Sự kiện
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2022 - 2027

 

Tìm kiếm tin tức

Kế hoạch tổ chức Liên hoan kỹ năng các CLB, Đội, Nhóm tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ IV - năm 2022
Ngày cập nhật 22/02/2022

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2022; Nhằm tạo sân chơi dành cho các CLB, Đội, Nhóm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động kỹ năng, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng Kế hoạch tổ chức Liên hoan kỹ năng các CLB, Đội, Nhóm tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ IV - năm 2022, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- Nhằm tạo sân chơi vui tươi, bổ ích cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tăng cường rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng làm việc nhóm cho hội viên các CLB, Đội, Nhóm.

- Tạo môi trường giao lưu, học hỏi, gắn kết với nhau, trao đổi kinh nghiệm giữa các CLB, Đội, Nhóm trên địa bàn tỉnh.

- Phát hiện, bồi dưỡng các hội viên tích cực, có năng lực hoạt động công tác Đoàn - Hội.

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Từ 7h00 đến 22h00, ngày 20 tháng 3 năm 2022 (Chủ nhật).

- Địa điểm: Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế

III. THÀNH PHẦN - SỐ LƯỢNG THAM GIA:

- Các CLB, Đội, Nhóm đang sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Số lượng: tối đa 15 đơn vị. Mỗi đơn vị chọn cử 20 thành viên tham gia (tối thiểu 6 nữ).

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

A/ NỘI DUNG CÁ NHÂN: Mỗi đơn vị chọn 04 thành viên (02 nam, 02 nữ) tham gia tất cả các nội dung cá nhân. Cụ thể:

1. Phần thi kiến thức:

- Hình thức: Thí sinh trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm về các kiến thức: Đảng cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, lịch sử quê hương, đất nước…

- Điểm số: Mỗi câu trả lời đúng được 01 điểm. Điểm tối đa cho phần thi kiến thức là 20 điểm.

- Ghi chú: Ban tổ chức sẽ cung cấp bộ đề mẫu cho các đơn vị trên website của Trung tâm.

2. Thi cắm trại chữ A:

- Hình thức:

+ Ban tổ chức sẽ chuẩn bị các vật dụng cắm trại bao gồm: 01 bạt vải (2x3m), 02 cọc 1,6m, 4 cọc ngắn và 02 dây neo cọc cho các thí sinh.

+ Thời gian tối đa trong phần thi cắm trại nhanh đối với nam là 5 phút, nữ là 7 phút. Thí sinh thi theo cá nhân.

- Điểm số: Điểm tối đa cho phần thi cắm trại là 20 điểm (Thời gian: 10 điểm, kỹ thuật: 10 điểm). Cụ thể:

+ Thời gian tính điểm:

Điểm tối đa

Nam

Nữ

10 điểm

Trước 02 phút

Trước 04 phút

08 điểm

Từ 02’01 – 3’

Từ 4’01 – 5’

06 điểm

Từ 3’01 – 4’

Từ 5’01 – 6’

05 điểm

Từ 4’01 – 5’

Từ 6’01 – 7’

 

+ Kỹ thuật trại (10 điểm): dây (2đ), bạt (2đ), cọc (3đ), gút (3đ).

- Lưu ý: Thí sinh tự chuẩn bị búa đóng cọc.

3. Thi thực hành Gút dây:

- Hình thức: BTC sẽ phát 01 đoạn văn, các thí sinh nhận diện gút dây trong đoạn văn, ghi công dụng và thực hiện thắt gút dây.

- Thời gian: BTC sẽ căn cứ vào kết quả thời gian thực hiện của thí sinh để chấm điểm. BTC sẽ chia thành 03 nhóm điểm:

+ Từ phút thứ nhất đến phút thứ ba: tối đa 10 điểm;

+ Từ phút thứ tư đến phút thứ năm: tối đa 8 điểm;

+ Từ phút thứ sáu đến phút thứ bảy: tối đa 6 điểm;

+ Đối với nhóm thí sinh thứ nhất và nhóm thí sinh thứ hai: sai 1 gút trừ 1 điểm; đối với nhóm thí sinh còn lại sai 1 gút trừ 0,5 điểm.

+ Mỗi công dụng đúng được tính 01 điểm.

Lưu ý:

+ Thí sinh tự chuẩn bị dây gút và các vật dụng hỗ trợ khác để tham gia phần thi. BTC sẽ không trả lại gút dây và các vật dụng cho thí sinh.

+ BTC chỉ chấm điểm công dụng khi thí sinh có thực hiện gút dây.

