Sự kiện
13/8: Ngày hội Thanh thiếu nhi với An toàn giao thông.    *     15/8: Ngày hội "Thanh thiếu nhi với biển, đảo quê hương"

 

Tìm kiếm tin tức

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2016)
Ngày cập nhật 03/11/2015

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 - 2016, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương hướng dẫn về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2016) cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào cho cán bộ, đội viên, thiếu niên, nhi đồng về truyền thống của Đội TNTP Hồ Chí Minh và phong trào thiếu nhi; khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

2. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong giai đoạn mới; xây dựng Đội, góp phần xây dựng Đoàn vững mạnh; cụ thể hóa nội dung, giải pháp trong Chỉ thị số 42-CT/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030" và Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020" ban hành kèm theo Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Tạo diễn đàn để cán bộ, đội viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi; ghi nhận, tri ân, động viên, cổ vũ các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Đội, phong trào thiếu nhi và trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

4. Các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức sâu rộng từ cơ sở; hấp dẫn đội viên, thiếu nhi; khuyến khích các nội dung, hình thức sáng tạo.

II. NỘI DUNG

1. Các hoạt động triển khai trong toàn quốc

1.1. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục với chủ đề “Tự hào truyền thống Đội ta”

1.1.1. Sinh hoạt chuyên đề về truyền thống Đội

- Nội dung: Ôn lại lịch sử, truyền thống 75 năm xây dựng, trưởng thành của Đội TNTP Hồ Chí Minh qua các thời kỳ cách mạng gắn với các phong trào lớn của Đội, những tấm gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu qua các thời kỳ; xác định trách nhiệm học tập, rèn luyện của đội viên để tiếp bước cha anh trong giai đoạn mới.

- Quy mô: cấp chi đội, liên đội.

- Cách thức tiến hành: thông qua sinh hoạt Đội, sinh hoạt Sao Nhi đồng. Tổ chức các diễn đàn "Đội của chúng em", "Yêu Sao, yêu Đội"… để thiếu nhi thể hiện tâm tư, tình cảm của mình với tổ chức Đội, góp ý xây dựng Đội vững mạnh.

- Thời gian: phát động từ tháng 12/2015, triển khai sinh hoạt cao điểm trong tháng 5/2016.

1.1.2. Tổ chức các hoạt động về nguồn

- Nội dung: Giáo dục thiếu nhi thông qua các hoạt động tham quan, tìm hiểu các địa danh, di tích lịch sử gắn với truyền thống của Đội TNTP Hồ Chí Minh và các anh hùng thiếu niên.

- Quy mô: Từ cấp Liên đội đến cấp tỉnh.

- Cách thức tiến hành: Hướng dẫn và tổ chức các hành trình tham quan, tìm hiểu các các địa danh, di tích lịch sử cách mạng; đặc biệt là các địa danh gắn với lịch sử, truyền thống của Đội TNTP Hồ Chí Minh các phong trào của thiếu nhi; kết hợp gặp mặt truyền thống; nói chuyện chuyên đề, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử; tổ chức các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

- Thời gian: Từ tháng 3 đến tháng 5/2016.

1.1.3. Mở các chuyên mục trên các phương tiện truyền thông của Đoàn, Đội

- Nội dung: Tuyên truyền về truyền thống, lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh; kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong quá trình 75 năm xây dựng và trưởng thành; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của tổ chức Đội trên cả nước.

- Quy mô: Từ Trung ương đến cơ sở.

- Các thức tiến hành: Cấp Liên đội tuyên truyền trên bảng tin công tác Đội, hệ thống loa phát thanh của nhà trường. Cấp huyện, cấp tỉnh tuyên truyền trên các ấn phẩm truyền thông của Đoàn, Đội, tờ tin, tạp chí thanh niên, website, mạng xã hội facebook. Cấp Trung ương tuyên truyền trên Báo Thiếu niên tiền phong, Nhi đồng, Tạp chí Người phụ trách, website Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, website Hội đồng Đội Trung ương. Các báo của Đội nghiên cứu phát hành ấn phẩm đặc biệt chào mừng 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Thời gian: Tháng 4, tháng 5/2016. Trong đó tập trung vào tuần từ ngày 09/5 - 15/5/2016.

