Sự kiện
02/6: Chương trình "CHÀO HÈ 2024" và Vòng chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Chim Sơn Ca", lần thứ IV - năm 2024     *     04/6: Ngày hội "Thiếu nhi với biển, đảo quê hương" năm 2024     *     09-15/6: Chương trình "Học kỳ trong quân đội" năm 2024     *     15-16/6, 22-23/6: Chương trình "Ngày hội Gia đình HueWACO" năm 2024     *     16/6: Chương trình truyền thông " Phòng cháy, chữa cháy cho thanh thiếu nhi và cộng đồng"

 

Tìm kiếm tin tức

Kế hoạch phối hợp tổ chức Lớp tập huấn kỹ năng cho Thiếu nhi, năm học 2023 - 2024
Ngày cập nhật 23/04/2024

Kế hoạch phối hợp số 14-KH/LN ngày 01 tháng 4 năm 2024 về việc tổ chức Lớp tập huấn kỹ năng cho Thiếu nhi, năm học 2023 - 2024

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2023-2024; Công văn liên ngành số 07-CV/LN, ngày 26/9/2023 giữa Huyện Đoàn và Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động cấp Cụm thi đua năm học 2023 - 2024; Nhằm trang bị những kỹ năng sống cơ bản và kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ Chỉ huy Đội và Phụ trách Sao nhi đồng địa bàn huyện A Lưới. Huyện Đoàn phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Lớp Tập huấn kỹ năng cho Thiếu nhi, năm học 2023 - 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Nâng cao nhận thức của đội ngũ Ban Chỉ huy ở các Liên đội về vai trò, nhiệm vụ của mình trong công tác Đội ở nhà trường.

- Bồi dưỡng kỹ năng thực hành cho đội ngũ Chỉ huy Đội; nâng cao chất lượng đội ngũ Ban chỉ huy ở các Liên đội nhằm phục vụ cho việc tổ chức thực hiện công tác Đội tại cơ sở; chú trọng nâng cao kỹ năng phụ trách Sao nhi đồng.

- Trang bị các kiến thức về kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và định hướng cách giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

- Tạo sự giao lưu giữa các đội viên tham gia tập huấn; tổ chức bồi dưỡng chuyên đề chuyên sâu phù hợp khả năng của học viên, thực hiện kiểm tra đánh giá sau chương trình tập huấn.

- Hoạt động mang tính thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Ngày 26/4/2024 (Thứ Sáu)

- Địa điểm:

+ Khai mạc: Vào lúc 7h30 tại Nhà đa năng Trường THCS DTNT A Lưới.

+ Lớp tập huấn 1: Lúc 8h00 tại Nhà đa năng Trường THCS DTNT A Lưới.

+ Lớp tập huấn 2: Lúc 8h30 tại Hội trường Phòng GD&ĐT huyện A Lưới.

* Ghi chú: Các Lớp Bế mạc tại chỗ sau khi hoàn thành Chương trình tập huấn.

III. THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG THAM GIA:

1. Thành phần tham gia:

- Giáo viên tổng phụ trách Đội của các Liên đội.

- Mỗi liên đội cử 08 đội viên tham gia (Riêng các Liên đội TH&THCS Hương Nguyên, TH&THCS Hồng Hạ, TH&THCS A Roàng, TH A Đớt, TH Đông Sơn, TH Hương Lâm, TH Hồng Trung, TH Hồng Vân, TH Hồng Thuỷ cử 04 đội viên/đơn vị tham gia).

2. Số lượng:

Các Liên đội chia đôi học sinh tham gia 02 lớp tập huấn. Cụ thể:

- Lớp tập huấn 1: 78 em

+ 26 em tập huấn sinh hoạt đội số. Mỗi liên đội cử 01 em tham gia tập huấn sinh hoạt đội số.

+ 52 em tập huấn nghi thức Đội.

- Lớp tập huấn 2: 78 em.

Học viên tham gia Lớp tập huấn 1 có mặt đúng giờ tham dự Khai mạc, học viên tham gia lớp tập huấn 2 tập trung theo giờ tập huấn và không tham gia Khai mạc.

IV. NỘI DUNG TẬP HUẤN

1. Lớp tập huấn 1: Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ Chỉ huy Đội và phụ trách Sao nhi đồng; Triển khai thí điểm mô hình “Sinh hoạt Đội số”

- Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội và phụ trách Sao.

- Thực hành “Sinh hoạt Đội số”.

(Mỗi cụm thi đua cử 01 tổng phụ trách Đội tham gia tập huấn nội dung Sinh hoạt Đội số cùng đội viên).

