Sự kiện
11/10: Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2020     *     25/10: Vòng loại Hội thi "Tiếng hát Chim Sơn Ca" năm 2020

 

Tìm kiếm tin tức
HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2013) và hưởng ứng “Ngày dân vận của cả nước” 15/10
Ngày cập nhật 02/10/2013

 Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2013; Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hướng dẫn tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2013) và hưởng ứng “Ngày dân vận của cả nước” 15/10, cụ thể như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên, xã hội về truyền thống của thanh niên Việt Nam và Hội LHTN Việt Nam, qua đó giúp hội viên, thanh niên tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam, giáo dục hội viên, thanh niên ý thức phấn đấu vươn lên lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước, nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.

2. Đẩy mạnh triển khai các cuộc vận động, các chương trình của Hội LHTN Việt Nam; đổi mới hình thức tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở Hội và chất lượng cán bộ Hội.

3. Các hoạt động chào mừng phải được tổ chức từ cơ sở, thiết thực, tránh hình thức, có sự phối hợp chặt chẽ của Đoàn Thanh niên sự chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương.

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC

Hoạt động chào mừng kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam diễn ra trong tháng 10 năm 2013, trong đó cao điểm các hoạt động diễn ra từ ngày 01/10/2013 đến ngày 15/10/2013.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1.  Tổ chức sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm, tổ chức các diễn đàn, tọa đàm về truyền thống, phong trào thanh niên và Hội LHTN Việt Nam, thông qua đó xác định trách nhiệm rèn luyện, phấn đấu của người thanh niên hiện nay.

2. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo không khí sôi nổi trong hội viên, thanh niên chào mừng ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và “Ngày dân vận của cả nước”.

3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình Tỏa sáng Nghị lực Việt” theo Kế hoạch số 33 KH/TWH ngày 6/8/2013 của Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, trong đó tập trung đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Cuộc thi viết Gương nghị lực phi thường”, các chương trình giao lưu, gặp gỡ giữa các đối tượng thanh thiếu nhi với những điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực.

4. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên”, tập trung hướng dẫn thanh niên vay vốn học nghề, lập nghiệp, tổ chức các ngày hội việc làm cho thanh niên; phối hợp triển khai Hành trình “Vì khát vọng Việt” trong các trường Đại học.

5. Tổ chức tuyên truyền và vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân nhắn tin ủng hộ Chương trình “Nhà bán trú cho em”. Thời gian nhắn tin ủng hộ từ 0h00 ngày 15/8/2013 đến 24h00 ngày 14/10/2013 với cú pháp BT gửi 1406; giá trị mỗi tin nhắn ủng hộ là 12.000 đồng/SMS. Tổ chức nhắn tin ủng hộ trong các hoạt động do Đoàn, Hội, Đội tổ chức từ nay đến hết ngày 14/10/2013. Huy động các nguồn lực và tổ chức cho hội viên thanh niên tham gia xây dựng Nhà bán trú cho em.

6. Tổ chức và huy động thanh niên đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội của địa phương, đơn vị, như: Nhà Nhân ái, điểm tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và internet, điểm đọc sách cộng đồng dân cư, đường giao thông nông thôn, điểm vui chơi cho trẻ em…

7. Tổ chức rộng rãi, đa dạng các hoạt động tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông; đồng thời tổ chức tốt các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng, chống đua xe trái phép trong thanh thiêu niên.

8. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân về bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ, kế hoạch hóa gia đình, chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường, truyền thông về phòng chống các dịch bệnh cho nhân dân; phối hợp tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho nhân dân; vận động thanh niên hiến máu nhân đạo và ứng trực cung cấp máu cho các trường hợp cấp cứu khẩn cấp.

9. Củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động các chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, thanh niên. Tổ chức kết nạp hội viên mang tên “Lớp hội viên Tháng Mười”. Nghiên cứu lựa chọn địa bàn thí điểm để chuyển đổi toàn bộ mô hình chi hội được tổ chức theo đơn vị hành chính hiện nay sang mô hình hoạt động câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo nghề nghiệp, sở thích và các nhu cầu chính đáng khác của thanh niên.

10. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của Hội, kỷ niệm “Ngày dân vận của cả nước” gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và tuyên dương các cán bộ Hội tiêu biểu, gương thanh niên sống đẹp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung ương Hội LHTN Việt Nam

- Xây dựng Hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng kết việc triển khai thực hiện Hướng dẫn.

- Tổ chức các hoạt động quy mô toàn quốc:

+ Họp mặt các thế hệ cán bộ công tác tại Trung ương Hội qua các thời kỳ gắn với Hội thảo xây dựng chiến lược phát triển Hội LHTN Việt Nam đến năm 2020. 

+ Trại dự bị huấn luyện viên Nguyễn Chí Thanh khu vực phía Bắc tại Hà Nội.

+ Phát động Chương trình “Tình nguyện mùa đông - Xuân tình nguyện năm 2014” tại Điện Biên.

+ Triển khai chuỗi hoạt động trong Hành trình “Vì khát vọng Việt”; Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” và Chương trình “Nhà bán trú cho em”.

+ Triển khai Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2014; Bình chọn “Bệnh viện thân thiện vì sức khỏe cộng đồng” lần 2.

- Chỉ đạo các tổ chức thành viên tập thể thực hiện các hoạt động:

+ Báo Thanh niên và Cổng tri thức Thánh Gióng phối hợp tuyên truyền về các hoạt động quy mô toàn quốc và mở các chuyên mục tuyên truyền phản ánh các hoạt động từ cơ sở Hội.

+ Hội Thầy Thuốc trẻ Việt Nam: Tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho người nghèo.

+ Hội Doanh Nhân trẻ Việt Nam: Tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội trong khối doanh nhân.

+ Hội Trí thức và Khoa học Công nghệ trẻ Việt Nam: Tổ chức phát động phong trào nghiên cứu khoa học trong giới trí thức trẻ.

- Chỉ đạo, kiểm tra, khen thưởng các cấp bộ Hội tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

  2. Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức triển khai tốt hoạt động chào mừng kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và hưởng ứng “Ngày dân vận của cả nước”.

- Chỉ đạo các cơ sở Hội đồng loạt treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

- Kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chào mừng kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

Trên đây là Hướng dẫn tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và hưởng ứng “Ngày dân vận của cả nước” 15/10. Thường trực Đoàn Chủ tịch đề nghị Hội LHTN Việt Nam các cấp tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu trong Hướng dẫn. Kế hoạch tổ chức, lịch tổ chức các hoạt động của Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc gửi về Trung ương Hội trước ngày 30/09/2013. Địa chỉ: Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam, 64 Bà Triệu, Hà Nội; ĐT: 04.62631980; fax: 043.9436156; Email: hoilhtnvn@yahoo.com        

Tập tin đính kèm:
Quốc Vũ (theo: lendang.com.vn)
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.008.099
Truy cập hiện tại 1.412