Sự kiện
25/7: Khai mạc Hoạt động Hè năm 2021    *    26/7: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021
Tìm kiếm tin tức

Chương trình hoạt động của hệ thống các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi năm 2016
Ngày cập nhật 05/07/2016

Năm 2016, năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016); 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2016); 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Để các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động TTN có cơ sở xây dựng chương trình hoạt động năm 2016, Hội đồng Đội Trung ương xây dựng chương trình hoạt động hệ thống các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi năm 2016 cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ:

“ƯƠM MẦM TÀI NĂNG ĐẤT NƯỚC”

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Tuyên truyền và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

2. Củng cố bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đội ngũ cán bộ công nhân viên chức. Tham mưu kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, tăng cường công tác bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ là chuyên gia, cộng tác viên giàu kinh nghiệm trong các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi.

3. Thực hiện tốt chức năng hướng dẫn công tác Đội, chuẩn hóa nghi thức, nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ đội - nhóm, nghiên cứu, chuyển giao, nhân rộng các mô hình hoạt động Đội có hiệu quả về cơ sở, hỗ trợ các hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Mở rộng các mô hình đào tạo năng khiếu, các sân chơi cho thiếu nhi, tạo điều kiện hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tham gia vui chơi, giải trí.

4. Tăng cường công tác phối kết hợp, vận động nguồn lực triển khai hoạt động, từng bước đầu tư nâng cấp các điều kiện cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thiếu nhi đến vui chơi, sinh hoạt. Quân tâm chăm lo, tham mưu mở rộng hệ thống Nhà Thiếu nhi cấp huyện, xây dựng và tổ chức hoạt động tại các điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

5. Tiếp tục triển khai Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030”. Nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, chế độ tài chính của Nhà Thiếu nhi ở các địa phương.

III. CHỈ TIÊU THI ĐUA

1. Tổ chức ít nhất 01 hoạt động chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh cho thiếu nhi.

2. Tổ chức ít nhất 01 trại hè cho thiếu nhi.

3. Tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho cán bộ Chỉ huy Đội theo đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ chỉ huy Đội TNTP Hồ Chí Minh, giai đoạn 2015 - 2017” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

4. Thành lập và duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Phụ trách Đội, Câu lạc bộ Chỉ huy Đội tại Nhà Thiếu nhi.

5. Tổ chức ít 01 sân chơi lưu động dành cho thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc, khu công nghiệp, khu chế xuất.

6. Hướng dẫn và tổ chức Hội thi Nghi thức Đội các cấp tại địa phương.

7.Thường xuyên gửi đăng tin bài hoạt động của Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi trên website: thieunhivietnam.vn.

IV. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Hoạt động vui chơi giải trí

- Đa dạng hóa các loại hình vui chơi giải trí cho thiếu nhi thông qua việc phát triển các hoạt động vui chơi ngoài trời, mở rộng mô hình sân chơi lưu động nhằm thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia; duy trì các loại hình trò chơi dân gian để giáo dục các em giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

- Từng bước đầu tư, xã hội hóa đầu tư các sân chơi công nghệ cao, các trò chơi hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của thiếu nhi, tạo điều kiện để các em tiếp cận với các mô hình trò chơi mang tính sáng tạo, kích thích sự phát triển tư duy của các em.

    - Tăng cường tổ chức các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật, các chương trình giao lưu, hội trại, hành trình về nguồn, thăm quan dã ngoại, gắn với giáo dục phát triển truyền thống và kỹ năng sống cho thiếu nhi; chú trọng tổ chức các trò chơi dân gian, sân chơi cuối tuần, sân chơi lưu động, tăng cường các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu nhi tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Tận dụng truyền thông đa phương tiện, internet lành mạnh, góp phần giáo dục thiếu nhi. Chủ động phối hợp với Đài truyền hình các tỉnh, thành phố xây dựng, sản xuất các chương trình, trò chơi truyền hình bổ ích, có tính giáo dục cho thiếu nhi.

2. Hoạt động bồi dưỡng, phát hiện năng khiếu

- Mở rộng các hình thức sáng tạo, liên kết đào tạo, bồi dưỡng phát triển năng khiếu cho thiếu nhi, đặc biệt là thiếu nhi vùng sâu vùng xa, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật, các giải thi đấu thể dục thể thao, các hoạt động quần chúng tại cơ sở.

