Sự kiện
03-16/10: Vòng loại Cuộc thi Olympic tiếng Anh, lần thứ II - năm 2022     *     23/10: Vòng Bán kết Cuộc thi Olympic tiếng Anh, lần thứ II - năm 2022     *     06/11: Vòng chung kết Cuộc thi Olympic tiếng Anh, lần thứ II - năm 2022

 

Tìm kiếm tin tức

Kế hoạch tổ chức Liên hoan kỹ năng các CLB, Đội, Nhóm tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III - năm 2020
Ngày cập nhật 16/06/2020

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2020; Nhằm tạo sân chơi dành cho các CLB, Đội, Nhóm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động kỹ năng, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng Kế hoạch tổ chức “Liên hoan kỹ năng các CLB, Đội, Nhóm tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ III - năm 2020” dành cho các CLB, Đội, Nhóm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- Nhằm tạo sân chơi vui tươi, bổ ích cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tăng cường rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng làm việc nhóm cho hội viên các CLB, Đội, Nhóm.

- Tạo môi trường giao lưu, học hỏi, gắn kết với nhau, trao đổi kinh nghiệm giữa các CLB, Đội, Nhóm trên địa bàn tỉnh.

- Phát hiện, bồi dưỡng các hội viên tích cực, có năng lực hoạt động công tác Đoàn - Hội.

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Từ 7h00 đến 17h30, ngày 05 tháng 7 năm 2020 (Chủ nhật).

- Địa điểm dự kiến: Công viên Tứ Tượng (đường Lê Lợi, thành phố Huế).

III. THÀNH PHẦN - SỐ LƯỢNG THAM GIA:

- Các CLB, Đội, Nhóm đang sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Số lượng: tối đa 10 đơn vị. Mỗi đơn vị chọn cử 20 thành viên tham gia (tối thiểu 6 nữ).

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

A/ NỘI DUNG CÁ NHÂN: Mỗi đơn vị chọn 02 thành viên (1 nam, 1 nữ) tham gia tất cả các nội dung cá nhân. Cụ thể:

1. Phần thi kiến thức:

- Hình thức: Thí sinh trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm về các kiến thức: Đảng cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, lịch sử quê hương, đất nước…

- Điểm số: Mỗi câu trả lời đúng được 01 điểm. Điểm tối đa cho phần thi kiến thức là 20 điểm.

- Ghi chú: Ban tổ chức sẽ cung cấp bộ đề mẫu cho các đơn vị trên website của Trung tâm.

2. Thi cắm trại chữ A:

- Hình thức:

+ Ban tổ chức sẽ chuẩn bị các vật dụng cắm trại bao gồm: 01 bạt vải (2x3m), 02 cọc 1,6m, 4 cọc ngắn và 02 dây neo cọc cho các thí sinh.

+ Thời gian tối đa trong phần thi cắm trại nhanh đối với nam là 3 phút, nữ là 5 phút. Thí sinh thi theo cá nhân.

- Điểm số: Điểm tối đa cho phần thi cắm trại là 20 điểm (Thời gian: 10 điểm, kỹ thuật: 10 điểm).

3. Thi thực hành Gút dây:

- Hình thức: Các thí sinh tự chuẩn bị 01 sợi dây dù lớn để thực hiện 05 gút dây. Ban tổ chức sẽ bấm thời gian thực hiện gút của thí sinh.

- Điểm số: Ban tổ chức sẽ căn cứ vào kết quả thời gian thực hiện của thí sinh để chấm điểm. Ban tổ chức sẽ chia thành 03 nhóm điểm:

+ Từ phút thứ nhất đến phút thứ ba: tối đa 10 điểm;

+ Từ phút thứ tư đến phút thứ năm: tối đa 8 điểm;

+ Tư phút thứ sáu đến phút thứ bảy: tối đa 6 điểm;

+ Đối với nhóm thí sinh thứ nhất và nhóm thí sinh thứ hai: sai 1 gút trừ 1 điểm; đối với nhóm thí sinh còn lại sai 1 gút trừ 0,5 điểm.

