Sự kiện
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI - MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN QUÝ MÃO     *     CHÚC MỪNG NĂM MỚI     *     HAPPY NEW YEAR

 

Tìm kiếm tin tức

Thực hiện theo Quyết định số 48-QĐ/TĐTN-TTN, ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế.

1. Chức năng chung của các phòng:

1.1. Chức năng tham mưu:

a. Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, các phòng nghiên cứu và đề xuất biện pháp, hình thức xây dựng, phát triển công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh.

b. Trên cơ sở thực tiễn, tham mưu cho Ban Giám đốc các chương trình, kế hoạch phối hợp với các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như các hoạt động dịch vụ.

1.2. Chức năng báo cáo: Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công, các phòng thường xuyên báo cáo kết quả với Ban Giám đốc, bên cạnh đó, thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình công tác của các phòng theo yêu cầu trong từng giai đoạn cụ thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ, phạm vi giải quyết công việc của phòng Dịch vụ:

* Chức năng: 

a. Tham mưu các chiến lược, kế hoạch kinh doanh; nghiên cứu và phát triển dịch vụ, phát triển thị trường; xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng.

b. Tham mưu tổ chức và khai thác có hiệu quả các dịch vụ tại Trung tâm. 

* Nhiệm vụ:

a. Tham mưu kế hoạch tổ chức và thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ, chiến lược giới thiệu sản phẩm dịch vụ và mở rộng phát triển thị trường chính sách bán hàng đối với các dịch vụ trong từng thời điểm cụ thể để thu hút khách hàng. Xây dựng, duy trì và phát triển các mối quan hệ, thu thập, quản lý thông tin và chăm sóc khách hang. Thực hiện việc đón tiếp, bố trí khách lưu trú; phục vụ hội nghị, tập huấn, liên hoan, cưới, hỏi… cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

b. Liên kết với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh sử dụng dịch vụ tại Trung tâm; Đẩy mạnh công tác liên kết, tuyên truyền, quảng bá dịch vụ của Trung tâm trên các phương tiện thông tin đại chúng; Phối hợp các phòng liên quan tổ chức khai thác hiệu quả các dịch vụ.

c. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.

3. Danh sách cán bộ:

NGUYỄN THỊ HẢI NGÂN

Chức vụ: Trưởng phòng

Ngày sinh: 03-08-1967

Quê quán: Điền Hải, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Địa chỉ hiện nay: 30 Ngô Gia Tự, P.Vĩnh Ninh, Tp.Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điện thoại: 0935 676 119 – 0852 041 111

HỒ ĐĂNG QUYỀN

Chức vụ: Nhân viên

Ngày sinh: 28-9-2000

Quê quán: TDP Lại Bằng 2, Phường Hương Vân, TX Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Địa chỉ hiện nay: TDP Lại Bằng 2, Phường Hương Vân, TX Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Du lịch và Lữ hành

Điện thoại: 0384 68 08 20

LÊ THỊ DIỆU MỸ

Chức vụ: Nhân viên

Ngày sinh: 02-04-1983

Quê quán: P.An Tây, Thành phố Huế

Địa chỉ hiện nay: 88/36/13B Nguyễn Khoa Chiêm, P.An Tây, Tp.Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán

Điện thoại: 0932 127 417

NGUYỄN THỊ HÀ

Chức vụ: Nhân viên Buồng phòng

Ngày sinh: 06-03-1981

Quê quán: Trung Sơn, Đô Lương, Nghệ An

Địa chỉ hiện nay: 29/2 Nguyễn Cư Trinh, P.Thuận Hòa, Tp.Huế

Điện thoại: 0397 740 106

 

PHAN THỊ HẰNG

Chức vụ: Nhân viên Buồng phòng

Ngày sinh: 19-06-1995

Địa chỉ hiện nay: Kiệt 13 Công Lương, phường Thủy Vân, thành phố Huế

Điện thoại: 0935511870

 

Các tin khác
Phòng Nghiệp vụ (01/07/2021)
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 7.300.892
Truy cập hiện tại 211