Sự kiện
KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ (27/71947 - 27/7/2024)!     *     TỔ QUỐC ĐỜI ĐỜI GHI NHỚ CÔNG ƠN CÁC ANH HÙNG, LIỆT SĨ

 

Tìm kiếm tin tức

 

Dự thảo đề án tuyển sinh Đại học Chính quy Đại học Huế năm 2020 - Cập nhật ngày 29/4/2020
Ngày cập nhật 05/05/2020

Năm 2020 Đại học Huế dự kiến tuyển sinh 14.250 chỉ tiêu đại học hệ chính quy cho 146 ngành đào tạo với các phương thức tuyển sinh cụ thể như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
Theo quy định tại Điều 6 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế).
2. PHẠM VI TUYỂN SINH: Tuyển sinh trong cả nước
3. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Đại học Huế tuyển sinh theo 04 phương thức:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành và theo Quy định của Đại học Huế.
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT. Cụ thể, Đại học Huế sử dụng kết quả học tập của hai học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 để xét tuyển cho các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Điểm các môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung mỗi môn học (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) của hai học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12.
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi TN THPT năm 2020. 
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi TN THPT năm 2020 hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) kết hợp với thi tuyển năng khiếu (đối với các ngành năng khiếu).
4. NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO
- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi TN THPT 2020:
+ Đối với các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên và các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học: căn cứ kết quả của kỳ thi TN THPT năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các bài thi/môn thi văn hóa để xét tuyển.
+ Đối với các ngành khác, Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Đại học Huế xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và công bố trên trang thông tin điện tử của Đại học Huế trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng.

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT:
Tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển (chưa nhân hệ số và chưa cộng điểm ưu tiên) phải >=18.0. Riêng đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Sư phạm, điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển (chưa nhân hệ số và chưa cộng điểm ưu tiên) phải >=19.5.
5. XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN
- HĐTS xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2020 với chỉ tiêu và tiêu chí cụ thể như sau:
+ Các ngành đào tạo của Trường Đại học Sư phạm và ngành Giáo dục Thể chất của Khoa Giáo dục Thể chất xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển không giới hạn chỉ tiêu ngành; Các ngành đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ xét tuyển thẳng không quá 20% chỉ tiêu của ngành; các ngành đào tạo của Trường Đại học Khoa học xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển không quá 30% chỉ tiêu của ngành; các ngành đào tạo của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ xét tuyển thẳng không quá 15% chỉ tiêu của ngành.
+ Các ngành còn lại của Đại học Huế tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển không quá 10% chỉ tiêu của ngành;
+ Xét hết chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên: Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; ngoài ra có thể căn cứ thêm kết quả học tập ở cấp THPT.
- HĐTS không thực hiện việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào những ngành thuộc các khối truyền thống H, M, N, V.

5.1. Tuyển thẳng
Thí sinh là đối tượng được quy định tại các điểm a, b, c, d, e khoản 2 Điều 7 của Quy chế hiện hành.
Đối với Trường Đại học Y DượcTiêu chí để được xét tuyển thẳng vào các ngành đào tạo cụ thể như sau:
- Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành đào tạo của trường. Tiêu chí phụ: Nếu nhiều thí sinh có cùng tiêu chí xét tuyển vào một ngành, Hội đồng tuyển sinh sẽ sử dụng điểm của kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, trong đó chọn môn Hoá cho ngành Dược học, môn Sinh cho các ngành còn lại.
- Thí sinh đoạt giải nhất Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia được xét tuyển thẳng vào ngành Y học cổ truyền, Y học dự phòng. Tiêu chí phụ: Nếu nhiều thí sinh có cùng tiêu chí xét tuyển vào một ngành, Hội đồng tuyển sinh sẽ sử dụng điểm trung bình cộng của 5 học kỳ cấp 3 (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ I lớp 12 trong Học bạ THPT), theo thứ tự ưu tiên môn Sinh, Hoá, Toán.
- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia được xét tuyển thẳng vào các ngành: Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Kỹ thuật hình ảnh Y học và Y tế công cộng. Tiêu chí phụ: Nếu nhiều thí sinh có cùng tiêu chí xét tuyển vào một ngành, Hội đồng tuyển sinh sẽ sử dụng điểm trung bình cộng của 5 học kỳ cấp 3, theo thứ tự ưu tiên môn Sinh, Hoá, Toán.
- Đối tượng dự bị trung ương về, cử tuyển và hợp đồng theo địa chỉ sử dụng: Ngành Y khoa xét tuyển không quá 10 thí sinh, các ngành còn lại không vượt quá 5% chỉ tiêu của ngành.

