Sự kiện
17/9: Tặng quà chương trình "Trung thu cho em" tại trường Chuyên biệt Tương Lai     *     19/9: Tặng quà Trung thu tại phường Vỹ Dạ     *     20/9: Tặng quà chương trình "Trung thu cho em" tại các cơ sở Bảo trợ xã hội và các Khung cách ly tập trung
Tìm kiếm tin tức

 

Kế hoạch tham gia Liên hoan các Trung tâm, Nhà văn hóa Thanh thiếu niên khu vực phía Bắc năm 2018 tại tỉnh Quảng Bình
Ngày cập nhật 07/08/2018

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2018; Căn cứ kế hoạch số 12-KH/TWĐTN-TTNTW ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Liên hoan các Trung tâm, Nhà văn hóa Thanh thiếu niên khu vực phía Bắc năm 2018 tại tỉnh Quảng Bình (Liên hoan). Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch tham gia Liên hoan với một số nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- Là hoạt động để đơn vị trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động, góp phần đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động;

- Thông qua Liên hoan tăng cường mối quan hệ, phối hợp hoạt động trong hệ thống các Trung tâm, Nhà văn hóa TTN khu vực phía Bắc;

- Việc tham gia Liên hoan phải đảm bảo tính an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; mang bản sắc riêng của Trung tâm, của Thừa Thiên Huế.

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Từ ngày 16/8/2018 đến ngày 18/8/2018.

2. Địa điểm: Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Khu vực Bắc Trung Bộ (Đường Trương Pháp, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

III. THÀNH PHẦN - SỐ LƯỢNG:

  1. Thành phần:

- Ban Giám đốc;

- Cán bộ, nhân viên Trung tâm;

- Cộng tác viên, diễn viên, ca sỹ.

  1. Số lượng: 25 (Trong đó: Cán bộ: 12 người; diễn viên, ca sỹ: 13 người).

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Liên hoan nghệ thuật:

Căn cứ theo nội dung, yêu cầu đặt ra, Trung tâm xây dựng chương trình nghệ thuật tham gia Liên hoan như sau:

- Tên tiết mục: Một chút Huế thương

- Sáng tác: Tiến Lực

- Biểu diễn: Ca sĩ Mai Lê và nhóm múa phụ họa (Dự kiến: 12 diễn viên).

- Phân công phụ trách: Đ/c Diệu Huyền – Phó trưởng phòng Nghiệp vụ

2. Hoạt động triển lãm ảnh:

Căn cứ vào nội dung, yêu cầu do Ban tổ chức đề ra, phân công Phòng Nghiệp vụ tham mưu tổng hợp hình ảnh hoạt động của Trung tâm từ tháng 8/2017 đến nay trình Ban Giám đốc xét duyệt và gửi Ban tổ chức trước ngày 10/8/2018.

- Phân công phụ trách: Đ/c Quốc Vũ – Trưởng phòng Nghiệp vụ

3. Liên hoan dân vũ quốc tế:

Căn cứ theo nội dung, yêu cầu đặt ra, Trung tâm xây dựng tiết mục tham gia liên hoan như sau:

- Tên tiết mục: Về với Huế

- Sáng tác: Tiến Lực

- Biểu diễn: 12 thành viên đội múa

- Phân công phụ trách: Đ/c Diệu Huyền – Phó trưởng phòng Nghiệp vụ

4. Liên hoan ẩm thực:

Căn cứ vào nội dung, yêu cầu do Ban tổ chức đề ra, phân công Phòng Tổ chức - Hành chính tham mưu các món ăn để tham gia Liên hoan.

5. Hoạt động xã hội:

- Hỗ trợ xây 01 sân chơi cho thanh thiếu nhi (Ban tổ chức)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Nhằm đảm bảo tốt việc tham gia liên hoan, Ban Giám đốc phân công các phòng chức năng tổ chức thực hiện sau:

1. Phòng Nghiệp vụ:

- Xây dựng chương trình nghệ thuật, tuyển chọn cán bộ, diễn viên, ca sĩ tham gia Liên hoan.

- Chọn ảnh hoạt động để tham gia triển lãm.

- Phối hợp với Phòng TC-HC tham mưu thành phần tham gia Liên hoan.

2. Phòng Tổ chức - Hành chính:

- Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, phương tiện đi lại, công tác hậu cần phục vụ các hoạt động của Trung tâm tham gia Liên hoan.

- Tham mưu phương án trưng bày ẩm thực và các món ăn trong chương trình Liên hoan ẩm thực.

- Tham mưu quyết định thành lập đoàn tham gia Liên hoan.

- Tham mưu văn bản báo cáo với BTV tỉnh Đoàn về việc tham gia Liên hoan.

3. Phòng Tài vụ:

- Lập dự trù kinh phí tham gia liên hoan theo quy định hiện hành.

- Chuẩn bị các khoản kinh phí đóng góp theo yêu cầu của BTC Liên hoan.

Trên đây là kế hoạch tham gia Liên hoan các Trung tâm, Nhà văn hóa Thanh thiếu niên khu vực phía Bắc năm 2018 tại tỉnh Quảng Bình. Ban Giám đốc Trung tâm đề nghị các phòng chức năng tích cực triển khai thực hiện để tham gia liên hoan đạt kết quả cao.

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.071.359
Truy cập hiện tại 163