Sự kiện
03/6: Hoạt động trồng cây hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới tại huyện Quảng Điền     *    04-08/6: Truyền thông lưu động tuyên truyền Ngày môi trường Thế giới tại 9 huyện/thị xã/thành phố Huế     * 18/6: Ngày hội "Thanh thiếu nhi với biển, đảo quê hương" năm 2021

 

Tìm kiếm tin tức

Kế hoạch tổ chức các hoạt động trọng tâm cấp tỉnh chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2016)
Ngày cập nhật 15/09/2016

Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2016), căn cứ Kế hoạch số 08 KH/UBH ngày 29/8/2016 của Hội LHTN Việt Nam tỉnh về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trọng tâm cấp tỉnh chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Tăng cường các hoạt động nhằm giáo dục truyền thống vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam và bồi đắp niềm tự hào cho cán bộ, hội viên, thanh niên về truyền thống của dân tộc.

2. Thông qua các hoạt động nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tiếp tục tăng cường sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác Hội và phong trào thanh niên.

3. Tăng cường sự giao lưu, gắn bó, tình đoàn kết của tuổi trẻ toàn tỉnh; tạo sân chơi bổ ích, góp phần rèn luyện kỹ năng cho cán bộ, hội viên, thanh niên.

4. Các hoạt động phải được tổ chức đảm bảo quy mô, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm và thu hút nhiều tầng lớp thanh niên tham gia.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 10 năm 2016.

2. Địa điểm: Tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Hoạt động 1: Lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu Lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

          1.1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 07h00 đến 07h45 ngày 14/10/2016.

          - Địa điểm: Khu Lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền.

          - Nội dung chương trình:

+ Ổn định tổ chức

+ Chào cờ (Quốc ca, Hội ca, Hô đáp khẩu hiệu)

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

+ Mời Lãnh đạo dâng hoa, dâng hương

+ Mặc niệm

+ Các đại biểu dâng hương và tham quan Nhà Lưu niệm

+ Kết thúc

1.2. Thành phần tham gia:

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

- Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

- Đại diện Lãnh đạo các Ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy.

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

- Đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền.

- Đại diện Lãnh đạo xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền.

- Đại diện các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; Thường trực Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị thành viên, trực thuộc.

- 50 hội viên thanh niên xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền.

- Phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh.

2. Hoạt động 2: Hội trại “60 năm - Bản hùng ca Thanh niên Việt Nam”.

2.1. Khẩu hiệu Hội trại: “Thanh niên Thừa Thiên Huế - Tự hào truyền thống, hướng tới tương lai”

2.2. Thời gian: 02 ngày, từ 6h00 ngày 14/10 đến 11h00 ngày 15/10/2016.

- Thời gian họp các đơn vị: 14h00 ngày 08/9/2016 tại Tỉnh Đoàn.

- Thời gian họp triển khai, nhận đất trại: 14h00 ngày 03/10/2016 tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

- Thời gian dựng trại: Bắt đầu từ ngày 13/10/2016.

- Thời gian khai mạc: 8h00 ngày 14/10/2016.

          2.3. Địa điểm: Khu quy hoạch xây dựng Nhà truyền thống Nguyễn Chí Thanh, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền. (Bên cạnh Công viên Nguyễn Chí Thanh)

2.4. Các hoạt động chính của Hội trại:

- Hành quân về quê hương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

- Lễ khai mạc Hội trại.

- Đồng diễn flashmood và hội thi đồng diễn semaphore, vũ khúc thanh niên.

- Trò chơi lớn “60 năm - Bản hùng ca Thanh niên Việt Nam”, các trò chơi nhỏ và các trò chơi dân gian.

- Chương trình lửa trại.

- Các gian hàng trưng bày sản phẩm.

- Lễ bế mạc Hội trại.

2.5. Quy mô và đối tượng:

* Quy mô: 15 trại và các gian hàng, bao gồm:

- Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố: 01 trại/đơn vị.

- Hội LHTN Việt Nam huyện Quảng Điền: 03 trại.

- Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi: 03 trại.

- Hội Sinh viên Đại học Huế: 01 trại.

- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh: Tham gia các gian hàng triển lãm sản phẩm của các doanh nghiệp.

