Sự kiện
02/6: Chương trình "CHÀO HÈ 2024" và Vòng chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Chim Sơn Ca", lần thứ IV - năm 2024     *     04/6: Ngày hội "Thiếu nhi với biển, đảo quê hương" năm 2024     *     09-15/6: Chương trình "Học kỳ trong quân đội" năm 2024     *     15-16/6, 22-23/6: Chương trình "Ngày hội Gia đình HueWACO" năm 2024     *     16/6: Chương trình truyền thông " Phòng cháy, chữa cháy cho thanh thiếu nhi và cộng đồng"

 

Tìm kiếm tin tức

Kế hoạch Tổ chức Liên hoan kỹ năng các CLB, Đội, Nhóm tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V - năm 2024
Ngày cập nhật 07/05/2024

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2024; Nhằm tạo sân chơi dành cho các CLB, Đội, Nhóm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động kỹ năng, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng Kế hoạch tổ chức “Liên hoan kỹ năng các CLB, Đội, Nhóm tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ V - năm 2024” với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- Nhằm tạo sân chơi vui tươi, bổ ích cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tăng cường rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng làm việc nhóm cho hội viên các CLB, Đội, Nhóm.

- Tạo môi trường giao lưu, học hỏi, gắn kết với nhau, trao đổi kinh nghiệm giữa các CLB, Đội, Nhóm trên địa bàn tỉnh.

- Phát hiện, bồi dưỡng các hội viên tích cực, có năng lực hoạt động công tác Đoàn - Hội.

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Từ 7h00 đến 17h00, ngày 26 tháng 5 năm 2024 (Chủ nhật).

- Địa điểm: Công viên Tứ Tượng (Đường Lê Lợi, thành phố Huế).

III. THÀNH PHẦN - SỐ LƯỢNG THAM GIA:

- Các CLB, Đội, Nhóm đang sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Số lượng: Mỗi đơn vị chọn cử 20 thành viên tham gia (tối thiểu 5 nam).

IV. HÌNH THỨC - NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

A/ HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

- Các đơn vị tham gia Liên hoan theo hình thức cắm trại. Ban tổ chức sẽ bố trí không gian 5m x 7m để các đơn vị dựng trại.

B/ NỘI DUNG THI:

***CÁ NHÂN: Mỗi đơn vị chọn 04 thành viên (02 nam, 02 nữ) tham gia tất cả các nội dung cá nhân. Cụ thể:

1. Phần thi kiến thức:

- Hình thức: Thí sinh trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm về các kiến thức: Đảng cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, lịch sử quê hương, đất nước…

- Điểm số: Mỗi câu trả lời đúng được 01 điểm. Điểm tối đa cho phần thi kiến thức là 20 điểm.

2. Cắm trại chữ A:

- Hình thức:

+ Ban tổ chức sẽ chuẩn bị các vật dụng cắm trại bao gồm: 01 bạt vải (2x3m), 02 cọc 1,6m, 4 cọc ngắn và 02 dây neo cọc cho các thí sinh.

+ Thời gian tối đa trong phần thi cắm trại nhanh đối với nam là 5 phút, nữ là 7 phút. Thí sinh thi theo cá nhân.

- Điểm số: Điểm tối đa cho phần thi cắm trại là 20 điểm (Thời gian: 10 điểm, kỹ thuật: 10 điểm). Cụ thể:

+ Thời gian tính điểm:

Điểm tối đa

Nam

Nữ

10 điểm

Trước 02 phút

Trước 04 phút

08 điểm

Từ 02’01 – 3’

Từ 4’01 – 5’

06 điểm

Từ 3’01 – 4’

Từ 5’01 – 6’

05 điểm

Từ 4’01 – 5’

Từ 6’01 – 7’

 

+ Kỹ thuật trại (10 điểm): dây (2đ), bạt (2đ), cọc (3đ), gút (3đ).

- Lưu ý: Thí sinh tự chuẩn bị búa đóng cọc.

3. Thực hành Gút dây:

- Hình thức: BTC sẽ phát 01 đoạn văn, các thí sinh nhận diện gút dây trong đoạn văn, ghi công dụng và thực hiện thắt gút dây.

- Thời gian: BTC sẽ căn cứ vào kết quả thời gian thực hiện của thí sinh để chấm điểm. BTC sẽ chia thành 03 nhóm điểm:

+ Từ phút thứ nhất đến phút thứ ba: tối đa 20 điểm;

+ Từ phút thứ tư đến phút thứ năm: tối đa 16 điểm;

+ Từ phút thứ sáu đến phút thứ bảy: tối đa 14 điểm;

+ Đối với nhóm thí sinh thứ nhất và nhóm thí sinh thứ hai: sai 1 gút trừ 02 điểm; đối với nhóm thí sinh còn lại sai 1 gút trừ 01 điểm.

