùng với xã nghèo vươn lên phát triển bền vững”.
Phương châm: “Mỗi đoàn viên, thanh niên một hành động tình nguyện; mỗi cấp bộ Đoàn một công trình, phần việc tình nguyện giúp đỡ các xã nghèo”,:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
    - Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tập trung đẩy mạnh các hoạt động thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; xoá nhà tạm cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh đặc biệt là ở 13 xã nghèo.
    - Phát huy năng lực và khả năng sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của thanh niên Thừa Thiên Huế, qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN tự rèn luyện, bồi dưỡng kinh nghiệm trong công tác và các kỹ năng xã hội.
- Thông qua các hoạt động hè để mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh thiếu niên; củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn dân cư, nhất là vùng sâu, vùng xa, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, tuyên truyền giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước.
2. Yêu cầu:
- Hoạt động Hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện 2010 tỉnh Thừa Thiên Huế phải được tổ chức sâu rộng, tạo phong trào sôi nổi trong tuổi trẻ thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia. Chú trọng hoạt động tình nguyện tại chỗ và nâng cao chất lượng hoạt động các đội hình của huyện, tỉnh, gắn với những nội dung hoạt động cụ thể, thiết thực với thanh niên và cộng đồng dân cư. Các hoạt động của Chiến dịch phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức an toàn và mang tính giáo dục cao.
- Các hoạt động trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2010 cần bám sát chủ đề công tác năm “Công trình thanh niên xây dựng quê hương” và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.
- Tham mưu tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1. Hoạt động tham gia giảm nghèo nhanh và bền vững các xã nghèo của tỉnh Thừa Thiên Huế:
Thực hiện Kế hoạch số 29/KH – UBND ngày 17 tháng 3 năm 2010 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện các hoạt động trọng tâm giảm nghèo nhanh và bền vững tại 13 xã nghèo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; bao gồm xã Hồng Tiến (huyện Hương Trà), Hồng Hạ, A Đớt, Đông Sơn, Hương Lâm, Hồng Trung, Hương Nguyên, Hồng Thượng, Hồng Thái, Hồng Quảng, Hồng Bắc, Hồng Vân, Hồng Thuỷ (huyện A Lưới), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế triển khai các nội dung hoạt động cụ thể như sau:
1.1 Các nội dung hoạt động:
- Tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm đối với lao động ở 13 xã nghèo. Giúp đỡ thanh niên tại các địa phương được tiếp cận các hình thức đào tạo nghề với phương châm “đào tạo gắn với việc làm”.
- Xây dựng các mô hình kinh tế khuyến nông - lâm - ngư phù hợp với đặc điểm địa phương; đẩy mạnh các hoạt động tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung cấp cây, con giống, phân bón, thuốc trừ sâu …giúp nhân dân có điều kiện phát triển kinh tế.
- Vận động, tập trung các nguồn lực tổ chức xây dựng nhà tình nghĩa, nhà nhân ái cho các hộ dân nghèo.
- Nghiên cứu tìm nguồn vốn các chương trình, dự án hoạt động để giúp các xã nghèo.
1.2. Phân công nhiệm vụ:
Đội hình thanh niên tình nguyện cấp tỉnh bao gồm: Thành Đoàn Huế và Đoàn Khối trực thuộc, tham gia giúp đỡ nhân dân xã Hồng Hạ và Hồng Thượng huyện A Lưới trong 3 tháng hoạt động Hè và đến hết năm 2010 (có kế hoạch và phân công cụ thể sau):
- Huyện Đoàn Hương Trà thành lập đội hình thanh niên tình nguyện cấp huyện tổ chức hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ xã Hồng Tiến là xã nghèo của huyện.
- Huyện Đoàn A Lưới thành lập đội hình thanh niên tình nguyện cấp huyện, huy động các nguồn lực tham gia xóa đói giảm nghèo nhân dân tại các xã nghèo tại địa phương.
2. Chung tay xây dựng nông thôn mới:
- Sửa chữa và làm mới nhà ở, xoá nhà tạm, xây dựng nhà nhân ái; sửa chữa điện dân dụng cho các hộ gia đình (ưu tiên các gia đình cựu thanh niên xung phong); sửa chữa, nâng cấp và làm mới đường, xây cầu giao thông nông thôn; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, xây dựng các điểm truy cập Internet.
- Đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất cho thanh niên, tổ chức các lớp tập huấn, thành lập các câu lạc bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, xây dựng các mô hình, điểm trình diễn kỹ thuật, tổ chức hội thảo đầu bờ, hội nghị biểu dương thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi, tích cực hướng dẫn thanh niên lập dự án vay vốn theo chương trình 120, ngân hàng chính sách xã hội.
3. Hành động vì môi trường:
Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, “Ngày chủ nhật xanh”, trồng rừng đầu nguồn, thu gom rác thải; hướng chuyển giao công nghệ xử lý nước sinh hoạt cho bà con nông dân thuộc vùng thủy diện ven biển và đầm phá; xây dựng mô hình về bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương, làng, xã xanh, sạch, đẹp.
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn tổ chức các đội hình, các đợt ra quân huy động ĐVTN xử lý cây mắt mèo, theo chỉ thị 14/2010/CT – UBND ngày 30 tháng 4 năm 2010 của Uỷ ban Nhân dân Tỉnh về việc ngăn chặn sự phát triển và tổ chức diệt trừ cây mắt mèo.
4. Thành lập đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ Festival Huế 2010;  Tiếp sức mùa thi và Tiếp sức đến trường:
  - Thành lập và tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ Festival Huế 2010 gồm 300 Tình nguyện viên.
- Tổ chức các đội hình thanh niên, sinh viên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” nhằm tư vấn, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh về nơi ăn, nghỉ, đi lại, địa điểm thi, hướng dẫn làm các thủ tục đăng ký dự thi, tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại các địa điểm tổ chức hội đồng thi.
- Các cấp bộ Đoàn vận động các nguồn kinh phí giúp đỡ, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường. Tiếp tục tổ chức hoạt động ra quân làm sạch, đẹp nhà vệ sinh và khuôn viên của các trường học đóng trên địa bàn toàn tỉnh.
5. Thanh niên với nghề nghiệp và việc làm, phổ cập tin học
- Tổ chức các đội hình thanh niên tham gia phổ cập tin học và hướng dẫn thanh niên khai thác thông tin trên mạng để ứng dụng trong học tập, lao động và sản xuất.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên về vai trò, tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
- Tập huấn kỹ năng truy cập Internet cho cán bộ Đoàn - Hội. Xây dựng và phát huy các điểm truy cập Internet phục vụ thanh niên.
- Tăng cường các hoạt động định hướng nghề nghiệp, tư vấn học nghề và tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động dạy nghề, tập huấn nâng cao trình độ, kiến thức tay nghề cho thanh niên.
- Tập huấn về quy trình thành lập Hợp tác xã thanh niên làm kinh tế.
  6. Chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng:
- Tổ chức hoạt động sinh hoạt hè, xây dựng các điểm sinh hoạt vui chơi, tổ chức ôn tập nâng cao kiến thức văn hoá cho thiếu nhi; vận động giúp đỡ, ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
- Phối hợp với các cấp, các ngành liên quan thực hiện tốt chức năng bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi. Nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn trong công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thiếu nhi, góp phần thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
- Thường xuyên nắm bắt thông tin để báo cáo các cơ quan chức năng về các hành vi bạo hành trẻ em, sử dụng lao động trẻ em.
7. Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn:
- Tổ chức các hoạt động“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và các hoạt động xã hội nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong và 63 năm ngày Thương binh liệt sỹ; đảm nhận thực hiện các công trình phần việc như tu bổ bia ghi danh, bia tưởng niệm, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ; vận động xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa; thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm đối với các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, mẹ VNAH, các nạn nhân bị chất độc màu da cam, hộ dân nghèo ở các địa phương khó khăn.
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc phối hợp đồng loạt tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống “Thắp lửa truyền thống - Sáng mãi niềm tin” vào tối ngày 26/7/2010.
    8. Vì mốc giới đường biên, vì chủ quyền biển đảo:
    Đẩy mạnh cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Khi tổ quốc cần”; xây dựng các đội hình an ninh xung kích tham gia bảo vệ đường biên giới; hoạt động thanh niên tình nguyện tại làng thanh niên lập nghiệp, điểm dân cư dọc biên giới. Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa tại các đơn vị quân đội vùng biên giới, hải đảo.
   9. Vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội:
- Tổ chức khám chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ và phát thuốc miễn phí cho nhân dân ở các địa bàn khó khăn.
- Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục giới tính, giáo dục sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục cho thanh niên, vị thành niên, vận động thanh niên thực hiện chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình; tổ chức các hoạt động tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc cho người nghèo, hướng dẫn thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, cách thức bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho thanh thiếu nhi và nhân dân.
- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh mùa hè, phòng chống tệ nạn ma tuý, HIV/AIDS, các tệ nạn xã hội.
- Tổ chức, vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện và thành lập ngân hàng máu sống.
- Tham gia khắc phục hậu quả thiên tai
 10. Hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị:
- Tổ chức các hoạt động truyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho thanh thiếu nhi.
- Tiếp tục thành lập và duy trì các đội sinh viên, học sinh tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; tổ chức ký cam kết trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên nghiêm túc thực hiện các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là luật giao thông đường bộ Việt Nam.
- Ban Công tác Thanh niên công an tỉnh có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn chi đoàn công an các xã, phường, thị trấn làm nòng cốt, phối hợp với các cơ sở Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ, ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.
- Thành Đoàn Huế tập trung đầu tư phong trào thanh niên xung kích thực hiện nếp sống văn minh đô thị thông qua hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện. Tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện hướng dẫn giao thông tại các giao lộ, các đường một chiều trên địa bàn thành phố.
11. Đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp Thanh thiếu nhi, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh.
- Tập trung các hoạt động củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn dân cư, trong đó tập trung cụ thể hoá các giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở đoàn, chi đoàn, chi hội, xoá các cơ sở yếu kém. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Đoàn, nhất là cấp chi đoàn. Tập trung xây dựng “Chi đoàn vững mạnh, chủ động công tác”.
- Tiếp tục kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động Đội trên địa bàn dân cư, vùng tôn giáo, dân tộc. Chú trọng củng cố và thành lập Hội Đồng Đội cấp xã, phường, thị trấn; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên đối với công tác xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới.
- Tiến hành công tác bồi dưỡng kếp nạp đoàn viên mới, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú và giới thiệu cho các cấp uỷ Đảng trong thời gian diễn ra hoạt động Hè và Chiến dịch Hè. Ưu tiên đối với những đoàn viên, thanh niên điển hình, có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện. Phối hợp với các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng tại địa điểm diễn ra Chiến dịch Hè.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Hội địa phương.
- Làm tốt công tác chuyển giao đoàn viên học sinh về sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư.
    12. Hoạt động tình nguyện Quốc tế:
 - Đoàn Đại học Huế tiếp tục tổ chức đội hình thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện quốc tế tại Tỉnh Salavan - Lào với các nội dung hiệu quả, thiết thực
- Tăng cường các hoạt động giao lưu quốc tế với các tổ chức Đoàn thanh niên có chung đường biên giới.
 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Cấp tỉnh:
1.1. Tham mưu ban hành kế hoạch hoạt động Hè 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
1.2. Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động Hè và Chiến dịch TNTN năm 2010 do đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn làm Trưởng ban. Lễ phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2010 cấp tỉnh và ra quân đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ Festival Huế 2010 vào ngày 30/5/2010 tại tiền sãnh trung tâm Văn hoá thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế
1.3. Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn là bộ phận thường trực hoạt động Hè, chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2010 và đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ Festival Huế 2010. Phụ trách hoạt động đội hình TNTN Hè 2010 cấp tỉnh, các hoạt động khám chữa bệnh, chương trình xây dựng nhà nhân ái, hoạt động bảo vệ môi trường.
1.4. Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn tham mưu chỉ đạo công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chỉ đạo tổ chức chương trình “thắp lửa truyền thống, sáng mãi niềm tin” gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ. Các hoạt động truyền thông sức khoẻ sinh sản cho thanh niên, vị thành niên, vận động thanh niên thực hiện chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về hoạt động chiến dịch trên Website của Tỉnh Đoàn
1.5. Ban Thanh niên Trường học Tỉnh Đoàn tham mưu chỉ đạo các hoạt động tình nguyện trong khối học sinh, sinh viên; chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”; Hội thi Tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ XVI và Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XVI tại Huế; Chương trình học bổng Công nghệ thông tin IT Prudential.
1.6. Ban Công tác Thanh niên Tỉnh Đoàn tham mưu các hoạt động trong khối thanh niên công nhân, thanh niên lực lượng vũ trang. Đẩy mạnh các hoạt động hướng dẫn vay vốn, phát triển các mô hình kinh tế trong thanh niên
1.7. Ban Công tác Thiếu nhi Tỉnh Đoàn tham mưu chỉ đạo các hoạt động “vui hè thiếu nhi”, tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Đội trên địa bàn dân cư. Phối hợp với Ban Thanh niên Trường học tổ chức tốt chương trình “Tiếp sức đến trường”. Hướng dẫn kế hoạch tổ chức Đêm hội trăng rằm, Trại Hè thiếu nhi
1.8. Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh Đoàn tham mưu theo dõi, tổng hợp, đánh giá công tác xây dựng Đoàn, Hội, kết nạp Đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Theo dõi công tác kết nạp Đảng tại chiến dịch thanh niên tình nguyện của các địa phương, đơn vị.