* Số lượng trại sinh: Mỗi đơn vị (mỗi trại) chọn cử 25 - 30 trại sinh tham gia.

* Đối tượng tham gia: Trại sinh là cán bộ, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên có kỹ năng tham gia các hoạt động của hội trại, trong đó, có ít nhất 30% trại sinh là nữ.

* Lưu ý: Danh sách trại sinh các đơn vị gửi về Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên trước ngày 03/10/2016.

2.6. Nội dung Hội trại, trò chơi lớn, trò chơi nhỏ: (Có hướng dẫn cụ thể kèm theo)

2.7. Về tài chính:

- Các đơn vị đảm bảo kinh phí ăn, ở, đi lại và các điều kiện phục vụ cho đoàn mình tham gia tốt các hoạt động, kinh phí xây dựng trại.

- Hội LHTN Việt Nam tỉnh chịu toàn bộ các kinh phí còn lại liên quan đến công tác tổ chức, đề xuất khen thưởng tập thể đạt thành tích xuất sắc, hoạt động tuyên truyền đảm bảo chất lượng, quy mô hoạt động của Hội trại.

3. Hoạt động 3: Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

- Thời gian: Từ 9h00 đến 17h00 ngày 14/10/2016.

          - Địa điểm: Công viên Nguyễn Chí Thanh và Khu quy hoạch xây dựng Nhà truyền thống Nguyễn Chí Thanh, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

          - Nội dung:

+ Đồng diễn flashmood (Bài hát Hành khúc tuổi trẻ, Hát vang lý tưởng tuổi trẻ Việt Nam, Vươn cao Việt Nam) kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

+ Hội thi đồng diễn semaphore (Bài hát Khi Tổ quốc cần).

+ Hội thi đồng diễn “Vũ khúc thanh niên” (Bài hát Thanh niên làm theo lời Bác và Ta ra trận hôm nay).

+ Các trò chơi dân gian lồng ghép trong các hoạt động của Hội trại.

          - Lực lượng đồng diễn flashmood: 100 ĐVTN huyện Quảng Điền và 100 ĐVTN Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi.

- Hội thi đồng diễn semaphore:

+ Mỗi đơn vị cử tối thiểu 15 người tham gia phần thi đồng diễn semaphore trên nền nhạc bài hát “Khi Tổ quốc cần” (Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị nội dung nhạc bài hát “Khi Tổ quốc cần” và gửi về các đơn vị tập luyện).

+ Nội dung đồng diễn semaphore: Thanh niên Thừa Thiên Huế - Tự hào truyền thống, hướng tới tương lai”.

- Hội thi “Vũ khúc thanh niên”:

+ Mỗi đơn vị cử 20 người tham gia hội thi.

+ Nội dung: Các đơn vị biểu diễn trên nhạc nền thu sẵn của Ban Tổ chức Hội trại chuẩn bị với hai bài hát (Bài Thanh niên làm theo lời Bác và bài Ta ra trận hôm nay).

4. Hoạt động 4: Lễ Khánh thành Công trình Thanh niên 10 km “Ánh sáng nông thôn mới”.

4.1. Thời gian: Từ 17h45 đến 18h30 ngày 14/10/2016.

          4.2. Địa điểm: xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền.

          4.3. Nội dung chương trình:

- Ổn định tổ chức

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Phát biểu của Hội LHTN Việt Nam tỉnh

- Cắt băng khánh thành

- Kết thúc

4.4. Thành phần tham gia:

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

- Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

- Đại diện Lãnh đạo các Ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy.

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

- Đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền.

- Đại diện Lãnh đạo xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền.

- Đại diện các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; Thường trực Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị thành viên, trực thuộc.

- Phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh.

- 50 hội viên thanh niên xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền.

5. Hoạt động 5: Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và trao giải thưởng “15 Tháng 10”

5.1. Thời gian: Từ 19h15 đến 20h30 ngày 14/10/2016.

          5.2. Địa điểm: Công viên Nguyễn Chí Thanh, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

          5.3. Nội dung chương trình:

- Ổn định tổ chức

- Văn nghệ chào mừng

- Chào cờ: Quốc ca, Hội ca, Hô đáp khẩu hiệu

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Diễn văn kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

- Phát biểu của Lãnh đạo tỉnh

- Tặng hoa chúc mừng

- Trao giải thưởng “15 Tháng 10”

- Văn nghệ

- Kết thúc và triển khai chương trình giao lưu Lửa trại

5.4. Thành phần tham gia:

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

- Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

- Đại diện Lãnh đạo các Ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy.