1.2. Các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

1.2.1. Tổng kết đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (Hội đồng Đội Trung ương đã phát động tháng 01/2015); phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh với chủ đề "Đội ta lớn lên cùng đất nước"

- Nội dung:

* Đối với đội viên, tập thể đội, thực hiện "3 thi đua, 3 rèn luyện" gồm:

+ Thi đua thực hiện công trình, phần việc măng non: Mỗi đội viên đăng ký thực hiện ít nhất 01 việc làm tốt xây dựng trường, lớp, giúp đỡ gia đình, chia sẻ với cộng đồng. Mỗi chi đội, liên đội, Hội đồng Đội các cấp lựa chọn đảm nhận ít nhất 01 công trình măng non. Tiến hành khởi công, khánh thành 75 ngôi nhà Khăn Quàng Đỏ chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội.

+ Thi đua bạn giúp bạn: mỗi chi đội phân công đội viên giúp đỡ bạn cùng lớp có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn hoặc chậm tiến vươn lên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Tổ chức hội thu Kế hoạch nhỏ với chủ đề "Bạn giúp bạn", kết nghĩa, hỗ trợ thiếu nhi khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

+ Thi đua xây dựng Đội: thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình rèn luyện đội viên; học tập, thực hành, thi nghi thức Đội, Liên hoan phụ trách Sao giỏi. Tổ chức kết nạp lớp đội viên Kim Đồng (từ tháng 01 đến tháng 5/2016).

+ Rèn luyện đạo đức, lối sống, tính kỷ luật: Đi học đúng giờ; không nghỉ học, bỏ học không có lý do; chấp hành nghiêm túc nội quy của trường, lớp, các quy định đối với đội viên.

+ Rèn luyện kiến thức, kỹ năng: Chăm học; tham gia tích cực vào các hoạt động bổ trợ học tập; chủ động, hăng hái tham gia các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi; đăng ký học và phấn đấu thành thục một trong các kỹ năng: hát múa; nhảy dân vũ ; thuyết trình ; viết tin, bài; sáng tác thơ, văn; nghi thức Đội; kỹ năng sinh hoạt dã ngoại…

+ Rèn luyện sức khỏe: Thường xuyên tập luyện thể dục; tham gia vào ít nhất 01 môn thể thao trong nhà trường.

* Đối với giáo viên - Tổng phụ trách và cán bộ phụ trách thiếu nhi, thực hiện "3 giỏi" gồm:

+ Giỏi chuyên môn: nắm chắc các kiến thức chuyên môn, giảng dạy; áp dụng dạy và học theo phương pháp mới, phát huy tính chủ động của học sinh trong học tập.

+ Giỏi nghiệp vụ: nắm vững các kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi; kỹ năng sinh hoạt dã ngoại.

+ Giỏi phong trào: nắm chắc các chủ trương lớn của Đội; biết cách tổ chức và triển khai công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học.

- Quy mô: Từ Trung ương đến cơ sở.

- Hình thức: Các đơn vị tùy điều kiện thực tế có thể tổ chức Lễ phát động riêng hoặc lồng ghép trong các hoạt động, sinh hoạt của Đội. Liên đội, chi đội tổ chức phát động thi đua trong buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt Đội.

- Thời gian: Các địa phương, đơn vị chủ động lựa chọn thời gian, có thể vào dịp sơ kết Học kỳ I, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (tháng 01/2016).

1.2.2. Tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi vui, khỏe - Tiến bước lên Đoàn"

- Nội dung: Ôn lại truyền thống lịch sử 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, vai trò của Đoàn trong phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, thiếu niên nhi đồng; ý thức phấn đấu của đội viên, thiếu niên, nhi đồng để trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Quy mô: Từ cấp Liên đội đến cấp tỉnh.

- Cách thức tiến hành: Phần lễ, tổ chức Lễ diễu hành, Lễ Duyệt Đội, Lễ Chào cờ theo Nghi thức Đội gắn với sinh hoạt truyền thống chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các Liên đội Trung học cơ sở tiến hành gửi danh sách đội viên ưu tú giới thiệu cho Đoàn xem xét kết nạp. Phần hội, có thể tổ chức đồng diễn nghi thức Đội, Thể dục, Aerobic, Morse, Shemaphore, hát múa sân trường, nhảy dân vũ,  hội trại và các hoạt động sinh hoạt dã ngoại tập thể.

