Sự kiện
Vòng loại Cuộc thi "Tiếng hát Chim Sơn Ca", lần thứ IV - năm 2024     *     19/5: Giải cờ vua - cờ tướng Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế mở rộng     *     26/5: Liên hoan kỹ năng các CLB, Đội, Nhóm tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V - năm 2024

 

Tìm kiếm tin tức

Phòng Hành chính - Quản trị
Ngày cập nhật 01/07/2021

Thực hiện theo Quyết định số 48-QĐ/TĐTN-TTN, ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế.

1. Chức năng chung của các phòng:

1.1. Chức năng tham mưu:

a. Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, các phòng nghiên cứu và đề xuất biện pháp, hình thức xây dựng, phát triển công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh.

b. Trên cơ sở thực tiễn, tham mưu cho Ban Giám đốc các chương trình, kế hoạch phối hợp với các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như các hoạt động dịch vụ.

1.2. Chức năng báo cáo: 

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công, các phòng thường xuyên báo cáo kết quả với Ban Giám đốc, bên cạnh đó, thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình công tác của các phòng theo yêu cầu trong từng giai đoạn cụ thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ, phạm vi giải quyết công việc của phòng Hành chính - Quản trị:

2.1 Chức năng:

Tham mưu cho Ban Giám đốc công tác tổ chức, lao động, chế độ chính sách đối với CBNV và người lao động, thi đua khen thưởng, kỷ luật, bảo vệ, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác kế toán, quản trị, công tác hành chính văn thư lưu trữ, lễ tân, khánh tiết. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ.

2.2 Nhiệm vụ:

a. Tham mưu thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo tổng hợp các hoạt động; công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thi đua khen thưởng, kỷ luật cho cán bộ, nhân viên và người lao động.

b. Tham mưu thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản lý, sử dụng con dấu theo quy định. Phục vụ công tác lễ tân, khánh tiết.

c. Tham mưu thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng, sử dụng có hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất; công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC, CNCH), phòng chống lụt bão (PCLB) và an ninh trật tự (ANTT). Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động của Trung tâm cũng như đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác cho cán bộ, nhân viên và người lao động Trung tâm. Thực hiện công tác kiểm kê tài sản định kỳ hàng năm.

d. Phối hợp với các phòng tham mưu xây dựng Quy chế hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công và chịu trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra, giám sát CBNV, NLĐ chấp hành các quy chế đã ban hành; Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm; Quản lý tài chính và phụ trách nghiệp vụ sổ sách kế toán; Thực hiện chế độ báo cáo tài chính và thanh quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn các phòng thực hiện thanh quyết toán chính xác, kịp thời, đúng quy định.

đ. Phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu thực hiện các kế hoạch hoạt động của Trung tâm.

e. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.

Danh sách cán bộ:

TRỊNH NGỌC HUY

Chức vụ: Phó trưởng phòng phụ trách

Ngày sinh: 29-12-1981

Quê quán: Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Địa chỉ hiện nay: 01 Trương Hán Siêu, P.Thuận Lộc, Tp.Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Điện thoại: 0935 796 196

TRẦN THỊ BÍCH LOAN

Chức vụ: Phụ trách kế toán

Ngày sinh: 02-10-1969

Quê quán: Dương Nổ, Phú Dương, Phú Vang, TT-Huế

Địa chỉ hiện nay: 18/105 Lê Ngô Cát, thành phố Huế.

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điện thoại: 0827 879 675

 

ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG

Chức vụ: Phụ trách Kế toán

Ngày sinh: 20-06-1985

Quê quán: Thủy Thanh, Hương Thủy, TT-Huế

Địa chỉ hiện nay: Thủy Thanh, Hương Thủy, TT-Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điện thoại: 0793 634 785

NGUYỄN THỊ MẪU ĐƠN

Chức vụ: Văn thư - Thủ quỹ

Ngày sinh: 26-02-1988

Địa chỉ hiện nay: 04B Bao Vinh, phường Hương Vinh, thành phố Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điện thoại: 0962 369 375

NGUYỄN THỊ HÀ GIANG

Chức vụ: Nhân viên

Ngày sinh: 30/05/2001

Quê quán: Điền Hải, Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ hiện nay: M17 An Đông Villa, phường An Đông, thành phố Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thương mại điện tử

Điện thoại: 0827 318 233

HUỲNH NGỌC DŨNG

Chức vụ: Tổ trưởng tổ Kỹ thuật

Ngày sinh: 05-02-1970

Quê quán: Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Địa chỉ hiện nay: 134/2 Điện Biên Phủ, Tp.Huế

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện

Điện thoại: 0905 997 675

HỒ SỸ CHUNG

Chức vụ: Nhân viên Kỹ thuật

Ngày sinh: 08-02-1972

Quê quán: Khu phố 2, P.Đông Thanh, Đông Hà, Quảng Trị

Địa chỉ hiện nay: 49 Nguyễn Phúc Lan, P.Kim Long, Tp.Huế

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện

Điện thoại: 0905 118 991

LÊ DINH

Chức vụ: Nhân viên Kỹ thuật

Ngày sinh: 13-5-1963

Quê quán: 

Địa chỉ hiện nay: 7/48 Trần Quang Khải, phường Phú Hội, thành phố Huế

Điện thoại: 0868836914

TRƯƠNG THỊ MỸ LỆ

Chức vụ: Nhân viên vệ sinh

Ngày sinh: 26-10-1989

Quê quán: Thủy Vân, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Địa chỉ hiện nay: 47 Lâm Hoằng, P.Vỹ Dạ, Tp.Huế

Điện thoại: 0935 496 664

HỒ THỊ HIỀN

Chức vụ: Nhân viên vệ sinh

Ngày sinh: 08-10-1978

Địa chỉ hiện nay: 38 Trần Thanh Mại, phường An Đông, thành phố Huế

Điện thoại: 0979500117

 

PHAN VĂN SÁU

Chức vụ: Nhân viên Bảo vệ

Ngày sinh: 02-01-1955

Địa chỉ hiện nay: Kiệt 11 Tổ dân phố Vân Dương, phường Thủy Vân, thành phố Huế

Điện thoại: 0779405650

 

PHAN VĂN THUẬN

Chức vụ: Nhân viên Bảo vệ

Ngày sinh: 12-08-1958

Địa chỉ hiện nay: Thủy Vân, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0357126081

 

Tin mới
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.887.529
Truy cập hiện tại 225