Sự kiện
03/6: Hoạt động trồng cây hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới tại huyện Quảng Điền     *    04-08/6: Truyền thông lưu động tuyên truyền Ngày môi trường Thế giới tại 9 huyện/thị xã/thành phố Huế     * 18/6: Ngày hội "Thanh thiếu nhi với biển, đảo quê hương" năm 2021

 

Tìm kiếm tin tức

Kế hoạch tham gia Liên hoan các Trung tâm, Nhà văn hóa Thanh thiếu niên khu vực phía Bắc năm 2017 tại tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày cập nhật 14/04/2017

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2017; Căn cứ kế hoạch số 575-KH/TWĐTN-TTNTW của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức Liên hoan các Trung tâm, Nhà văn hóa Thanh thiếu niên khu vực phía Bắc năm 2017 tại tỉnh Vĩnh Phúc và Thông báo số 05-TB/TTNTW ngày 05/4/2017 của Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương. Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch tham gia Liên hoan các Trung tâm, Nhà văn hóa Thanh thiếu niên khu vực phía Bắc năm 2017 tại tỉnh Vĩnh Phúc, với một số nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

- Tạo khí thế sôi nổi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến đến Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Là hoạt động để đơn vị trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động, góp phần đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động của các Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, Nhà văn hóa Thanh niên xây dựng thiết chế văn hoá bổ ích và hấp dẫn thanh thiếu nhi thông qua việc tổ chức các mô hình hoạt động của các đơn vị.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Từ ngày 09 đến ngày 14 tháng 5 năm 2017.

2. Địa điểm: Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Vĩnh Phúc (Số 69, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Đống Đa, Tp.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

III. THÀNH PHẦN – SỐ LƯỢNG:

1.  Thành phần: Ban Giám đốc, Phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Nghiệp vụ, phòng Tài vụ, phòng Đào tạo, Nhà khách Thanh niên, diễn viên.

2.  Số lượng: 20 CBNV, diễn viên (Dự kiến danh sách đính kèm).

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Liên hoan nghệ thuật: Căn cứ theo nội dung, yêu cầu đặt ra, Trung tâm xây dựng chương trình nghệ thuật tham gia Liên hoan như sau:

- Tên tiết mục: Một chút Huế thương

- Sáng tác: Tiến Lực

- Biểu diễn: Ca sĩ Mỹ Ly và nhóm múa phụ họa (Cán bộ Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế).

- Phân công phụ trách: Đ/c Diệu Huyền – Phó trưởng phòng Nghiệp vụ

2. Hoạt động triển lãm ảnh: Căn cứ vào nội dung, phòng Nghiệp vụ tham mưu ảnh hoạt động của Trung tâm từ tháng 4/2016 đến nay trình Ban Giám đốc xét duyệt và gửi Ban tổ chức trước ngày 24/4/2017.

- Phân công phụ trách: Đ/c Quốc Vũ – Trưởng phòng Nghiệp vụ

3. Biểu diễn dân vũ: Căn cứ vào nội dung, Trung tâm xây dựng tiết mục Dân vũ Về với Huế(hoạt động không bắt buộc)

- Biểu diễn: Cán bộ, nhân viên các phòng tham gia Liên hoan.

- Phân công phụ trách: Đ/c Diệu Huyền – Phó trưởng phòng Nghiệp vụ

4. Liên hoan ẩm thực: Căn cứ vào nội dung, phòng Tổ chức – Hành chính tham mưu các món ăn ẩm thực để tham gia Liên hoan.

- Phân công phụ trách: Phòng Tổ chức – Hành chính.

5.  Hoạt động xã hội:

- Hỗ trợ xây nhà nhân ái cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bà Lê Thị Thanh tại tỉnh Vĩnh Phúc trị giá: 02 triệu đồng.

- Tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trị giá: 01 triệu đồng.

- Phân công phụ trách: Đ/c Bích Loan – Kế toán

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Nhằm đảm bảo tốt việc tham gia liên hoan, Ban Giám đốc phân công các phòng chức năng tổ chức thực hiện sau:

1. Phòng Nghiệp vụ:

- Xây dựng chương trình nghệ thuật, dân vũ quốc tế, tuyển chọn cán bộ, nhân viên để tập luyện và biểu diễn tại liên hoan.

- Chọn lọc ảnh hoạt động để tham gia triển lãm.

- Phối hợp với Phòng TC-HC tham mưu thành phần tham gia liên hoan.

2. Phòng Tổ chức – Hành chính:

- Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, phương tiện đi lại, công tác hậu cần phục vụ các hoạt động của Liên hoan.

- Tham mưu các món ăn trong chương trình Liên hoan ẩm thực.

- Tham mưu văn bản báo cáo với BTV tỉnh Đoàn về việc tham gia Liên hoan.

3. Phòng Tài vụ:

- Lập dự trù kinh phí tham gia liên hoan theo quy định hiện hành.

- Chuẩn bị các khoản kinh phí đóng góp theo yêu cầu của BTC Liên hoan.

Trên đây là kế hoạch tham gia Liên hoan các Trung tâm, Nhà văn hóa Thanh thiếu niên khu vực phía Bắc năm 2017 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ban Giám đốc Trung tâm đề nghị các phòng chức năng tích cực triển khai thực hiện để tham gia liên hoan đạt kết quả cao.

Tập tin đính kèm:
Admin
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.785.926
Truy cập hiện tại 251