- Tiếp tục xây dựng và phát triển các bộ môn năng khiếu, các câu lạc bộ môn học, các đội, nhóm chuyên có tính hấp dẫn và phù hợp với nhu cầu của trẻ em; quan tâm đầu tư các lớp ngoại ngữ, công nghệ thông tin, các câu lạc bộ sáng tạo giúp các em tiếp cận với các bộ môn khoa học, từng bước hội nhập quốc tế.

- Tăng cường bồi dưỡng lực lượng giáo viên, cộng tác viên chuyên sâu các loại hình năng khiếu, đầu tư xây dựng biên soạn khung chương trình, giáo án, bài giảng cho các lớp năng khiếu đảm bảo thiết thực, hiệu quả và hiện đại.

3. Hoạt động phương pháp công tác Đội

- Hướng dẫn, xây dựng và chuyển giao các mô hình hoạt động Đội về cơ sở, củng cố nâng cao chất lượng của Đội Nghi thức, Đội tuyên truyền măng non, các đội, nhóm chuyên để phục vụ các hoạt động của địa phương.

- Phối hợp với Hội đồng Đội các cấp để duy trì các hình thức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ phụ trách thiếu nhi, cán bộ Đội ở các cấp. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ giáo viên Tổng phụ trách Đội và Câu lạc bộ cán bộ chỉ huy Đội.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, xây dựng mô hình hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư, quan tâm xây dựng đội ngũ cộng tác viên phụ trách thiếu nhi tại cộng đồng.  

- Tổ chức hội thi Nghi thức Đội tại cơ sở cho cán bộ phụ trách Đội và cán bộ Chỉ huy Đội xuất sắc.

4. Các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện

- Duy trì các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các Nhà Thiếu nhi có điều kiện với các Nhà Thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Quan tâm giúp đỡ các hoạt động thiếu nhi khu vực biên giới hải đảo, tăng cường các sân chơi lưu động đến những nơi chưa có Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi. Mở rộng hoạt động, giao lưu, trao đổi học tập với các Nhà Thiếu nhi trong nước, tích cực tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế.

- Tăng cường các hoạt động, thăm hỏi tặng quà, cùng nhau giúp bạn, miễn học phí các lớp năng khiếu, sinh hoạt cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc; con em các gia đình chính sách và những người có công với đất nước.

- Tăng cường các hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống, bệnh tật học đường, an toàn giao thông cho thiếu nhi thông qua các đội tuyên truyền măng non, lồng ghép với các chương trình giao lưu, nghệ thuật, sân khấu hóa. 

5. Xây dựng cơ sở vật chất

- Triển khai Đề án đầu tư trang thiết bị hoạt động cho Nhà Thiếu nhi khu vực, địa bàn khó khăn; tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương quy hoạch quỹ đất, nguồn lực xây dựng Nhà Thiếu nhi cấp huyện, các điểm vui chơi giải trí tại xã phường.

- Tranh thủ các nguồn lực, đẩy mạnh hơn công tác xã hội hoá, đa dạng hoá các hoạt động theo mô hình liên doanh, liên kết tạo nguồn lực đầu tư cho các hoạt động hưởng thụ văn hoá tinh thần, vui chơi giải trí của thiếu nhi.

V. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN

1. Hoạt động cấp toàn quốc

1.1. Liên hoan Festival các Cung, NhàThiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi toàn quốc lần thứ VI, năm 2016

- Quy mô: Toàn quốc.

- Địa điểm:  Khánh Hòa

- Thời gian:           Từ ngày 28/6 đến 01/7/2016

- Thành phần: Cán bộ, thiếu nhi đang sinh hoạt, học tập, công tác tại các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi.

1.2. Tập huấn cán bộ nghiệp vụ của các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi toàn quốc.

- Quy mô: Toàn quốc.

- Địa điểm: Thanh Hóa

- Thời gian: Dự kiến 05 - 07 ngày (không kể thời gian đi và về).

- Thành phần: Cán bộ nghiệp vụ các khoa, phòng chuyên môn của hệ thống Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi toàn quốc.

