Sự kiện
09/11: Hội thi Phòng, chống tác hại của thuốc lá     *     16/11: Chương trình Rock Thanh niên - Thắp lửa đam mê, lần thứ II - năm 2019     *     22/11: Ngày hội tái chế và trao giải cuộc thi "Tái chế rác thải nhựa"

 

Tìm kiếm tin tức
 
Phòng Đào tạo - Hướng nghiệp
Ngày cập nhật 05/07/2017

Chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 11-QĐ/TĐTN-TTN, ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Ban giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh về việc ban hành quy chế làm việc của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Chức năng chung:

1.1. Chức năng tham mưu:

a. Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, các phòng/bộ phận nghiên cứu và đề xuất biện pháp, hình thức xây dựng, phát triển công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh.

b. Trên cơ sở thực tiễn, tham mưu cho Ban Giám đốc các chương trình, kế hoạch phối hợp với các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như các hoạt động dịch vụ.

1.2. Chức năng báo cáo: Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công, các phòng/bộ phận thường xuyên báo cáo kết quả với Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Bên cạnh đó, thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình công tác của các phòng/bộ phận theo yêu cầu trong từng giai đoạn cụ thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể:

a. Tham mưu xây dựng các kế hoạch truyền thông, tư vấn, định hướng, nâng cao nhận thức cho thanh niên về nghề nghiệp, việc làm.

b. Tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên và cung ứng lao động cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

c. Tư vấn du học và xuất khẩu lao động cho thanh niên.

d. Lập kế hoạch liên kết với các đơn vị trong và ngoài tỉnh để đào tạo và giới thiệu việc làm cho thanh niên.

e. Xây dựng chương trình đào tạo và triển khai tuyển sinh theo kế hoạch.

g. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo.

h.. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.

3. Cán bộ Phòng Đào tạo - Hướng nghiệp:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Hoàng Thị Ngọc Phương

Trưởng phòng

0983.033.946

2

Hoàng Ngọc Lực Nhân viên 0914.621.209

 

     
 
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.349.654
Truy cập hiện tại 124