Sự kiện
04/6: Ngày hội "Em yêu biển, đảo quê hương" năm 2020     *     12/6: Giải cờ vua thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ III - năm 2020     *     28/6: Chào hè 2020

 

Tìm kiếm tin tức
Phòng Tổ chức – Hành chính
Ngày cập nhật 05/07/2017

Chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 11-QĐ/TĐTN-TTN, ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Ban giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh về việc ban hành quy chế làm việc của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế

 

1. Chức năng chung:

1.1. Chức năng tham mưu:

a. Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, các phòng/bộ phận nghiên cứu và đề xuất biện pháp, hình thức xây dựng, phát triển công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh.

b. Trên cơ sở thực tiễn, tham mưu cho Ban Giám đốc các chương trình, kế hoạch phối hợp với các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như các hoạt động dịch vụ.

1.2. Chức năng báo cáo: Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công, các phòng/bộ phận thường xuyên báo cáo kết quả với Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Bên cạnh đó, thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình công tác của các phòng/bộ phận theo yêu cầu trong từng giai đoạn cụ thể.

2. Chức năng nhiệm vụ cụ thể:

a. Tham mưu các Văn bản phục vụ cho công việc của Trung tâm; Chịu trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra giám sát cán bộ, nhân viên, người lao động chấp hành nội quy, quy chế của Trung tâm.

b. Góp ý kiến bổ sung, chỉnh sửa thể thức văn bản của các phòng, bộ phận trước khi ban hành, theo dõi chặt chẽ quy trình ban hành để nâng cao chất lượng và đúng nguyên tắc; Phân phối, bảo quản, lưu trữ thông tin, số liệu, các văn bản đi và đến; Quản lý công tác sao lưu, gửi văn bản của các phòng, bộ phận trong Trung tâm.

c. Tham mưu công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo đúng quy định.

d. Tham mưu công tác quản lý nhân sự, quy trình tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Trung tâm.

e Theo dõi và thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến tiền lương, chế độ phúc lợi và các chế độ khác cho cán bộ, nhân viên và người lao động theo đúng quy định.

g. Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ tài sản của Trung tâm.

h. Kiểm kê, đánh giá tài sản theo định kỳ; Tham mưu quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện làm việc các phòng/bộ phận của Trung tâm.

i. Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất và trang thiết bị theo định kỳ.

k. Nắm bắt những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện và báo cáo với Ban Giám đốc để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

l. Tổ chức thực hiện an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai bão lụt, đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

m. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.

3. Danh sách cán bộ:

DƯƠNG THỊ MỘNG HỒNG

Chức vụ: Trưởng phòng

Ngày sinh: 28-01-19746

Quê quán: Quảng Công, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Địa chỉ hiện nay: Thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Điện thoại: 0918 382 459

TRỊNH NGỌC HUY

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Ngày sinh: 29-12-1981

Quê quán: Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Địa chỉ hiện nay: 01 Trương Hán Siêu, P.Thuận Lộc, Tp.Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Điện thoại: 0935 796 196

NGUYỄN HÙNG MAI THẢO

Chức vụ: Văn thư - Thủ quỹ

Ngày sinh: 19-09-1989

Quê quán: Phong Bình, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Địa chỉ hiện nay: 3/45 Hai Bà Trưng, P.Vĩnh Ninh, Tp.Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Điện thoại: 0932 552 492

ĐOÀN THỊ NHUNG

Chức vụ: Tổ trưởng tổ Vệ sinh

Ngày sinh: 01-04-1967

Quê quán: Phú Dương, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Địa chỉ hiện nay: 7/373 Bùi Thị Xuân, Tp.Huế

Điện thoại: 0363 727 567

TRƯƠNG THỊ MỸ LỆ

Chức vụ: Nhân viên vệ sinh

Ngày sinh: 26-10-1989

Quê quán: Thủy Vân, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Địa chỉ hiện nay: 47 Lâm Hoằng, P.Vỹ Dạ, Tp.Huế

Điện thoại: 0935 496 664

HUỲNH NGỌC DŨNG

Chức vụ: Tổ trưởng tổ Kỹ thuật

Ngày sinh: 05-02-1970

Quê quán: Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Địa chỉ hiện nay: 134/2 Điện Biên Phủ, Tp.Huế

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện

Điện thoại: 0905 997 675

 

HỒ SỸ CHUNG

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Ngày sinh: 08-02-1972

Quê quán: Khu phố 2, P.Đông Thanh, Đông Hà, Quảng Trị

Địa chỉ hiện nay: 49 Nguyễn Phúc Lan, P.Kim Long, Tp.Huế

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện

Điện thoại: 0905 118 991

LÊ VIẾT CẢM

Chức vụ: Tổ trưởng tổ Bảo vệ

Ngày sinh: 22-03-1992

Quê quán: P.Thủy Dương, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Địa chỉ hiện nay: P.Thủy Dương, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0814 220 392

TRƯƠNG ANH QUÂN

Chức vụ: Nhân viên Bảo vệ

Ngày sinh: 20-01-1980

Quê quán: Phong Hiền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Địa chỉ hiện nay: Lô H15 Khu tái định cư Phú Hiệp, Tp.Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điện thoại: 0906 489 292

NGUYỄN VĂN KIM

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ

Ngày sinh: 05-10-1964

Quê quán: 24/105 Lê Ngô Cát, Tp.Huế

Địa chỉ hiện nay: 24/105 Lê Ngô Cát, Tp.Huế

Điện thoại: 0708 372 696

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.401.941
Truy cập hiện tại 1.417