1.9. Văn phòng Tỉnh Đoàn chịu trách nhiệm tổng hợp hoạt động Hè từ tỉnh đến cơ sở, công tác thi đua khen thưởng đối với hoạt động Hè.
1.10. Trung tâm hoạt động TTN và Trung tâm dạy nghề thanh niên: Xây dựng kế hoạch hoạt động Hè 2010 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các Ban của Tỉnh Đoàn để tổ chức triển khai các hoạt động trọng tâm cấp tỉnh.
- Tổ chức các hoạt động định hướng nghề nghiệp, tư vấn học nghề; phối hợp tổ chức các hoạt động dạy nghề, tập huấn nâng cao trình độ kiến thức, tay nghề cho thanh niên; tham gia tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dạy nghề về xuất khẩu lao động.
- Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao tại đơn vị và các địa bàn vùng sâu, vùng khó khăn.
- Hỗ trợ các cơ sở Đoàn tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp học kỳ quân đội trong học sinh, sinh viên.
1.11. Một số hoạt động cấp tỉnh:
- Tổ chức lễ ra quân hoạt động Hè và chiến dịch TNTN năm 2010.
- Tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ Festival Huế 2010
- Triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2010.
- Tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện cấp tỉnh hoạt động tại xã Hồng Hạ và Hồng Thượng huyện A Lưới.
- Tổ chức đón đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Salavan nước CHDCND Lào thăm, giao lưu và hoạt động tại tỉnh Thừa Thiên Huế
- Tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ XVI và phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XVI tại thành phố Huế.
- Tổ chức ra quân làm sạch, đẹp nhà vệ sinh, khuôn viên các trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh phục vụ năm học mới 2010 - 2011.
- Tổ chức Trại Hè thiếu nhi.
- Triển khai chương trình học bổng Công nghệ thông tin IT Prudential.
- Tổ chức tổng kết hoạt động Hè và chiến dịch TNTN năm 2010.
2. Cấp Huyện, Thị và Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
2.1. Các Huyện, Thị và Thành Đoàn:
- Tham mưu chính quyền ban hành kế hoạch hoạt động Hè, Ban chỉ đạo hoạt động Hè của địa phương.
- Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động hoạt động Hè và chiến dịch TNTN cấp huyện, thị, thành phố. Xây dựng đội hình TNTN cấp huyện, thị, thành phố huy động các nguồn lực tham gia có hiệu quả chương trình tái định cư, xóa đói giảm nghèo dân thủy diện ven biển và đầm phá và 13 xã nghèo của tỉnh Thừa Thiên Huế
- Đẩy mạnh công tác xoá nhà tạm tại địa phương với chỉ tiêu mỗi đơn vị tổ chức vận động, quyên góp, giúp đỡ hỗ trợ xoá từ 2 nhà tạm trở lên.
- Chỉ đạo 152 xã, phường, thị trấn tổ chức thành lập đội thanh niên tình nguyện hoạt động hè tại địa bàn của từng đơn vị. Phấn đấu mỗi huyện, thị, thành phố thành lập một đội hình thanh niên tình nguyện từ 100 ĐVTN trở lên.
- Tổ chức ra quân làm sạch, đẹp nhà vệ sinh, khuôn viên các trường tiểu học đóng trên địa bàn (đồng loạt ra quân vào ngày 10/8/2010).
- Tổ chức các hoạt động Hè cho thiếu nhi, tổ chức đồng loạt “Đêm hội trăng rằm” (ngày 21/9/2010).
- Tổ chức hoạt động “Thắp lửa truyền thống - sáng mãi niềm tin” đồng loạt tối ngày 26/7/2010.
- Tổ chức các hoạt động tình nguyện cụ thể góp phần thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương.
- Làm tốt công tác chuyển giao, tiếp nhận đoàn viên, sinh viên, học sinh về sinh hoạt Hè tại địa phương và huy động đoàn viên cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh tham gia hoạt động Hè.
- Tổ chức lễ khai mạc hoạt động Hè từ ngày 30/5/2009 đến ngày 07/6/2009.
2.2. Đoàn khối Dân Chính Đảng, Doanh nghiệp và lực lượng vũ trang, Học viện Âm nhạc:
- Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để triển khai hoạt động Hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện phù hợp, thiết thực đạt hiệu quả.
- Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tập trung tham gia các hoạt động cấp tỉnh và tổ chức các đội hình TNTN tham gia giúp đỡ, hỗ trợ các xã nghèo của tỉnh (theo phân công).
2.3. Đoàn Đại học Huế:
- Tổ chức đội thanh niên tình nguyện tham gia hoạt động tình nguyện quốc tế tại tỉnh Salavan nước bạn Lào; hoạt động tình nguyện tại đảo Cồn Cỏ
- Phân công các Đoàn cơ sở tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tập trung giúp đỡ các xã nghèo của huyện A Lưới theo sự phân công.
- Chú trọng hoạt động thanh niên tình nguyện tham gia tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, hướng dẫn giao thông tại các giao lộ chính trên địa bàn thành phố trong dịp diễn ra Festival Huế 2010.
-  Phối hợp với cấp uỷ Đảng tổ chức phát triển đảng viên mới trong dịp hoạt động Hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2010.
2.4. Đoàn Bệnh viện TW Huế:
Tổ chức hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho trẻ em, người nghèo, các hoạt động văn hoá văn nghệ tại các địa phương còn khó khăn. Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với thanh thiếu nhi tại các địa phương.
3. Công tác thông tin báo cáo và thi đua khen thưởng:
    - Căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Hội đồng Đội tỉnh; Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh; các Ban của Tỉnh Đoàn, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi, Trung tâm dạy nghề thanh niên; các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, tổ chức thực hiện.
- Thời gian nộp các văn bản về Văn phòng Tỉnh Đoàn gồm:
+ Kế hoạch hoạt động Hè, chậm nhất ngày 26/5/2010.
+ Nộp báo cáo hoạt động hè tháng 6, 7 vào ngày 22 hàng tháng.
+ Nộp báo cáo hoạt động Hè và hồ sơ thi đua khen thưởng trước ngày 25/8/2010.
- Hình thức nộp: Thư điện tử và văn bản
+ Email: mttn.tinhdoanhue@gmail.com
+ Email: tinhdoanhue@gmail.com
- Hồ sơ thi đua hoạt động Hè:
+ Tờ trình đề nghị khen thưởng.
+ Danh sách tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng
+ Báo cáo thành tích có xác nhận của cấp uỷ hoặc Ban Chỉ đạo hoạt động Hè.
- Khen thưởng:
Căn cứ quy mô tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ xét khen thưởng 20% tập thể và 20% cá nhân có thành tích đối với hoạt động Hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2010. Đối với các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, trên cơ sở kết quả tổ chức, triển khai thực hiện hoạt động Hè, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xem xét quyết định cụ thể.
IV. KINH PHÍ:
1. Kinh phí trích từ các chương trình, dự án.
2. Kinh phí vận động từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
3. Kinh phí hỗ trợ của các sở, ban ngành và địa phương.
4. Huy động đóng góp từ đoàn viên, thanh niên.
5. Kinh phí ngân sách.
Hoạt động Hè là hoạt động thường xuyên hàng năm của các cấp bộ Đoàn nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên tham gia giúp đỡ các địa phương còn khó khăn, góp phần thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trọng điểm của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn yêu cầu Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện tốt nội dung hoạt động Hè năm 2010.

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tỉnh đoàn TT-Huế: Kế hoạch Hoạt động Hè và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2010
Ngày cập nhật 24/05/2010

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010, nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; chào mừng thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VI. Hướng đến chào mừng kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV, chào mừng Festival Huế 2010, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế triển khai kThực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010, nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; chào mừng thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VI. Hướng đến chào mừng kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV, chào mừng Festival Huế 2010, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế triển khai kế hoạch hoạt động Hè và chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2010, cụ thể như sau:ế hoạch hoạt động Hè và chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2010, cụ thể như sau:

Chủ đề: “Thanh niên Thừa Thiên Huế chung tay, góp sức đồng hành cùng với xã nghèo vươn lên phát triển bền vững”.
Phương châm: “Mỗi đoàn viên, thanh niên một hành động tình nguyện; mỗi cấp bộ Đoàn một công trình, phần việc tình nguyện giúp đỡ các xã nghèo”,:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
    - Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tập trung đẩy mạnh các hoạt động thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; xoá nhà tạm cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh đặc biệt là ở 13 xã nghèo.
    - Phát huy năng lực và khả năng sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của thanh niên Thừa Thiên Huế, qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN tự rèn luyện, bồi dưỡng kinh nghiệm trong công tác và các kỹ năng xã hội.
- Thông qua các hoạt động hè để mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh thiếu niên; củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn dân cư, nhất là vùng sâu, vùng xa, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, tuyên truyền giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước.
2. Yêu cầu:
- Hoạt động Hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện 2010 tỉnh Thừa Thiên Huế phải được tổ chức sâu rộng, tạo phong trào sôi nổi trong tuổi trẻ thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia. Chú trọng hoạt động tình nguyện tại chỗ và nâng cao chất lượng hoạt động các đội hình của huyện, tỉnh, gắn với những nội dung hoạt động cụ thể, thiết thực với thanh niên và cộng đồng dân cư. Các hoạt động của Chiến dịch phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức an toàn và mang tính giáo dục cao.
- Các hoạt động trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2010 cần bám sát chủ đề công tác năm “Công trình thanh niên xây dựng quê hương” và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.
- Tham mưu tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1. Hoạt động tham gia giảm nghèo nhanh và bền vững các xã nghèo của tỉnh Thừa Thiên Huế:
Thực hiện Kế hoạch số 29/KH – UBND ngày 17 tháng 3 năm 2010 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện các hoạt động trọng tâm giảm nghèo nhanh và bền vững tại 13 xã nghèo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; bao gồm xã Hồng Tiến (huyện Hương Trà), Hồng Hạ, A Đớt, Đông Sơn, Hương Lâm, Hồng Trung, Hương Nguyên, Hồng Thượng, Hồng Thái, Hồng Quảng, Hồng Bắc, Hồng Vân, Hồng Thuỷ (huyện A Lưới), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế triển khai các nội dung hoạt động cụ thể như sau:
1.1 Các nội dung hoạt động:
- Tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm đối với lao động ở 13 xã nghèo. Giúp đỡ thanh niên tại các địa phương được tiếp cận các hình thức đào tạo nghề với phương châm “đào tạo gắn với việc làm”.
- Xây dựng các mô hình kinh tế khuyến nông - lâm - ngư phù hợp với đặc điểm địa phương; đẩy mạnh các hoạt động tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung cấp cây, con giống, phân bón, thuốc trừ sâu …giúp nhân dân có điều kiện phát triển kinh tế.
- Vận động, tập trung các nguồn lực tổ chức xây dựng nhà tình nghĩa, nhà nhân ái cho các hộ dân nghèo.
- Nghiên cứu tìm nguồn vốn các chương trình, dự án hoạt động để giúp các xã nghèo.
1.2. Phân công nhiệm vụ:
Đội hình thanh niên tình nguyện cấp tỉnh bao gồm: Thành Đoàn Huế và Đoàn Khối trực thuộc, tham gia giúp đỡ nhân dân xã Hồng Hạ và Hồng Thượng huyện A Lưới trong 3 tháng hoạt động Hè và đến hết năm 2010 (có kế hoạch và phân công cụ thể sau):
- Huyện Đoàn Hương Trà thành lập đội hình thanh niên tình nguyện cấp huyện tổ chức hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ xã Hồng Tiến là xã nghèo của huyện.
- Huyện Đoàn A Lưới thành lập đội hình thanh niên tình nguyện cấp huyện, huy động các nguồn lực tham gia xóa đói giảm nghèo nhân dân tại các xã nghèo tại địa phương.
2. Chung tay xây dựng nông thôn mới:
- Sửa chữa và làm mới nhà ở, xoá nhà tạm, xây dựng nhà nhân ái; sửa chữa điện dân dụng cho các hộ gia đình (ưu tiên các gia đình cựu thanh niên xung phong); sửa chữa, nâng cấp và làm mới đường, xây cầu giao thông nông thôn; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, xây dựng các điểm truy cập Internet.
- Đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất cho thanh niên, tổ chức các lớp tập huấn, thành lập các câu lạc bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, xây dựng các mô hình, điểm trình diễn kỹ thuật, tổ chức hội thảo đầu bờ, hội nghị biểu dương thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi, tích cực hướng dẫn thanh niên lập dự án vay vốn theo chương trình 120, ngân hàng chính sách xã hội.
3. Hành động vì môi trường:
Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, “Ngày chủ nhật xanh”, trồng rừng đầu nguồn, thu gom rác thải; hướng chuyển giao công nghệ xử lý nước sinh hoạt cho bà con nông dân thuộc vùng thủy diện ven biển và đầm phá; xây dựng mô hình về bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương, làng, xã xanh, sạch, đẹp.
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn tổ chức các đội hình, các đợt ra quân huy động ĐVTN xử lý cây mắt mèo, theo chỉ thị 14/2010/CT – UBND ngày 30 tháng 4 năm 2010 của Uỷ ban Nhân dân Tỉnh về việc ngăn chặn sự phát triển và tổ chức diệt trừ cây mắt mèo.
