Sự kiện
03/6: Hoạt động trồng cây hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới tại huyện Quảng Điền     *    04-08/6: Truyền thông lưu động tuyên truyền Ngày môi trường Thế giới tại 9 huyện/thị xã/thành phố Huế     * 18/6: Ngày hội "Thanh thiếu nhi với biển, đảo quê hương" năm 2021

 

Tìm kiếm tin tức

Phòng Dịch vụ được đổi tên từ Nhà khách Thanh niên theo Quyết định số 21-QĐ/TĐTN-TTN ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Chức năng nhiệm vụ chung:

1.1. Chức năng tham mưu:

a. Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, các phòng/bộ phận nghiên cứu và đề xuất biện pháp, hình thức xây dựng, phát triển công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh.

b. Trên cơ sở thực tiễn, tham mưu cho Ban Giám đốc các chương trình, kế hoạch phối hợp với các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như các hoạt động dịch vụ.

1.2. Chức năng báo cáo: Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công, các phòng/bộ phận thường xuyên báo cáo kết quả với Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Bên cạnh đó, thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình công tác của các phòng/bộ phận theo yêu cầu trong từng giai đoạn cụ thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể:

a. Thực hiện việc đón tiếp, bố trí khách lưu trú; Phục vụ hội nghị, tập huấn, liên hoan cho các cá nhân, đơn vị trong hệ thống Đoàn đến công tác và làm việc tại Trung tâm. Ngoài ra, Trưởng bộ phận Nhà khách chịu trách nhiệm điều hành, quản lý và khai thác đón khách ngoài hệ thống nhằm tạo nguồn thu cho đơn vị.

b. Trên cơ sở phương án hoạt động của Nhà khách được Giám đốc phê duyệt, Trưởng bộ phận Nhà khách tham mưu các hoạt động dịch vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công.

c. Tham mưu xây dựng các kế hoạch kinh doanh và báo cáo với Ban Giám đốc về kết quả đã thực hiện.

d. Liên kết với các cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh sử dụng dịch vụ tại Nhà khách.

e. Đẩy mạnh công tác liên kết, truyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

g. Phụ trách Website của Nhà khách Thanh niên đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

h. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.

3. Danh sách cán bộ:

NGUYỄN THỊ HẢI NGÂN

Chức vụ: Trưởng phòng

Ngày sinh: 03-08-1967

Quê quán: Điền Hải, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Địa chỉ hiện nay: 30 Ngô Gia Tự, P.Vĩnh Ninh, Tp.Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điện thoại: 0935 676 119 – 0852 041 111

TRỊNH NGỌC HUY

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Ngày sinh: 29-12-1981

Quê quán: Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Địa chỉ hiện nay: 01 Trương Hán Siêu, P.Thuận Lộc, Tp.Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Điện thoại: 0935 796 196

 

NGUYỄN THỊ MẪU ĐƠN

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Ngày sinh: 

Quê quán: 

Địa chỉ hiện nay: 

Trình độ chính trị: 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Điện thoại: 0962 369 375

LÊ THỊ DIỆU MỸ

Chức vụ: Nhân viên Lễ tân

Ngày sinh: 02-04-1983

Quê quán: P.An Tây, Thành phố Huế

Địa chỉ hiện nay: 88/36/13B Nguyễn Khoa Chiêm, P.An Tây, Tp.Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán

Điện thoại: 0932 127 417

NGUYỄN THỊ HÀ

Chức vụ: Nhân viên Buồng phòng

Ngày sinh: 06-03-1981

Quê quán: Trung Sơn, Đô Lương, Nghệ An

Địa chỉ hiện nay: 29/2 Nguyễn Cư Trinh, P.Thuận Hòa, Tp.Huế

Điện thoại: 0397 740 106

 

HỒ THỊ HIỀN

Chức vụ: Nhân viên buồng phòng

Ngày sinh: 01-04-1967

Quê quán: Phú Dương, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Địa chỉ hiện nay: 7/373 Bùi Thị Xuân, Tp.Huế

Điện thoại: 0363 727 567

 

Các tin khác
Phòng Nghiệp vụ (05/07/2017)
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.788.514
Truy cập hiện tại 398