+ Mỗi công dụng đúng được tính 01 điểm.

- Điểm tối đa: 20 điểm.

4. Thi quản trò tài năng:

- Hình thức: Mỗi thành viên tham gia dự thi sẽ bốc thăm thứ tự ngẫu nhiên để tổ chức sinh hoạt cộng đồng cho đơn vị đó. Thời gian tối đa là 10 phút, nếu vượt quá thời gian quy định thì BGK sẽ trừ điểm. Quá 30 giây trừ 01 điểm.

- Điểm số: Điểm tối đa cho phần thi quản trò là 20 điểm.

5. Phần thi sơ cấp cứu:

- Hình thức: Các thí sinh sẽ bốc thăm tình huống sơ cấp cứu để thực hiện phần thi của mình.

- Thời gian tối đa là 10 phút, điểm tối đa cho phần thi này là 20 điểm.

* Lưu ý: Các nội dung chi tiết của phần thi cá nhân, Ban tổ chức sẽ có thông báo riêng và họp riêng với các thi sinh tham gia phần thi cá nhân.

B/ NỘI DUNG TẬP THỂ:

1. Đồng diễn Semaphore:

- Số lượng: Tối thiểu 15 người, các đơn vị có thể huy động thành viên khác của CLB tham gia phần thi này trong đó bắt buộc phải có 02 thí sinh thi cá nhân.

- Hình thức: Các đội tự chọn nền nhạc, nội dung bản tin của đơn vị mình.

Lưu ý: Nội dung đánh Semaphore và nhạc nền gửi về BTC trước ngày 30/6/2020 qua địa chỉ email: nghiepvu.ttnhue@gmail.com.

+ Điểm số: Ban tổ chức sẽ tiến hành chấm điểm nội dung đồng diễn của các đơn vị theo các tiêu chí: đánh đúng nội dung, đều, đẹp, trang phục, đội hình, âm nhạc…

+ Trang phục: Các đội sử dụng áo thanh niên Việt Nam hoặc trang phục đơn vị.

- Điểm tối đa cho phần thi đồng diễn Semaphore là: 20 điểm.

2. Hoạt động Teambuilding “Sức mạnh đồng đội”:

- Số lượng: Mỗi đội cử 12 thành viên tham gia (tối thiểu 3 nữ).

- Hình thức: Ban tổ chức ban hành thể lệ ngay khi hoạt động diễn ra.

- Điểm số: Điểm tối đa cho hoạt động Teambuilding là 40 điểm.

3. Trò chơi lớn:

- Số lượng: Mỗi đội cử 08 thành viên tham gia (tối thiểu 3 nữ). Bắt buộc có 02 thành viên tham gia phần thi cá nhân.

- Hình thức: Ban tổ chức ban hành thể lệ riêng.

- Nội dung: Trò chơi lớn bao gồm Morse, Semaphore, Mật thư, Dấu đi đường, Kỹ năng sơ cấp cứu…

- Các đơn vị mang theo các vật dụng hành quân như: cờ đơn vị, cờ Tổ Quốc, còi Morse, cờ Seamaphore, cán cứu thương, băng cuộn cứu thương, ...

- Điểm số: Điểm tối đa cho phần thi trò chơi lớn là 40 điểm.

V. BAN TỔ CHỨC - BAN GIÁM KHẢO - THƯ KÝ:

1. Ban tổ chức:

- Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo – Giám đốc, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Phó trưởng ban:

+ Đồng chí Trần Xuân Tiến – Phó giám đốc, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế;

+ Đồng chí Hàn Phương Quốc Vũ – Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Các ủy viên:

+ Đồng chí Võ Thị Bích Thủy – Phó trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế;

+ Đồng chí Trịnh Ngọc Huy – Phó trưởng phòng TC-HC, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế;

+ Đồng chí Lê Thị Phương Anh – Phó giám đốc Nhà khách Thanh niên, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế - Thư ký;

+ Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lan – Cán bộ Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế - Thư ký.