4. Phần thi Mật thư:

- Các thí sinh thực hiện giải trực tiếp mật thư trên đề thi BTC cung cấp.

- BTC chỉ chấm nội dung của Mật thư khi thí sinh có giải khóa và bảng giải mật thư.

- BTC sẽ căn cứ vào kết quả thời gian thực hiện của thí sinh để chấm điểm. BTC sẽ chia thành 03 nhóm điểm:

+ Từ phút thứ nhất đến phút thứ ba: tối đa 20 điểm;

+ Từ phút thứ tư đến phút thứ năm: tối đa 16 điểm;

+ Từ phút thứ sáu đến phút thứ bảy: tối đa 14 điểm;

5. Xây dựng kịch bản lửa trại:

- Hình thức: Các đội xây dựng kịch bản lửa trại trong vòng 02 giờ. Căn cứ vào kịch bản của các đội, Ban giám khảo sẽ chấm điểm và chọn lựa kịch bản tốt nhất để tổ chức trong đêm lửa trại.

- Điểm số: Điểm của phần xây dựng kịch bản lửa trại là 20 điểm. Điểm này được tính cho điểm toàn đoàn.

6. Một số lưu ý đối với thí sinh tham gia phần thi cá nhân:

- Hiệu lệnh tập trung của thí sinh thi cá nhân: CN. Khi có hiệu lệnh thí sinh nhanh chóng tập trung tại địa điểm BTC phát lệnh.

- BTC sẽ chấm điểm bản dịch của thí sinh khi tập trung (chỉ những thí sinh nhận được bản tin mới tập trung tại vị trí quy định).

- BTC sẽ tính điểm ưu tiên cho các thí sinh khi giải được nội dung và tập trung nhanh nhất. Ba (03) người tập trung đầu tiên được cộng điểm theo thứ tự 3, 2, 1, các thí sinh còn lại không được tính điểm.

- Thí sinh phải chuẩn bị sẵn các vật dụng như bút, sổ, dây gút, còi… để tham gia phần thi cá nhân khi có hiệu lệnh của BTC.

B/ NỘI DUNG TẬP THỂ:

1. Đồng diễn Semaphore:

- Số lượng: Tối thiểu 15 người, các đơn vị có thể huy động thành viên khác của CLB tham gia phần thi này trong đó bắt buộc phải có 02 thí sinh thi cá nhân.

- Hình thức: Các đội tự chọn nền nhạc, nội dung bản tin của đơn vị mình.

+ Điểm số: Ban tổ chức sẽ tiến hành chấm điểm nội dung đồng diễn của các đơn vị theo các tiêu chí: đánh đúng nội dung, đều, đẹp, trang phục, đội hình, âm nhạc… Điểm tối đa cho phần thi đồng diễn Semaphore là: 20 điểm.

+ Trang phục: Các đội sử dụng áo TNVN hoặc trang phục đơn vị.

Lưu ý: Nội dung đánh Semaphore và nhạc nền gửi về BTC trước ngày 15/3/2022 qua địa chỉ email: nghiepvu.ttnhue@gmail.com.

2. Hoạt động Teambuilding:

- Hình thức: Các đội xây dựng kịch bản tổ chức hoạt động Teambuilding trong vòng 02 giờ. Căn cứ vào kịch bản của các đội, Ban giám khảo sẽ chấm điểm và chọn lựa kịch bản tốt nhất để tổ chức trong hoạt động Teambuilding.

- Điểm số: Điểm tối đa cho hoạt động Teambuilding là 30 điểm.

3. Trò chơi lớn:

- Số lượng: Mỗi đội cử 08 thành viên tham gia (tối thiểu 3 nữ). Bắt buộc có 02 thành viên tham gia phần thi cá nhân.

- Hình thức: Ban tổ chức ban hành thể lệ riêng.

- Nội dung: Trò chơi lớn bao gồm Morse, Semaphore, Mật thư, Dấu đi đường, Kỹ năng sơ cấp cứu…

- Các đơn vị mang theo các vật dụng hành quân như: cờ đơn vị, cờ Tổ Quốc, còi Morse, cờ Seamaphore, cán cứu thương, dụng cụ cứu thương...

- Điểm số: Điểm tối đa cho phần thi trò chơi lớn là 30 điểm.

C/ LỬA TRẠI “NỐI VÒNG TAY LỚN”:

- Thời gian: 19h30 – 21h00.