2. Lớp tập huấn 2: Kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội và thiếu nhi nòng cốt.

- Báo cáo chuyên đề: Kỹ năng phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Huyện Đoàn

- Chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình Tập huấn Chỉ huy Đội và Phụ trách Sao nhi đồng năm học 2023 - 2024.

- Huyện Đoàn, Hội đồng Đội huyện chịu trách nhiệm về địa điểm, kinh phí tổ chức và các điều kiện khác để tổ chức Chương trình Tập huấn.

- Ủy quyền Hội đồng Đội huyện cấp giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành chương trình tập huấn.

 

 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

- Phối hợp với Huyện Đoàn, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình Tập huấn và triển khai đến các đơn vị trực thuộc.

- Chuẩn bị địa điểm cho Lớp tập huấn. Chỉ đạo các trường tạo điều kiện để học sinh tham gia Lớp tập huấn.

- Cử chuyên viên phụ trách hoạt động ngoài giờ lên lớp tham dự và theo dõi chỉ đạo chuyên môn cho hoạt động Tập huấn.

3. Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh

- Phối hợp với Huyện Đoàn, Phòng GD&ĐT huyện A Lưới ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình “Tập huấn kỹ năng cho thiếu nhi” năm học 2023 - 2024;

- Chịu trách nhiệm báo cáo viên lớp tập huấn và cấp chứng nhận cho học viên tham gia đầy đủ lớp tập huấn.

- Chủ trì phối hợp với Hội đồng Đội huyện A Lưới biên soạn tài liệu tập huấn và thống nhất nội dung chương trình tập huấn.

4. Hội đồng Đội huyện

- Là cơ quan thường trực, có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, chương trình và điều hành Chương trình Tập huấn cũng như họp triển khai kế hoạch với các đơn vị cơ sở.

- Thay mặt Ban tổ chức ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn liên quan đến Chương trình Tập huấn, cấp giấy chứng nhận hoàn thành Lớp tập huấn.

5. Ban Giám hiệu các trường

- Tạo điều kiện về mặt thời gian và kinh phí cho các em Chỉ huy Đội tham gia Chương trình tập huấn, giáo viên Tổng phụ trách Đội.

- Chỉ đạo viên Tổng phụ trách Đội hướng dẫn và đưa đón các em Chỉ huy Đội và Phụ trách Sao nhi đồng tham gia Chương trình tập huấn đúng thời gian và thành phần quy định.

6. Cụm thi đua số 2, 3 và các Liên đội trên địa bàn huyện

- Lớp tập huấn 1: Giao Cụm thi đua số 3 đăng cai tổ chức hoạt động.

- Lớp tập huấn 2: Giao Cụm thi đua số 2 đăng cai tổ chức hoạt động

- Các Cụm thi đua chủ động tham mưu nội dung chi tiết hoạt động, phân công công tác tổ chức (người dẫn chương trình, khánh tiết, các tiết mục văn nghệ, dụng cụ hỗ trợ tập huấn như trống, cờ ...), cụ thể: Cụm thi đua số 3 chuẩn bị Chương trình văn nghệ khai mạc lớp tập huấn; Cụm thi đua số 2 có ít nhất 01 tiểu phẩm liên quan đến nội dung lớp tập huấn và 03 tiết mục văn nghệ. Ngoài ra các đơn vị chủ động các tiết mục giao lưu.

- Các cụm tổng hợp danh sách tham gia tập huấn và gửi qua địa chỉ hoidongdoialuoi@gmail.com trước 16h00 ngày 19/4/2024.

- Giáo viên tổng phụ trách Đội và 02 đội viên của các Liên đội thuộc Cụm thi đua số 2 tham gia Khai mạc tại Trường THCS DTNT A Lưới (Sau khai mạc chủ động di chuyển về địa điểm tập huấn).

- Các đại biểu tham gia Tập huấn mặc trang phục áo Phụ trách thiếu nhi và quần sẫm màu, đeo khăn quàng đỏ. Đối với các em Chỉ huy Đội và Phụ trách Sao nhi đồng mang đồng phục của nhà trường.

- Kinh phí đại biểu tham gia Chương trình Tập huấn thực hiện theo Quy định hiện hành.

- Các Liên đội chuẩn bị kinh phí tham gia tập huấn, di chuyển, dụng cụ học tập và kinh phí khác nhằm giúp học viên và phụ trách hoàn thành tốt các nội dung tập huấn.

 (Kế hoạch này thay cho Thông tri triệu tập đại biểu tham dự lớp tập huấn)

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình “Tập huấn Kỹ năng cho thiếu nhi” năm học 2023 - 2024 do Huyện Đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp tổ chức, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.987.955
Truy cập hiện tại 2.559