Sự kiện
13/8: Ngày hội Thanh thiếu nhi với An toàn giao thông.    *     15/8: Ngày hội "Thanh thiếu nhi với biển, đảo quê hương"

 

Tìm kiếm tin tức

Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh TT-Huế
Ngày cập nhật 05/07/2017

Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Chức năng chung:

1.1. Chức năng tham mưu:

a. Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, các phòng/bộ phận nghiên cứu và đề xuất biện pháp, hình thức xây dựng, phát triển công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh.

b. Trên cơ sở thực tiễn, tham mưu cho Ban Giám đốc các chương trình, kế hoạch phối hợp với các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như các hoạt động dịch vụ.

1.2. Chức năng báo cáo: Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công, các phòng/bộ phận thường xuyên báo cáo kết quả với Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Bên cạnh đó, thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình công tác của các phòng/bộ phận theo yêu cầu trong từng giai đoạn cụ thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể:

a. Tham mưu xây dựng các kế hoạch truyền thông, tư vấn, định hướng, nâng cao nhận thức cho thanh niên về nghề nghiệp, việc làm.

b. Tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên và cung ứng lao động cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

c. Tư vấn du học và xuất khẩu lao động cho thanh niên.

d. Lập kế hoạch liên kết với các đơn vị trong và ngoài tỉnh để đào tạo và giới thiệu việc làm cho thanh niên.

e. Xây dựng chương trình đào tạo và triển khai tuyển sinh theo kế hoạch.

g. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo.

h.. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.

3. Danh sách cán bộ:

HOÀNG THỊ NGỌC PHƯƠNG

Chức vụ: Trưởng phòng

Ngày sinh: 31-01-1981

Quê quán: Quảng Ninh, Quảng Trạch, Quảng Bình

Địa chỉ hiện nay: Tổ 5, Nguyễn Văn Chư, Thủy Phương, Hương Thủy, TT-Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điện thoại: 0983 033 946

ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG

Chúc vụ: Phụ trách Kế toán

Ngày sinh: 20/06/1985

Quê quán: Thủy Thanh, Hương Thủy, TT-Huế

Địa chỉ hiện nay: Thủy Thanh, Hương Thủy, TT-Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điện thoại: 0793 634 785

HOÀNG NGỌC LỰC

Chức vụ: Nhân viên

Ngày sinh: 23-12-1965

Quê quán: Phú Thượng, Phú Vang, TT-Huế

Địa chỉ hiện nay: Phú Thượng, Phú Vang, TT-Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Trung cấp may và thiết kế thời trang

Điện thoại: 0914 621 209

 

Tin mới
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.920.528
Truy cập hiện tại 438