- Thời gian: Từ ngày 20 - 26/3/2016.

1.3. Tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh gắn với tuyên dương các điển hình tiên tiến trong cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu"

- Nội dung: Ôn lại truyền thống và khẳng định sự lớn mạnh của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh qua 75 năm phát triển; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại cơ sở; tôn vinh các gương đội viên, chỉ huy đội, phụ trách thiếu nhi xuất sắc; tri ân các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho tổ chức Đội.

- Quy mô: Từ Trung ương đến cơ sở.

- Hình thức: Tổ chức lễ mít tinh; liên hoan văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hội thảo; tọa đàm; gặp mặt, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, cán bộ làm công tác thiếu nhi các thời kỳ; tuyên dương chỉ huy đội giỏi, phụ trách thiếu nhi giỏi; liên hoan các đội tuyên truyền măng non…

- Thời gian: Từ ngày 10 - 15/5/2016

- Địa điểm: Do các đơn vị chủ động bố trí. Khuyến khích các đơn vị tổ chức tại các di tích lịch sử, cách mạng gắn với truyền thống của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

2. Các hoạt động cấp Trung ương (từng hoạt động có Kế hoạch riêng)

2.1. Biên tập, phát hành một số ấn phẩm về Đội TNTP Hồ Chí Minh

- Nội dung: Biên tập, phát hành 02 cuốn sách "Lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh qua những hình ảnh và sự kiện" ; "Những bông hoa đẹp" tập hợp các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của tổ chức Đội trong cả nước.

- Thời gian: Từ tháng 3 - 5/2016.

2.2. Cuộc thi "Nét đẹp đội viên"

- Nội dung: Đội viên, thiếu nhi gửi ảnh chụp, video clip hoặc các bài viết về tấm gương đội viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, công tác Đội về Ban Biên tập website http://thieunhivietnam.vn để bình chọn, chấm giải.

- Thời gian: Dự kiến từ tháng 01 - tháng 5 năm 2016

2.3. Ngày hội "Tiến lên đoàn viên" và chương trình giao lưu các thế hệ đoàn viên, đội viên với chủ đề "Hát vang lý tưởng tuổi trẻ Việt Nam"

- Nội dung: Ôn lại truyền thống lịch sử 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, vai trò của Đoàn trong phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, thiếu niên nhi đồng; giao lưu với các nhân chứng lịch sử, các thế hệ đoàn viên, đội viên xưa và nay về lý tưởng của tuổi trẻ.

- Thời gian, địa điểm: Dự kiến ngày 19/3/2016 tại tại Khu Di tích Anh hùng Lý Tự Trọng, tỉnh Hà Tĩnh.

2.4. Hành trình về nguồn; thăm, tặng quà thiếu nhi

- Nội dung: Tham quan khu di tích lịch sử Kim Đồng; thăm, tặng quà cho các thiếu nhi dân tộc, có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; khánh thành hạng mục Bức tranh gốm tại Khu Di tích lịch sử Kim Đồng.

- Thời gian, địa điểm: Trước ngày 10/5/2016, tại Khu Di tích lịch sử Kim Đồng, Thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

2.5. Gặp mặt các thế hệ cán bộ Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn - Thường trực Hội đồng Đội Trung ương các thời kỳ

- Nội dung: Trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm thực tiễn công tác; góp ý để nâng cao hiệu quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn mới.

- Thời gian, địa điểm: Dịp 15/5/2016 tại Thủ đô Hà Nội.

2.6. Trao Giải thưởng Kim Đồng

- Nội dung: Hướng dẫn cơ sở bình chọn và Hội đồng Đội Trung ương xét trao giải thưởng Kim Đồng năm học 2015 - 2016.

- Thời gian, địa điểm: Dịp 15/5/2016 tại Thủ đô Hà Nội.

2.7. Triển lãm, trưng bày ảnh, tư liệu "75 mùa hoa Đội ta lớn lên cùng đất nước"

- Nội dung: Triển lãm, trưng bày, giới thiệu các hiện vật, kỷ vật, tư liệu ảnh, phim, hoạt động của các cấp bộ Đội trên cả nước; sản phẩm sáng tạo của thiếu nhi…

- Thời gian, địa điểm: Dịp 15/5/2016 tại Thủ đô Hà Nội.

