Sự kiện
03/6: Hoạt động trồng cây hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới tại huyện Quảng Điền     *    04-08/6: Truyền thông lưu động tuyên truyền Ngày môi trường Thế giới tại 9 huyện/thị xã/thành phố Huế     * 18/6: Ngày hội "Thanh thiếu nhi với biển, đảo quê hương" năm 2021

 

Tìm kiếm tin tức

Giới thiệu >> Phòng chuyên môn
Phòng Dịch vụ được đổi tên từ Nhà khách Thanh niên theo Quyết định số 21-QĐ/TĐTN-TTN ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế
Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế
Phòng Hành chính - Quản trị được thành lập theo Quyết định số 21-QĐ/TĐTN-TTN ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở sáp nhập Phòng Tổ chức - Hành chính và Phòng Tài vụ
Phòng Nghiệp vụ được thành lập theo Quyết định số 21-QĐ/TĐTN-TTN ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.795.045
Truy cập hiện tại 712