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

- Đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền.

- Đại diện các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; Thường trực Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị thành viên, trực thuộc.

- Phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Lực lượng tham gia:                600 HVTN

+ Huyện Quảng Điền:           200 HVTN

+ Các đơn vị tham gia:          400 HVTN (Trại sinh)

5.5. Bình xét giải thưởng “15 Tháng 10”:

* Đối tượng: Hội viên, thanh niên cơ sở Hội các cấp hiện đang cư trú, học tập, lao động, công tác tại tỉnh Thừa Thiên Huế (Không xét đối với hội viên là cán bộ Đoàn chuyên trách). Độ tuổi không quá 35 tuổi (Đối với Hội Doanh nhân trẻ dưới 40 tuổi).

          * Số lượng: 15 hội viên thanh niên, cụ thể:

          - Các huyện Phong Điền, Nam Đông, A Lưới, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Thủy, Hương Trà: 01 đại biểu/ 01 đơn vị.

          - Thành phố Huế, huyện Quảng Điền: 02 đại biểu/ 01 đơn vị.

          - Các đơn vị: Hội Doanh nhân trẻ, Hội Sinh viên Đại học Huế, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh, Các CLB, Đội nhóm Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh: 01 đại biểu/ 01 đơn vị.

* Tiêu chuẩn:

- Là hội viên, thanh niên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao, trong công tác Hội và phong trào thanh niên.

- Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín và ảnh hưởng tốt trong hội viên, thanh niên.

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chủ động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, ý tưởng được ứng dụng hiệu quả, thiết thực đối với công tác Hội và phong trào thanh niên, trong thực hiện các công trình, phần việc thanh niên hoặc trong công tác, học tập, lao động sản xuất.

- Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, lao động, công tác. Ưu tiên hội viên, thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc như: dũng cảm cứu người, phòng chống tệ nạn xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng hoặc thực hiện những nghĩa cử cao đẹp được nhân dân và xã hội ghi nhận đánh giá cao…

- Có nhiều sáng kiến, ý tưởng sáng tạo được ứng dụng trong thực tiễn đạt hiệu quả.

* Hồ sơ, thủ tục:

- Hai bản thành tích cá nhân (theo mẫu gửi kèm), có dán ảnh 4x6cm, xác nhận của tổ chức Hội và Cấp ủy cùng cấp.

- Tờ trình đề nghị và danh sách trích ngang của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị thành viên về việc xét chọn đề cử đại biểu của đơn vị mình.

- Các ảnh hoạt động của đại biểu tuyên dương. (Gửi mail)

* Hoàn tất các thủ tục, hồ sơ đại biểu theo yêu cầu gửi về Văn phòng Hội LHTN Việt Nam tỉnh trước 11h00 ngày 03/10/2016, (bằng các hình thức: Email: mttn.tinhdoanhue@gmail.com, hoặc chuyển Fax và đường bưu điện). Sau thời gian trên, đơn vị nào chưa nộp coi như đơn vị đó không có đại biểu được xét chọn để tuyên dương.

6. Hoạt động 6: Lễ Khánh thành Công trình Thanh niên 20 Nhà nhân ái.

6.1. Thời gian: Từ 8h00 đến 9h30 ngày 15/10/2016.

          6.2. Địa điểm: xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền.

          6.3. Nội dung chương trình:

- Ổn định tổ chức

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Phát biểu của Hội LHTN Việt Nam tỉnh

- Cắt băng khánh thành

- Kết thúc

6.4. Thành phần tham gia:

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

- Đại diện Lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy.

- Đại diện Lãnh đạo huyện Quảng Điền.

- Đại diện các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; Thường trực Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị thành viên, trực thuộc.

- Đại diện Lãnh đạo xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền.

- 50 hội viên thanh niên xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:                                           

1. Hội LHTN Việt Nam tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động và hướng dẫn cơ sở thực hiện.

- Chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức các hoạt động và công tác thi đua khen thưởng.

