Sự kiện
03/6: Hoạt động trồng cây hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới tại huyện Quảng Điền     *    04-08/6: Truyền thông lưu động tuyên truyền Ngày môi trường Thế giới tại 9 huyện/thị xã/thành phố Huế     * 18/6: Ngày hội "Thanh thiếu nhi với biển, đảo quê hương" năm 2021

 

Tìm kiếm tin tức

Phòng Hành chính - Quản trị được thành lập theo Quyết định số 21-QĐ/TĐTN-TTN ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở sáp nhập Phòng Tổ chức - Hành chính và Phòng Tài vụ

Danh sách cán bộ:

DƯƠNG THỊ MỘNG HỒNG

Chức vụ: Trưởng phòng

Ngày sinh: 28-01-1976

Quê quán: Quảng Công, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Địa chỉ hiện nay: Thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trình độ chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Điện thoại: 0918 382 459

TRẦN THỊ BÍCH LOAN

Chức vụ: Phụ trách kế toán

Ngày sinh: 02/10/1969

Quê quán: Dương Nổ, Phú Dương, Phú Vang, TT-Huế

Địa chỉ hiện nay: 18/105 Lê Ngô Cát, thành phố Huế.

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điện thoại: 0827 879 675

 

PHAN VĂN SƠN

Chức vụ: Nhân viên

Ngày sinh: 23-11-1986

Quê quán: P.An Đông, Thành phố Huế

Địa chỉ hiện nay: P.An Đông, Tp.Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Điện thoại: 0932 551 006

NGUYỄN HÙNG MAI THẢO

Chức vụ: Văn thư - Thủ quỹ

Ngày sinh: 19-09-1989

Quê quán: Phong Bình, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Địa chỉ hiện nay: 3/45 Hai Bà Trưng, P.Vĩnh Ninh, Tp.Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Điện thoại: 0932 552 492

HUỲNH NGỌC DŨNG

Chức vụ: Tổ trưởng tổ Kỹ thuật

Ngày sinh: 05-02-1970

Quê quán: Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Địa chỉ hiện nay: 134/2 Điện Biên Phủ, Tp.Huế

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện

Điện thoại: 0905 997 675

 

HỒ SỸ CHUNG

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Ngày sinh: 08-02-1972

Quê quán: Khu phố 2, P.Đông Thanh, Đông Hà, Quảng Trị

Địa chỉ hiện nay: 49 Nguyễn Phúc Lan, P.Kim Long, Tp.Huế

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện

Điện thoại: 0905 118 991

LÊ VIẾT CẢM

Chức vụ: Tổ trưởng tổ Bảo vệ

Ngày sinh: 22-03-1992

Quê quán: P.Thủy Dương, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Địa chỉ hiện nay: P.Thủy Dương, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0814 220 392

 

 

ĐOÀN THỊ NHUNG

Chức vụ: Tổ trưởng tổ Vệ sinh

Ngày sinh: 01-04-1967

Quê quán: Phú Dương, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Địa chỉ hiện nay: 7/373 Bùi Thị Xuân, Tp.Huế

Điện thoại: 0363 727 567

TRƯƠNG THỊ MỸ LỆ

Chức vụ: Nhân viên vệ sinh

Ngày sinh: 26-10-1989

Quê quán: Thủy Vân, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Địa chỉ hiện nay: 47 Lâm Hoằng, P.Vỹ Dạ, Tp.Huế

Điện thoại: 0935 496 664

 

Các tin khác
Phòng Dịch vụ (11/07/2017)
Phòng Nghiệp vụ (05/07/2017)
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.788.570
Truy cập hiện tại 405