Ghi chú: Thí sinh đoạt giải Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế, quốc gia phải có đề tài đoạt giải phù hợp với ngành đào tạo và do Hội đồng tuyển sinh xét duyệt.
Ngoài những thí sinh là đối tượng được quy định tại các điểm a, b, c, d, e khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh hiện hành, Đại học Huế quy định thêm điều kiện xét tuyển thẳng vào các ngành đào tạo của một số trường đại học thành viên, khoa trực thuộc cụ thể như sau:
* Trường Đại học Sư phạm (áp dụng cho nhóm ngành đào tạo giáo viên):

Xét tuyển thẳng đối với các thí sinh đã tốt nghiệp trường THPT chuyên của các tỉnh, thành phố vào các ngành phù hợp với môn học chuyên hoặc môn đoạt giải nếu đáp ứng điều kiện: ba năm học THPT chuyên của tỉnh đạt học sinh giỏi hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên tổ chức.
- Đối với thí sinh trường chuyên ba năm đạt học sinh giỏi THPT được xét tuyển thẳng vào ngành phù hợp với môn chuyên trong chương trình học THPT: xét theo điểm trung bình của ba năm học THPT từ cao xuống thấp. Nếu nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ kết quả thi tốt nghiệp TN THPT năm 2020.
- Đối với thí sinh học trường chuyên đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh dành cho học sinh lớp 12: xét theo thứ tự giải từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Các thí sinh đồng giải sẽ xét đến điểm thi học sinh giỏi cấp tỉnh (nếu chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp THPT).
Trường Đại học Luật: Xét tuyển thẳng đối với những thí sinh đạt một trong các tiêu chí sau đây:
- Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp hoặc thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia;
- Là học sinh các trường THPT chuyên và đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học lớp 12;
- Là học sinh các trường THPT đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học lớp 11 và năm học lớp 12;
- Có học lực loại khá trong cả 3 năm học THPT trở lên và có chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) đáp ứng điều kiện sau:
+ Tiếng Anh: IELTS đạt điểm từ 5,5 trở lên hoặc  TOEFL iBT đạt từ 70 điểm trở lên.
+ Tiếng Pháp: Là học sinh lớp 12 chuyên Pháp của các trường THPT chuyên hoặc là học sinh lớp song ngữ có học tiếng Pháp của các trường THPT và điểm trung bình tiếng Pháp năm lớp 12 từ 7,5 điểm trở lên.
Trường Đại học Ngoại ngữ: Xét tuyển thẳng dựa vào kết quả kết hợp giữa chứng chỉ quốc tế và điểm học bạ hoặc kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 với tiêu chí cụ thể như sau:
- Đối với hai ngành Sư phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh: Xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày 20/08/2020) đạt IELTS 6.0 trở lên hoặc TOEFL iBT 60 điểm trở lên và có điểm 02 (hai) môn còn lại (không phải là tiếng Anh) trong tổ hợp môn xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học 2020 (đối với ngành Sư phạm Tiếng Anh) hoặc đạt tổng điểm 2 môn còn lại từ 12,00 điểm trở lên (đối ngành Ngôn ngữ Anh).
- Đối với ngành Ngôn ngữ Nhật trong tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Nhật: Xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày 20/08/2020) đạt N3 trở lên và có tổng điểm 02 (hai) môn còn lại (không phải là tiếng Nhật) trong tổ hợp môn xét đạt từ 12,00 điểm trở lên.
- Đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trong tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Trung Quốc: Xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày 20/08/2020) đạt HSK4 với điểm 270/300 điểm trở lên và có tổng điểm và có điểm 02 (hai) môn còn lại (không phải là tiếng Trung Quốc) trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 12,00 điểm trở lên.
- Đối với các ngành còn lại của Trường trong tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh: Xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày 20/08/2020) đạt IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT 46 điểm trở lên và có điểm 02 (hai) môn còn lại (không phải là tiếng Anh) trong tổ hợp môn xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học 2020 (đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên) hoặc đạt tổng điểm (2 môn còn lại) từ 12,00 điểm trở lên (đối các ngành còn lại).
Trường Đại học Kinh tế: Xét tuyển thẳng đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
- Có kết quả học tập ở cấp THPT năm học lớp 12 đạt loại giỏi trở lên.
- Đoạt giải nhất, giải nhì hoặc giải ba trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các năm 2019, 2020 (môn đoạt giải phải thuộc tổ hợp môn xét tuyển).
Trường Đại học Nông Lâm: Xét tuyển thẳng (chỉ áp dụng cho các ngành có tuyển sinh theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT) đối với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT, có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển >=22,0 điểm và không có môn nào trong tổ hợp môn xét tuyển < 6,5 điểm.
Trường Đại học Khoa học: Xét tuyển thẳng đối với thí sinh thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học và kỹ thuật cấp quốc gia;
- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các năm 2019, 2020 (môn đoạt giải phải thuộc tổ hợp môn xét tuyển);
- Thí sinh của các trường chuyên trên cả nước có điểm học bạ theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên.
Ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước, sau đó đến thứ tự các tiêu chí của Nhà trường cho đến khi hết chỉ tiêu.