- Giao Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Tỉnh Đoàn làm bộ phận thường trực chủ trì tham mưu tổ chức các hoạt động.

- Các Ban, Văn phòng Tỉnh Đoàn triển khai tổ chức thực hiện các nội dung của hoạt động theo sự phân công.

- Phối hợp với các đơn vị hỗ trợ nguồn lực để triển khai hoạt động và tuyên truyền nội dung hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng.

          2. Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố Huế, các đơn vị thành viên, Hội Sinh viên Đại học Huế, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh:

- Các đơn vị cơ sở Hội báo cáo lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương về việc tạo điều kiện về thời gian, kinh phí và con người tham gia hoạt động.

- Huy động lực lượng HVTN tham gia đầy đủ và thực hiện các yêu cầu do Hội LHTN Việt Nam tỉnh phân công cụ thể theo từng nội dung hoạt động của kế hoạch.

- Hội LHTN Việt Nam huyện Quảng Điền báo cáo lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương về việc đăng cai tổ chức, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất và tham gia các hoạt động.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động trọng tâm cấp tỉnh chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đề nghị các đơn vị tích cực triển khai thực hiện. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ qua Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Tỉnh Đoàn. Điện thoại: 054.3833003.

 

      HƯỚNG DẪN

Tổ chức Hội trại “60 năm - Bản hùng ca Thanh niên Việt Nam”

(Kèm theo Kế hoạch số: 09 KH/UBH, ngày 13 tháng 9 năm 2016)

 

1. Bài ca chính thức của Trại: “Lên đàng” - Sáng tác: Lưu Hữu Phước

2. Băng reo Hội Trại: “Vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh - Thanh niên”.

Đáp lời: Tiến!

3. Tên trại:

HỘI LHTN VIỆT NAM (CÂU LẠC BỘ/ĐỘI/NHÓM)

HUYỆN (THỊ XÃ, THÀNH PHỐ) …………………

4. Logo trại: Logo kỷ niệm 60 Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (Do Trung ương Hội LHTN Việt Nam ban hành, tải về tại website: thanhgiong.vn)

5. Trang phục của trại sinh:

Khi tham gia chương trình chung, trại sinh phải mặc áo đồng phục Thanh niên Việt Nam, quần sẫm màu, đi giày hoặc dép có quai hậu, những hoạt động không mang tính tập trung thì mặc trang phục của đơn vị (tự do) nhưng phải đảm bảo lịch sự. Trại sinh đeo thẻ trại sinh và mũ trong suốt quá trình tham gia hội trại (Ban Tổ chức sẽ trao cho trại sinh khi tổ chức lễ nhập trại). Nếu mất thẻ thì phải báo ngay cho Ban quản trại để cấp lại thẻ mới.

6. Trại và cổng trại:

- Sơ đồ trại: Ban Tổ chức bố trí vị trí trại bằng hình thức bốc thăm theo sơ đồ có sẵn. Mỗi đơn vị nhận phần đất trại có diện tích là 8m x 12m (trong đó: Chiều sâu là 12m, chiều ngang là 8m).

- Yêu cầu chung: Xây dựng trại mùa hè đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, cách thiết kế, trang trí đúng chủ đề hội trại và thể hiện đặc trưng của địa phương, đơn vị; sử dụng các nguyên, vật liệu từ thiên nhiên để xây dựng cổng trại, cọc trại, hàng rào trại... Phải có cột cờ, ảnh Bác hoặc tượng Bác, có cờ Tổ quốc, cờ Hội, có góc truyền thống và khu vực sinh hoạt chung cho trại sinh; có tủ thuốc y tế… Ban Tổ chức sẽ cộng điểm cho các đơn vị có thiết kế các vật dụng, mô hình liên quan đến Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

- Cổng trại: Ngoài cổng trại lớn chung của toàn trại, mỗi đơn vị đều phải có cổng trại riêng của đơn vị. Hình thức chung: Chiều cao tối thiểu: 4-5m; cổng trại cách trại chính: 2-3m; cổng trại có gắn tên trại và chủ đề của trại; cổng trại làm bằng các vật liệu từ thiên nhiên.

