Sự kiện
Chung tay phòng chống đại dịch Covid-19

 

Tìm kiếm tin tức

Chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 11-QĐ/TĐTN-TTN, ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Ban giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh về việc ban hành quy chế làm việc của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Chức năng nhiệm vụ chung:

1.1. Chức năng tham mưu:

a. Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, các phòng/bộ phận nghiên cứu và đề xuất biện pháp, hình thức xây dựng, phát triển công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh.

b. Trên cơ sở thực tiễn, tham mưu cho Ban Giám đốc các chương trình, kế hoạch phối hợp với các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như các hoạt động dịch vụ.

1.2. Chức năng báo cáo: Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công, các phòng/bộ phận thường xuyên báo cáo kết quả với Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Bên cạnh đó, thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình công tác của các phòng/bộ phận theo yêu cầu trong từng giai đoạn cụ thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể:

a. Thực hiện việc đón tiếp, bố trí khách lưu trú; Phục vụ hội nghị, tập huấn, liên hoan cho các cá nhân, đơn vị trong hệ thống Đoàn đến công tác và làm việc tại Trung tâm. Ngoài ra, Trưởng bộ phận Nhà khách chịu trách nhiệm điều hành, quản lý và khai thác đón khách ngoài hệ thống nhằm tạo nguồn thu cho đơn vị.

b. Trên cơ sở phương án hoạt động của Nhà khách được Giám đốc phê duyệt, Trưởng bộ phận Nhà khách tham mưu các hoạt động dịch vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công.

c. Tham mưu xây dựng các kế hoạch kinh doanh và báo cáo với Ban Giám đốc về kết quả đã thực hiện.

d. Liên kết với các cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh sử dụng dịch vụ tại Nhà khách.

e. Đẩy mạnh công tác liên kết, truyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

g. Phụ trách Website của Nhà khách Thanh niên đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

h. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.

3. Danh sách cán bộ:

NGUYỄN THỊ HẢI NGÂN

Chức vụ: Giám đốc NKTN

Ngày sinh: 03-08-1967

Quê quán: Điền Hải, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Địa chỉ hiện nay: 30 Ngô Gia Tự, P.Vĩnh Ninh, Tp.Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điện thoại: 0935 676 119 – 0852 041 111

LÊ THỊ PHƯƠNG ANH

Chức vụ: Phó Giám đốc NKTN

Ngày sinh: 05-06-1984

Quê quán: Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Địa chỉ hiện nay: Thôn Chiết Bi, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điện thoại: 0942 490 055

NGUYỄN THỊ HÀ KIỀU

Chức vụ: Nhân viên Kinh doanh

Ngày sinh: 15-09-1977

Quê quán: TX.Ba Đồn, Quảng Bình

Địa chỉ hiện nay: 10/373 Bùi Thị Xuân, Tp.Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Điện thoại: 0934 872 832

PHAN VĂN SƠN

Chức vụ: Nhân viên Kinh doanh

Ngày sinh: 23-11-1986

Quê quán: P.An Đông, Thành phố Huế

Địa chỉ hiện nay: P.An Đông, Tp.Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Điện thoại: 0932 551 006

LÊ THỊ DIỆU MỸ

Chức vụ: Nhân viên Lễ tân

Ngày sinh: 02-04-1983

Quê quán: P.An Tây, Thành phố Huế

Địa chỉ hiện nay: 88/36/13B Nguyễn Khoa Chiêm, P.An Tây, Tp.Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán

Điện thoại: 0932 127 417

LÊ THU THẢO

Chức vụ: Nhân viên Lễ tân

Ngày sinh: 19-08-1994

Quê quán: P.Phú Hiệp, Thành phố Huế

Địa chỉ hiện nay: 47/89 Duy Tân, Tp.Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Điện thoại: 0905 996 110

NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH

Chức vụ: Nhân viên Lễ tân

Ngày sinh: 18-02-1989

Quê quán: P.Thủy Dương, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Địa chỉ hiện nay: P.Thủy Dương, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Điện thoại: 0972 853 751

TRẦN THỊ THANH

Chức vụ: Nhân viên Buồng phòng

Ngày sinh: 25-05-1980

Quê quán: P.Vỹ Dạ, Tp.Huế

Địa chỉ hiện nay: 53/16 Hàn Mặc Tử, P.Vỹ Dạ, Tp.Huế

Điện thoại: 0342 054 089

NGUYỄN THỊ HÀ

Chức vụ: Nhân viên Buồng phòng

Ngày sinh: 06-03-1981

Quê quán: Trung Sơn, Đô Lương, Nghệ An

Địa chỉ hiện nay: 29/2 Nguyễn Cư Trinh, P.Thuận Hòa, Tp.Huế

Điện thoại: 0397 740 106

 

Các tin khác
Phòng Tài vụ (11/07/2017)
Phòng Nghiệp vụ (05/07/2017)
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.620.230
Truy cập hiện tại 1.608