Sự kiện
09/11: Hội thi Phòng, chống tác hại của thuốc lá     *     16/11: Chương trình Rock Thanh niên - Thắp lửa đam mê, lần thứ II - năm 2019     *     22/11: Ngày hội tái chế và trao giải cuộc thi "Tái chế rác thải nhựa"

 

Tìm kiếm tin tức
 

Chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 11-QĐ/TĐTN-TTN, ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Ban giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh về việc ban hành quy chế làm việc của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Chức năng nhiệm vụ chung:

1.1. Chức năng tham mưu:

a. Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, các phòng/bộ phận nghiên cứu và đề xuất biện pháp, hình thức xây dựng, phát triển công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh.

b. Trên cơ sở thực tiễn, tham mưu cho Ban Giám đốc các chương trình, kế hoạch phối hợp với các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như các hoạt động dịch vụ.

1.2. Chức năng báo cáo: Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công, các phòng/bộ phận thường xuyên báo cáo kết quả với Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Bên cạnh đó, thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình công tác của các phòng/bộ phận theo yêu cầu trong từng giai đoạn cụ thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể:

a. Thực hiện việc đón tiếp, bố trí khách lưu trú; Phục vụ hội nghị, tập huấn, liên hoan cho các cá nhân, đơn vị trong hệ thống Đoàn đến công tác và làm việc tại Trung tâm. Ngoài ra, Trưởng bộ phận Nhà khách chịu trách nhiệm điều hành, quản lý và khai thác đón khách ngoài hệ thống nhằm tạo nguồn thu cho đơn vị.

b. Trên cơ sở phương án hoạt động của Nhà khách được Giám đốc phê duyệt, Trưởng bộ phận Nhà khách tham mưu các hoạt động dịch vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công.

c. Tham mưu xây dựng các kế hoạch kinh doanh và báo cáo với Ban Giám đốc về kết quả đã thực hiện.

d. Liên kết với các cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh sử dụng dịch vụ tại Nhà khách.

e. Đẩy mạnh công tác liên kết, truyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

g. Phụ trách Website của Nhà khách Thanh niên đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

h. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.

3. Danh sách cán bộ:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Hải Ngân

Giám đốc

0935.676.119

2

Trịnh Ngọc Huy

Phó Giám đốc

0935.796.196

3

Nguyễn Thị Hà Kiều

Nhân viên kinh doanh

0934.872.832

4

Nguyễn Hồng Vân

Nhân viên kinh doanh

0984.775.822

5

Lê Thị Thu Thảo

Lễ tân

0905.996.110

6

Nguyễn Thị Hoàng Anh

Lễ tân

0972853751

7

Lê Thị Diệu Mỹ

Lễ tân

0932.127.417

8

Nguyễn Thị Hà

Buồng phòng

0169.474.0106

9

Trần Thị Thanh

Buồng phòng

 

 

Các tin khác
Phòng Tài vụ (11/07/2017)
Phòng Nghiệp vụ (05/07/2017)
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.379.515
Truy cập hiện tại 970