- Khuôn viên trại: Có hàng rào bằng cọc tre, có dán giấy màu hoặc sơn, chiều cao từ 0,8 - 1m.

- Trại chính: Là trại mùa hè có chiều cao ít nhất: 3-4m; chiều ngang tối đa 8m; chiều sâu tối thiểu: 6m; cọc trại bằng tre, có quấn giấy màu hoặc sơn; trại có phông màn, được cố định bằng neo và sử dụng các gút dây buộc đúng quy cách. Có vị trí cất giữ vật dụng và đồ đạc gọn gàng (Ngoài trại chính, các đơn vị cần có trại phụ phía sau để phòng trời mưa).

 + Trang trí trong trại: Cờ Tổ quốc, cờ Hội, ảnh Bác, báo tường, tranh, ảnh, sách, báo, một số sản phẩm, đặc sản truyền thống của đơn vị,… giới thiệu về hoạt động của đơn vị mình.

7. Trò chơi lớn:

Chủ đề: “60 năm - Bản hùng ca Thanh niên Việt Nam

- Mỗi đội cử 10 người chơi (tối thiểu là 04 nữ).

- Mỗi đội tự chuẩn bị: 01 bảng tên đơn vị, cờ Tổ quốc, cờ Hội (có cán cao 2m), 01 bộ dụng cụ cứu thương.

- Thử thách: Kiến thức truyền tin, dấu đi đường, sơ cấp cứu, phương hướng, trò chơi tập thể, teambuilding.

- Nội dung và thể lệ: Cuộc chơi có 06 trạm. Dùng dấu đi đường để hướng dẫn đường đi.

+ Trạm 1:

* Địa điểm: Tại trung tâm khu vực trại.

* Nội dung:

- Kiểm tra, điểm danh quân số, kiểm tra vật dụng.

- Phát phiếu thông hành (chỉ có nhóm trưởng lưu giữ, trình cho trưởng trạm khi đến các trạm và nộp lại cho trạm trưởng Trạm 6).

* Thực hiện nội dung yêu cầu: Nhận lệnh bằng morse hoặc semaphore, nhận cờ thông hành của trạm trưởng, sau đó theo dấu đi đường đến Trạm 2.

+ Trạm 2:

* Nội dung: Nhận phiếu thông hành, kiểm tra xem có đúng trạm không. Cho xếp hàng và báo cáo theo điều lệnh.

* Thực hiện nội dung yêu cầu:

- Trên đường đi đến Trạm 2 sẽ nhận 01 mật thư, phải làm theo những chỉ dẫn trong mật thư và trình với trạm trưởng Trạm 2.

- Dùng chất liệu giấy rô ky, hồ dán, giấy màu phát lệnh toàn đội viết câu chủ đề 60 năm - Bản hùng ca Thanh niên Việt Nam”.

- Thực hiện xếp một tháp người, người trên cao cầm tấm khẩu hiệu của Đội.

- Nhận lệnh, nhận cờ thông hành của trạm trưởng di chuyển đến Trạm 3 theo dấu đi đường.

* Trạm trưởng sẽ chuyển giấy rô ky, giấy màu, băng keo, bút lông… cho các đơn vị.

+ Trạm 3:

* Nội dung: Nhận phiếu thông hành, kiểm tra xem có đúng trạm không. Cho xếp hàng và báo cáo theo điều lệnh.

* Thực hiện nội dung yêu cầu:

- Các đội thực hiện 5 gút dây trên cùng 01 sợi dây trong 2 phút, nêu tên và công dụng của 10 loại thuốc nam trong 2 phút.

- Nhận lệnh, nhận cờ thông hành của trạm trưởng và theo dấu đi đường đến Trạm 4, trên đường đi quan sát và ghi nhớ đặc điểm bên đường di chuyển đến Trạm 4.

* Trạm trưởng sẽ chuẩn bị các nội dung dây, câu hỏi cho các đơn vị, các đơn vị chuẩn bị bút viết để trả lời.

+ Trạm 4:

* Nội dung: Nhận phiếu thông hành, kiểm tra xem có đúng trạm không. Cho xếp hàng và báo cáo theo điều lệnh.

* Thực hiện nội dung yêu cầu:

- Trả lời 03 câu hỏi của trạm trưởng.

- Trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm về Hội LHTN Việt Nam trong 5 phút.

- Từng trại sinh của mỗi đơn vị sẽ vận chuyển lúa, di chuyển qua các chướng ngại vật, trong quá trình vận chuyển không được để đổ lúa và bị trừ điểm nếu để đổ lúa.

- Nhận lệnh, nhận cờ thông hành của trạm trưởng và theo dấu đi đường đến Trạm 5.

* Trạm trưởng sẽ chuẩn bị các nội dung câu hỏi cho các đơn vị, các đơn vị chuẩn bị bút viết để trả lời.

+ Trạm 5:

* Nội dung: Nhận phiếu thông hành, kiểm tra xem có đúng trạm không. Cho xếp hàng và báo cáo theo điều lệnh.

* Thực hiện nội dung yêu cầu:

- Một đội thực hiện 01 tình huống sơ cấp cứu do Ban tổ chức đưa ra.

- Nhận cờ thông hành của trạm trưởng di chuyển đến Trạm 6.

+ Trạm 6:

* Địa điểm: Tại sân khấu Công viên Nguyễn Chí Thanh.

* Nội dung:

- Trạm trưởng xem xét cách cứu thương của các đội.

- Điểm danh quân số, tinh thần, khí thế, kiểm tra ý thức, tổ chức, kỷ luật, đội hình đội ngũ…

- Thu phiếu thông hành, cờ thông hành (trạm trưởng giao lại cho Thư ký Hội trại, mỗi đơn vị phải nộp đủ 05 cờ).

Tại các Trạm, đơn vị nào thực hiện không đúng, hoặc trả lời sai các câu hỏi sẽ bị các trạm trưởng trừ điểm vào giấy thông hành. Qua mỗi trạm phải có trạm trưởng ký vào giấy thông hành và nhận cờ qua trạm mới được di chuyển đến trạm tiếp theo.

Số điểm tại mỗi trạm từ 20 đến 50 điểm.

Kết thúc cuộc chơi, đội nào nhiều điểm hơn sẽ thắng.

8. Chương trình lửa trại: Mỗi đơn vị chuẩn bị 01 tiết mục hóa trang về hình ảnh thanh niên của các đơn vị trên các lĩnh vực để tham gia chương trình lửa trại. Yêu cầu:

+ Thời lượng mỗi tiết mục không quá 04 phút, gồm 03 nhân vật nam, 03 nhân vật nữ. Nhân vật hóa trang phải đảm bảo hai yếu tố: ý nghĩa tuyên truyền và tính hài hước, vui nhộn và cần gắn với đối tượng thanh niên của đơn vị, ví dụ: thanh niên nông dân, thanh niên công nhân, thanh niên công chức, thanh niên người dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên,...

+ Trang phục hóa trang phải có sử dụng nguyên vật liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên, nguyên vật liệu là sản phẩm đã qua sử dụng như giấy, báo, áo mưa, lá cây...

+ Có nhạc và có lời thuyết minh kèm theo (không quá 150 chữ).

9. Trò chơi nhỏ:

9.1. Kéo co nam, nữ:

- Số lượng: Mỗi đội gồm 10 người (7 nam, 3 nữ)

- Cách chơi:

+ Bóc thăm thứ tự thi đấu loại trực tiếp, riêng vòng chung kết sẽ thi đấu tối đa 3 trận (đội nào thắng 2 trận là đội chiến thắng).

+ Sau mỗi trận đấu, các đội sẽ được nghĩ giải lao tối đa 5 phút, riêng ở giữa các hiệp của trận đấu được nghĩ giải lao 1 phút

- Lưu ý:

+ Trong quá trình thi đấu, các đội không được phép thay VĐV.

+ Tất cả các VĐV điều phải đi giày thể thao, đeo găng tay thích hợp cho môn thi đấu kéo co. Không được đi chân đất hoặc giày da.

+ Các đội phải đủ thành phần theo quy định của Ban tổ chức.

+ Nếu không đáp ứng được các yêu cầu trên thì trọng tài có quyền không cho đội đó thi đấu và phân định kết quả.

9.2. Đi cầu khỉ ném bóng:

- Số lượng: Mỗi lượt gồm 2 đội chơi, mỗi đội 5 thành viên.

