Sự kiện
25/7: Khai mạc Hoạt động Hè năm 2021    *    26/7: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021
Tìm kiếm tin tức

Danh sách cán bộ tham gia Chiến dịch hè 2020 tại Nam Đông
Ngày cập nhật 13/07/2020

Danh sách cán bộ tham gia Chiến dịch hè năm 2020 tại xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông

STT

Họ và tên

Bộ phận

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Phương Thảo

Giám đốc Trung tâm

Trưởng đoàn

2

Hàn Phương Quốc Vũ

Trưởng phòng

Nghiệp vụ

Phó đoàn

3

Võ Thị Bích Thủy

Phó trưởng phòng Nghiệp vụ

 

4

Trịnh Ngọc Huy

Phó trưởng phòng

TC-HC

 

5

Hồ Sỹ Chung

Phòng TC-HC

 

6

Đoàn Thị Nhung

Phòng TC-HC

 

7

Nguyễn Hùng Mai Thảo

Phòng TC-HC

 

8

Lê Viết Cảm

Phòng TC-HC

 

9

Lê Thị Phương Anh

PGĐ NKTN

 

10

Phan Văn Sơn

Nhà khách Thanh niên

 

11

Nguyễn Thị Hoàng Anh

Nhà khách Thanh niên

 

12

Lê Thu Thảo

Nhà khách Thanh niên

 

13

Hoàng Ngọc Lực

Nhà khách Thanh niên

 

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.885.971
Truy cập hiện tại 136