+ Mỗi công dụng đúng được tính 01 điểm.

Lưu ý:

+ Tất cả các gút dây thực hành trên cùng 01 sợ dây.

+ Thí sinh tự chuẩn bị dây gút và các vật dụng hỗ trợ khác để tham gia phần thi. BTC sẽ không trả lại gút dây và các vật dụng cho thí sinh.

+ BGK chỉ chấm điểm công dụng khi thí sinh có thực hiện gút dây.

4. Mật thư:

- Các thí sinh thực hiện giải trực tiếp mật thư trên đề thi BTC cung cấp.

- BGK chỉ chấm nội dung của Mật thư khi thí sinh có giải khóa và bảng giải mật thư.

- BGK sẽ căn cứ vào kết quả thời gian thực hiện của thí sinh để chấm điểm. BTC sẽ chia thành 03 nhóm điểm:

+ Từ phút thứ nhất đến phút thứ ba: tối đa 20 điểm;

+ Từ phút thứ tư đến phút thứ năm: tối đa 16 điểm;

+ Từ phút thứ sáu đến phút thứ bảy: tối đa 14 điểm;

5. Quản trò:

- Hình thức: Mỗi thành viên tham gia phần thi cá nhân tổ chức 01 buổi sinh hoạt cho thành viên đơn vị trong vòng 10 phút.

- Thành viên tham gia là 20 thành viên của đơn vị tham gia Liên hoan.

- Điểm số: 20 điểm (điểm quản trò: 15 điểm, điểm tập thể: 05)

*** Một số lưu ý đối với thí sinh tham gia phần thi cá nhân:

- Hiệu lệnh tập trung của thí sinh thi cá nhân: CN. Khi có hiệu lệnh thí sinh nhanh chóng tập trung tại địa điểm BTC phát lệnh.

- BTC sẽ chấm điểm bản dịch của thí sinh khi tập trung (chỉ những thí sinh nhận được bản tin mới tập trung tại vị trí quy định).

- Thí sinh phải chuẩn bị sẵn các vật dụng như bút, sổ, dây gút, còi… để tham gia phần thi cá nhân khi có hiệu lệnh của BTC.

*** NỘI DUNG TẬP THỂ:

1. Biểu diễn Semaphore:

- Số lượng: Tối thiểu 20 người, các đơn vị có thể huy động thành viên khác của CLB tham gia phần thi này nhưng bắt buộc phải có 04 thí sinh tham gia phần thi cá nhân. Thời gian tối đa là 10 phút.

- Hình thức: Các đội tự chọn nền nhạc, nội dung bản tin của đơn vị mình.

- Điểm số: Ban tổ chức sẽ tiến hành chấm điểm nội dung đồng diễn của các đơn vị theo các tiêu chí: đánh đúng nội dung, đều, đẹp, trang phục, đội hình, âm nhạc… Điểm tối đa cho phần thi biểu diễn Semaphore là: 20 điểm.

- Trang phục: Các đội sử dụng áo TNVN hoặc trang phục đơn vị.

Lưu ý: Nội dung Semaphore và nhạc nền gửi về BTC trước ngày 22/5/2024 qua địa chỉ email: nghiepvu.ttnhue@gmail.com.

2. Đồng diễn Semaphore:

- Số lượng: Toàn bộ đội hình tham gia, khuyến khích các đơn vị tăng cường thêm số lượng trong phần đồng diễn.

- Hình thức: Các đội sẽ đồng diễn Semaphore trên nền nhạc do Ban tổ chức cung cấp. Yêu cầu đội hình không di chuyển, trang phục áo Thanh niên Việt Nam.

- Điểm số: 10 điểm.

Lưu ý: Ban tổ chức sẽ cung cấp nội dung đánh và nền nhạc cho các đơn vị trước 10 ngày diễn ra Liên hoan.

3. Thủ công trại:

- Hình thức: Mỗi đơn vị thực hiện 01 mô hình thủ công trại để tham gia phần thi. Thủ công trại thực hiện ở nhà và nộp cho Ban tổ chức vào lúc nhập trại. Kích thước của mô hình thủ công trại tối thiểu 40cm.

- Điểm số: 10 điểm.

- Thực hành mô hình thủ công trại: Các đơn vị tự chọn 01 mô hình thủ công trại thực hành tại chỗ (không trùng với mô hình thủ công trại đã làm ở nhà). Kích thước tối thiểu 60cm.

- Thời gian thực hành mô hình thủ công trại là 90 phút.

- Điểm số: 20 điểm.

