Sự kiện
03/12: Giải cờ vua đồng đội Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế mở rộng     *     9-10/12: Đại hội các CLB, Đội, Nhóm nhiệm kỳ 2023 - 2025     *     21-22/12: Tham dự Hội nghị Tổng kết hoạt động các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi năm 2023 tại Phú Yên

 

Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tìm kiếm tin tức

Tin tức - Sự kiện >> Thông báo
Thông báo số 02 Cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III - năm 2023.
Kính gửi: Các đơn vị tham gia Ngày hội các CLB, Đội, Nhóm tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V - năm 2023
Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 08-KHPH/TTN-ĐHH ngày 17/02/2023 giữa  Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế về việc tổ chức Ngày hội các CLB, Đội, Nhóm tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ V - năm 2023 với chủ đề “Kết nối những trái tim tình nguyện”; Căn cứ các nội dung họp triển khai chương trình vào ngày 17/02/2023 giữa Ban tổ chức và các đơn vị; Để đảm bảo cho công tác tổ chức, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đến các đơn vị tham gia Ngày hội một số nội dung cụ thể như sau:  
Thông báo số 02 của Ban tổ chức Cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ II - năm 2022
Danh sách 12 thí sinh khối THCS vào Chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh tỉnh TT-Huế, lần thứ II - năm 2022
Danh sách 10 thí sinh Khôi Tiểu học vào Chung kết Cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh tỉnh TT-Huế, lần thứ II - năm 2022
Danh sách thí sinh khối THCS vào vòng bán kết cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II - năm 2022
Danh sách thí sinh khối Tiểu học vào vòng bán kết cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II - năm 2022   
Thông báo số 02 ngày 23/3/2022 Giải bơi "Đường đua xanh", lần thứ II - năm 2022
Thông báo số 01 ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ban tổ chức Giải bơi "Đường đua xanh" lần thứ II - năm 2022
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện >> Thông báo
Thông báo số 02 Cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III - năm 2023.
Kính gửi: Các đơn vị tham gia Ngày hội các CLB, Đội, Nhóm tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V - năm 2023
Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 08-KHPH/TTN-ĐHH ngày 17/02/2023 giữa  Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế về việc tổ chức Ngày hội các CLB, Đội, Nhóm tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ V - năm 2023 với chủ đề “Kết nối những trái tim tình nguyện”; Căn cứ các nội dung họp triển khai chương trình vào ngày 17/02/2023 giữa Ban tổ chức và các đơn vị; Để đảm bảo cho công tác tổ chức, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đến các đơn vị tham gia Ngày hội một số nội dung cụ thể như sau:  
Thông báo số 02 của Ban tổ chức Cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ II - năm 2022
Danh sách 12 thí sinh khối THCS vào Chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh tỉnh TT-Huế, lần thứ II - năm 2022
Danh sách 10 thí sinh Khôi Tiểu học vào Chung kết Cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh tỉnh TT-Huế, lần thứ II - năm 2022
Danh sách thí sinh khối THCS vào vòng bán kết cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II - năm 2022
Danh sách thí sinh khối Tiểu học vào vòng bán kết cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II - năm 2022   
Thông báo số 02 ngày 23/3/2022 Giải bơi "Đường đua xanh", lần thứ II - năm 2022
Thông báo số 01 ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ban tổ chức Giải bơi "Đường đua xanh" lần thứ II - năm 2022
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện >> Thông báo
Thông báo số 02 Cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III - năm 2023.
Kính gửi: Các đơn vị tham gia Ngày hội các CLB, Đội, Nhóm tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V - năm 2023
Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 08-KHPH/TTN-ĐHH ngày 17/02/2023 giữa  Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế về việc tổ chức Ngày hội các CLB, Đội, Nhóm tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ V - năm 2023 với chủ đề “Kết nối những trái tim tình nguyện”; Căn cứ các nội dung họp triển khai chương trình vào ngày 17/02/2023 giữa Ban tổ chức và các đơn vị; Để đảm bảo cho công tác tổ chức, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đến các đơn vị tham gia Ngày hội một số nội dung cụ thể như sau:  
Thông báo số 02 của Ban tổ chức Cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ II - năm 2022
Danh sách 12 thí sinh khối THCS vào Chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh tỉnh TT-Huế, lần thứ II - năm 2022
Danh sách 10 thí sinh Khôi Tiểu học vào Chung kết Cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh tỉnh TT-Huế, lần thứ II - năm 2022
Danh sách thí sinh khối THCS vào vòng bán kết cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II - năm 2022
Danh sách thí sinh khối Tiểu học vào vòng bán kết cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II - năm 2022   
Thông báo số 02 ngày 23/3/2022 Giải bơi "Đường đua xanh", lần thứ II - năm 2022
Thông báo số 01 ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ban tổ chức Giải bơi "Đường đua xanh" lần thứ II - năm 2022
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện >> Thông báo
Thông báo số 02 Cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III - năm 2023.
Kính gửi: Các đơn vị tham gia Ngày hội các CLB, Đội, Nhóm tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V - năm 2023
Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 08-KHPH/TTN-ĐHH ngày 17/02/2023 giữa  Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế về việc tổ chức Ngày hội các CLB, Đội, Nhóm tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ V - năm 2023 với chủ đề “Kết nối những trái tim tình nguyện”; Căn cứ các nội dung họp triển khai chương trình vào ngày 17/02/2023 giữa Ban tổ chức và các đơn vị; Để đảm bảo cho công tác tổ chức, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đến các đơn vị tham gia Ngày hội một số nội dung cụ thể như sau:  