2.8. Mít tinh kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; gặp mặt đại diện các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Đội, phong trào thiếu nhi và tuyên dương các gương điển hình "Vì đàn em thân yêu"

- Nội dung: Ôn lại truyền thống 75 năm của Đội TNTP Hồ Chí Minh; tri ân các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi và các hoạt động khác.

- Thời gian, địa điểm: Ngày 14 hoặc 15/5/2016 tại Thủ đô Hà Nội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp Trung ương

1.1. Hội đồng Đội Trung ương

- Xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo, đôn đốc các cấp bộ Đội tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; nắm bắt kết quả tổ chức hoạt động của Hội đồng Đội các cấp theo kế hoạch.

- Chủ trì tổ chức các hoạt động lớn cấp Trung ương theo mục II.2 của Kế hoạch này.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí truyền thông về lịch sử Đội, hoạt động của các các cấp bộ Đội, gương sáng đội viên, cán bộ phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi…

1.2. Hội đồng Huấn luyện Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam

Xây dựng Kế hoạch, chương trình cụ thể tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh căn cứ theo Kế hoạch của Hội đồng Đội Trung ương. Giao Trung tâm Hỗ trợ, Phát triển thiếu nhi Việt Nam chủ trì tổ chức Hành trình về nguồn, thăm, tặng quà thiếu nhi tại tỉnh Cao Bằng (mục II.2.4).

1.3. Đề nghị các đơn vị phối hợp hỗ trợ Hội đồng Đội Trung ương

1.3.1. Ban Tuyên giáo, Văn phòng Trung ương Đoàn

Phối hợp tổ chức ngày hội "Tiến lên đoàn viên" và chương trình giao lưu các thế hệ đoàn viên, đội viên với chủ đề "Hát vang lý tưởng tuổi trẻ Việt Nam" tại Khu di tích Anh hùng Lý Tự Trọng, Hà Tĩnh (mục II.2.2).

1.3.2. Bảo tàng tuổi trẻ Việt Nam, Học viện TTN Việt Nam

Phối hợp tổ chức Triển lãm, trưng bày ảnh, tư liệu "75 mùa hoa Đội ta lớn lên cùng đất nước" (mục II.2.5)

1.3.3. Các cơ quan báo chí, xuất bản của Đoàn, Đội

Phối hợp xây dựng các chuyên mục, tuyến bài tuyên truyền về lịch sử Đội, hoạt động của các các cấp bộ Đội, gương sáng đội viên, cán bộ phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi… Đề nghị Báo Thiếu niên Tiền phong, Báo Nhi đồng, Tạp chí Người phụ trách nghiên cứu xây dựng số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Nhà Xuất bản Kim Đồng phối hợp phát hành 02 cuốn sách (mục II.2.1) và một số ấn phẩm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội; phối hợp tổ chức trao Giải thưởng Kim Đồng năm học 2015 - 2016 (mục II.2.6).

Báo Thiếu niên tiền phong phối hợp tổ chức trao Giải thưởng Kim Đồng năm học 2015 - 2016 (mục II.2.6).

2. Cấp tỉnh, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và tổ chức triển khai các hoạt động tại mục I của Kế hoạch tùy thuộc điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị. Các đơn vị được chọn đăng cai hoạt động cấp Trung ương chủ động báo cáo cấp ủy, chính quyền và tổ chức thực hiện theo yêu cầu của Hội đồng Đội Trung ương.

- Thường xuyên thông tin về hoạt động của địa phương, đơn vị về Hội đồng Đội Trung ương qua website http://thieunhivietnam.vn; báo cáo hằng tháng; báo cáo nhanh hằng tuần (từ 15/4 - 15/5/2016).

- Chọn lựa các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng Đội Trung ương khen thưởng. Hồ sơ khen thưởng đề nghị gửi về Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương trước ngày 20/5/2016.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố căn cứ Kế hoạch nghiêm túc tổ chức thực hiện.

Tập tin đính kèm:
Quảng Vân
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.920.631
Truy cập hiện tại 450