4. Thành lập đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ Festival Huế 2010;  Tiếp sức mùa thi và Tiếp sức đến trường:
  - Thành lập và tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ Festival Huế 2010 gồm 300 Tình nguyện viên.
- Tổ chức các đội hình thanh niên, sinh viên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” nhằm tư vấn, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh về nơi ăn, nghỉ, đi lại, địa điểm thi, hướng dẫn làm các thủ tục đăng ký dự thi, tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại các địa điểm tổ chức hội đồng thi.
- Các cấp bộ Đoàn vận động các nguồn kinh phí giúp đỡ, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường. Tiếp tục tổ chức hoạt động ra quân làm sạch, đẹp nhà vệ sinh và khuôn viên của các trường học đóng trên địa bàn toàn tỉnh.
5. Thanh niên với nghề nghiệp và việc làm, phổ cập tin học
- Tổ chức các đội hình thanh niên tham gia phổ cập tin học và hướng dẫn thanh niên khai thác thông tin trên mạng để ứng dụng trong học tập, lao động và sản xuất.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên về vai trò, tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
- Tập huấn kỹ năng truy cập Internet cho cán bộ Đoàn - Hội. Xây dựng và phát huy các điểm truy cập Internet phục vụ thanh niên.
- Tăng cường các hoạt động định hướng nghề nghiệp, tư vấn học nghề và tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động dạy nghề, tập huấn nâng cao trình độ, kiến thức tay nghề cho thanh niên.
- Tập huấn về quy trình thành lập Hợp tác xã thanh niên làm kinh tế.
  6. Chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng:
- Tổ chức hoạt động sinh hoạt hè, xây dựng các điểm sinh hoạt vui chơi, tổ chức ôn tập nâng cao kiến thức văn hoá cho thiếu nhi; vận động giúp đỡ, ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
- Phối hợp với các cấp, các ngành liên quan thực hiện tốt chức năng bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi. Nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn trong công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thiếu nhi, góp phần thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
- Thường xuyên nắm bắt thông tin để báo cáo các cơ quan chức năng về các hành vi bạo hành trẻ em, sử dụng lao động trẻ em.
7. Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn:
- Tổ chức các hoạt động“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và các hoạt động xã hội nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong và 63 năm ngày Thương binh liệt sỹ; đảm nhận thực hiện các công trình phần việc như tu bổ bia ghi danh, bia tưởng niệm, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ; vận động xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa; thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm đối với các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, mẹ VNAH, các nạn nhân bị chất độc màu da cam, hộ dân nghèo ở các địa phương khó khăn.
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc phối hợp đồng loạt tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống “Thắp lửa truyền thống - Sáng mãi niềm tin” vào tối ngày 26/7/2010.
    8. Vì mốc giới đường biên, vì chủ quyền biển đảo:
    Đẩy mạnh cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Khi tổ quốc cần”; xây dựng các đội hình an ninh xung kích tham gia bảo vệ đường biên giới; hoạt động thanh niên tình nguyện tại làng thanh niên lập nghiệp, điểm dân cư dọc biên giới. Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa tại các đơn vị quân đội vùng biên giới, hải đảo.
   9. Vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội:
- Tổ chức khám chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ và phát thuốc miễn phí cho nhân dân ở các địa bàn khó khăn.
- Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục giới tính, giáo dục sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục cho thanh niên, vị thành niên, vận động thanh niên thực hiện chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình; tổ chức các hoạt động tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc cho người nghèo, hướng dẫn thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, cách thức bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho thanh thiếu nhi và nhân dân.
- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh mùa hè, phòng chống tệ nạn ma tuý, HIV/AIDS, các tệ nạn xã hội.
- Tổ chức, vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện và thành lập ngân hàng máu sống.
- Tham gia khắc phục hậu quả thiên tai
 10. Hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị:
- Tổ chức các hoạt động truyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho thanh thiếu nhi.
- Tiếp tục thành lập và duy trì các đội sinh viên, học sinh tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; tổ chức ký cam kết trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên nghiêm túc thực hiện các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là luật giao thông đường bộ Việt Nam.
- Ban Công tác Thanh niên công an tỉnh có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn chi đoàn công an các xã, phường, thị trấn làm nòng cốt, phối hợp với các cơ sở Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ, ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.
- Thành Đoàn Huế tập trung đầu tư phong trào thanh niên xung kích thực hiện nếp sống văn minh đô thị thông qua hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện. Tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện hướng dẫn giao thông tại các giao lộ, các đường một chiều trên địa bàn thành phố.
11. Đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp Thanh thiếu nhi, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh.
- Tập trung các hoạt động củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn dân cư, trong đó tập trung cụ thể hoá các giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở đoàn, chi đoàn, chi hội, xoá các cơ sở yếu kém. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Đoàn, nhất là cấp chi đoàn. Tập trung xây dựng “Chi đoàn vững mạnh, chủ động công tác”.
- Tiếp tục kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động Đội trên địa bàn dân cư, vùng tôn giáo, dân tộc. Chú trọng củng cố và thành lập Hội Đồng Đội cấp xã, phường, thị trấn; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên đối với công tác xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới.
- Tiến hành công tác bồi dưỡng kếp nạp đoàn viên mới, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú và giới thiệu cho các cấp uỷ Đảng trong thời gian diễn ra hoạt động Hè và Chiến dịch Hè. Ưu tiên đối với những đoàn viên, thanh niên điển hình, có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện. Phối hợp với các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng tại địa điểm diễn ra Chiến dịch Hè.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Hội địa phương.
- Làm tốt công tác chuyển giao đoàn viên học sinh về sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư.
    12. Hoạt động tình nguyện Quốc tế:
 - Đoàn Đại học Huế tiếp tục tổ chức đội hình thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện quốc tế tại Tỉnh Salavan - Lào với các nội dung hiệu quả, thiết thực
- Tăng cường các hoạt động giao lưu quốc tế với các tổ chức Đoàn thanh niên có chung đường biên giới.
 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Cấp tỉnh:
1.1. Tham mưu ban hành kế hoạch hoạt động Hè 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
1.2. Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động Hè và Chiến dịch TNTN năm 2010 do đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn làm Trưởng ban. Lễ phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2010 cấp tỉnh và ra quân đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ Festival Huế 2010 vào ngày 30/5/2010 tại tiền sãnh trung tâm Văn hoá thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế
1.3. Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn là bộ phận thường trực hoạt động Hè, chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2010 và đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ Festival Huế 2010. Phụ trách hoạt động đội hình TNTN Hè 2010 cấp tỉnh, các hoạt động khám chữa bệnh, chương trình xây dựng nhà nhân ái, hoạt động bảo vệ môi trường.
1.4. Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn tham mưu chỉ đạo công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chỉ đạo tổ chức chương trình “thắp lửa truyền thống, sáng mãi niềm tin” gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ. Các hoạt động truyền thông sức khoẻ sinh sản cho thanh niên, vị thành niên, vận động thanh niên thực hiện chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về hoạt động chiến dịch trên Website của Tỉnh Đoàn
1.5. Ban Thanh niên Trường học Tỉnh Đoàn tham mưu chỉ đạo các hoạt động tình nguyện trong khối học sinh, sinh viên; chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”; Hội thi Tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ XVI và Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XVI tại Huế; Chương trình học bổng Công nghệ thông tin IT Prudential.
1.6. Ban Công tác Thanh niên Tỉnh Đoàn tham mưu các hoạt động trong khối thanh niên công nhân, thanh niên lực lượng vũ trang. Đẩy mạnh các hoạt động hướng dẫn vay vốn, phát triển các mô hình kinh tế trong thanh niên
1.7. Ban Công tác Thiếu nhi Tỉnh Đoàn tham mưu chỉ đạo các hoạt động “vui hè thiếu nhi”, tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Đội trên địa bàn dân cư. Phối hợp với Ban Thanh niên Trường học tổ chức tốt chương trình “Tiếp sức đến trường”. Hướng dẫn kế hoạch tổ chức Đêm hội trăng rằm, Trại Hè thiếu nhi
1.8. Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh Đoàn tham mưu theo dõi, tổng hợp, đánh giá công tác xây dựng Đoàn, Hội, kết nạp Đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Theo dõi công tác kết nạp Đảng tại chiến dịch thanh niên tình nguyện của các địa phương, đơn vị.
1.9. Văn phòng Tỉnh Đoàn chịu trách nhiệm tổng hợp hoạt động Hè từ tỉnh đến cơ sở, công tác thi đua khen thưởng đối với hoạt động Hè.
1.10. Trung tâm hoạt động TTN và Trung tâm dạy nghề thanh niên: Xây dựng kế hoạch hoạt động Hè 2010 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các Ban của Tỉnh Đoàn để tổ chức triển khai các hoạt động trọng tâm cấp tỉnh.
- Tổ chức các hoạt động định hướng nghề nghiệp, tư vấn học nghề; phối hợp tổ chức các hoạt động dạy nghề, tập huấn nâng cao trình độ kiến thức, tay nghề cho thanh niên; tham gia tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dạy nghề về xuất khẩu lao động.
- Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao tại đơn vị và các địa bàn vùng sâu, vùng khó khăn.
- Hỗ trợ các cơ sở Đoàn tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp học kỳ quân đội trong học sinh, sinh viên.
1.11. Một số hoạt động cấp tỉnh:
- Tổ chức lễ ra quân hoạt động Hè và chiến dịch TNTN năm 2010.
- Tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ Festival Huế 2010
- Triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2010.
- Tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện cấp tỉnh hoạt động tại xã Hồng Hạ và Hồng Thượng huyện A Lưới.
- Tổ chức đón đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Salavan nước CHDCND Lào thăm, giao lưu và hoạt động tại tỉnh Thừa Thiên Huế
- Tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ XVI và phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XVI tại thành phố Huế.
- Tổ chức ra quân làm sạch, đẹp nhà vệ sinh, khuôn viên các trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh phục vụ năm học mới 2010 - 2011.
- Tổ chức Trại Hè thiếu nhi.
- Triển khai chương trình học bổng Công nghệ thông tin IT Prudential.
- Tổ chức tổng kết hoạt động Hè và chiến dịch TNTN năm 2010.
2. Cấp Huyện, Thị và Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
2.1. Các Huyện, Thị và Thành Đoàn:
- Tham mưu chính quyền ban hành kế hoạch hoạt động Hè, Ban chỉ đạo hoạt động Hè của địa phương.
- Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động hoạt động Hè và chiến dịch TNTN cấp huyện, thị, thành phố. Xây dựng đội hình TNTN cấp huyện, thị, thành phố huy động các nguồn lực tham gia có hiệu quả chương trình tái định cư, xóa đói giảm nghèo dân thủy diện ven biển và đầm phá và 13 xã nghèo của tỉnh Thừa Thiên Huế
- Đẩy mạnh công tác xoá nhà tạm tại địa phương với chỉ tiêu mỗi đơn vị tổ chức vận động, quyên góp, giúp đỡ hỗ trợ xoá từ 2 nhà tạm trở lên.
- Chỉ đạo 152 xã, phường, thị trấn tổ chức thành lập đội thanh niên tình nguyện hoạt động hè tại địa bàn của từng đơn vị. Phấn đấu mỗi huyện, thị, thành phố thành lập một đội hình thanh niên tình nguyện từ 100 ĐVTN trở lên.
- Tổ chức ra quân làm sạch, đẹp nhà vệ sinh, khuôn viên các trường tiểu học đóng trên địa bàn (đồng loạt ra quân vào ngày 10/8/2010).
- Tổ chức các hoạt động Hè cho thiếu nhi, tổ chức đồng loạt “Đêm hội trăng rằm” (ngày 21/9/2010).
- Tổ chức hoạt động “Thắp lửa truyền thống - sáng mãi niềm tin” đồng loạt tối ngày 26/7/2010.
- Tổ chức các hoạt động tình nguyện cụ thể góp phần thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương.
- Làm tốt công tác chuyển giao, tiếp nhận đoàn viên, sinh viên, học sinh về sinh hoạt Hè tại địa phương và huy động đoàn viên cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh tham gia hoạt động Hè.
- Tổ chức lễ khai mạc hoạt động Hè từ ngày 30/5/2009 đến ngày 07/6/2009.
2.2. Đoàn khối Dân Chính Đảng, Doanh nghiệp và lực lượng vũ trang, Học viện Âm nhạc:
- Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để triển khai hoạt động Hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện phù hợp, thiết thực đạt hiệu quả.
- Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tập trung tham gia các hoạt động cấp tỉnh và tổ chức các đội hình TNTN tham gia giúp đỡ, hỗ trợ các xã nghèo của tỉnh (theo phân công).
2.3. Đoàn Đại học Huế:
- Tổ chức đội thanh niên tình nguyện tham gia hoạt động tình nguyện quốc tế tại tỉnh Salavan nước bạn Lào; hoạt động tình nguyện tại đảo Cồn Cỏ
- Phân công các Đoàn cơ sở tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tập trung giúp đỡ các xã nghèo của huyện A Lưới theo sự phân công.
- Chú trọng hoạt động thanh niên tình nguyện tham gia tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, hướng dẫn giao thông tại các giao lộ chính trên địa bàn thành phố trong dịp diễn ra Festival Huế 2010.
-  Phối hợp với cấp uỷ Đảng tổ chức phát triển đảng viên mới trong dịp hoạt động Hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2010.
