Sự kiện
13/8: Ngày hội Thanh thiếu nhi với An toàn giao thông.    *     15/8: Ngày hội "Thanh thiếu nhi với biển, đảo quê hương"

 

Tìm kiếm tin tức

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Ngày cập nhật 11/01/2021

Kế hoạch số 04-KH/TĐTN-TN ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Trung tâm Hoạt dộng Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh Đoàn, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tổng kết đánh giá những kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong việc thực hiện nhiệm vụ của năm 2020; Đề ra mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của cơ quan.

- Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về cách thức tổ chức thực hiện công tác tập hợp Thanh thiếu nhi.

- Tuyên dương khen thưởng những tập thể, cá nhân các CLB/Đ/N đang sinh hoạt tại Trung tâm có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2020.

2. Yêu cầu:

- Hội nghị tổng kết được tổ chức trang trọng nhưng vẫn tạo được không khí vui tươi, phấn khởi đối với cán bộ công nhân viên và anh chị Cộng tác viên, Ban chủ nhiệm, Hội viên, Thành viên các CLB/Đ/N.

- Hội nghị được tổ chức an toàn, tiết kiệm, động viên công chức, người lao động và các CLB/Đ/N và các lớp năng khiếu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2020.

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Từ 14h00 – 16h30, ngày 15/01/2021.

2. Địa điểm: Hội trường 1A, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế.

III. THÀNH PHẦN THAM GIA:

1. Khách mời:

Thường trực Tỉnh Đoàn, đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban của Tỉnh Đoàn.

2. Thành phần tham gia:

- Cán bộ nhân viên, BCN các CLB, Đội, Nhóm, các lớp năng khiếu đang công tác và sinh hoạt tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

- Phóng viên, báo chí: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế (TRT), Báo Thừa Thiên Huế, Cổng thông tin điện tử tỉnh,…

3. Số lượng: Dự kiến 100 người.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

+ Văn nghệ chào mừng;

+ Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu;

+ Phát biểu khai mạc Hội nghị;

+ Trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm 2021;

+ Hội nghị thảo luận;

+ Phát biểu chỉ đạo của Thường trực Tỉnh Đoàn;

+ Công tác khen thưởng;

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Tổ chức – Hành chính:

- Tham mưu chương trình, kịch bản tổng thể, kịch bản chi tiết Hội nghị, bảng phân công nhiệm vụ.

- Chịu trách nhiệm biên tập báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2020 của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tỉnh.

- Phối hợp các bộ phận Lập dự trù kinh phí và thanh quyết toán hoạt động.

2. Phòng Nghiệp vụ:

- Tham mưu chương trình văn nghệ chào mừng Khai mạc.

- Thiết kế và in giấy khen.

- Lập danh sách mời BCN các CLB, Đội, Nhóm, lớp năng khiếu và các em Hội viên, Học viên của các CLB, Đội, Nhóm được khen thưởng.

- Chịu trách nhiệm mời đại diện các CLB, Đội, Nhóm tham gia thảo luận trong hội nghị.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức chương trình Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tỉnh.

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.928.008
Truy cập hiện tại 56