Sự kiện
Vòng loại Cuộc thi "Tiếng hát Chim Sơn Ca", lần thứ IV - năm 2024     *     19/5: Giải cờ vua - cờ tướng Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế mở rộng     *     26/5: Liên hoan kỹ năng các CLB, Đội, Nhóm tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V - năm 2024

 

Tìm kiếm tin tức

Phòng Nghiệp vụ
Ngày cập nhật 01/07/2021

Thực hiện theo Quyết định số 48-QĐ/TĐTN-TTN, ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế.

1. Chức năng chung của các phòng:

1.1. Chức năng tham mưu:

a. Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, các phòng nghiên cứu và đề xuất biện pháp, hình thức xây dựng, phát triển công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh.

b. Trên cơ sở thực tiễn, tham mưu cho Ban Giám đốc các chương trình, kế hoạch phối hợp với các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như các hoạt động dịch vụ.

1.2. Chức năng báo cáo: Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công, các phòng thường xuyên báo cáo kết quả với Ban Giám đốc, bên cạnh đó, thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình công tác của các phòng theo yêu cầu trong từng giai đoạn cụ thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ, phạm vi giải quyết công việc của Phòng Nghiệp vụ:

* Chức năng: 

Tham mưu công tác tổ chức các chương trình, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, khoa học kỹ thuật; định hướng hoạt động của các CLB, Đội, Nhóm. Tham mưu chương trình đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu; chương trình tập huấn, giáo dục kỹ năng sống; huấn luyện kỹ năng Đoàn, Hội, Đội,... nhằm tập hợp và giáo dục Thanh thiếu nhi. 

* Nhiệm vụ:

a. Tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, 6 tháng và năm; Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các lớp tập huấn, các khóa đào tạo, huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tổ chức các hoạt động cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội và Thanh thiếu nhi; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, khoa học kỹ thuật, tham mưu xây dựng các chương trình giáo dục, đào tạo, huấn luyện năng khiếu và trải nghiệm kỹ năng sống dành cho Thanh thiếu nhi. 

b. Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm, lớp năng khiếu trực thuộc Trung tâm.

c. Tham mưu xây dựng các hoạt động xã hội hướng đến cộng đồng;

d. Nghiên cứu, xây dựng các mô hình hoạt động mới nhằm tập hợp, đoàn kết, giáo dục và rèn luyện cho Thanh thiếu nhi.

đ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về truyền thống, chính trị - tư tưởng, pháp luật, đạo đức, nếp sống văn hóa trong Thanh thiếu nhi. 

e. Phụ trách Website của Trung tâm.

g. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.

3. Danh sách cán bộ:

VÕ THỊ BÍCH THỦY

Chức vụ: Phó trưởng phòng Phụ trách

Ngày sinh: 01-12-1984

Quê quán: phường An Đông, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Địa chỉ hiện nay: 9/177 Trường Chinh, thành phố Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Tin học

ĐT: 0234.3897479 – Di động: 0949657507

NGUYỄN HÙNG MAI THẢO

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Ngày sinh: 19-09-1989

Quê quán: Phong Bình, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Địa chỉ hiện nay: 3/45 Hai Bà Trưng, P.Vĩnh Ninh, Tp.Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Điện thoại: 0932 552 492

TỐNG PHƯỚC HOÀNG YẾN

Chức vụ: Nhân viên

Ngày sinh: 24-09-1999

Quê quán: phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh TT-Huế

Địa chỉ hiện nay: 17 Sơn Xuyên, phường Thủy Xuân, thành phố Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí

Điện thoại: 0774516979

DƯƠNG THỊ HOÀI THƯƠNG

Chức vụ: Nhân viên

Ngày sinh: 10/06/2000

Quê quán: Triệu Hoà - Triệu Phong - Quảng Trị

Địa chỉ hiện nay: 21/49 Hàn Mặc Tử, Vỹ Dạ, TT - Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

Điện thoại: 0963521897

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.887.413
Truy cập hiện tại 218