Sự kiện
09/11: Hội thi Phòng, chống tác hại của thuốc lá     *     16/11: Chương trình Rock Thanh niên - Thắp lửa đam mê, lần thứ II - năm 2019     *     22/11: Ngày hội tái chế và trao giải cuộc thi "Tái chế rác thải nhựa"

 

Tìm kiếm tin tức
 

Chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 11-QĐ/TĐTN-TTN, ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Ban giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh về việc ban hành quy chế làm việc của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Chức năng chung:

1.1. Chức năng tham mưu:

a. Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, các phòng/bộ phận nghiên cứu và đề xuất biện pháp, hình thức xây dựng, phát triển công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh.

b. Trên cơ sở thực tiễn, tham mưu cho Ban Giám đốc các chương trình, kế hoạch phối hợp với các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như các hoạt động dịch vụ.

1.2. Chức năng báo cáo: Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công, các phòng/bộ phận thường xuyên báo cáo kết quả với Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Bên cạnh đó, thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình công tác của các phòng/bộ phận theo yêu cầu trong từng giai đoạn cụ thể.

2. Chức năng nhiệm vụ cụ thể:

a. Tham mưu các Văn bản phục vụ cho công việc của Trung tâm; Chịu trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra giám sát cán bộ, nhân viên, người lao động chấp hành nội quy, quy chế của Trung tâm.

b. Góp ý kiến bổ sung, chỉnh sửa thể thức văn bản của các phòng, bộ phận trước khi ban hành, theo dõi chặt chẽ quy trình ban hành để nâng cao chất lượng và đúng nguyên tắc; Phân phối, bảo quản, lưu trữ thông tin, số liệu, các văn bản đi và đến; Quản lý công tác sao lưu, gửi văn bản của các phòng, bộ phận trong Trung tâm.

c. Tham mưu công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo đúng quy định.

d. Tham mưu công tác quản lý nhân sự, quy trình tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Trung tâm.

e Theo dõi và thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến tiền lương, chế độ phúc lợi và các chế độ khác cho cán bộ, nhân viên và người lao động theo đúng quy định.

g. Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ tài sản của Trung tâm.

h. Kiểm kê, đánh giá tài sản theo định kỳ; Tham mưu quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện làm việc các phòng/bộ phận của Trung tâm.

i. Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất và trang thiết bị theo định kỳ.

k. Nắm bắt những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện và báo cáo với Ban Giám đốc để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

l. Tổ chức thực hiện an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai bão lụt, đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

m. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.

3. Cán bộ Phòng Tổ chức - Hành chính:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Dương Thị Mộng Hồng

Trưởng phòng

0918382459

2

Lê Thị Phương Anh

Phó trưởng phòng

0942490055

3

Phan Văn Sơn

Nhân viên

0932551006

4

Nguyễn Thị Thanh Lan

Nhân viên

0935747004

5

Hồ Sỹ Chung

Kỹ thuật

0905118991

6

Huỳnh Ngọc Dũng

Kỹ thuật 0905997675

7

Nguyễn Văn Kim

Bảo vệ

0708372696

8

Lê Viết Cảm

Bảo vệ

0814220392

9

Đoàn Thị Nhung

Vệ sinh

0363727567

10

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Vệ sinh

0935496664

 
Các tin khác
Phòng Tài vụ (11/07/2017)
Phòng Nghiệp vụ (05/07/2017)
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.379.280
Truy cập hiện tại 936