4. Mô hình giảng dạy kỹ năng:

- Hình thức: Các đơn vị tự chọn 01 bảng mô hình học cụ để giảng dạy cho hội viên CLB. Trình bày trên giấy roki khổ A1. Các mô hình lựa chọn bao gồm: Bảng Morse, semaphore, gút dây, ký hiệu tay…

- Điểm số: 20 điểm.

5. Trò chơi lớn:

- Số lượng: 16 người (không tính 04 thành viên tham gia phần thi cá nhân).

- Hình thức: Ban tổ chức ban hành thể lệ riêng.

- Nội dung: Trò chơi lớn bao gồm Morse, Semaphore, Mật thư, Dấu đi đường, Kỹ năng sơ cấp cứu…

- Các đơn vị mang theo các vật dụng hành quân như: Cờ/bảng tên đơn vị, cờ Tổ Quốc, còi Morse, cờ Semaphore, cán cứu thương, dụng cụ cứu thương...

- Điểm số: Điểm tối đa cho phần thi trò chơi lớn là 40 điểm.

VI. CÁCH TÍNH ĐIỂM - GIẢI THƯỞNG:

1. Cá nhân:

- Điểm tối đa cho phần thi cá nhân là 95 điểm theo các nội dung: Điểm kiến thức (20đ), Gút dây (20đ), Cắm trại nhanh (20đ), Mật thư (20đ), Quản trò (15 điểm).

2. Tập thể:

- Điểm tối đa cho phần thi tập thể là 140 điểm theo các nội dung: Semaphore (30đ), Thủ công trại (30đ), Mô hình giảng dạy kỹ năng (20đ), Trò chơi lớn (40đ), Sinh hoạt cộng đồng (20 điểm).

3. Giải thưởng:

- Cá nhân: Căn cứ vào kết quả dự thi cá nhân của các thí sinh, Ban tổ chức sẽ trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba cho cá nhân xuất sắc toàn diện. Giải thưởng bao gồm: Giấy khen, hiện kim. Các thí sinh còn lại sẽ được trao giấy chứng nhận.

- Tập thể: Căn cứ vào kết quả dự thi của các đơn vị, Ban tổ chức sẽ trao: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 03 giải khuyến khích. Giải thưởng bao gồm: Cờ, giấy khen, hiện kim.

- Giải thành phần: Ban tổ chức sẽ trao 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba cho nội dung trò chơi lớn; 01 giải giành cho quản trò xuất sắc nhất, 01 giải đội hình biểu diễn semaphore đẹp nhất, 01 giải mô hình thủ công trại đẹp nhất (tính điểm chung cả 02 mô hình).

Lưu ý:

+ Giải tập thể chỉ được tính đối với các đơn vị tham gia tất cả các nội dung trong Liên hoan.

+ Giải cá nhân chỉ được tính đối với thí sinh tham gia tất cả các nội dung trong Liên hoan và không có bài thi dưới 50% số điểm tối đa của bài thi.

VII. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

1. Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh:

- Báo cáo với Ban thường vụ tỉnh Đoàn, làm việc với các đơn vị liên quan để thực hiện tốt các nội dung kế hoạch đã đề ra.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động.

- Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký trong Liên hoan.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất và kinh phí tổ chức, giải thưởng của Liên hoan.

2. Các đơn vị tham gia Liên hoan:

- Báo cáo cấp trên trực tiếp và chuẩn bị lực lượng, các điều kiện đảm bảo tham gia Liên hoan.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất liên quan đến các nội dung hoạt động để tham gia Liên hoan.

- Tự túc về các khoản kinh phí phục vụ cho hoạt động của mình và các điều kiện để tham gia hoạt động của Liên hoan.

- Tổ chức dựng trại và cổng trại hoàn thành trước 19h00 ngày 25/5/2024.

- Gửi danh sách (theo mẫu) và scan ảnh 2x3 của các thành viên tham gia Liên hoan về BTC qua địa chỉ email nghiepvu.ttnhue@gmail.com trước 10h00 ngày 22/5/2024 để làm thẻ Liên hoan.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Liên hoan kỹ năng các CLB, Đội, Nhóm tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ V - năm 2024. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban tổ chức sẽ thông báo chi tiết liên quan đến từng nội dung hoạt động. Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh rất mong Ban thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn quan tâm chỉ đạo các CLB, Đội, Nhóm trực thuộc nghiên cứu và đăng ký tham gia Liên hoan.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Nghiệp vụ - Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (57 Lâm Hoằng, Thành phố Huế). Điện thoại: 0234.3897.479

Hoặc liên hệ trực tiếp: Đ/c Võ Thị Bích Thủy – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Nghiệp vụ. Điện thoại: 0949 657 507.

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.987.852
Truy cập hiện tại 2.523