Sự kiện
03/6: Hoạt động trồng cây hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới tại huyện Quảng Điền     *    04-08/6: Truyền thông lưu động tuyên truyền Ngày môi trường Thế giới tại 9 huyện/thị xã/thành phố Huế     * 18/6: Ngày hội "Thanh thiếu nhi với biển, đảo quê hương" năm 2021

 

Tìm kiếm tin tức

Kế hoạch tham gia chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè cấp tỉnh năm 2017
Ngày cập nhật 28/07/2017

Thực hiện chương trình hoạt động Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2017; Căn cứ kế hoạch số 253-KH/TĐTN-ĐKTHTN ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc tổ chức Hoạt động tình nguyện hè cấp tỉnh năm 2017, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè cấp tỉnh năm 2017 với một số nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

- Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Thừa Thừa Thiên Huế.

- Là dịp để Đoàn viên, Thanh niên, Hội viên các CLB/Đội/Nhóm tại Trung tâm phát huy năng lực chuyên môn, trí tuệ và lòng nhiệt huyết của mình góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế văn hoá xã hội, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thông qua Chiến dịch tình nguyện hè là nơi rèn luyện bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: từ ngày 04/8 đến ngày 07/8/2017.

- Địa điểm: Xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

III. THÀNH PHẦN - SỐ LƯỢNG:

1. Thành phần:

- Đội viên, Hội viên các CLB/Đội/Nhóm đang sinh hoạt tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh đang sinh sống và học tập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Số lượng: 40 người.

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Lễ khai mạc Hoạt động tình nguyện Hè cấp tỉnh:

- Thời gian: 08h30 – 09h00, ngày 04/8/2017.

- Địa điểm: UBND xã A Roàng, huyện A Lưới.

- Nội dung:

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Phát biểu của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

+ Trao bảng tượng trưng công trình thanh niên “Ánh sáng nông thôn mới”.

+ Trao bảng tượng trưng tặng 10 chuồng trại và 10 con giống (Dê cái) cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

+ Trao bảng tượng trưng tặng cá giống cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

+ Trao tặng cây giống cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

+ Kết thúc

2. Hỗ trợ xây dựng chuồng trại cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn:

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 04/8/2017 đến ngày 06/8/2017.

- Số lượng: 01 chuồng trại (Dài: 4m; rộng: 3m; cao: 2,5m).

- Nội dung: Hỗ trợ nhân lực xây dựng chuồng trại.

3. Phát quang, đào đắp nền đường giao thông nông thôn, nẹo vét kênh mương thủy lợi:

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 04/8/2017 đến ngày 06/8/2017.

- Địa điểm: Thôn A Ka, xã A Roàng, huyện A Lưới.

- Nội dung:

+ Làm hàng rào hai bên tuyến đường chính dẫn vào xã, phát quan bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh các trục đường giao thông liên thôn, điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

+ Đào đắp các tuyến đường giao thông tại tuyến đường của thôn A Ka.

+ Tiến hành nạo vét kênh mương thủy lợi.

4. Hội nghị tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho Đoàn viên Thanh niên và tập huấn kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội cho cán bộ Đoàn, Tổng phụ trách các trường Tiểu học, THCS tại xã A Roàng và các xã lân cận:

- Thời gian: 08h00 – 11h00, ngày 05/8/2017.

- Địa điểm: Hội trường UBND xã A Roàng, huyện A Lưới.

- Đối tượng:

+ Đoàn viên Thanh niên xã A Roàng, xã A Đớt, xã Đông Sơn và xã Hương Lâm, huyện A Lưới.

+ Bí thư, Phó Bí thư các xã Đoàn, các cơ sở Đoàn trực thuộc huyện A Lưới.

+ Tổng phụ trách Đội các trường Tiểu học, Trung học cơ sở tại xã A Roàng và các xã lân cận.

- Nội dung:

+ Tư vấn Đoàn viên, thanh niên địa phương phát triển kinh tế gia đình, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, du học và xuất khẩu lao động.

+ Tập huấn hoạt động Thanh niên (Kỹ năng sinh hoạt cộng đồng, kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi Đoàn, dân vũ Quốc tế).

+ Tập huấn kỹ năng mềm (Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng dẫn chương trình)

- Phân công: Phòng Nghiệp vụ phối hợp với phòng Đào tạo chủ trì phối hợp với huyện Đoàn A Lưới tổ chức hoạt động.

