Sự kiện
30/8: Chương trình "Sân chơi cuối tháng"          31/8: Chương trình "Rock Thanh niên - Thắp lửa đam mê", lần thứ II - năm 2019

 

Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tìm kiếm tin tức
 
Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi TT-Huế: tham gia lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ VI – năm 2010
Ngày cập nhật 20/05/2010

Thực hiện kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh TT-Huế về việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2009-2010;

thực hiện kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh TT-Huế về việc điều động lực lượng tham gia khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI – năm 2010. Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh TT-Huế chọn cử đội hình gồm 90 Hội viên các CLB/Đ/N đang sinh hoạt tại Trung tâm tham dự diễu hành tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI – năm 2010.

Sau đây là 1 số hình ảnh của hoạt động

 

Tin mới
Xem tin theo ngày  
Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi TT-Huế: tham gia lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ VI – năm 2010
Ngày cập nhật 20/05/2010

Thực hiện kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh TT-Huế về việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2009-2010;

thực hiện kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh TT-Huế về việc điều động lực lượng tham gia khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI – năm 2010. Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh TT-Huế chọn cử đội hình gồm 90 Hội viên các CLB/Đ/N đang sinh hoạt tại Trung tâm tham dự diễu hành tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI – năm 2010.

Sau đây là 1 số hình ảnh của hoạt động

 

Tin mới
Xem tin theo ngày  
Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi TT-Huế: tham gia lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ VI – năm 2010
Ngày cập nhật 20/05/2010

Thực hiện kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh TT-Huế về việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2009-2010;

thực hiện kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh TT-Huế về việc điều động lực lượng tham gia khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI – năm 2010. Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh TT-Huế chọn cử đội hình gồm 90 Hội viên các CLB/Đ/N đang sinh hoạt tại Trung tâm tham dự diễu hành tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI – năm 2010.

Sau đây là 1 số hình ảnh của hoạt động

 

Tin mới
Xem tin theo ngày  
Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi TT-Huế: tham gia lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ VI – năm 2010
Ngày cập nhật 20/05/2010

Thực hiện kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh TT-Huế về việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2009-2010;

thực hiện kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh TT-Huế về việc điều động lực lượng tham gia khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI – năm 2010. Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh TT-Huế chọn cử đội hình gồm 90 Hội viên các CLB/Đ/N đang sinh hoạt tại Trung tâm tham dự diễu hành tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI – năm 2010.

Sau đây là 1 số hình ảnh của hoạt động

 

Tin mới
Xem tin theo ngày  
Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi TT-Huế: tham gia lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ VI – năm 2010
Ngày cập nhật 20/05/2010

Thực hiện kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh TT-Huế về việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2009-2010;

thực hiện kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh TT-Huế về việc điều động lực lượng tham gia khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI – năm 2010. Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh TT-Huế chọn cử đội hình gồm 90 Hội viên các CLB/Đ/N đang sinh hoạt tại Trung tâm tham dự diễu hành tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI – năm 2010.

Sau đây là 1 số hình ảnh của hoạt động

 

Tin mới
Xem tin theo ngày  
Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi TT-Huế: tham gia lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ VI – năm 2010
Ngày cập nhật 20/05/2010

Thực hiện kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh TT-Huế về việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2009-2010;

thực hiện kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh TT-Huế về việc điều động lực lượng tham gia khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI – năm 2010. Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh TT-Huế chọn cử đội hình gồm 90 Hội viên các CLB/Đ/N đang sinh hoạt tại Trung tâm tham dự diễu hành tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI – năm 2010.

Sau đây là 1 số hình ảnh của hoạt động

 

Tin mới
Xem tin theo ngày  
Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi TT-Huế: tham gia lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ VI – năm 2010
Ngày cập nhật 20/05/2010

Thực hiện kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh TT-Huế về việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2009-2010;

thực hiện kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh TT-Huế về việc điều động lực lượng tham gia khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI – năm 2010. Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh TT-Huế chọn cử đội hình gồm 90 Hội viên các CLB/Đ/N đang sinh hoạt tại Trung tâm tham dự diễu hành tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI – năm 2010.

Sau đây là 1 số hình ảnh của hoạt động

 

Tin mới
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.072.856
Truy cập hiện tại 29