2.4. Đoàn Bệnh viện TW Huế:
Tổ chức hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho trẻ em, người nghèo, các hoạt động văn hoá văn nghệ tại các địa phương còn khó khăn. Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với thanh thiếu nhi tại các địa phương.
3. Công tác thông tin báo cáo và thi đua khen thưởng:
    - Căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Hội đồng Đội tỉnh; Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh; các Ban của Tỉnh Đoàn, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi, Trung tâm dạy nghề thanh niên; các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, tổ chức thực hiện.
- Thời gian nộp các văn bản về Văn phòng Tỉnh Đoàn gồm:
+ Kế hoạch hoạt động Hè, chậm nhất ngày 26/5/2010.
+ Nộp báo cáo hoạt động hè tháng 6, 7 vào ngày 22 hàng tháng.
+ Nộp báo cáo hoạt động Hè và hồ sơ thi đua khen thưởng trước ngày 25/8/2010.
- Hình thức nộp: Thư điện tử và văn bản
+ Email: mttn.tinhdoanhue@gmail.com
+ Email: tinhdoanhue@gmail.com
- Hồ sơ thi đua hoạt động Hè:
+ Tờ trình đề nghị khen thưởng.
+ Danh sách tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng
+ Báo cáo thành tích có xác nhận của cấp uỷ hoặc Ban Chỉ đạo hoạt động Hè.
- Khen thưởng:
Căn cứ quy mô tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ xét khen thưởng 20% tập thể và 20% cá nhân có thành tích đối với hoạt động Hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2010. Đối với các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, trên cơ sở kết quả tổ chức, triển khai thực hiện hoạt động Hè, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xem xét quyết định cụ thể.
IV. KINH PHÍ:
1. Kinh phí trích từ các chương trình, dự án.
2. Kinh phí vận động từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
3. Kinh phí hỗ trợ của các sở, ban ngành và địa phương.
4. Huy động đóng góp từ đoàn viên, thanh niên.
5. Kinh phí ngân sách.
Hoạt động Hè là hoạt động thường xuyên hàng năm của các cấp bộ Đoàn nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên tham gia giúp đỡ các địa phương còn khó khăn, góp phần thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trọng điểm của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn yêu cầu Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện tốt nội dung hoạt động Hè năm 2010.

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tỉnh đoàn TT-Huế: Kế hoạch Hoạt động Hè và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2010
Ngày cập nhật 24/05/2010

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010, nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; chào mừng thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VI. Hướng đến chào mừng kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV, chào mừng Festival Huế 2010, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế triển khai kThực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010, nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; chào mừng thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VI. Hướng đến chào mừng kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV, chào mừng Festival Huế 2010, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế triển khai kế hoạch hoạt động Hè và chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2010, cụ thể như sau:ế hoạch hoạt động Hè và chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2010, cụ thể như sau:

Chủ đề: “Thanh niên Thừa Thiên Huế chung tay, góp sức đồng hành cùng với xã nghèo vươn lên phát triển bền vững”.
Phương châm: “Mỗi đoàn viên, thanh niên một hành động tình nguyện; mỗi cấp bộ Đoàn một công trình, phần việc tình nguyện giúp đỡ các xã nghèo”,:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
    - Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tập trung đẩy mạnh các hoạt động thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; xoá nhà tạm cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh đặc biệt là ở 13 xã nghèo.
    - Phát huy năng lực và khả năng sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của thanh niên Thừa Thiên Huế, qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN tự rèn luyện, bồi dưỡng kinh nghiệm trong công tác và các kỹ năng xã hội.
- Thông qua các hoạt động hè để mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh thiếu niên; củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn dân cư, nhất là vùng sâu, vùng xa, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, tuyên truyền giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước.
2. Yêu cầu:
- Hoạt động Hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện 2010 tỉnh Thừa Thiên Huế phải được tổ chức sâu rộng, tạo phong trào sôi nổi trong tuổi trẻ thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia. Chú trọng hoạt động tình nguyện tại chỗ và nâng cao chất lượng hoạt động các đội hình của huyện, tỉnh, gắn với những nội dung hoạt động cụ thể, thiết thực với thanh niên và cộng đồng dân cư. Các hoạt động của Chiến dịch phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức an toàn và mang tính giáo dục cao.
- Các hoạt động trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2010 cần bám sát chủ đề công tác năm “Công trình thanh niên xây dựng quê hương” và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.
- Tham mưu tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1. Hoạt động tham gia giảm nghèo nhanh và bền vững các xã nghèo của tỉnh Thừa Thiên Huế:
Thực hiện Kế hoạch số 29/KH – UBND ngày 17 tháng 3 năm 2010 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện các hoạt động trọng tâm giảm nghèo nhanh và bền vững tại 13 xã nghèo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; bao gồm xã Hồng Tiến (huyện Hương Trà), Hồng Hạ, A Đớt, Đông Sơn, Hương Lâm, Hồng Trung, Hương Nguyên, Hồng Thượng, Hồng Thái, Hồng Quảng, Hồng Bắc, Hồng Vân, Hồng Thuỷ (huyện A Lưới), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế triển khai các nội dung hoạt động cụ thể như sau:
1.1 Các nội dung hoạt động:
- Tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm đối với lao động ở 13 xã nghèo. Giúp đỡ thanh niên tại các địa phương được tiếp cận các hình thức đào tạo nghề với phương châm “đào tạo gắn với việc làm”.
- Xây dựng các mô hình kinh tế khuyến nông - lâm - ngư phù hợp với đặc điểm địa phương; đẩy mạnh các hoạt động tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung cấp cây, con giống, phân bón, thuốc trừ sâu …giúp nhân dân có điều kiện phát triển kinh tế.
- Vận động, tập trung các nguồn lực tổ chức xây dựng nhà tình nghĩa, nhà nhân ái cho các hộ dân nghèo.
- Nghiên cứu tìm nguồn vốn các chương trình, dự án hoạt động để giúp các xã nghèo.
1.2. Phân công nhiệm vụ:
Đội hình thanh niên tình nguyện cấp tỉnh bao gồm: Thành Đoàn Huế và Đoàn Khối trực thuộc, tham gia giúp đỡ nhân dân xã Hồng Hạ và Hồng Thượng huyện A Lưới trong 3 tháng hoạt động Hè và đến hết năm 2010 (có kế hoạch và phân công cụ thể sau):
- Huyện Đoàn Hương Trà thành lập đội hình thanh niên tình nguyện cấp huyện tổ chức hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ xã Hồng Tiến là xã nghèo của huyện.
- Huyện Đoàn A Lưới thành lập đội hình thanh niên tình nguyện cấp huyện, huy động các nguồn lực tham gia xóa đói giảm nghèo nhân dân tại các xã nghèo tại địa phương.
2. Chung tay xây dựng nông thôn mới:
- Sửa chữa và làm mới nhà ở, xoá nhà tạm, xây dựng nhà nhân ái; sửa chữa điện dân dụng cho các hộ gia đình (ưu tiên các gia đình cựu thanh niên xung phong); sửa chữa, nâng cấp và làm mới đường, xây cầu giao thông nông thôn; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, xây dựng các điểm truy cập Internet.
- Đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất cho thanh niên, tổ chức các lớp tập huấn, thành lập các câu lạc bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, xây dựng các mô hình, điểm trình diễn kỹ thuật, tổ chức hội thảo đầu bờ, hội nghị biểu dương thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi, tích cực hướng dẫn thanh niên lập dự án vay vốn theo chương trình 120, ngân hàng chính sách xã hội.
3. Hành động vì môi trường:
Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, “Ngày chủ nhật xanh”, trồng rừng đầu nguồn, thu gom rác thải; hướng chuyển giao công nghệ xử lý nước sinh hoạt cho bà con nông dân thuộc vùng thủy diện ven biển và đầm phá; xây dựng mô hình về bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương, làng, xã xanh, sạch, đẹp.
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn tổ chức các đội hình, các đợt ra quân huy động ĐVTN xử lý cây mắt mèo, theo chỉ thị 14/2010/CT – UBND ngày 30 tháng 4 năm 2010 của Uỷ ban Nhân dân Tỉnh về việc ngăn chặn sự phát triển và tổ chức diệt trừ cây mắt mèo.
4. Thành lập đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ Festival Huế 2010;  Tiếp sức mùa thi và Tiếp sức đến trường:
  - Thành lập và tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ Festival Huế 2010 gồm 300 Tình nguyện viên.
- Tổ chức các đội hình thanh niên, sinh viên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” nhằm tư vấn, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh về nơi ăn, nghỉ, đi lại, địa điểm thi, hướng dẫn làm các thủ tục đăng ký dự thi, tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại các địa điểm tổ chức hội đồng thi.
- Các cấp bộ Đoàn vận động các nguồn kinh phí giúp đỡ, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường. Tiếp tục tổ chức hoạt động ra quân làm sạch, đẹp nhà vệ sinh và khuôn viên của các trường học đóng trên địa bàn toàn tỉnh.
5. Thanh niên với nghề nghiệp và việc làm, phổ cập tin học
- Tổ chức các đội hình thanh niên tham gia phổ cập tin học và hướng dẫn thanh niên khai thác thông tin trên mạng để ứng dụng trong học tập, lao động và sản xuất.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên về vai trò, tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
- Tập huấn kỹ năng truy cập Internet cho cán bộ Đoàn - Hội. Xây dựng và phát huy các điểm truy cập Internet phục vụ thanh niên.
- Tăng cường các hoạt động định hướng nghề nghiệp, tư vấn học nghề và tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động dạy nghề, tập huấn nâng cao trình độ, kiến thức tay nghề cho thanh niên.
- Tập huấn về quy trình thành lập Hợp tác xã thanh niên làm kinh tế.
  6. Chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng:
- Tổ chức hoạt động sinh hoạt hè, xây dựng các điểm sinh hoạt vui chơi, tổ chức ôn tập nâng cao kiến thức văn hoá cho thiếu nhi; vận động giúp đỡ, ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
- Phối hợp với các cấp, các ngành liên quan thực hiện tốt chức năng bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi. Nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn trong công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thiếu nhi, góp phần thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
- Thường xuyên nắm bắt thông tin để báo cáo các cơ quan chức năng về các hành vi bạo hành trẻ em, sử dụng lao động trẻ em.
7. Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn:
- Tổ chức các hoạt động“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và các hoạt động xã hội nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong và 63 năm ngày Thương binh liệt sỹ; đảm nhận thực hiện các công trình phần việc như tu bổ bia ghi danh, bia tưởng niệm, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ; vận động xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa; thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm đối với các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, mẹ VNAH, các nạn nhân bị chất độc màu da cam, hộ dân nghèo ở các địa phương khó khăn.
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc phối hợp đồng loạt tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống “Thắp lửa truyền thống - Sáng mãi niềm tin” vào tối ngày 26/7/2010.
    8. Vì mốc giới đường biên, vì chủ quyền biển đảo:
    Đẩy mạnh cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Khi tổ quốc cần”; xây dựng các đội hình an ninh xung kích tham gia bảo vệ đường biên giới; hoạt động thanh niên tình nguyện tại làng thanh niên lập nghiệp, điểm dân cư dọc biên giới. Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa tại các đơn vị quân đội vùng biên giới, hải đảo.
   9. Vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội:
- Tổ chức khám chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ và phát thuốc miễn phí cho nhân dân ở các địa bàn khó khăn.
- Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục giới tính, giáo dục sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục cho thanh niên, vị thành niên, vận động thanh niên thực hiện chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình; tổ chức các hoạt động tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc cho người nghèo, hướng dẫn thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, cách thức bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho thanh thiếu nhi và nhân dân.
- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh mùa hè, phòng chống tệ nạn ma tuý, HIV/AIDS, các tệ nạn xã hội.
- Tổ chức, vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện và thành lập ngân hàng máu sống.
- Tham gia khắc phục hậu quả thiên tai
 10. Hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị:
- Tổ chức các hoạt động truyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho thanh thiếu nhi.
- Tiếp tục thành lập và duy trì các đội sinh viên, học sinh tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; tổ chức ký cam kết trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên nghiêm túc thực hiện các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là luật giao thông đường bộ Việt Nam.
- Ban Công tác Thanh niên công an tỉnh có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn chi đoàn công an các xã, phường, thị trấn làm nòng cốt, phối hợp với các cơ sở Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ, ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.
- Thành Đoàn Huế tập trung đầu tư phong trào thanh niên xung kích thực hiện nếp sống văn minh đô thị thông qua hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện. Tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện hướng dẫn giao thông tại các giao lộ, các đường một chiều trên địa bàn thành phố.
11. Đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp Thanh thiếu nhi, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh.
- Tập trung các hoạt động củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn dân cư, trong đó tập trung cụ thể hoá các giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở đoàn, chi đoàn, chi hội, xoá các cơ sở yếu kém. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Đoàn, nhất là cấp chi đoàn. Tập trung xây dựng “Chi đoàn vững mạnh, chủ động công tác”.
- Tiếp tục kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động Đội trên địa bàn dân cư, vùng tôn giáo, dân tộc. Chú trọng củng cố và thành lập Hội Đồng Đội cấp xã, phường, thị trấn; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên đối với công tác xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới.