5. Tập huấn kỹ thuật chăm sóc và nuôi Dê cho bà con nhân dân và thanh niên tại xã A Roàng:

- Thời gian: 14h00 – 17h00, ngày 05/8/2017.

- Địa điểm: Hội trường UBND xã A Roàng, huyện A Lưới.

- Đối tượng:

+ 10 hộ gia đình được hỗ trợ Dê giống.

+ 30 hộ gia đình có nhu cầu được tập huấn.

- Nội dung: Tập huấn kỹ thuật nuôi Dê và cách chăm sóc hiệu quả và đạt lợi nhuận cao cho thanh niên và bà con nhân dân.

+ Hỗ trợ: 01 con Dê giống (Cái).

- Phân công: Phòng Đào tạo chủ trì phối hợp với huyện Đoàn A Lưới tổ chức hoạt động.

6. Tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi, giao lưu văn nghệ:

- Thời gian: Từ ngày 04/8/2017 đến ngày 06/8/2017.

- Địa điểm: Nhà sinh hoạt cộng đồng của xã A Roàng.

- Đối tượng: Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã A Roàng.

+ Nội dung:

- Tổ chức dạy hè, sinh hoạt cộng đồng, hướng dẫn cho các em thực hiện các công việc cơ bản hằng ngày.

- Tổ chức chiếu phim thiếu nhi, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ vào các tối cho các em thiếu nhi trong xã.

- Tặng vở, dụng cụ học tập, đồng phục học sinh.

- Phân công: Chi Đoàn Trung tâm và Phòng Nghiệp vụ phối hợp chủ trì và chỉ đạo các CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Trung tâm tham gia.

7. Các hoạt động khác:

- Chương trình giao lưu văn hóa - văn nghệ, lửa trại truyền thống.

- Giao lưu thể dục thể thao.

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

- Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh chuẩn bị kinh phí tổ chức và cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động của chiến dịch.

- Mỗi người tham gia đóng góp kinh phí 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) bao gồm: chi phí sinh hoạt, tham gia hoạt động trong các ngày diễn ra.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi:

- Thành lập Ban chỉ huy chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2017.

- Phối hợp với các đơn vị bạn trong việc tham gia Chiến dịch hè cấp tỉnh.

2. Các phòng/bộ phận trực thuộc Trung tâm, Chi đoàn Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh:

a. Phòng nghiệp vụ:

- Chủ trì xây dựng kế hoạch tham gia chiến dịch hè cấp tỉnh.

- Vận động đoàn viên thanh niên, hội viên các CLB/Đội/Nhóm đăng ký tham gia.

- Tuyển chọn và thành lập đội hình tham gia chiến dịch hè cấp tỉnh.

- Quản lý lực lượng trong quá trình tham gia hoạt động chung.

b. Phòng Đào tạo:

- Căn cứ vào kế hoạch, xây dựng nội dung chương trình Hội nghị tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho Đoàn viên Thanh niên và Tập huấn kỹ thuật chăm sóc và nuôi dê cho bà con nhân dân và thanh niên.

- Cử cán bộ tham gia chiến dịch hè cấp tỉnh.

c. Phòng Tổ chức – Hành chính:

- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ chương trình.

- Liên hệ thuê xe cho đội hình tham gia.

- Cử cán bộ tham gia chiến dịch hè cấp tỉnh.

- Tham mưu danh sách Ban chỉ huy chiến dịch hè 2017.

d. Phòng Tài vụ:

- Tổng hợp dự trù kinh phí của các bộ phận trình Ban giám đốc Trung tâm.

- Chuẩn bị nguồn kinh phí để tham gia hoạt động chung.

e. Chi đoàn Trung tâm:

- Vận động nguồn lực tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi, tặng quà cho các em thiếu nhi tại địa phương.

Trên đây là kế hoạch tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè cấp tỉnh năm 2017. Đây là một hoạt động với nhiều ý nghĩa xã hội thiết thực trong phong trào tình nguyện vì cộng đồng. Ban Giám đốc Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi trân trọng gửi đến quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, quan tâm hỗ trợ để hoạt động trên đạt nhiều kết quả.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế (57 Lâm Hoằng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế). ĐT: 0234.3897.479, DĐ: 01658 6666 99 (gặp Đ/c Thanh Quang).

Email: thanhquanglya20102014@gmail.com.

Tập tin đính kèm:
Phòng Nghiệp vụ
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.785.949
Truy cập hiện tại 249