Sự kiện
03/6: Hoạt động trồng cây hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới tại huyện Quảng Điền     *    04-08/6: Truyền thông lưu động tuyên truyền Ngày môi trường Thế giới tại 9 huyện/thị xã/thành phố Huế     * 18/6: Ngày hội "Thanh thiếu nhi với biển, đảo quê hương" năm 2021

 

Tìm kiếm tin tức

Phòng Nghiệp vụ được thành lập theo Quyết định số 21-QĐ/TĐTN-TTN ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Chức năng chung:

1.1. Chức năng tham mưu:

a. Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, các phòng/bộ phận nghiên cứu và đề xuất biện pháp, hình thức xây dựng, phát triển công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh.

b. Trên cơ sở thực tiễn, tham mưu cho Ban Giám đốc các chương trình, kế hoạch phối hợp với các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như các hoạt động dịch vụ.

1.2. Chức năng báo cáo: Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công, các phòng/bộ phận thường xuyên báo cáo kết quả với Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Bên cạnh đó, thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình công tác của các phòng/bộ phận theo yêu cầu trong từng giai đoạn cụ thể.

2. Chức năng nhiệm vụ cụ thể:

a. Tham mưu xây dựng các chương trình hoạt động của Trung tâm trên cơ sở chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương.

b. Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

c. Phối hợp với các phòng/bộ phận, các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động, giáo dục kỹ năng sống cho Thanh thiếu nhi.

d. Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của các Câu lạc bộ/Đội/Nhóm, lớp Năng khiếu trực thuộc Trung tâm.

e. Tham mưu tổ chức các sự kiện văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và  sân chơi cho thanh thiếu nhi; Tổ chức các hoạt động công tác xã hội.

g. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, chính trị - tư tưởng, pháp luật, đạo đức, nếp sống văn hóa trong thanh thiếu nhi.

h. Phụ trách Website của Trung tâm đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

i. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.

3. Danh sách cán bộ:

HÀN PHƯƠNG QUỐC VŨ

Chức vụ: Trưởng phòng

Ngày sinh: 22-3-1986

Quê quán: Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị

Địa chỉ hiện nay: 1/251 Lê Duẩn, phường Phú Thuận, thành phố Huế, TT-Huế

Trình độ chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật Kinh tế

ĐT: 0234.3897479 – Di động: 0985 366 001

VÕ THỊ BÍCH THỦY

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Ngày sinh: 01-12-1984

Quê quán: phường An Đông, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Địa chỉ hiện nay: 9/177 Trường Chinh, thành phố Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Tin học

ĐT: 0234.3897479 – Di động: 0949657507

 

NGUYỄN THỊ THANH LAN

Chức vụ: Nhân viên

Ngày sinh: 16-05-1990

Quê quán: Phú Thanh, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh Văn

ĐT: 0234.3897479 – Di động: 0934757004

 

Các tin khác
Phòng Dịch vụ (11/07/2017)
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.787.923
Truy cập hiện tại 22