- Tiến hành công tác bồi dưỡng kếp nạp đoàn viên mới, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú và giới thiệu cho các cấp uỷ Đảng trong thời gian diễn ra hoạt động Hè và Chiến dịch Hè. Ưu tiên đối với những đoàn viên, thanh niên điển hình, có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện. Phối hợp với các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng tại địa điểm diễn ra Chiến dịch Hè.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Hội địa phương.
- Làm tốt công tác chuyển giao đoàn viên học sinh về sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư.
    12. Hoạt động tình nguyện Quốc tế:
 - Đoàn Đại học Huế tiếp tục tổ chức đội hình thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện quốc tế tại Tỉnh Salavan - Lào với các nội dung hiệu quả, thiết thực
- Tăng cường các hoạt động giao lưu quốc tế với các tổ chức Đoàn thanh niên có chung đường biên giới.
 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Cấp tỉnh:
1.1. Tham mưu ban hành kế hoạch hoạt động Hè 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
1.2. Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động Hè và Chiến dịch TNTN năm 2010 do đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn làm Trưởng ban. Lễ phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2010 cấp tỉnh và ra quân đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ Festival Huế 2010 vào ngày 30/5/2010 tại tiền sãnh trung tâm Văn hoá thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế
1.3. Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn là bộ phận thường trực hoạt động Hè, chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2010 và đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ Festival Huế 2010. Phụ trách hoạt động đội hình TNTN Hè 2010 cấp tỉnh, các hoạt động khám chữa bệnh, chương trình xây dựng nhà nhân ái, hoạt động bảo vệ môi trường.
1.4. Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn tham mưu chỉ đạo công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chỉ đạo tổ chức chương trình “thắp lửa truyền thống, sáng mãi niềm tin” gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ. Các hoạt động truyền thông sức khoẻ sinh sản cho thanh niên, vị thành niên, vận động thanh niên thực hiện chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về hoạt động chiến dịch trên Website của Tỉnh Đoàn
1.5. Ban Thanh niên Trường học Tỉnh Đoàn tham mưu chỉ đạo các hoạt động tình nguyện trong khối học sinh, sinh viên; chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”; Hội thi Tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ XVI và Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XVI tại Huế; Chương trình học bổng Công nghệ thông tin IT Prudential.
1.6. Ban Công tác Thanh niên Tỉnh Đoàn tham mưu các hoạt động trong khối thanh niên công nhân, thanh niên lực lượng vũ trang. Đẩy mạnh các hoạt động hướng dẫn vay vốn, phát triển các mô hình kinh tế trong thanh niên
1.7. Ban Công tác Thiếu nhi Tỉnh Đoàn tham mưu chỉ đạo các hoạt động “vui hè thiếu nhi”, tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Đội trên địa bàn dân cư. Phối hợp với Ban Thanh niên Trường học tổ chức tốt chương trình “Tiếp sức đến trường”. Hướng dẫn kế hoạch tổ chức Đêm hội trăng rằm, Trại Hè thiếu nhi
1.8. Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh Đoàn tham mưu theo dõi, tổng hợp, đánh giá công tác xây dựng Đoàn, Hội, kết nạp Đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Theo dõi công tác kết nạp Đảng tại chiến dịch thanh niên tình nguyện của các địa phương, đơn vị.
1.9. Văn phòng Tỉnh Đoàn chịu trách nhiệm tổng hợp hoạt động Hè từ tỉnh đến cơ sở, công tác thi đua khen thưởng đối với hoạt động Hè.
1.10. Trung tâm hoạt động TTN và Trung tâm dạy nghề thanh niên: Xây dựng kế hoạch hoạt động Hè 2010 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các Ban của Tỉnh Đoàn để tổ chức triển khai các hoạt động trọng tâm cấp tỉnh.
- Tổ chức các hoạt động định hướng nghề nghiệp, tư vấn học nghề; phối hợp tổ chức các hoạt động dạy nghề, tập huấn nâng cao trình độ kiến thức, tay nghề cho thanh niên; tham gia tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dạy nghề về xuất khẩu lao động.
- Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao tại đơn vị và các địa bàn vùng sâu, vùng khó khăn.
- Hỗ trợ các cơ sở Đoàn tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp học kỳ quân đội trong học sinh, sinh viên.
1.11. Một số hoạt động cấp tỉnh:
- Tổ chức lễ ra quân hoạt động Hè và chiến dịch TNTN năm 2010.
- Tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ Festival Huế 2010
- Triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2010.
- Tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện cấp tỉnh hoạt động tại xã Hồng Hạ và Hồng Thượng huyện A Lưới.
- Tổ chức đón đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Salavan nước CHDCND Lào thăm, giao lưu và hoạt động tại tỉnh Thừa Thiên Huế
- Tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ XVI và phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XVI tại thành phố Huế.
- Tổ chức ra quân làm sạch, đẹp nhà vệ sinh, khuôn viên các trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh phục vụ năm học mới 2010 - 2011.
- Tổ chức Trại Hè thiếu nhi.
- Triển khai chương trình học bổng Công nghệ thông tin IT Prudential.
- Tổ chức tổng kết hoạt động Hè và chiến dịch TNTN năm 2010.
2. Cấp Huyện, Thị và Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
2.1. Các Huyện, Thị và Thành Đoàn:
- Tham mưu chính quyền ban hành kế hoạch hoạt động Hè, Ban chỉ đạo hoạt động Hè của địa phương.
- Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động hoạt động Hè và chiến dịch TNTN cấp huyện, thị, thành phố. Xây dựng đội hình TNTN cấp huyện, thị, thành phố huy động các nguồn lực tham gia có hiệu quả chương trình tái định cư, xóa đói giảm nghèo dân thủy diện ven biển và đầm phá và 13 xã nghèo của tỉnh Thừa Thiên Huế
- Đẩy mạnh công tác xoá nhà tạm tại địa phương với chỉ tiêu mỗi đơn vị tổ chức vận động, quyên góp, giúp đỡ hỗ trợ xoá từ 2 nhà tạm trở lên.
- Chỉ đạo 152 xã, phường, thị trấn tổ chức thành lập đội thanh niên tình nguyện hoạt động hè tại địa bàn của từng đơn vị. Phấn đấu mỗi huyện, thị, thành phố thành lập một đội hình thanh niên tình nguyện từ 100 ĐVTN trở lên.
- Tổ chức ra quân làm sạch, đẹp nhà vệ sinh, khuôn viên các trường tiểu học đóng trên địa bàn (đồng loạt ra quân vào ngày 10/8/2010).
- Tổ chức các hoạt động Hè cho thiếu nhi, tổ chức đồng loạt “Đêm hội trăng rằm” (ngày 21/9/2010).
- Tổ chức hoạt động “Thắp lửa truyền thống - sáng mãi niềm tin” đồng loạt tối ngày 26/7/2010.
- Tổ chức các hoạt động tình nguyện cụ thể góp phần thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương.
- Làm tốt công tác chuyển giao, tiếp nhận đoàn viên, sinh viên, học sinh về sinh hoạt Hè tại địa phương và huy động đoàn viên cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh tham gia hoạt động Hè.
- Tổ chức lễ khai mạc hoạt động Hè từ ngày 30/5/2009 đến ngày 07/6/2009.
2.2. Đoàn khối Dân Chính Đảng, Doanh nghiệp và lực lượng vũ trang, Học viện Âm nhạc:
- Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để triển khai hoạt động Hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện phù hợp, thiết thực đạt hiệu quả.
- Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tập trung tham gia các hoạt động cấp tỉnh và tổ chức các đội hình TNTN tham gia giúp đỡ, hỗ trợ các xã nghèo của tỉnh (theo phân công).
2.3. Đoàn Đại học Huế:
- Tổ chức đội thanh niên tình nguyện tham gia hoạt động tình nguyện quốc tế tại tỉnh Salavan nước bạn Lào; hoạt động tình nguyện tại đảo Cồn Cỏ
- Phân công các Đoàn cơ sở tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tập trung giúp đỡ các xã nghèo của huyện A Lưới theo sự phân công.
- Chú trọng hoạt động thanh niên tình nguyện tham gia tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, hướng dẫn giao thông tại các giao lộ chính trên địa bàn thành phố trong dịp diễn ra Festival Huế 2010.
-  Phối hợp với cấp uỷ Đảng tổ chức phát triển đảng viên mới trong dịp hoạt động Hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2010.
2.4. Đoàn Bệnh viện TW Huế:
Tổ chức hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho trẻ em, người nghèo, các hoạt động văn hoá văn nghệ tại các địa phương còn khó khăn. Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với thanh thiếu nhi tại các địa phương.
3. Công tác thông tin báo cáo và thi đua khen thưởng:
    - Căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Hội đồng Đội tỉnh; Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh; các Ban của Tỉnh Đoàn, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi, Trung tâm dạy nghề thanh niên; các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, tổ chức thực hiện.
- Thời gian nộp các văn bản về Văn phòng Tỉnh Đoàn gồm:
+ Kế hoạch hoạt động Hè, chậm nhất ngày 26/5/2010.
+ Nộp báo cáo hoạt động hè tháng 6, 7 vào ngày 22 hàng tháng.
+ Nộp báo cáo hoạt động Hè và hồ sơ thi đua khen thưởng trước ngày 25/8/2010.
- Hình thức nộp: Thư điện tử và văn bản
+ Email: mttn.tinhdoanhue@gmail.com
+ Email: tinhdoanhue@gmail.com
- Hồ sơ thi đua hoạt động Hè:
+ Tờ trình đề nghị khen thưởng.
+ Danh sách tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng
+ Báo cáo thành tích có xác nhận của cấp uỷ hoặc Ban Chỉ đạo hoạt động Hè.
- Khen thưởng:
Căn cứ quy mô tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ xét khen thưởng 20% tập thể và 20% cá nhân có thành tích đối với hoạt động Hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2010. Đối với các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, trên cơ sở kết quả tổ chức, triển khai thực hiện hoạt động Hè, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xem xét quyết định cụ thể.
IV. KINH PHÍ:
1. Kinh phí trích từ các chương trình, dự án.
2. Kinh phí vận động từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
3. Kinh phí hỗ trợ của các sở, ban ngành và địa phương.
4. Huy động đóng góp từ đoàn viên, thanh niên.
5. Kinh phí ngân sách.
Hoạt động Hè là hoạt động thường xuyên hàng năm của các cấp bộ Đoàn nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên tham gia giúp đỡ các địa phương còn khó khăn, góp phần thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trọng điểm của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn yêu cầu Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện tốt nội dung hoạt động Hè năm 2010.

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tỉnh đoàn TT-Huế: Kế hoạch Hoạt động Hè và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2010
Ngày cập nhật 24/05/2010

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010, nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; chào mừng thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VI. Hướng đến chào mừng kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV, chào mừng Festival Huế 2010, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế triển khai kThực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010, nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; chào mừng thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VI. Hướng đến chào mừng kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV, chào mừng Festival Huế 2010, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế triển khai kế hoạch hoạt động Hè và chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2010, cụ thể như sau:ế hoạch hoạt động Hè và chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2010, cụ thể như sau:

Chủ đề: “Thanh niên Thừa Thiên Huế chung tay, góp sức đồng hành cùng với xã nghèo vươn lên phát triển bền vững”.
Phương châm: “Mỗi đoàn viên, thanh niên một hành động tình nguyện; mỗi cấp bộ Đoàn một công trình, phần việc tình nguyện giúp đỡ các xã nghèo”,:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
    - Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tập trung đẩy mạnh các hoạt động thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; xoá nhà tạm cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh đặc biệt là ở 13 xã nghèo.
    - Phát huy năng lực và khả năng sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của thanh niên Thừa Thiên Huế, qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN tự rèn luyện, bồi dưỡng kinh nghiệm trong công tác và các kỹ năng xã hội.
- Thông qua các hoạt động hè để mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh thiếu niên; củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn dân cư, nhất là vùng sâu, vùng xa, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, tuyên truyền giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước.
2. Yêu cầu:
- Hoạt động Hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện 2010 tỉnh Thừa Thiên Huế phải được tổ chức sâu rộng, tạo phong trào sôi nổi trong tuổi trẻ thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia. Chú trọng hoạt động tình nguyện tại chỗ và nâng cao chất lượng hoạt động các đội hình của huyện, tỉnh, gắn với những nội dung hoạt động cụ thể, thiết thực với thanh niên và cộng đồng dân cư. Các hoạt động của Chiến dịch phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức an toàn và mang tính giáo dục cao.
- Các hoạt động trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2010 cần bám sát chủ đề công tác năm “Công trình thanh niên xây dựng quê hương” và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.
- Tham mưu tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1. Hoạt động tham gia giảm nghèo nhanh và bền vững các xã nghèo của tỉnh Thừa Thiên Huế:
Thực hiện Kế hoạch số 29/KH – UBND ngày 17 tháng 3 năm 2010 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện các hoạt động trọng tâm giảm nghèo nhanh và bền vững tại 13 xã nghèo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; bao gồm xã Hồng Tiến (huyện Hương Trà), Hồng Hạ, A Đớt, Đông Sơn, Hương Lâm, Hồng Trung, Hương Nguyên, Hồng Thượng, Hồng Thái, Hồng Quảng, Hồng Bắc, Hồng Vân, Hồng Thuỷ (huyện A Lưới), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế triển khai các nội dung hoạt động cụ thể như sau:
1.1 Các nội dung hoạt động:
- Tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm đối với lao động ở 13 xã nghèo. Giúp đỡ thanh niên tại các địa phương được tiếp cận các hình thức đào tạo nghề với phương châm “đào tạo gắn với việc làm”.
