Sự kiện
25/7: Khai mạc Hoạt động Hè năm 2021    *    26/7: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021
Tìm kiếm tin tức

Đoàn giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đoàn làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 16/09/2018
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn (đứng) phát biểu tại buổi làm việc

Chiều ngày 13/9, Đoàn giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn làm Trưởng đoàn cùng đại diện Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về công tác thanh niên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung chủ trì buổi làm việc với đoàn.

Hiện nay, số lượng thanh niên trên địa bàn tỉnh là trên 336 nghìn người, chiếm 26,55% dân số và chiếm tỷ lệ lớn lao động trong độ tuổi của tỉnh; trong đó có trên 84 nghìn đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại 4.531 chi đoàn. Trong những năm qua, thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định 2427/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế (đơn vị chủ trì thực hiện) đã bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chung trong chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai 5 nội dung phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn.

Trong đó, Tỉnh đã tập trung triển khai các hoạt động giáo dục thanh niên về lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc; ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng; nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên…

Từ năm 2011 đến nay, các tổ chức Đoàn đã tổ chức gần 8 nghìn lớp học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng và của Đoàn cho trên 912 nghìn lượt đoàn viên thanh niên; trên 3,1 nghìn lớp bồi dưỡng 6 bài chính trị cho trên 456 nghìn lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên, trên 6,3 nghìn đợt giáo dục chính trị tư tưởng cho trên 1,16 triệu lượt ĐVTN; đã có trên 25,6 nghìn mô hình, công trình, phần việc thanh niên làm theo lới Bác; tuyên dương 1.687 thanh niên tiên tiến trên các lĩnh vực…  

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung phát biểu tại buổi làm việc

UBND tỉnh đã quan tâm, chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao gắn với bố trí, trọng dụng tài năng trẻ, từng bước hình thành đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và lãnh đạo, quản lý trẻ trong các cơ quan nhà nước và tổ chức kinh tế-xã hội. Nhờ đó, đến nay có 3.263 đề tài nghiên cứu khoa học của đoàn viên thanh niên; tư vấn hướng nghiệp cho trên 45 nghìn thanh niên và các phiên giao dịch việc làm, qua đó đã giải quyết cho trên 4,7 nghìn lao động là thanh niên có việc làm và gần 1,2 nghìn thanh niên đi xuất khẩu lao động; góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở khu vực thành thị xuống còn 5,7% và khu vực nông thôn còn 2,5%...

Qua hơn 10 năm thực hiện Luật Thanh niên 2005, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên được củng cố và kiện toàn từ Tỉnh đến địa phương; Tỉnh cũng đã quan tâm chỉ đạo các địa phương thực hiện các nội dung nhất là các chính sách, pháp luật cho thanh niên nhằm chăm lo, bồi dưỡng, đào tạo và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên. Công tác phối hợp liên ngành của chính quyền các cấp, các ngành với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với công tác thanh niên được tăng cường thông qua việc ký kết quy chế phối hợp liên ngành…

Để thực hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2020 và Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đề nghị Trung ương đoàn phối hợp với các bộ, ngành để có văn bản hướng dẫn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh niên cấp tỉnh, nhất là trong công tác đội ngoại thanh niên và thanh niên trong lực lượng vũ trang; bố trí kinh phí để thực hiện hiệu quả Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường hỗ trợ nguồn vốn quỹ quốc gia về tạo việc làm, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, góp phần tạo việc làm cho thanh niên…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát đã tập trung phân tích về những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế nhằm giúp cho Lãnh đạo tỉnh có những giải pháp chỉ đạo các cấp, ngành, đặc biệt là tổ chức Đoàn trong việc thực hiện các nội dung chiến lược phát triển thanh niên và Luật Thanh niên tại địa phương trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban chấp hành Trung ương đoàn đánh giá cao việc triển khai và kết quả đạt được của tỉnh Thừa Thiên Huế về chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011- 2020 và hơn 10 năm thực hiện Luật Thanh niên. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm chỉ đạo việc sơ kết, đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển thanh niên theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình, đề án khác của Trung ương đối với công tác thanh niên để rút ra những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế để đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của tỉnh...Buổi giám sát này, cũng là để Trung ương đoàn, đánh giá một cách sát thực tình hình và công tác thanh niên tại địa phương để đưa ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động phù hợp với yêu cầu thực tiễn và định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Theo: thuathienhue.gov.vn
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.915.002
Truy cập hiện tại 636