Sự kiện
Chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/9

 

Tìm kiếm tin tức

KẾ HOẠCH: Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021
Ngày cập nhật 26/07/2021

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

- Thông qua hoạt động tình nguyện tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khoẻ, có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

 Các hoạt động phải được tổ chức đảm bảo quy mô, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, thu hút nhiều tầng lớp thanh niên và nhân dân tham gia.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Ngày 27 tháng 7 năm 2021 (Thứ ba)

2. Địa điểm: Xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế.

III. LỰC LƯỢNG THAM GIA: 

- Ban giám đốc Trung tâm: 02 người

- Đoàn viên Chi đoàn + cán bộ cơ quan: 7 người

- Cộng tác viên: 02 người

- Đoàn viên, thanh niên xã Bình Thành: 20 người

- Tổng cộng: 31 người.

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

- Thực hiện sữa chữa 06 ô tường rào tại trường TH Bình Thành;

- Tiến hành san lấp mặt bằng khu vực trồng hoa trường TH Bình Thành;

- Tổ chức trồng hoa, trồng cây tại các bồn hoa;

- Tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em (30 học sinh trường TH Bình Thành);

- Tặng 30 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn;

- Thăm và tặng quà cho hộ gia đình chính sách;

- Tặng áo Thanh niên Việt Nam và khăn quàng đỏ cho xã Đoàn Bình Thành.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

- Từ nguồn kinh phí được cấp, nguồn huy động xã hội hóa.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh:

- Xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung;

- Xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết cho hoạt động;

- Chuẩn bị nguồn kinh phí thực hiện chương trình;

- Phân công Chi đoàn Trung tâm thường trực và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động;

- Liên hệ các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tham dự và đưa tin cho hoạt động.

2. Xã Đoàn Bình Thành:

- Báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương về hoạt động tại địa phương ;

- Huy động ĐVTN tham gia hoạt động (tối thiểu 20 người);

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho lễ khai mạc (âm thanh, bàn ghế, nước uống);

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ việc san lấp mặt bằng (cuốc, xẻng…)

- Huy động 30 em học sinh tham gia tập huấn phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em;

- Lập danh sách 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 01 hộ gia đình chính sách để tặng quà;

- Mời lãnh đạo địa phương tham dự lễ khai mạc;

- Liên hệ trường TH Bình Thành chuẩn bị cơ sở vật chất cho lễ khai mạc, hoạt động tập huấn, chỗ nghỉ trưa cho đoàn tình nguyện;

- Phối hợp với Chi đoàn Trung tâm HĐTTN tỉnh chuẩn bị và thực hiện tốt các nội dung tại kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 do Trung tâm HĐTTN tỉnh TT-Huế ban hành. Đề nghị các phòng trực thuộc Trung tâm, Chi đoàn Trung tâm triển khai thực hiện. Đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu phối hợp để hoạt động được diễn ra thành công tốt đẹp.

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.056.341
Truy cập hiện tại 90