- Xây dựng các mô hình kinh tế khuyến nông - lâm - ngư phù hợp với đặc điểm địa phương; đẩy mạnh các hoạt động tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung cấp cây, con giống, phân bón, thuốc trừ sâu …giúp nhân dân có điều kiện phát triển kinh tế.
- Vận động, tập trung các nguồn lực tổ chức xây dựng nhà tình nghĩa, nhà nhân ái cho các hộ dân nghèo.
- Nghiên cứu tìm nguồn vốn các chương trình, dự án hoạt động để giúp các xã nghèo.
1.2. Phân công nhiệm vụ:
Đội hình thanh niên tình nguyện cấp tỉnh bao gồm: Thành Đoàn Huế và Đoàn Khối trực thuộc, tham gia giúp đỡ nhân dân xã Hồng Hạ và Hồng Thượng huyện A Lưới trong 3 tháng hoạt động Hè và đến hết năm 2010 (có kế hoạch và phân công cụ thể sau):
- Huyện Đoàn Hương Trà thành lập đội hình thanh niên tình nguyện cấp huyện tổ chức hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ xã Hồng Tiến là xã nghèo của huyện.
- Huyện Đoàn A Lưới thành lập đội hình thanh niên tình nguyện cấp huyện, huy động các nguồn lực tham gia xóa đói giảm nghèo nhân dân tại các xã nghèo tại địa phương.
2. Chung tay xây dựng nông thôn mới:
- Sửa chữa và làm mới nhà ở, xoá nhà tạm, xây dựng nhà nhân ái; sửa chữa điện dân dụng cho các hộ gia đình (ưu tiên các gia đình cựu thanh niên xung phong); sửa chữa, nâng cấp và làm mới đường, xây cầu giao thông nông thôn; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, xây dựng các điểm truy cập Internet.
- Đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất cho thanh niên, tổ chức các lớp tập huấn, thành lập các câu lạc bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, xây dựng các mô hình, điểm trình diễn kỹ thuật, tổ chức hội thảo đầu bờ, hội nghị biểu dương thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi, tích cực hướng dẫn thanh niên lập dự án vay vốn theo chương trình 120, ngân hàng chính sách xã hội.
3. Hành động vì môi trường:
Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, “Ngày chủ nhật xanh”, trồng rừng đầu nguồn, thu gom rác thải; hướng chuyển giao công nghệ xử lý nước sinh hoạt cho bà con nông dân thuộc vùng thủy diện ven biển và đầm phá; xây dựng mô hình về bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương, làng, xã xanh, sạch, đẹp.
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn tổ chức các đội hình, các đợt ra quân huy động ĐVTN xử lý cây mắt mèo, theo chỉ thị 14/2010/CT – UBND ngày 30 tháng 4 năm 2010 của Uỷ ban Nhân dân Tỉnh về việc ngăn chặn sự phát triển và tổ chức diệt trừ cây mắt mèo.
4. Thành lập đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ Festival Huế 2010;  Tiếp sức mùa thi và Tiếp sức đến trường:
  - Thành lập và tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ Festival Huế 2010 gồm 300 Tình nguyện viên.
- Tổ chức các đội hình thanh niên, sinh viên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” nhằm tư vấn, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh về nơi ăn, nghỉ, đi lại, địa điểm thi, hướng dẫn làm các thủ tục đăng ký dự thi, tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại các địa điểm tổ chức hội đồng thi.
- Các cấp bộ Đoàn vận động các nguồn kinh phí giúp đỡ, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường. Tiếp tục tổ chức hoạt động ra quân làm sạch, đẹp nhà vệ sinh và khuôn viên của các trường học đóng trên địa bàn toàn tỉnh.
5. Thanh niên với nghề nghiệp và việc làm, phổ cập tin học
- Tổ chức các đội hình thanh niên tham gia phổ cập tin học và hướng dẫn thanh niên khai thác thông tin trên mạng để ứng dụng trong học tập, lao động và sản xuất.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên về vai trò, tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
- Tập huấn kỹ năng truy cập Internet cho cán bộ Đoàn - Hội. Xây dựng và phát huy các điểm truy cập Internet phục vụ thanh niên.
- Tăng cường các hoạt động định hướng nghề nghiệp, tư vấn học nghề và tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động dạy nghề, tập huấn nâng cao trình độ, kiến thức tay nghề cho thanh niên.
- Tập huấn về quy trình thành lập Hợp tác xã thanh niên làm kinh tế.
  6. Chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng:
- Tổ chức hoạt động sinh hoạt hè, xây dựng các điểm sinh hoạt vui chơi, tổ chức ôn tập nâng cao kiến thức văn hoá cho thiếu nhi; vận động giúp đỡ, ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
- Phối hợp với các cấp, các ngành liên quan thực hiện tốt chức năng bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi. Nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn trong công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thiếu nhi, góp phần thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
- Thường xuyên nắm bắt thông tin để báo cáo các cơ quan chức năng về các hành vi bạo hành trẻ em, sử dụng lao động trẻ em.
7. Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn:
- Tổ chức các hoạt động“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và các hoạt động xã hội nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong và 63 năm ngày Thương binh liệt sỹ; đảm nhận thực hiện các công trình phần việc như tu bổ bia ghi danh, bia tưởng niệm, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ; vận động xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa; thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm đối với các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, mẹ VNAH, các nạn nhân bị chất độc màu da cam, hộ dân nghèo ở các địa phương khó khăn.
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc phối hợp đồng loạt tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống “Thắp lửa truyền thống - Sáng mãi niềm tin” vào tối ngày 26/7/2010.
    8. Vì mốc giới đường biên, vì chủ quyền biển đảo:
    Đẩy mạnh cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Khi tổ quốc cần”; xây dựng các đội hình an ninh xung kích tham gia bảo vệ đường biên giới; hoạt động thanh niên tình nguyện tại làng thanh niên lập nghiệp, điểm dân cư dọc biên giới. Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa tại các đơn vị quân đội vùng biên giới, hải đảo.
   9. Vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội:
- Tổ chức khám chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ và phát thuốc miễn phí cho nhân dân ở các địa bàn khó khăn.
- Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục giới tính, giáo dục sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục cho thanh niên, vị thành niên, vận động thanh niên thực hiện chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình; tổ chức các hoạt động tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc cho người nghèo, hướng dẫn thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, cách thức bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho thanh thiếu nhi và nhân dân.
- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh mùa hè, phòng chống tệ nạn ma tuý, HIV/AIDS, các tệ nạn xã hội.
- Tổ chức, vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện và thành lập ngân hàng máu sống.
- Tham gia khắc phục hậu quả thiên tai
 10. Hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị:
- Tổ chức các hoạt động truyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho thanh thiếu nhi.
- Tiếp tục thành lập và duy trì các đội sinh viên, học sinh tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; tổ chức ký cam kết trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên nghiêm túc thực hiện các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là luật giao thông đường bộ Việt Nam.
- Ban Công tác Thanh niên công an tỉnh có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn chi đoàn công an các xã, phường, thị trấn làm nòng cốt, phối hợp với các cơ sở Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ, ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.
- Thành Đoàn Huế tập trung đầu tư phong trào thanh niên xung kích thực hiện nếp sống văn minh đô thị thông qua hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện. Tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện hướng dẫn giao thông tại các giao lộ, các đường một chiều trên địa bàn thành phố.
11. Đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp Thanh thiếu nhi, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh.
- Tập trung các hoạt động củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn dân cư, trong đó tập trung cụ thể hoá các giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở đoàn, chi đoàn, chi hội, xoá các cơ sở yếu kém. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Đoàn, nhất là cấp chi đoàn. Tập trung xây dựng “Chi đoàn vững mạnh, chủ động công tác”.
- Tiếp tục kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động Đội trên địa bàn dân cư, vùng tôn giáo, dân tộc. Chú trọng củng cố và thành lập Hội Đồng Đội cấp xã, phường, thị trấn; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên đối với công tác xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới.
- Tiến hành công tác bồi dưỡng kếp nạp đoàn viên mới, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú và giới thiệu cho các cấp uỷ Đảng trong thời gian diễn ra hoạt động Hè và Chiến dịch Hè. Ưu tiên đối với những đoàn viên, thanh niên điển hình, có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện. Phối hợp với các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng tại địa điểm diễn ra Chiến dịch Hè.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Hội địa phương.
- Làm tốt công tác chuyển giao đoàn viên học sinh về sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư.
    12. Hoạt động tình nguyện Quốc tế:
 - Đoàn Đại học Huế tiếp tục tổ chức đội hình thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện quốc tế tại Tỉnh Salavan - Lào với các nội dung hiệu quả, thiết thực
- Tăng cường các hoạt động giao lưu quốc tế với các tổ chức Đoàn thanh niên có chung đường biên giới.
 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Cấp tỉnh:
1.1. Tham mưu ban hành kế hoạch hoạt động Hè 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
1.2. Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động Hè và Chiến dịch TNTN năm 2010 do đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn làm Trưởng ban. Lễ phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2010 cấp tỉnh và ra quân đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ Festival Huế 2010 vào ngày 30/5/2010 tại tiền sãnh trung tâm Văn hoá thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế
1.3. Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn là bộ phận thường trực hoạt động Hè, chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2010 và đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ Festival Huế 2010. Phụ trách hoạt động đội hình TNTN Hè 2010 cấp tỉnh, các hoạt động khám chữa bệnh, chương trình xây dựng nhà nhân ái, hoạt động bảo vệ môi trường.
1.4. Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn tham mưu chỉ đạo công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chỉ đạo tổ chức chương trình “thắp lửa truyền thống, sáng mãi niềm tin” gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ. Các hoạt động truyền thông sức khoẻ sinh sản cho thanh niên, vị thành niên, vận động thanh niên thực hiện chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về hoạt động chiến dịch trên Website của Tỉnh Đoàn
1.5. Ban Thanh niên Trường học Tỉnh Đoàn tham mưu chỉ đạo các hoạt động tình nguyện trong khối học sinh, sinh viên; chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”; Hội thi Tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ XVI và Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XVI tại Huế; Chương trình học bổng Công nghệ thông tin IT Prudential.
1.6. Ban Công tác Thanh niên Tỉnh Đoàn tham mưu các hoạt động trong khối thanh niên công nhân, thanh niên lực lượng vũ trang. Đẩy mạnh các hoạt động hướng dẫn vay vốn, phát triển các mô hình kinh tế trong thanh niên
1.7. Ban Công tác Thiếu nhi Tỉnh Đoàn tham mưu chỉ đạo các hoạt động “vui hè thiếu nhi”, tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Đội trên địa bàn dân cư. Phối hợp với Ban Thanh niên Trường học tổ chức tốt chương trình “Tiếp sức đến trường”. Hướng dẫn kế hoạch tổ chức Đêm hội trăng rằm, Trại Hè thiếu nhi
1.8. Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh Đoàn tham mưu theo dõi, tổng hợp, đánh giá công tác xây dựng Đoàn, Hội, kết nạp Đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Theo dõi công tác kết nạp Đảng tại chiến dịch thanh niên tình nguyện của các địa phương, đơn vị.
1.9. Văn phòng Tỉnh Đoàn chịu trách nhiệm tổng hợp hoạt động Hè từ tỉnh đến cơ sở, công tác thi đua khen thưởng đối với hoạt động Hè.
1.10. Trung tâm hoạt động TTN và Trung tâm dạy nghề thanh niên: Xây dựng kế hoạch hoạt động Hè 2010 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các Ban của Tỉnh Đoàn để tổ chức triển khai các hoạt động trọng tâm cấp tỉnh.
- Tổ chức các hoạt động định hướng nghề nghiệp, tư vấn học nghề; phối hợp tổ chức các hoạt động dạy nghề, tập huấn nâng cao trình độ kiến thức, tay nghề cho thanh niên; tham gia tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dạy nghề về xuất khẩu lao động.
- Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao tại đơn vị và các địa bàn vùng sâu, vùng khó khăn.
- Hỗ trợ các cơ sở Đoàn tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp học kỳ quân đội trong học sinh, sinh viên.
1.11. Một số hoạt động cấp tỉnh:
- Tổ chức lễ ra quân hoạt động Hè và chiến dịch TNTN năm 2010.
- Tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ Festival Huế 2010
- Triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2010.
- Tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện cấp tỉnh hoạt động tại xã Hồng Hạ và Hồng Thượng huyện A Lưới.
- Tổ chức đón đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Salavan nước CHDCND Lào thăm, giao lưu và hoạt động tại tỉnh Thừa Thiên Huế
- Tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ XVI và phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XVI tại thành phố Huế.
- Tổ chức ra quân làm sạch, đẹp nhà vệ sinh, khuôn viên các trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh phục vụ năm học mới 2010 - 2011.
- Tổ chức Trại Hè thiếu nhi.
- Triển khai chương trình học bổng Công nghệ thông tin IT Prudential.
- Tổ chức tổng kết hoạt động Hè và chiến dịch TNTN năm 2010.
2. Cấp Huyện, Thị và Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
2.1. Các Huyện, Thị và Thành Đoàn:
- Tham mưu chính quyền ban hành kế hoạch hoạt động Hè, Ban chỉ đạo hoạt động Hè của địa phương.
- Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động hoạt động Hè và chiến dịch TNTN cấp huyện, thị, thành phố. Xây dựng đội hình TNTN cấp huyện, thị, thành phố huy động các nguồn lực tham gia có hiệu quả chương trình tái định cư, xóa đói giảm nghèo dân thủy diện ven biển và đầm phá và 13 xã nghèo của tỉnh Thừa Thiên Huế
- Đẩy mạnh công tác xoá nhà tạm tại địa phương với chỉ tiêu mỗi đơn vị tổ chức vận động, quyên góp, giúp đỡ hỗ trợ xoá từ 2 nhà tạm trở lên.
- Chỉ đạo 152 xã, phường, thị trấn tổ chức thành lập đội thanh niên tình nguyện hoạt động hè tại địa bàn của từng đơn vị. Phấn đấu mỗi huyện, thị, thành phố thành lập một đội hình thanh niên tình nguyện từ 100 ĐVTN trở lên.
- Tổ chức ra quân làm sạch, đẹp nhà vệ sinh, khuôn viên các trường tiểu học đóng trên địa bàn (đồng loạt ra quân vào ngày 10/8/2010).
- Tổ chức các hoạt động Hè cho thiếu nhi, tổ chức đồng loạt “Đêm hội trăng rằm” (ngày 21/9/2010).
- Tổ chức hoạt động “Thắp lửa truyền thống - sáng mãi niềm tin” đồng loạt tối ngày 26/7/2010.
- Tổ chức các hoạt động tình nguyện cụ thể góp phần thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương.
- Làm tốt công tác chuyển giao, tiếp nhận đoàn viên, sinh viên, học sinh về sinh hoạt Hè tại địa phương và huy động đoàn viên cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh tham gia hoạt động Hè.
- Tổ chức lễ khai mạc hoạt động Hè từ ngày 30/5/2009 đến ngày 07/6/2009.
2.2. Đoàn khối Dân Chính Đảng, Doanh nghiệp và lực lượng vũ trang, Học viện Âm nhạc:
- Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để triển khai hoạt động Hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện phù hợp, thiết thực đạt hiệu quả.
- Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tập trung tham gia các hoạt động cấp tỉnh và tổ chức các đội hình TNTN tham gia giúp đỡ, hỗ trợ các xã nghèo của tỉnh (theo phân công).
2.3. Đoàn Đại học Huế:
- Tổ chức đội thanh niên tình nguyện tham gia hoạt động tình nguyện quốc tế tại tỉnh Salavan nước bạn Lào; hoạt động tình nguyện tại đảo Cồn Cỏ
- Phân công các Đoàn cơ sở tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tập trung giúp đỡ các xã nghèo của huyện A Lưới theo sự phân công.
- Chú trọng hoạt động thanh niên tình nguyện tham gia tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, hướng dẫn giao thông tại các giao lộ chính trên địa bàn thành phố trong dịp diễn ra Festival Huế 2010.
-  Phối hợp với cấp uỷ Đảng tổ chức phát triển đảng viên mới trong dịp hoạt động Hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2010.
2.4. Đoàn Bệnh viện TW Huế:
Tổ chức hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho trẻ em, người nghèo, các hoạt động văn hoá văn nghệ tại các địa phương còn khó khăn. Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với thanh thiếu nhi tại các địa phương.
3. Công tác thông tin báo cáo và thi đua khen thưởng:
    - Căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Hội đồng Đội tỉnh; Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh; các Ban của Tỉnh Đoàn, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi, Trung tâm dạy nghề thanh niên; các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, tổ chức thực hiện.
- Thời gian nộp các văn bản về Văn phòng Tỉnh Đoàn gồm:
+ Kế hoạch hoạt động Hè, chậm nhất ngày 26/5/2010.
+ Nộp báo cáo hoạt động hè tháng 6, 7 vào ngày 22 hàng tháng.
+ Nộp báo cáo hoạt động Hè và hồ sơ thi đua khen thưởng trước ngày 25/8/2010.
- Hình thức nộp: Thư điện tử và văn bản
+ Email: mttn.tinhdoanhue@gmail.com
+ Email: tinhdoanhue@gmail.com
- Hồ sơ thi đua hoạt động Hè:
+ Tờ trình đề nghị khen thưởng.
+ Danh sách tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng
+ Báo cáo thành tích có xác nhận của cấp uỷ hoặc Ban Chỉ đạo hoạt động Hè.
- Khen thưởng:
Căn cứ quy mô tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ xét khen thưởng 20% tập thể và 20% cá nhân có thành tích đối với hoạt động Hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2010. Đối với các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, trên cơ sở kết quả tổ chức, triển khai thực hiện hoạt động Hè, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xem xét quyết định cụ thể.
IV. KINH PHÍ:
1. Kinh phí trích từ các chương trình, dự án.
2. Kinh phí vận động từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
3. Kinh phí hỗ trợ của các sở, ban ngành và địa phương.
4. Huy động đóng góp từ đoàn viên, thanh niên.
5. Kinh phí ngân sách.
Hoạt động Hè là hoạt động thường xuyên hàng năm của các cấp bộ Đoàn nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên tham gia giúp đỡ các địa phương còn khó khăn, góp phần thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trọng điểm của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn yêu cầu Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện tốt nội dung hoạt động Hè năm 2010.

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tỉnh đoàn TT-Huế: Kế hoạch Hoạt động Hè và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2010
Ngày cập nhật 24/05/2010

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010, nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; chào mừng thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VI. Hướng đến chào mừng kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV, chào mừng Festival Huế 2010, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế triển khai kThực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010, nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; chào mừng thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VI. Hướng đến chào mừng kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV, chào mừng Festival Huế 2010, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế triển khai kế hoạch hoạt động Hè và chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2010, cụ thể như sau:ế hoạch hoạt động Hè và chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2010, cụ thể như sau:

Chủ đề: “Thanh niên Thừa Thiên Huế chung tay, góp sức đồng hành cùng với xã nghèo vươn lên phát triển bền vững”.
Phương châm: “Mỗi đoàn viên, thanh niên một hành động tình nguyện; mỗi cấp bộ Đoàn một công trình, phần việc tình nguyện giúp đỡ các xã nghèo”,:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
    - Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tập trung đẩy mạnh các hoạt động thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; xoá nhà tạm cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh đặc biệt là ở 13 xã nghèo.
    - Phát huy năng lực và khả năng sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của thanh niên Thừa Thiên Huế, qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN tự rèn luyện, bồi dưỡng kinh nghiệm trong công tác và các kỹ năng xã hội.
- Thông qua các hoạt động hè để mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh thiếu niên; củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn dân cư, nhất là vùng sâu, vùng xa, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, tuyên truyền giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước.
2. Yêu cầu:
- Hoạt động Hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện 2010 tỉnh Thừa Thiên Huế phải được tổ chức sâu rộng, tạo phong trào sôi nổi trong tuổi trẻ thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia. Chú trọng hoạt động tình nguyện tại chỗ và nâng cao chất lượng hoạt động các đội hình của huyện, tỉnh, gắn với những nội dung hoạt động cụ thể, thiết thực với thanh niên và cộng đồng dân cư. Các hoạt động của Chiến dịch phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức an toàn và mang tính giáo dục cao.
- Các hoạt động trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2010 cần bám sát chủ đề công tác năm “Công trình thanh niên xây dựng quê hương” và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.
- Tham mưu tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1. Hoạt động tham gia giảm nghèo nhanh và bền vững các xã nghèo của tỉnh Thừa Thiên Huế:
Thực hiện Kế hoạch số 29/KH – UBND ngày 17 tháng 3 năm 2010 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện các hoạt động trọng tâm giảm nghèo nhanh và bền vững tại 13 xã nghèo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; bao gồm xã Hồng Tiến (huyện Hương Trà), Hồng Hạ, A Đớt, Đông Sơn, Hương Lâm, Hồng Trung, Hương Nguyên, Hồng Thượng, Hồng Thái, Hồng Quảng, Hồng Bắc, Hồng Vân, Hồng Thuỷ (huyện A Lưới), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế triển khai các nội dung hoạt động cụ thể như sau:
1.1 Các nội dung hoạt động:
- Tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm đối với lao động ở 13 xã nghèo. Giúp đỡ thanh niên tại các địa phương được tiếp cận các hình thức đào tạo nghề với phương châm “đào tạo gắn với việc làm”.
- Xây dựng các mô hình kinh tế khuyến nông - lâm - ngư phù hợp với đặc điểm địa phương; đẩy mạnh các hoạt động tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung cấp cây, con giống, phân bón, thuốc trừ sâu …giúp nhân dân có điều kiện phát triển kinh tế.
- Vận động, tập trung các nguồn lực tổ chức xây dựng nhà tình nghĩa, nhà nhân ái cho các hộ dân nghèo.
- Nghiên cứu tìm nguồn vốn các chương trình, dự án hoạt động để giúp các xã nghèo.
1.2. Phân công nhiệm vụ:
Đội hình thanh niên tình nguyện cấp tỉnh bao gồm: Thành Đoàn Huế và Đoàn Khối trực thuộc, tham gia giúp đỡ nhân dân xã Hồng Hạ và Hồng Thượng huyện A Lưới trong 3 tháng hoạt động Hè và đến hết năm 2010 (có kế hoạch và phân công cụ thể sau):
- Huyện Đoàn Hương Trà thành lập đội hình thanh niên tình nguyện cấp huyện tổ chức hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ xã Hồng Tiến là xã nghèo của huyện.
- Huyện Đoàn A Lưới thành lập đội hình thanh niên tình nguyện cấp huyện, huy động các nguồn lực tham gia xóa đói giảm nghèo nhân dân tại các xã nghèo tại địa phương.
2. Chung tay xây dựng nông thôn mới:
- Sửa chữa và làm mới nhà ở, xoá nhà tạm, xây dựng nhà nhân ái; sửa chữa điện dân dụng cho các hộ gia đình (ưu tiên các gia đình cựu thanh niên xung phong); sửa chữa, nâng cấp và làm mới đường, xây cầu giao thông nông thôn; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, xây dựng các điểm truy cập Internet.
- Đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất cho thanh niên, tổ chức các lớp tập huấn, thành lập các câu lạc bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, xây dựng các mô hình, điểm trình diễn kỹ thuật, tổ chức hội thảo đầu bờ, hội nghị biểu dương thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi, tích cực hướng dẫn thanh niên lập dự án vay vốn theo chương trình 120, ngân hàng chính sách xã hội.
3. Hành động vì môi trường:
Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, “Ngày chủ nhật xanh”, trồng rừng đầu nguồn, thu gom rác thải; hướng chuyển giao công nghệ xử lý nước sinh hoạt cho bà con nông dân thuộc vùng thủy diện ven biển và đầm phá; xây dựng mô hình về bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương, làng, xã xanh, sạch, đẹp.
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn tổ chức các đội hình, các đợt ra quân huy động ĐVTN xử lý cây mắt mèo, theo chỉ thị 14/2010/CT – UBND ngày 30 tháng 4 năm 2010 của Uỷ ban Nhân dân Tỉnh về việc ngăn chặn sự phát triển và tổ chức diệt trừ cây mắt mèo.
4. Thành lập đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ Festival Huế 2010;  Tiếp sức mùa thi và Tiếp sức đến trường:
  - Thành lập và tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ Festival Huế 2010 gồm 300 Tình nguyện viên.
- Tổ chức các đội hình thanh niên, sinh viên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” nhằm tư vấn, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh về nơi ăn, nghỉ, đi lại, địa điểm thi, hướng dẫn làm các thủ tục đăng ký dự thi, tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại các địa điểm tổ chức hội đồng thi.
- Các cấp bộ Đoàn vận động các nguồn kinh phí giúp đỡ, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường. Tiếp tục tổ chức hoạt động ra quân làm sạch, đẹp nhà vệ sinh và khuôn viên của các trường học đóng trên địa bàn toàn tỉnh.
5. Thanh niên với nghề nghiệp và việc làm, phổ cập tin học
- Tổ chức các đội hình thanh niên tham gia phổ cập tin học và hướng dẫn thanh niên khai thác thông tin trên mạng để ứng dụng trong học tập, lao động và sản xuất.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên về vai trò, tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
- Tập huấn kỹ năng truy cập Internet cho cán bộ Đoàn - Hội. Xây dựng và phát huy các điểm truy cập Internet phục vụ thanh niên.
- Tăng cường các hoạt động định hướng nghề nghiệp, tư vấn học nghề và tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động dạy nghề, tập huấn nâng cao trình độ, kiến thức tay nghề cho thanh niên.
- Tập huấn về quy trình thành lập Hợp tác xã thanh niên làm kinh tế.
  6. Chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng:
- Tổ chức hoạt động sinh hoạt hè, xây dựng các điểm sinh hoạt vui chơi, tổ chức ôn tập nâng cao kiến thức văn hoá cho thiếu nhi; vận động giúp đỡ, ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
- Phối hợp với các cấp, các ngành liên quan thực hiện tốt chức năng bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi. Nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn trong công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thiếu nhi, góp phần thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
- Thường xuyên nắm bắt thông tin để báo cáo các cơ quan chức năng về các hành vi bạo hành trẻ em, sử dụng lao động trẻ em.
7. Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn:
- Tổ chức các hoạt động“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và các hoạt động xã hội nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong và 63 năm ngày Thương binh liệt sỹ; đảm nhận thực hiện các công trình phần việc như tu bổ bia ghi danh, bia tưởng niệm, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ; vận động xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa; thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm đối với các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, mẹ VNAH, các nạn nhân bị chất độc màu da cam, hộ dân nghèo ở các địa phương khó khăn.