- Cách chơi: Ban tổ chức chuẩn bị 2 cầu khỉ dài làm bằng tre có thể đi qua được, người được chia thành 2 đội. Mỗi người chơi trên tay cầm 1 quả bóng. Khi nghe hiệu lệnh, người đầu tiên sẽ chạy trên cầu khỉ, sau khi đến vạch quy định của BTC thì ném bóng vào rổ và chạy về cuối hang của đội mình, sau đó các thành viên khác trong đội tiếp tục qua cầu. Nếu người chơi nào chưa vào nơi ném bóng của BTC thì quả bóng đó không được tính.

- Thời gian: 03 phút/lượt chơi.

9.3. Cùng nhau bắt cá:

- Số lượng: Mỗi đội gồm 2 người (1 nam, 1 nữ)

- Cách chơi: Các đội chơi đứng thành hàng ngang, khi nghe tín hiệu của người quản trò thì nhanh chân xuống ao để bắt cá. Đội chơi nào bắt được cá nhiều hơn thì đội chơi đó thắng.

- Lưu ý: Ban tổ chức chỉ tính số lượng cá cùng loại cao nhất.

9.4. Nhảy bao bố nam nữ tiếp sức:

- Số lượng: Mỗi đội gồm 4 người (2 nam, 2 nữ)

- Cách chơi: Mỗi đội đứng thành 2 hàng đối diện nhau (1 hàng nam, 1 hàng nữ) cách nhau 1 khoảng gọi là khoảng thi đấu. Bên nữ là bên cầm bao đầu tiên, khi có hiệu lệnh thì lấp tức bạn đầu tiên đứng vào bao và nhảy qua hết khoảng thi đấu đến vị trí bạn nam của đội mình, bạn nam có nhiệm vụ nhận bao từ bạn nữ rồi tiếp tục nhảy trở về qua khoảng thi đấu đến vị trí bạn nữ tiếp theo của đội mình, lần lượt như vậy đến khi người cuối cùng về đích nhanh nhất thì đội đó thắng.

- Hình thức: Bốc thăm thứ tự thi đấu loại trực tiếp.

- Lưu ý: Người đang nhảy phải nhảy qua vạch quy định thì người tiếp theo mới được nhận bao và nhảy tiếp. Mỗi người trong đội chỉ được nhảy một lần duy nhất.

9.5. Bịt mắt bắt vịt:

- Số lượng: Mỗi lượt có 1 người chơi.

- Cách chơi: Năm người chơi bị bịt chặt mắt và đưa vào vòng tròn. BTC sẽ thả vào vòng tròn một con vịt. Khi có hiệu lệnh từ BTC thì người chơi có nhiệm vụ bắt cho được con vịt. Khi con vịt bị bắt thì trò chơi kết thúc. Người thắng cuộc là người bắt được con vịt.

- Luật chơi: Người chơi và người xem tập trung tại một vòng tròn đã được BTC quy định. Người chơi nào muốn tham gia trò chơi bịt mắt bắt vịt thì đăng ký với BTC.

10. Công tác chuẩn bị của mỗi đơn vị:

- Trang bị kiến thức, tập huấn kỹ năng cho trại sinh.

- Mỗi đơn vị chuẩn bị lời giới thiệu về đơn vị mình để giới thiệu trong chương trình hành quân về quê hương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (Khai mạc trại) và gửi về Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên trước ngày 05/10/2016.

- Mỗi đơn vị chuẩn bị thêm 01 trại quân đội dự phòng phương án thời tiết trời mưa.

- Để đảm bảo cho công tác khai mạc trại cũng như tiến trình diễn ra các hoạt động, Ban tổ chức yêu cầu các đơn vị phải tổ chức cắm trại trong ngày 13/10/2016.

11. Đồng diễn flashmood:

Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp cùng Hội LHTN Việt Nam huyện Quảng Điền, trường THPT Nguyễn Chí Thanh chuẩn bị các nội dung triển khai thực hiện.

 

BAN TỔ CHỨC HỘI TRẠI

Tập tin đính kèm:
Theo: thanhnien.hue.gov.vn
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.787.954
Truy cập hiện tại 32