Sự kiện
03/6: Hoạt động trồng cây hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới tại huyện Quảng Điền     *    04-08/6: Truyền thông lưu động tuyên truyền Ngày môi trường Thế giới tại 9 huyện/thị xã/thành phố Huế     * 18/6: Ngày hội "Thanh thiếu nhi với biển, đảo quê hương" năm 2021

 

Tìm kiếm tin tức

Tổng hợp các văn bản liên quan đến chương trình "Dạ hội Thanh niên chào năm mới 2017"
Ngày cập nhật 28/12/2016

Kính gửi các đơn vị tham gia chương trình Dạ hội Thanh niên chào năm mới 2017 các văn bản và nội dung liên quan

1. Sơ đồ Dạ hội Thanh niên

2. Danh sách các tiết mục văn nghệ giao lưu (đã được chọn sau buổi sơ duyệt)

3. Thứ tự biểu diễn Lễ hội hóa trang

4. Chương trình tổng thể đầy đủ các nội dung liên quan

5. Chương trình Giao lưu các ban nhạc sinh viên (kể cả các tiết mục duyệt trong buổi sơ duyệt)

Tập tin đính kèm:
Phòng Nghiệp vụ
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.788.687
Truy cập hiện tại 417