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc phối hợp đồng loạt tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống “Thắp lửa truyền thống - Sáng mãi niềm tin” vào tối ngày 26/7/2010.
    8. Vì mốc giới đường biên, vì chủ quyền biển đảo:
    Đẩy mạnh cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Khi tổ quốc cần”; xây dựng các đội hình an ninh xung kích tham gia bảo vệ đường biên giới; hoạt động thanh niên tình nguyện tại làng thanh niên lập nghiệp, điểm dân cư dọc biên giới. Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa tại các đơn vị quân đội vùng biên giới, hải đảo.
   9. Vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội:
- Tổ chức khám chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ và phát thuốc miễn phí cho nhân dân ở các địa bàn khó khăn.
- Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục giới tính, giáo dục sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục cho thanh niên, vị thành niên, vận động thanh niên thực hiện chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình; tổ chức các hoạt động tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc cho người nghèo, hướng dẫn thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, cách thức bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho thanh thiếu nhi và nhân dân.
- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh mùa hè, phòng chống tệ nạn ma tuý, HIV/AIDS, các tệ nạn xã hội.
- Tổ chức, vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện và thành lập ngân hàng máu sống.
- Tham gia khắc phục hậu quả thiên tai
 10. Hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị:
- Tổ chức các hoạt động truyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho thanh thiếu nhi.
- Tiếp tục thành lập và duy trì các đội sinh viên, học sinh tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; tổ chức ký cam kết trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên nghiêm túc thực hiện các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là luật giao thông đường bộ Việt Nam.
- Ban Công tác Thanh niên công an tỉnh có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn chi đoàn công an các xã, phường, thị trấn làm nòng cốt, phối hợp với các cơ sở Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ, ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.
- Thành Đoàn Huế tập trung đầu tư phong trào thanh niên xung kích thực hiện nếp sống văn minh đô thị thông qua hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện. Tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện hướng dẫn giao thông tại các giao lộ, các đường một chiều trên địa bàn thành phố.
11. Đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp Thanh thiếu nhi, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh.
- Tập trung các hoạt động củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn dân cư, trong đó tập trung cụ thể hoá các giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở đoàn, chi đoàn, chi hội, xoá các cơ sở yếu kém. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Đoàn, nhất là cấp chi đoàn. Tập trung xây dựng “Chi đoàn vững mạnh, chủ động công tác”.
- Tiếp tục kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động Đội trên địa bàn dân cư, vùng tôn giáo, dân tộc. Chú trọng củng cố và thành lập Hội Đồng Đội cấp xã, phường, thị trấn; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên đối với công tác xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới.
- Tiến hành công tác bồi dưỡng kếp nạp đoàn viên mới, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú và giới thiệu cho các cấp uỷ Đảng trong thời gian diễn ra hoạt động Hè và Chiến dịch Hè. Ưu tiên đối với những đoàn viên, thanh niên điển hình, có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện. Phối hợp với các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng tại địa điểm diễn ra Chiến dịch Hè.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Hội địa phương.
- Làm tốt công tác chuyển giao đoàn viên học sinh về sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư.
    12. Hoạt động tình nguyện Quốc tế:
 - Đoàn Đại học Huế tiếp tục tổ chức đội hình thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện quốc tế tại Tỉnh Salavan - Lào với các nội dung hiệu quả, thiết thực
- Tăng cường các hoạt động giao lưu quốc tế với các tổ chức Đoàn thanh niên có chung đường biên giới.
 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Cấp tỉnh:
1.1. Tham mưu ban hành kế hoạch hoạt động Hè 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
1.2. Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động Hè và Chiến dịch TNTN năm 2010 do đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn làm Trưởng ban. Lễ phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2010 cấp tỉnh và ra quân đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ Festival Huế 2010 vào ngày 30/5/2010 tại tiền sãnh trung tâm Văn hoá thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế
1.3. Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn là bộ phận thường trực hoạt động Hè, chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2010 và đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ Festival Huế 2010. Phụ trách hoạt động đội hình TNTN Hè 2010 cấp tỉnh, các hoạt động khám chữa bệnh, chương trình xây dựng nhà nhân ái, hoạt động bảo vệ môi trường.
1.4. Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn tham mưu chỉ đạo công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chỉ đạo tổ chức chương trình “thắp lửa truyền thống, sáng mãi niềm tin” gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ. Các hoạt động truyền thông sức khoẻ sinh sản cho thanh niên, vị thành niên, vận động thanh niên thực hiện chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về hoạt động chiến dịch trên Website của Tỉnh Đoàn
1.5. Ban Thanh niên Trường học Tỉnh Đoàn tham mưu chỉ đạo các hoạt động tình nguyện trong khối học sinh, sinh viên; chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”; Hội thi Tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ XVI và Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XVI tại Huế; Chương trình học bổng Công nghệ thông tin IT Prudential.
1.6. Ban Công tác Thanh niên Tỉnh Đoàn tham mưu các hoạt động trong khối thanh niên công nhân, thanh niên lực lượng vũ trang. Đẩy mạnh các hoạt động hướng dẫn vay vốn, phát triển các mô hình kinh tế trong thanh niên
1.7. Ban Công tác Thiếu nhi Tỉnh Đoàn tham mưu chỉ đạo các hoạt động “vui hè thiếu nhi”, tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Đội trên địa bàn dân cư. Phối hợp với Ban Thanh niên Trường học tổ chức tốt chương trình “Tiếp sức đến trường”. Hướng dẫn kế hoạch tổ chức Đêm hội trăng rằm, Trại Hè thiếu nhi
1.8. Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh Đoàn tham mưu theo dõi, tổng hợp, đánh giá công tác xây dựng Đoàn, Hội, kết nạp Đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Theo dõi công tác kết nạp Đảng tại chiến dịch thanh niên tình nguyện của các địa phương, đơn vị.
1.9. Văn phòng Tỉnh Đoàn chịu trách nhiệm tổng hợp hoạt động Hè từ tỉnh đến cơ sở, công tác thi đua khen thưởng đối với hoạt động Hè.
1.10. Trung tâm hoạt động TTN và Trung tâm dạy nghề thanh niên: Xây dựng kế hoạch hoạt động Hè 2010 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các Ban của Tỉnh Đoàn để tổ chức triển khai các hoạt động trọng tâm cấp tỉnh.
- Tổ chức các hoạt động định hướng nghề nghiệp, tư vấn học nghề; phối hợp tổ chức các hoạt động dạy nghề, tập huấn nâng cao trình độ kiến thức, tay nghề cho thanh niên; tham gia tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dạy nghề về xuất khẩu lao động.
- Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao tại đơn vị và các địa bàn vùng sâu, vùng khó khăn.
- Hỗ trợ các cơ sở Đoàn tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp học kỳ quân đội trong học sinh, sinh viên.
1.11. Một số hoạt động cấp tỉnh:
- Tổ chức lễ ra quân hoạt động Hè và chiến dịch TNTN năm 2010.
- Tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện phục vụ Festival Huế 2010
- Triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2010.
- Tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện cấp tỉnh hoạt động tại xã Hồng Hạ và Hồng Thượng huyện A Lưới.
- Tổ chức đón đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Salavan nước CHDCND Lào thăm, giao lưu và hoạt động tại tỉnh Thừa Thiên Huế
- Tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ XVI và phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XVI tại thành phố Huế.
- Tổ chức ra quân làm sạch, đẹp nhà vệ sinh, khuôn viên các trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh phục vụ năm học mới 2010 - 2011.
- Tổ chức Trại Hè thiếu nhi.
- Triển khai chương trình học bổng Công nghệ thông tin IT Prudential.
- Tổ chức tổng kết hoạt động Hè và chiến dịch TNTN năm 2010.
2. Cấp Huyện, Thị và Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
2.1. Các Huyện, Thị và Thành Đoàn:
- Tham mưu chính quyền ban hành kế hoạch hoạt động Hè, Ban chỉ đạo hoạt động Hè của địa phương.
- Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động hoạt động Hè và chiến dịch TNTN cấp huyện, thị, thành phố. Xây dựng đội hình TNTN cấp huyện, thị, thành phố huy động các nguồn lực tham gia có hiệu quả chương trình tái định cư, xóa đói giảm nghèo dân thủy diện ven biển và đầm phá và 13 xã nghèo của tỉnh Thừa Thiên Huế
- Đẩy mạnh công tác xoá nhà tạm tại địa phương với chỉ tiêu mỗi đơn vị tổ chức vận động, quyên góp, giúp đỡ hỗ trợ xoá từ 2 nhà tạm trở lên.
- Chỉ đạo 152 xã, phường, thị trấn tổ chức thành lập đội thanh niên tình nguyện hoạt động hè tại địa bàn của từng đơn vị. Phấn đấu mỗi huyện, thị, thành phố thành lập một đội hình thanh niên tình nguyện từ 100 ĐVTN trở lên.
- Tổ chức ra quân làm sạch, đẹp nhà vệ sinh, khuôn viên các trường tiểu học đóng trên địa bàn (đồng loạt ra quân vào ngày 10/8/2010).
- Tổ chức các hoạt động Hè cho thiếu nhi, tổ chức đồng loạt “Đêm hội trăng rằm” (ngày 21/9/2010).
- Tổ chức hoạt động “Thắp lửa truyền thống - sáng mãi niềm tin” đồng loạt tối ngày 26/7/2010.
- Tổ chức các hoạt động tình nguyện cụ thể góp phần thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương.
- Làm tốt công tác chuyển giao, tiếp nhận đoàn viên, sinh viên, học sinh về sinh hoạt Hè tại địa phương và huy động đoàn viên cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh tham gia hoạt động Hè.
- Tổ chức lễ khai mạc hoạt động Hè từ ngày 30/5/2009 đến ngày 07/6/2009.
2.2. Đoàn khối Dân Chính Đảng, Doanh nghiệp và lực lượng vũ trang, Học viện Âm nhạc:
- Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để triển khai hoạt động Hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện phù hợp, thiết thực đạt hiệu quả.
- Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tập trung tham gia các hoạt động cấp tỉnh và tổ chức các đội hình TNTN tham gia giúp đỡ, hỗ trợ các xã nghèo của tỉnh (theo phân công).
2.3. Đoàn Đại học Huế:
- Tổ chức đội thanh niên tình nguyện tham gia hoạt động tình nguyện quốc tế tại tỉnh Salavan nước bạn Lào; hoạt động tình nguyện tại đảo Cồn Cỏ
- Phân công các Đoàn cơ sở tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tập trung giúp đỡ các xã nghèo của huyện A Lưới theo sự phân công.
- Chú trọng hoạt động thanh niên tình nguyện tham gia tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, hướng dẫn giao thông tại các giao lộ chính trên địa bàn thành phố trong dịp diễn ra Festival Huế 2010.
-  Phối hợp với cấp uỷ Đảng tổ chức phát triển đảng viên mới trong dịp hoạt động Hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2010.
2.4. Đoàn Bệnh viện TW Huế:
Tổ chức hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho trẻ em, người nghèo, các hoạt động văn hoá văn nghệ tại các địa phương còn khó khăn. Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với thanh thiếu nhi tại các địa phương.
3. Công tác thông tin báo cáo và thi đua khen thưởng:
    - Căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Hội đồng Đội tỉnh; Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh; các Ban của Tỉnh Đoàn, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi, Trung tâm dạy nghề thanh niên; các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, tổ chức thực hiện.
- Thời gian nộp các văn bản về Văn phòng Tỉnh Đoàn gồm:
+ Kế hoạch hoạt động Hè, chậm nhất ngày 26/5/2010.
+ Nộp báo cáo hoạt động hè tháng 6, 7 vào ngày 22 hàng tháng.
+ Nộp báo cáo hoạt động Hè và hồ sơ thi đua khen thưởng trước ngày 25/8/2010.
- Hình thức nộp: Thư điện tử và văn bản
+ Email: mttn.tinhdoanhue@gmail.com
+ Email: tinhdoanhue@gmail.com
- Hồ sơ thi đua hoạt động Hè:
+ Tờ trình đề nghị khen thưởng.
+ Danh sách tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng
+ Báo cáo thành tích có xác nhận của cấp uỷ hoặc Ban Chỉ đạo hoạt động Hè.
- Khen thưởng:
Căn cứ quy mô tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ xét khen thưởng 20% tập thể và 20% cá nhân có thành tích đối với hoạt động Hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2010. Đối với các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, trên cơ sở kết quả tổ chức, triển khai thực hiện hoạt động Hè, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xem xét quyết định cụ thể.
IV. KINH PHÍ:
1. Kinh phí trích từ các chương trình, dự án.
2. Kinh phí vận động từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
3. Kinh phí hỗ trợ của các sở, ban ngành và địa phương.
4. Huy động đóng góp từ đoàn viên, thanh niên.
5. Kinh phí ngân sách.
Hoạt động Hè là hoạt động thường xuyên hàng năm của các cấp bộ Đoàn nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên tham gia giúp đỡ các địa phương còn khó khăn, góp phần thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trọng điểm của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn yêu cầu Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện tốt nội dung hoạt động Hè năm 2010.

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tỉnh đoàn TT-Huế: Kế hoạch Hoạt động Hè và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2010
Ngày cập nhật 24/05/2010