Thông báo số 02 của Ban tổ chức Cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ II - năm 2022
Danh sách 12 thí sinh khối THCS vào Chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh tỉnh TT-Huế, lần thứ II - năm 2022
Danh sách 10 thí sinh Khôi Tiểu học vào Chung kết Cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh tỉnh TT-Huế, lần thứ II - năm 2022
Danh sách thí sinh khối THCS vào vòng bán kết cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II - năm 2022
Danh sách thí sinh khối Tiểu học vào vòng bán kết cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II - năm 2022   
Thông báo số 02 ngày 23/3/2022 Giải bơi "Đường đua xanh", lần thứ II - năm 2022
Thông báo số 01 ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ban tổ chức Giải bơi "Đường đua xanh" lần thứ II - năm 2022
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện >> Thông báo
Thông báo số 02 Cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III - năm 2023.
Kính gửi: Các đơn vị tham gia Ngày hội các CLB, Đội, Nhóm tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V - năm 2023
Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 08-KHPH/TTN-ĐHH ngày 17/02/2023 giữa  Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế về việc tổ chức Ngày hội các CLB, Đội, Nhóm tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ V - năm 2023 với chủ đề “Kết nối những trái tim tình nguyện”; Căn cứ các nội dung họp triển khai chương trình vào ngày 17/02/2023 giữa Ban tổ chức và các đơn vị; Để đảm bảo cho công tác tổ chức, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đến các đơn vị tham gia Ngày hội một số nội dung cụ thể như sau:  
Thông báo số 02 của Ban tổ chức Cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ II - năm 2022
Danh sách 12 thí sinh khối THCS vào Chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh tỉnh TT-Huế, lần thứ II - năm 2022
Danh sách 10 thí sinh Khôi Tiểu học vào Chung kết Cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh tỉnh TT-Huế, lần thứ II - năm 2022
Danh sách thí sinh khối THCS vào vòng bán kết cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II - năm 2022
Danh sách thí sinh khối Tiểu học vào vòng bán kết cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II - năm 2022   
Thông báo số 02 ngày 23/3/2022 Giải bơi "Đường đua xanh", lần thứ II - năm 2022
Thông báo số 01 ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ban tổ chức Giải bơi "Đường đua xanh" lần thứ II - năm 2022
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện >> Thông báo
Thông báo số 02 Cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III - năm 2023.
Kính gửi: Các đơn vị tham gia Ngày hội các CLB, Đội, Nhóm tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V - năm 2023
Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 08-KHPH/TTN-ĐHH ngày 17/02/2023 giữa  Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế về việc tổ chức Ngày hội các CLB, Đội, Nhóm tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ V - năm 2023 với chủ đề “Kết nối những trái tim tình nguyện”; Căn cứ các nội dung họp triển khai chương trình vào ngày 17/02/2023 giữa Ban tổ chức và các đơn vị; Để đảm bảo cho công tác tổ chức, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đến các đơn vị tham gia Ngày hội một số nội dung cụ thể như sau:  
Thông báo số 02 của Ban tổ chức Cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ II - năm 2022
Danh sách 12 thí sinh khối THCS vào Chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh tỉnh TT-Huế, lần thứ II - năm 2022
Danh sách 10 thí sinh Khôi Tiểu học vào Chung kết Cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh tỉnh TT-Huế, lần thứ II - năm 2022
Danh sách thí sinh khối THCS vào vòng bán kết cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II - năm 2022
Danh sách thí sinh khối Tiểu học vào vòng bán kết cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II - năm 2022   
Thông báo số 02 ngày 23/3/2022 Giải bơi "Đường đua xanh", lần thứ II - năm 2022
Thông báo số 01 ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ban tổ chức Giải bơi "Đường đua xanh" lần thứ II - năm 2022
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện >> Thông báo
Thông báo số 02 Cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III - năm 2023.
Kính gửi: Các đơn vị tham gia Ngày hội các CLB, Đội, Nhóm tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V - năm 2023
Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 08-KHPH/TTN-ĐHH ngày 17/02/2023 giữa  Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế về việc tổ chức Ngày hội các CLB, Đội, Nhóm tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ V - năm 2023 với chủ đề “Kết nối những trái tim tình nguyện”; Căn cứ các nội dung họp triển khai chương trình vào ngày 17/02/2023 giữa Ban tổ chức và các đơn vị; Để đảm bảo cho công tác tổ chức, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đến các đơn vị tham gia Ngày hội một số nội dung cụ thể như sau:  
Thông báo số 02 của Ban tổ chức Cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ II - năm 2022
Danh sách 12 thí sinh khối THCS vào Chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh tỉnh TT-Huế, lần thứ II - năm 2022
Danh sách 10 thí sinh Khôi Tiểu học vào Chung kết Cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh tỉnh TT-Huế, lần thứ II - năm 2022
Danh sách thí sinh khối THCS vào vòng bán kết cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II - năm 2022
Danh sách thí sinh khối Tiểu học vào vòng bán kết cuộc thi Olympic Tiếng Anh học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II - năm 2022   
Thông báo số 02 ngày 23/3/2022 Giải bơi "Đường đua xanh", lần thứ II - năm 2022
Thông báo số 01 ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ban tổ chức Giải bơi "Đường đua xanh" lần thứ II - năm 2022
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.071.595
Truy cập hiện tại 98