Sự kiện
13/8: Ngày hội Thanh thiếu nhi với An toàn giao thông.    *     15/8: Ngày hội "Thanh thiếu nhi với biển, đảo quê hương"

 

Tìm kiếm tin tức

Hướng dẫn một số công việc chuẩn bị Đại hội các CLB/Đội/Nhóm, nhiệm kỳ 2017-2019
Ngày cập nhật 17/10/2017
ĐH CLB Thủ lĩnh Thanh niên nhiệm kỳ 2015-2017

Thực hiện kế hoạch số 18-KH/TĐTN-TTN ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Ban giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức Đại hội các CLB/Đội/Nhóm, nhiệm kỳ 2017-2019, Phòng nghiệp vụ hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội như sau:

I. CÁC VĂN BẢN GỬI VỀ PHÒNG NGHIỆP VỤ TRƯỚC KHI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội.

2. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2017.

3. Phương hướng hoạt động, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

4. Đề án xây dựng Ban chủ nhiệm, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

5. Báo cáo kiểm điểm Ban chủ nhiệm, nhiệm kỳ 2015 - 2017.

6. Dự kiến nhân sự Ban chủ nhiệm, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Trường/Lớp/ Đơn vị công tác

Điện thoại

Chức vụ dự kiến

 

 

 

 

 

 

 

7. Danh sách đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân từ 2 - 3 đồng chí        (Kèm biên bản họp xét khen thưởng)

8. Dự thảo Nghị quyết Đại hội CLB.

9. Dự kiến nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội.

II. CÁC VĂN BẢN GỬI VỀ PHÒNG NGHIỆP VỤ SAU KHI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Văn kiện Đại hội: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2017; Phương hướng hoạt động, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

2. Biên bản đại hội.

3. Nghị quyết Đại hội.

4. Tờ trình đề nghị chuẩn y nhân sự Ban chủ nhiệm CLB/Đội/Nhóm, nhiệm kỳ 2017 - 2019 (kèm danh sách trích ngang như trên).

5. Biên bản họp lần thứ nhất Ban chủ nhiệm, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

* Ghi chú: Các văn bản trên gửi trước về Đ/c Đặng Thanh Quang - Cán bộ phòng Nghiệp vụ. Email: thanhquanglya20102014@gmail.com để được chỉnh sửa và hướng dẫn trước.

III. TRANG TRÍ MARKET ĐẠI HỘI (phông chính: KT: 2 x 3,5m) (theo mẫu chung)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

* Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.

1. Nghi lễ Đại hội: Quốc Ca - Hội Ca (Lên đàng).

2. Hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và mời Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội làm việc.

3. Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

4. Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2019.

5. Trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chủ nhiệm CLB nhiệm kỳ 2015 - 2017.

6. Đại hội thảo luận.

7. Hiệp thương cử Ban chủ nhiệm CLB và các chức danh Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm CLB, nhiệm kỳ 2017 - 2019

8. Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ 2017 - 2019 ra mắt, nhận nhiệm vụ.

9. Công tác khen thưởng.

10. Tặng quà các anh, chị Ban chủ nhiệm CLB khoá cũ không tiếp tục tham gia Ban chủ nhiệm CLB khoá mới (có thể có hoặc không).

11. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

12. Bế mạc Đại hội.

13. Chào cờ bế mạc.

Phòng Nghiệp vụ
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.920.471
Truy cập hiện tại 427