Sự kiện
25/7: Khai mạc Hoạt động Hè năm 2021    *    26/7: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021
Tìm kiếm tin tức

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ THỨ NHẤT TRUNG ƯƠNG ĐOÀN CÁC THỜI KỲ
Ngày cập nhật 05/11/2015

Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Bí thư nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các thời kỳ.

 
 
 
S
Đ/c Nguyễn Lam
 
 
 
 
 
 
1. Đồng chí NGUYỄN LAM
 
 
Bí thư Trung ương Đoàn khóa I,
 
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa II, khóa III
 
Chuyển công tác năm 1962
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f
Đ/c Vũ Quang
 
 
 
 
 
2. Đồng chí VŨ QUANG
 
 
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa III,
 
(Ủy viên Ban Thường vụ khóa I,
 
Bí thư Trung ương Đoàn khóa II)
 
Chuyển công tác năm 1978
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d
Đ/c Đặng Quốc Bảo
 
 
 
 
 
3. Đồng chí ĐẶNG QUỐC BẢO
 
 
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa III
 
Chuyển công tác năm 1982
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f
Đ/c Vũ Mão
 
 
 
 
 
 
 
4. Đồng chí   VŨ MÃO
 
 
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa IV
 
Chuyển công tác năm 1987
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f
Đ/c Hà Quang Dự
 
 
 
 
 
 
5. Đồng chí HÀ QUANG DỰ
 
 
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa V
 
(Bí thư thứ hai Trung ương Đoàn khóa IV)
 
Chuyển công tác năm 1992
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f
Đ/c Hồ Đức Việt