- Địa điểm: Sân Đa năng Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

- Kịch bản do đơn vị đạt giải nhất phần thi thiết kế kịch bản lửa trại thực hiện và điều hành. Các thành viên của các đơn vị khác có thể cùng tham gia vào phần kịch bản chi tiết.

V. BAN TỔ CHỨC - BAN GIÁM KHẢO - THƯ KÝ:

1. Ban tổ chức:

- Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo – Giám đốc, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Phó trưởng ban: Đồng chí Hàn Phương Quốc Vũ – Phó Giám đốc, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Các ủy viên:

+ Đồng chí Võ Thị Bích Thủy – Phó trưởng phòng phụ trách phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế;

+ Đồng chí Hoàng Thị Ngọc Phương – Trưởng phòng HC - QT, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế;

+ Đồng chí Trịnh Ngọc Huy – Phó Trưởng phòng HC - QT, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế;

+ Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lan – Nhân viên Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế;

+ Đồng chí Nguyễn Hùng Mai Thảo – Nhân viên phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế - Thư ký.

2. Ban giám khảo:

Ban tổ chức sẽ mời các đồng chí có kỹ năng trên địa bàn tỉnh liên quan đến hoạt động tham gia Ban giám khảo Liên hoan.

VI. CÁCH TÍNH ĐIỂM - GIẢI THƯỞNG:

1. Cá nhân:

- Điểm tối đa cho phần thi cá nhân là 70 điểm theo các nội dung: Điểm kiến thức (20đ), Gút dây (10đ), Cắm trại nhanh (20đ), Mật thư (20đ).

2. Tập thể:

- Điểm tối đa cho phần thi tập thể là 100 điểm theo các nội dung: đồng diễn Semaphore (20đ), Xây dựng kịch bản lửa trại (20đ), Teambuilding (30đ), Trò chơi lớn (30đ).

3. Giải thưởng:

- Cá nhân: Căn cứ vào kết quả dự thi cá nhân của các thí sinh, Ban tổ chức sẽ trao 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba cho cá nhân xuất sắc toàn diện. Giải thưởng bao gồm: Giấy khen, hiện kim.

- Tập thể: Căn cứ vào kết quả dự thi của các đơn vị, Ban tổ chức sẽ trao: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 03 giải khuyến khích. Giải thưởng bao gồm: Cờ, giấy khen, hiện kim.

Lưu ý:

+ Giải tập thể chỉ được tính đối với các đơn vị tham gia tất cả các nội dung trong Liên hoan.

+ Giải cá nhân chỉ được tính đối với thí sinh tham gia tất cả các nội dung trong Liên hoan và không có bài thi dưới 50% số điểm tối đa của bài thi.

VII. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

1. Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh:

- Báo cáo với Ban thường vụ tỉnh Đoàn, làm việc với các đơn vị liên quan để thực hiện tốt các nội dung kế hoạch đã đề ra.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động.

- Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký trong Liên hoan.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất và kinh phí tổ chức, giải thưởng của Liên hoan.

2. Các đơn vị tham gia Liên hoan:

- Báo cáo cấp trên trực tiếp và chuẩn bị lực lượng, các điều kiện đảm bảo tham gia Liên hoan.

- Chuẩn bị 01 bộ trại chữ A bằng vải kích thước 2 x 3m, cán cao 1,6m; 1 cờ Tổ Quốc, cờ đơn vị (nếu có) với cán cờ dài 2m.

- Tự túc về các khoản kinh phí phục vụ cho hoạt động của mình và các điều kiện để tham gia hoạt động của Liên hoan.

- Tổ chức dựng trại và cổng trại hoàn thành trước 19h00 ngày 19/3/2022.

- Gửi danh sách (theo mẫu) và ảnh 2x3 của các thành viên tham gia về BTC trước 10h00 ngày 15/3/2022 qua địa chỉ email: nghiepvu.ttnhue@gmail.com.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Liên hoan kỹ năng các CLB, Đội, Nhóm tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ IV - năm 2022. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban tổ chức sẽ thông báo chi tiết liên quan đến từng nội dung hoạt động. Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh rất mong Ban thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn quan tâm chỉ đạo các CLB, Đội, Nhóm trực thuộc nghiên cứu và đăng ký tham gia Liên hoan.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Nghiệp vụ - Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (57 Lâm Hoằng, Thành phố Huế). Điện thoại: 0234.3897.479

Hoặc liên hệ trực tiếp: Đ/c Võ Thị Bích Thủy – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Nghiệp vụ. Điện thoại: 0949 657 507.

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 7.049.673
Truy cập hiện tại 90