2. Ban giám khảo:

Ban tổ chức sẽ mời các đồng chí có kỹ năng trên địa bàn tỉnh liên quan đến hoạt động tham gia Ban giám khảo Liên hoan.

VI. CÁCH TÍNH ĐIỂM - GIẢI THƯỞNG:

1. Cá nhân:

- Điểm tối đa cho phần thi cá nhân là 100 điểm theo các nội dung: Điểm kiến thức (20 điểm), Gút dây (20 điểm), Cắm trại nhanh (20 điểm), Quản trò (20 điểm), Sơ cấp cứu (20 điểm).

2. Tập thể:

- Điểm tối đa cho phần thi tập thể là 100 điểm theo các nội dung: đồng diễn Semaphore (20 điểm), Teambuilding (40 điểm), Trò chơi lớn (40 điểm).

3. Giải thưởng:

- Cá nhân: Căn cứ vào kết quả dự thi cá nhân của các thí sinh, Ban tổ chức sẽ trao 01 giải nhất, 01 giải nhì, 03 giải ba cho cá nhân xuất sắc toàn diện. Giải thưởng bao gồm: Giấy khen, hiện kim.

- Tập thể: Căn cứ vào kết quả dự thi của các đơn vị, Ban tổ chức sẽ trao: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 05 giải khuyến khích. Giải thưởng bao gồm: Cờ, giấy khen, hiện kim.

Lưu ý:

+ Giải tập thể chỉ được tính đối với các đơn vị tham gia tất cả các nội dung trong Liên hoan.

+ Giải cá nhân chỉ được tính đối với thí sinh tham gia tất cả các nội dung trong Liên hoan và không có bài thi dưới 50% số điểm tối đa của bài thi.

VII. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

1. Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh:

- Báo cáo với Ban thường vụ tỉnh Đoàn, làm việc với các đơn vị liên quan để thực hiện tốt các nội dung kế hoạch đã đề ra.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động.

- Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký trong Liên hoan.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác đến công tác tổ chức Liên hoan.

- Chuẩn bị kinh phí tổ chức, giải thưởng của Liên hoan.

2. Các đơn vị tham gia Liên hoan:

- Báo cáo cấp trên trực tiếp và chuẩn bị lực lượng, các điều kiện đảm bảo tham gia Liên hoan.

- Chuẩn bị 01 bộ trại chữ A bằng vải kích thước 2 x 3m, cán cao 1,6m; 1 cờ Tổ Quốc, cờ đơn vị (nếu có) với cán cờ dài 2m.

- Tự túc về các khoản kinh phí phục vụ cho hoạt động của mình và các điều kiện để tham gia hoạt động của Liên hoan.

- Gửi danh sách (theo mẫu) về BTC trước ngày 25/6/2020. Mỗi cá nhân tham gia nộp 2 ảnh 2x3cm để làm thẻ và chứng nhận tham gia Liên hoan.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Liên hoan kỹ năng các CLB, Đội, Nhóm tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ III - năm 2020. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban tổ chức sẽ thông báo chi tiết liên quan đến từng nội dung hoạt động. Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh rất mong Ban thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn quan tâm chỉ đạo các CLB, Đội, Nhóm trực thuộc nghiên cứu và đăng ký tham gia Liên hoan.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Nghiệp vụ - Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (57 Lâm Hoằng, P.Vỹ Dạ, Tp.Huế). Điện thoại: 0234.3897.479

Hoặc liên hệ trực tiếp: Đ/c Hàn Phương Quốc Vũ – Trưởng phòng Nghiệp vụ. Điện thoại: 0985.366.001.

Tập tin đính kèm:
Phòng Nghiệp vụ
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.483.488
Truy cập hiện tại 1.231