Sự kiện
29/9: Chương trình "Đêm hội trăng rằm, lần thứ XVI - năm 2020 " - Dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tỉnh TT-Huế

 

Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch tổ chức Đại hôi CLB Thủ lĩnh Thanh niên, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2017
Ngày cập nhật 26/08/2015

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2015, thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức Đại hội các CLB/Đội/Nhóm nhiệm kỳ 2015 - 2017; nhằm tổng kết đánh giá những ưu khuyết điểm trong quá trình thực hiện chương trình hoạt động CLB Thủ lĩnh Thanh niên nhiệm kỳ 2013 - 2015, đồng thời triển khai các kế hoạch hoạt động trong thời gian đến, CLB Thủ lĩnh Thanh niên xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội CLB Thủ lĩnh Thanh niên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2017 với một số nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA:

- Tổng kết, đánh giá các hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2015;

- Triển khai các kế hoạch hoạt động trong nhiệm kỳ 2015 - 2017;

- Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của CLB trong nhiệm kỳ qua;

- Bầu Ban chủ nhiệm khóa VIII nhiệm kỳ 2015 – 2017;

- Hoạt động phải được tổ chức trang trọng, chu đáo, tiết kiệm.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian:

+ Phiên thứ nhất: 14h00 – 15h00 ngày 30 tháng 8 năm 2015.

+ Phiên thứ hai: 15h30 – 17h30 ngày 30 tháng 8 năm 2015.

- Địa điểm: Hội trường 2A - Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Tỉnh Đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Ban giám đốc, đại diện các phòng chức năng trực thuộc Trung tâm.

- Toàn thể Hội viên đang sinh hoạt tại CLB Thủ lĩnh Thanh niên

- Ban chủ nhiệm, ban điều hành các CLB/Đội/Nhóm trực thuộc trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi và đang sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

IV. TRANG PHỤC THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội mang trang phục áo nghi lễ CLB.

- Hội viên tham dự Đại hội mang trang phục áo thun CLB.

- Mang thẻ hội viên, giày bít.

V. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

* Phiên thứ nhất:

- Tổ chức đại hội phiên thứ nhất: Cử Đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, hiệp thương Ban chủ nhiệm khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2017.

- Hội nghị lần thứ nhất Ban chủ nhiệm, nhiệm kỳ 2015 - 2017.

* Phiên thứ hai:

- Tiến hành Đại hội CLB Thủ lĩnh Thanh niên, nhiệm kỳ 2015 - 2017

VII. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

a. Ban chủ nhiệm

- Xây dựng kế hoạch trình Ban giám đốc Trung tâm xét duyệt;

- Đề xuất cơ sở vật chất phục vụ chương trình;

- Phân công các tiểu ban phục vụ chương trình;

- Chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình hoạt động đã được Ban giám đốc Trung tâm xét duyệt.

b. Hội viên

- Tham gia đầy đủ, đúng thời gian, chấp hành các quy định của Ban chủ nhiệm đưa ra;

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

- Kinh phí phục vụ Đại hội CLB trích từ nguồn quỹ sinh hoạt của CLB.

- Đề nghị Trung tâm hỗ trợ một phần kinh phí trong việc tổ chức Đại hội, khen thưởng...

Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội CLB Thủ lĩnh Thanh niên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2017. Đây là hoạt động lớn của CLB trong thời gian sắp đến, Ban chủ nhiệm CLB Thủ lĩnh Thanh niên đề nghị toàn thể hội viên CLB Thủ lĩnh Thanh niên thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của mình trong việc tham gia Đại hội CLB; Để Đại hội CLB Thủ lĩnh Thanh niên diễn ra đúng kế hoạch, rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Ban giám đốc và các phòng chức năng của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trân trọng cám ơn.

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.956.213
Truy cập hiện tại 1.040