Sự kiện
03/6: Hoạt động trồng cây hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới tại huyện Quảng Điền     *    04-08/6: Truyền thông lưu động tuyên truyền Ngày môi trường Thế giới tại 9 huyện/thị xã/thành phố Huế     * 18/6: Ngày hội "Thanh thiếu nhi với biển, đảo quê hương" năm 2021

 

Tìm kiếm tin tức

Sơ đồ hệ thống tổ chức Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 11/07/2017

Hệ thống tổ chức Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế  theo Quyết định số 21-QĐ/TĐTN-TTN ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sắp xếp lại các phòng/bộ phận trực thuộc Trung tâm

Giám đốc

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

ĐT: 0234.3930988 - DĐ: 0914553988

Phó giám đốc

TRẦN XUÂN TIẾN

ĐT: 0234.3897611 - DĐ: 0906554747

PHÒNG NGHIỆP VỤ

Trưởng phòng

HÀN PHƯƠNG QUỐC VŨ

ĐT: 0234.3897479

Di động: 0985366001

PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

Trưởng phòng

DƯƠNG THỊ MỘNG HỒNG

ĐT: 0234.3846530

Di động: 0918382459

PHÒNG DỊCH VỤ

Trưởng phòng

NGUYỄN THỊ HẢI NGÂN

ĐT: 0234.3932665

Di động: 0852041111

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.794.864
Truy cập hiện tại 682