1.3. Giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại nước ngoài.

- Quy mô:  Toàn quốc.

- Dự kiến địa điểm: Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Đức...

- Thời gian: Dự kiến 05 - 07 ngày (không kể thời gian đi và về).

- Thành phần: Cán bộ đang công tác trong hệ thống Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi toàn quốc.

1.4. Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2016, triển khai hoạt động năm 2017

- Quy mô:  Toàn quốc.

- Địa điểm: Hải Phòng

- Thời gian: 03 ngày (chưa kể thời gian đi, về).

- Thành phần: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố; Giám đốc hoặc Phó Giám đốc các Cung, Nhà Thiếu nhi, các Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi cấp tỉnh và một số Nhà Thiếu nhi cấp huyện.

2. Các hoạt động cấp khu vực

2.1. Khu vực phía Bắc

- Liên hoan "Tiếng kèn Đội ta” tại Quảng Ninh, Ban Chủ nhiệm CLB Giám đốc các Cung, Nhà Thiếu nhi phía Bắc chủ trì (Cuối tháng 7).

- Hội nghị Câu lạc bộ Nghiệp vụ Nhà Thiếu nhi tại Yên Bái, Ban Chủ nhiệm CLB Giám đốc các Cung, Nhà Thiếu nhi phía Bắc chủ trì (Tháng 9).

2.2. Khu vực phía Nam

- Liên hoan “Phụ trách tài năng” tại Long An, Ban Chủ nhiệm CLB Giám đốc các Cung, Nhà Thiếu nhi phía Nam chủ trì (Tháng 4).

- Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” lần thứ VII  tại Lâm Đồng, Ban Chủ nhiệm CLB Giám đốc các Cung, Nhà Thiếu nhi phía Nam chủ trì (Giữa tháng 6).

- Liên hoan ca múa nhạc “Búp Sen hồng” lần thứ XXII tại Bình Dương, Ban Chủ nhiệm CLB Giám đốc các Cung, Nhà Thiếu nhi phía Nam chủ trì (Tháng 7).

- Liên hoan các Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tại Trà Vinh, Ban Chủ nhiệm CLB Giám đốc các Cung, Nhà Thiếu nhi phía Nam chủ trì (Tháng 10).

* Các hoạt động khu vực khuyến khích sự tham gia của các đơn vị ngoài khu vực để tăng cường sự giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác.

VI. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

1. Trung ương

- Tiếp tục tham mưu với Đảng, Nhà nước quan tâm việc xây dựng các văn bản pháp quy liên quan đến các Cung, Nhà Thiếu nhi. Tăng cường sự chỉ đạo hướng dẫn hoạt động của Cung, Nhà Thiếu nhi thông qua chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

-  Phối hợp tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển các cơ sở văn hoá vui chơi, giải trí cho trẻ em và Đề án đầu tư trang thiết bị hoạt động cho Nhà Thiếu nhi cấp huyện địa bàn khó khăn.

 - Mở rộng công tác truyền thông về những chủ trương chính sách đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác trẻ em.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức và thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Festival các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi toàn quốc lần thứ VI, năm 2016 tại Khánh Hòa.

2. Địa phương

- Tiếp tục chủ động làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong việc lập đề án quy hoạch tổng thể hệ thống các Cung, Nhà Thiếu nhi các cấp.

- Tăng cường sự quản lý, chỉ đạo và định hướng của Đoàn Thanh niên các cấp đối với Nhà Thiếu nhi; phát huy vai trò hướng dẫn của Nhà Thiếu nhi cấp tỉnh đối với hoạt động hệ thống Nhà Thiếu nhi cấp huyện.

- Có nội dung thi đua cho từng đợt hoạt động cao điểm, từng chương trình cụ thể gắn với tiêu chí thi đua Hội đồng Đội Trung ương ban hành.

Trên đây là chương trình hoạt động các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi toàn quốc năm 2016. Các đơn vị căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương triển khai thực hiện và báo cáo về Trung ương theo quy định.

Tập tin đính kèm:
Theo: Hội đồng đội Trung ương
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.885.889
Truy cập hiện tại 118