Khoa Giáo dục Thể chất: Xét tuyển thẳng đối với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT đoạt huy chương vàng, huy chương bạc, hoặc huy chương đồng các giải TDTT do cấp tỉnh trở lên tổ chức 1 lần trong năm (thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày dự thi hoặc xét tuyển vào khoa).
* Khoa Kỹ thuật và Công nghệ: Xét tuyển thẳng đối với thí sinh thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
- Đoạt giải nhất, giải nhì hoặc giải ba trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong các cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Đạt học sinh giỏi 3 học kỳ (HK 1 và 2 của lớp 11 và HK1 lớp 12).
- Điểm trung bình từng môn 5 học kỳ (HK 1 và 2 của lớp 10, HK 1 và 2 của lớp 11 và HK1 lớp 12) theo tổ hợp môn đăng ký >=7.0 và có Thư giới thiệu của Hiệu trưởng các trường THPT nơi thí sinh theo học.
Xét điểm IELTS, TOEFL iBT và SAT quốc tế kết hợp với kết quả học tập ở cấp THPT
+ Điểm trung bình từng môn 5 học kỳ (HK 1 và 2 của lớp 10, HK 1 và 2 của lớp 11 và HK1 lớp 12) theo tổ hợp môn đăng ký >=6.0 và 
Điểm IELTS ≥ 5.0 hoặc TOEFL iBT đạt từ 60.
Điểm trung bình từng môn 5 học kỳ (HK 1 và 2 của lớp 10, HK 1 và 2 của lớp 11 và HK1 lớp 12) theo tổ hợp môn đăng ký >=6.0 và Điểm SAT ≥ 800.

5.2. Ưu tiên xét tuyển: Áp dụng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Ghi chú: Chi tiết Thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển HĐTS Đại học Huế sẽ công bố tại địa chỉ: http://tuyensinh.hueuni.edu.vn. Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đại học năm 2020.
6. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG
- Đại học Huế không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ của kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 để tuyển sinh.
- Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2020, HĐTS quyết định điểm trúng tuyển theo ngành học, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển.
- Điểm trúng tuyển được lấy từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu sau khi đã trừ số chỉ tiêu tuyển thẳng và dự bị đại học được giao về Đại học Huế.
- Các ngành của các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc đào tạo tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị có điểm trúng tuyển thấp hơn điểm trúng tuyển của các ngành này tại Huế, thí sinh trúng tuyển vào các ngành này sẽ học 2 năm đầu tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị và 2 năm cuối học tại Huế.

Các em có thể tham khảo chi tiết tại đây

Theo: hueuni.edu.vn
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.366.558
Truy cập hiện tại 444