Sự kiện
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2021)

 

Tìm kiếm tin tức
 

Thông báo về việc chấn chỉnh hoạt động các CLB/Đ/N
Ngày cập nhật 26/06/2012

 Nhằm đẩy mạnh phong trào hoạt động của các CLB/Đội/Nhóm đang sinh hoạt tại Trung tâm, tạo điều kiện cho cán bộ trung tâm nắm được lịch hoạt động của các CLB/Đội/Nhóm một cách cụ thể rõ ràng, Ban giám đốc Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi thông báo đến các CLB/Đội/Nhóm một số thông báo như sau:

 1. Chương trình sinh hoạt:

 - Trước 15h00 ngày thứ 6 hàng tuần, các CLB/Đội/Nhóm có trách nhiệm báo cáo cho cán bộ Phòng Nghiệp vụ chương trình, nội dung sinh hoạt tuần tới (có thể gửi qua mail của đ/c Quốc Vũ)

2. Đề xuất và kế hoạch:

- Đối với các hoạt động ở ngoài Trung tâm các CLB/Đội/Nhóm có trách nhiệm báo cáo cho Trung tâm trước 1 tuần kể từ ngày tổ chức chương trình.

- Đối với các hoạt động được tổ chức tại Trung tâm, các CLB/Đội/Nhóm có trách nhiệm trình kế hoạch và đề xuất cơ sở vật chất (nếu có) trước 4 ngày.

Nếu sau thời gian quy định nêu trên các CLB/Đội/Nhóm không thực hiện, Trung tâm sẽ đình chỉ hoạt động đó của CLB, nếu CLB cố tình thực hiện thì tùy theo mức độ để có hình thức kỷ luật phù hợp.

3. Con dấu của các CLB/Đ/N

- Hiện tại một số CLB/Đ/N đang giữ con dấu riêng của CLB, đề nghị các CLB/Đội/Nhóm nộp lại con dấu riêng của mình về Phòng Nghiệp vụ trước ngày 30/6/2012 để Phòng Nghiệp vụ thống nhất quản lý con dấu theo quy định.

4. Các thông báo của Trung tâm gửi về CLB/Đ/N và ngược lại:

- Nhằm hạn chế các văn bản bằng giấy gửi về các CLB/Đội/Nhóm và thực hành tiết kiệm chống lãng phí, các chương trình, kế hoạch, nội dung được gửi từ mail của Phòng Nghiệp vụ (nghiepvu57@gmail.com) hoặc của cán bộ phụ trách (hanphuongquocvu@gmail.com) là văn bản chính thống Trung tâm về các CLB/Đội/Nhóm, các CLB/Đội/Nhóm căn cứ vào đó để thực hiện.

- Các chương trình, kế hoạch, nội dung hoạt động của CLB/Đội/Nhóm trước khi thực hiện đề nghị mail về cho cán bộ phụ trách trước 07 ngày (hanphuongquocvu@gmail.com), sau khi chỉnh sửa xong cán bộ Phòng Nghiệp vụ sẽ yêu cầu đến Trung tâm trình ký, các CLB/Đội/Nhóm căn cứ vào đó thực hiện theo nội dung đã được phê duyệt.


5. Báo cáo và phương hướng hoạt động các CLB/Đội/Nhóm

Để thuận lợi trong công tác báo cáo hàng tháng của Phòng Nghiệp vụ về Trung tâm và Trung tâm gửi Tỉnh đoàn, đề nghị CLB/Đội/Nhóm gửi báo cáo và phương hướng hoạt động hàng tháng về Phòng Nghiệp vụ trước ngày 20 hàng tháng, báo cáo quý (3 tháng 1 lần) trước ngày 20 tháng thứ 3 của quý, báo cáo 6 tháng trước ngày 15/6 hàng năm, báo cáo năm trước ngày 15/12 hàng năm. Nếu các CLB/Đội/Nhóm không gửi về Phòng Nghiệp vụ theo yêu cầu trên thì sẽ bị cắt thi đua trong hoạt động năm.

Trên đây là một số nội dung yêu cầu các CLB/Đội/Nhóm đang sinh hoạt tại Trung tâm nghiêm túc triển khai thực hiện. Ban giám đốc Trung tâm giao Phòng Nghiệp vụ theo dõi việc thực hiện thông báo này của các CLB/Đội/Nhóm.

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Phòng Nghiệp vụ. ĐT: 054.3897479, di động: 0985.366.001 (gặp Quốc Vũ).

Phòng Nghiệp vụ
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.673.692
Truy cập hiện tại 282