Sự kiện
13/8: Ngày hội Thanh thiếu nhi với An toàn giao thông.    *     15/8: Ngày hội "Thanh thiếu nhi với biển, đảo quê hương"

 

Tìm kiếm tin tức

Hệ thống tổ chức Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế  theo Quyết định số 21-QĐ/TĐTN-TTN ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sắp xếp lại các phòng/bộ phận trực thuộc Trung tâm

 

 

Giám đốc

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

ĐT: 0234.3930988 - DĐ: 0914553988

Phó Giám đốc

TRẦN XUÂN TIẾN

ĐT: 0234.3897611 - DĐ: 0906554747

Phó Giám đốc

HÀN PHƯƠNG QUỐC VŨ

Di động: 0234. 3899 886 -  DĐ: 0985366001

PHÒNG HC - QUẢN TRỊ

Trưởng phòng

DƯƠNG THỊ MỘNG HỒNG

ĐT: 0234.3846530

Di động: 0918382459

PHÒNG NGHIỆP VỤ

Phó trưởng phòng

VÕ THỊ BÍCH THUỶ

ĐT: 0234.3897479

Di động: 0949657597

PHÒNG DỊCH VỤ

Trưởng phòng

NGUYỄN THỊ HẢI NGÂN

ĐT: 0234.3932665

Di động: 0852041111

 

Các tin khác
Phòng Dịch vụ (01/07/2021)
Phòng Nghiệp vụ (01/07/2021)
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.920.589
Truy cập hiện tại 434