Sự kiện
Chung tay phòng chống đại dịch Covid-19

 

Tìm kiếm tin tức
Thông báo về việc phân loại Đoàn viên năm 2017
Ngày cập nhật 30/10/2017

Thực hiện Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; Căn cứ vào sự chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ cơ quan tỉnh Đoàn, BCH Đoàn cơ sở cơ quan Tỉnh Đoàn, BCH Chi Đoàn Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh TT-Huế thông báo đến các tổ Đoàn thực hiện việc phân loại Đoàn viên năm 2017 như sau:

I. THỜI GIAN:

- Các tổ Đoàn hoàn thành việc phân loại Đoàn viên trước ngày 08/11/2017.

- Lập biên bản họp phân loại Đoàn viên của tổ mình kèm theo bảng tự đánh gia phân loại của Đoàn viên gửi về BCH Chi Đoàn trước ngày 09/11/2017.

- BCH Chi Đoàn và đại diện các tổ Đoàn sẽ họp xét phân loại Đoàn viên vào lúc 16h00 ngày 09/11/2017 (Thứ Năm) tại Văn phòng Thanh niên.

II. PHÂN CHIA CÁC TỔ ĐOÀN VÀ TỔ TRƯỞNG:

- Tổ Phòng Nghiệp vụ (4 Đoàn viên): Đ/c Hàn Phương Quốc Vũ – Bí thư Chi đoàn – Tổ trưởng.

- Tổ Phòng TC-HC (4 Đoàn viên): Đ/c Phan Văn Sơn – Phó Bí thư Chi đoàn – Tổ trưởng.

- Tổ trường Chuyên biệt Tương Lai (7 Đoàn viên): Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Anh - Ủy viên BCH Chi đoàn – Tổ trưởng.

- Tổ ghép Phòng Đào tạo – Nhà khách Thanh niên (4 Đoàn viên): Đ/c Võ Thị Bích Thủy – Tổ trưởng.

III. TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN:

1. Đoàn viên Xuất sắc:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ng­ười đoàn viên theo điều lệ Đoàn; thực hiện tốt chư­ơng trình rèn luyện đoàn viên cả về nhận thức và hành động.

- Gương mẫu đi đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và công tác Đoàn, có một số mặt được biểu d­ương, khen thư­ởng.

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Chi Đoàn, hoạt động của Đoàn cơ sở cơ quan tỉnh Đoàn và Đoàn khối các cơ quan tỉnh.

- Đóng đoàn phí và các khoản thu khác của Chi Đoàn đầy đủ.

- Là những đoàn viên có đủ điều kiện được giới thiệu là Đoàn viên ưu tú với Chi bộ.

2. Đoàn viên Khá:

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của người Đoàn viên.

- Hoàn thành tốt công tác chuyên môn, nhiệm vụ được giao.

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Chi Đoàn, hoạt động của Đoàn cơ sở cơ quan tỉnh Đoàn và Đoàn khối các cơ quan tỉnh.

- Đóng đoàn phí và các khoản thu khác của Chi Đoàn đầy đủ.

- Không vi phạm kỷ luật.

3. Đoàn viên Trung bình:

- Có ý thức thực hiện nhiệm vụ của người đoàn viên.

- Hoàn thành công tác chuyên môn, nhiệm vụ đư­ợc giao.

- Tham gia các buổi sinh hoạt Chi Đoàn, hoạt động của Đoàn cơ sở cơ quan tỉnh Đoàn và Đoàn khối các cơ quan tỉnh nhưng không thường xuyên.

- Chậm nộp Đoàn phí và các khoản thu khác của Chi Đoàn.

4. Đoàn viên yếu kém:

- Thiếu ý thức thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Ít tham gia các buổi sinh hoạt Chi Đoàn, hoạt động của Đoàn cơ sở cơ quan tỉnh Đoàn và Đoàn khối các cơ quan tỉnh.

- Không hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ được giao.

- Không nộp Đoàn phí và các khoản thu khác của Chi Đoàn.

- Vi phạm khuyết điểm, ch­ưa có ý thức tự giác kiểm điểm và sửa chữa.

- Vi phạm kỷ luật.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Đối với các Đoàn viên nghỉ theo chế độ thai sản và các Đoàn viên sinh hoạt tại Chi Đoàn dưới 6 tháng thì Tổ đoàn chỉ góp ý không phân loại Đoàn viên.

- Quy trình thực hiện việc đánh giá Đoàn viên (thực hiện đối với từng Đoàn viên):

+ Đoàn viên đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận xếp loại;

+ Đoàn viên trong tổ đóng góp ý kiến;

+ Biểu quyết phân loại Đoàn viên (số lượng, tỷ lệ phần trăm).

Trên đây là thông báo về việc phân loại Đoàn viên năm 2017, đề nghị các Tổ Đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo theo đúng tiến độ, yêu cầu chung.

Tập tin đính kèm:
BCH Chi Đoàn
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.665.634
Truy cập hiện tại 2.011